Etter valget på årsmøtet den 15.01.2018 er de forskjellige verv i klubben slik:

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å velge og innsette det tredje styremedlemmet.

Her finner du årsmøteprotokollen 2018.01.15,


Verv

Navn

Varighet

Periode

Merknad

Leder

Ted Preben Heen

1 år

2018

Ny

Nestleder

Roger Grande

2 år

2017-2018

Ikke på valg

Styremedlem

Sidsel Farkvam

2 år

2018-2019

Gjenvalg

Hovedoppgave: turneringsleder

Styremedlem

Heidi Nord Alnes

2 år

2017-2018

Ikke på valg

Hovedoppgave: kasserer

Styremedlem

Gunnar Gridset 

2 år

2018-2019

Hovedoppgave: sekretær

Varamedlem

?

2 år

2018-2019

Ny

Varamedlem

Arna Stennes

1 år

2018

Ny

Se sak 10

Revisorer

Lars Ramstad

Sigurd Nora

1 år

1 år

2018

2018

Gjenvalg

Gjenvalg

Rauma

Idrettsråd

Ted Preben Heen

Roger Grande

1 år

1 år

2018

2018

 

Ny

Gjenvalg

Valgkomite

Leder: Øystein Sannes

             Gunnar Gridset

             Arna Stennes

Vara:    Torhild Sannes

1 år

1 år

1 år

1 år

2018

2018

2018

2018

 

 

 

Levert av IdrettenOnline