Velkommen til Rauma Golfklubb

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Rauma Golfklubb og skal gjøre vårt beste for at du skal ha det hyggelig på banen vår og bli et fornøyd medlem.

Har du spørsmål om medlemskapet henvender du deg til post@raumagolf.no eller telefon 92 03 10 73.

Bildet til høyre er tatt med drone i 2015 av Dag Terje Alnes.

Spill i utlandet

Ved å klikke på linken nedenfor kan du få ut en medlemsbekreftelse (f.eks. for bruk ved spill i utlandet): http://www.golfforbundet.no/verify

KONTINGENT, GREENFEE OG DUGNADSBELØNNING FOR 2017

Nye satser vedtatt på årsmøtet 12.12.2016. Kontingentsatsene er kraftig redusert.

Kontingent og spillerett

Kontingent

Spillerett sesong

Dugnads-belønning**

Voksen

750

3750

50,- pr time. Maks 1500 pr. år

Man kan velge å kun betale kontingent (750)

og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor.)

Junior

750

1500

50,- pr time. Maks 1500 pr. år

Man kan velge å kun betale kontingent (750)

og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor).

Barn


500

Gratis

FritattFjernmedlem

750

Fritatt

Man kan velge å kun betale kontingent (750)

og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor).

Fjernmedlem

med spillerett

750

2250*

Fritatt

Man kan velge å kun betale kontingent (750)

og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor).*Hvis fjernmedlem er fullt betalende medlem i annen klubb kan det trekkes kr. 1000 i rabatt.

Spilleretten vil da koste kr. 1250,- pr. sesong.

**Det kan søkes til styre om fritak fra dugnad pga helse.

Familerabatt: Som familie regnes mor og/eller far med barn til og med 19 år.

Maks betaling med spillerett er kr. 9000,- uten dugnad. Utføres dugnad, kan summen

reduseres med kr. 3000,-. Maks å betale med minimum 60 timers dugnad blir kroner 6000,- (for hele familien).

Nytt dugnadsprinsipp: Dugnad som utføres ett år, gir fratrekk på betaling påfølgende år.Greenfee

Dag

2 påfølgende dager

1 uke sammen-hengende

Sesong

Voksen

350

550

950

3750


Junior

175

275

475

1875


Barn

Gratis


Medlem som betaler kontingent

250

Samarbeids klubber / Medlemmer av NSG

250


Barn = 0 t.o.m. 12 år

Junior = f.o.m 13 år t.o.m. 19 år

Voksen = f.o.m. 20 år


Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 322,- pr. medlem 20 år og eldre i kalenderåret. Abonnement på bladet Norsk Golf er inkludert (ett pr. husstand).

Fakturabeløp kan etter avtale deles opp i rater. Ta kontakt med styrets leder på telefon 92 03 10 73 for nærmere avtale om dette.
VIKTIG !
I henhold til Norges Idrettsforbunds regler varer medlemskapet fortløpende inntil det blir sagt opp skriftlig. Husk at medlemsskapet må sies opp innen utløpet av året ( 31.desember) for å unngå innkreving av kontingent for neste år.
Levert av IdrettenOnline