Lokale regler

Lokale regler:


 • Stein i bunker er flyttbar hindring. Regel 24.1 gjelder.
 • Kulturminne på hull 5 er merket med grønne staker. Fridropp i droppesone.
 • Grunn under reparasjon (GUR):
  • Alle nysådde områder skal alltid betraktes som GUR med spilleforbud.
 • Uflyttbare hindringer - regel 24.2 gjelder:
  • Avstandsmerker i fairway og staker som markerer avstand til green.
  • Alle deler og alt utstyr til vanningsanlegg.
  • Gruslagte områder på spillefeltet.
  • Steinfylte dreneringsgrøfter.
  • Bytesteiner / grensesteiner (hvitmalte steiner).


Midlertidige lokale regler:

Midlertidige lokale regler skal være offentliggjort ved oppslag på klubbhuset, evnt. også på motstående side av dette scorekort.


Straff for brudd på lokal regel:

§Matchspill: tap av hull.

§Slagspill: 2 straffeslag.


Avstandsreferanser:

 • Gul plate i fairway og gule staker med 3 sorte ringer angir 150 m i rett linje til senter green.
 • Rød plate i fairway og røde staker med 2 sorte ringer angir 100 m i rett linje til senter green.Etikette og sikkerhet

Etikette og sikkerhet på banen:

1. På hull 1, 2 og 7 skal en ikke slå ut fra tee om det er gående eller kjørende på vegen.

2. Det er ikke tillatt å slå ut fra tee 42 på hull 2 for spiller som går alene.

3. Vær særlig aktsom ved innspill på green 5 (skjult).

4. Vis hensyn til andre spillere, turgåere og banemannskap.

5. Legg tilbake oppslått torv og reparer nedslagsmerker på green.

6. Husk hurtig spill og slipp gjennom grupper bak om det er ledig foran.


Etter at banen er utvidet til å ha 3 utslag pr. hull er regelen om at spiller som slår ut fra tee 37 skal gå om tee 42 ut. 


Scorekort