Dugnad for klubben er trivelig og lønnsomt

Ansvar for klipping av fairways og vedlikehold av hvert enkelt hull utføres som dugnad. Det samme gjelder kjøkkentjeneste i forbindelse med servering m.m. på klubbhuset.

Her finner du Klippe- og vedlikeholdsliste 2017-05-16.pdf

Her finner du Kjøkkenliste for 2016 (2 sider vår/høst). Listen for 2017 kommer snart.


Ingen dugnadsplikt
Det er ingen dugnadsplikt i Rauma Golfklubb – men medlemmer har et tilbud som kan redusere årsgreenfee med 1000 kroner. Og i år blir dugnadene bedre planlagt enn noen gang før. Helt fra 2008 har årsgreenfee vært på 2000 kroner for seniormedlemmer og 1000 for medlemmer 12 - 22 år. Like lenge har et vært et tilbud til medlemmene om å få redusert årsgreenfee med 1000 kroner for utført dugnadsinnsats for klubben.


Tilbudet gjelder ikke for fjernmedlemmer, medlemmer over 70 år og heller ikke for barn.


Alt gratisarbeid er dugnad
I år har vi gjort tilbudet enda bedre og tydeligere. Alt arbeid som utføres for klubben gjelder som dugnadsinnsats og hver time skal

føres inn med navn og antall timer i dugnadsprotokollen som ligger i klubbhuset.

Alle medlemmer fra 12 til 69 år får godskrevet/redusert årsgreenfee med 1000 kroner for 30 timers dugnadsinnsats. Fordelt på vår, sommer og høst utgjør ikke det mange timer i uken.

Dette er basert på klubbens behov for dugnadsinnsats og at et flertall av medlemmene hittil har ønsket å delta med minimum 30 timers dugnadsinnsats gjennom året.

Alt arbeid for klubben kan registreres som dugnad enten det gjelder klipping, raking, såing, maling, vasking, opplæring av andre, servering, vanning, luking , komitearbeid eller andre oppgaver som klubben har behov for.


Team Bispen sin rolle
Team Bispen er i full gang med å sørge for at bygninger, treningsområde, utslag og bane blir i tipp topp stand til sesongstart. De har nylig gjennomført en god kartlegging av arbeidsoppgaver som egner seg for dugnadsarbeid og vil følge opp det med innkallinger til dugnader. Dugnadsinnsatsen blir i år bedre tilrettelagt og mer fleksibel enn tidligere. Team Bispen vil liste opp arbeidsoppgaver og sørge for at materialer og verktøy er til stede.


Fast mandagsdugnad
Det blir fortsatt mandagsdugnader i tidsrommet kl. 17 – 20. I tillegg vil det nok bli innkalt til noen lørdagsdugnader. Dersom det er vanskelig å delta på disse dugnadene , kan også en eller flere medlemmer avtale arbeidsoppgaver med Team Bispen på andre dager/tider.


Rauma Golfklubb jobber hardt for at alle medlemmer skal hygge seg og ha det trivelig i golfanlegget vårt. Dugnader bidrar til å nå det målet. Du utfører en eller flere oppgaver sammen med andre medlemmer. Dere prater, forteller gode historier, tar en pust i bakken med kaffe og brus og blir godt kjent med hverandre.


Opplevelsene med dugnadsarbeid gjør at du glir godt inn i vårt lille golfmiljø, du deltar i turneringer, du blir med til andre baner, og du får lyst til å bli med i en arbeidsgruppe, en komite eller sitte i styret.

Hvis du gleder deg over golfsporten og ønsker klubbens hjerte inn under huden – still opp og bli med på dugnader. Du reduserer dine kostnader og blir en miljøskaper !

Vi har forståelse for at noen ikke har anledning til å stille på dugnad. Det kan være mange årsaker til det. Da velger man bort klubbens tilbud om 1000 kroner i redusert årsgreenfee, og må betale prisen for det som årsgreenfee'en egentlig koster. Men vi håper at det ikke blir mange medlemmer som gjør et slikt valg.Artikkel v/ SN 23.04.2015Powered by: Bloc