Årsmøte 2021

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jan 2021


 

Velkommen til Årsmøte 1.3.2021 kl. 19:00 på Grand Hotell. På grunn av Koronarestriksjoner og litt å bite i må vi ha påmelding til årsmøte, med navn og telefonnummer, som kan gjøres til tlf. 920 31 073, sms eller epost til post@raumagolf.no innen 20.2.2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende innen 14.2.2021

Foreløpig sakliste kan lastes ned på vedlagte link. 16 Årsmøtets oppgaver.docx

Fullstendig sakliste med årsrapporter blir utlagt på hjemmesiden innen 20. februar

Hilsen StyretNy månedens bane februar 2021; Gleneagles- The Centenary Course.

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jan 2021

Bilde ovenfor er resultater etter 3 måneders spill i vintercupen på simulatoren. Månedens bane i februar 2021 blir: Gleneagles- The Centenary Course. Siden simulatoren var stengt i 14 dager i januar, vil det i tillegg være mulig å registrere tellende runder på Kapalua Plantation tom 14. februar. Det vil si at vi i februar spiller på 2 baner samtidlig de første 14 dagene av februar! Golfsimulatoren er åpen!

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jan 2021

Simulatoren er nå åpen. Vintercupen fortsetter og månedens bane i januar er fortsatt: Kapalua Plantation. Husk å følge smittevernsreglene!


Smittevernsregler for Rauma golfsimulator 2021

  • Det er nå tillatt med 3 personer inne på simulatorrommet. Dersom de tilhører samme husstand kan dere være 4 personer.
  • Vask/sprit hendene før du trykker kode på døra.
  • Skriv deg inn i timeboka med navn og tlf.nr.
  • Spill og bruk simulator rommet som vanlig.
  • Alle må bruke eget golfutstyr og sitte på egen stol.
  • Behold golfkøllene i egen golfbag under spill.
  • Velg 1 person som skal betjene data og skjerm.
  • Vask alle vaskbare flater du har berørt før du forlater simulatorrommet med desinfeksjonsmiddel og engangsklut som er    tilgjengelig inne på rommet.(Tastatur, skjerm, mus, pegg, stolhåndtak, penn, dørhåndtak)
  • For din egen sikkerhet: Sprit hendene før du forlater simulatoren/klubbhuset.


Hjelp hverandre til å overholde disse smittevernsreglene så vi fortsatt kan holde simulatoren åpen!Coronanytt Simulator

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jan 2021

Etter samtale med helsemyndighetene har vi besluttet å stenge simulatoren foreløpig i 14 dager, til 17. jan som anbefalt.

Vi beklager dette, men vi får håpe at vi kan åpne igjen 18. jan. oppdatering kommer her på hjemmesiden og ny dørcode blir utsendt når vi åpner igjen.