Etter valget på årsmøtet den 12.12.2016 er de forskjellige verv i klubben slik:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Merknad

Leder

Rigmor Reistad

1 år

2017

gjenvalg

Nestleder

Roger Grande

2 år

2017-2018

ny

Styremedlem

Frank Aasestrand

2 år

2016-2017

ikke på valg

Styremedlem

Heidi N. Alnes

2 år

2017-2018

ny

Styremedlem

Sidsel O. Farkvam

1 år

2017

erstatter Gunnar Gridset *

Varamedlem

Åge Herje

2 år

2016-2017

ikke på valg

Varamedlem

Ada Sætrang

2 år

2016-2017

ikke på valg

Revisorer

Lars Ramstad og Sigurd Nora

1 år

1 år

2017

2017

gjenvalg

ny

Rauma

Idrettsråd

Rigmor Reistad og Roger Grande

1 år

1 år

2017

2017

gjenvalg

ny

Valgkomite

Petter Stette (leder)

Gunnar Gridset

Mai-Lis Tokle

Sigurd Nora (vara)

1 år

1 år

1 år

1 år

2017

2017

2017

2017*) Fotnote: Gunnar Gridset som ble valgt som styremedlem av årsmøtet 13.12.2015 for 2 år (2016-2017), går ut av styret. Sidsel O. Farkvam tar over for Gunnar Gridset for året 2017.


Powered by: Bloc