EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 09.08.2007 - SAKSPAPIRER

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jul 2007

Det avholdes ekstraordinær årsmøte i Rauma golfklubb  torsdag 9. august.

Årsmøte vil umiddelbart bli etterfulgt av et medlemsmøte.

Årsaken til at det innkalles til  ekstraordinært årsmøte

 

er at klubben  i inneværende budsjettperiode er tildelt kr. 500.000 i spillemidler og  at den resterende del av den totale søknadssummen på 1 mill. ( kr 500.000) forventes utbetalt neste år.

 

Disse midlene er tilgjengelig for investeringer  siden allerede regnskapsførte

utgifter  oppfyller forpliktelsene i spillemiddelsøknaden.

 

For å sikre en samordnet og fornuftig bruk av de tildelte midlene, er det nødvendig å etablere en investeringsplan for årene som kommer, samt å justere årets budsjett.

 

Etter en totalvurdering foreslår styret en investeringsplan i prioritert rekkefølge

som følger:

-0 : Tilbakebetaling av lån ( fordeles over de neste 3 år )

-1 : Ny greenklipper

-2 : Garasjeanlegg

-3 : Tilleggsutstyr til greenklipper

-4 : Datautstyr

-5 : Ny fairwayklipper

-6 : Kjøretøy for trsp. på banen

-7 : Nytt klubbhus

 

Den nødvendige korrigering av budsjettet vil bestå i å innarbeide tildelingen i det løpende budsjett for 2007. Nødvendige detaljer vil bli lagt fram på møtet.

 

Styret  vil legge fram forslag om at tilgjengelige investeringsmidler på det korrigerte 2007 budsjettet skal brukes til:

 

     -   Tilbakebetaling av 1/3 av  banklån til 6-hullsbane

-         Ny greenklipper

-         Garasjeanlegg

 

 

VELKOMMEN TIL MØTET!

Styret


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline