Driving Range

Klubbens Driving Range har 8 utslagsteder med matter. Maksimum lengde på slag fra drivingrange er av sikkerhetsmessige grunner satt til 200 meter.

Driving rangen ligger like ved klubbhuset, og betjenes med ballautomat som er plassert ved klubbhuset, - ved siden av greenfee-bua.

Du betaler med kort på kortleser på automaten eller med sesongbrikke. ( kontakt klubben på tlf. 920 31 073 for kjøp av brikke) 

Nye priser 2023:

kr. 30  -->  30 baller

Kr. 600 --> rangebrikke sesong


Drivingrangen er åpen tirsdag - fredag kl. 08 - 21 og lørdag - søndag 08 - 19. Merk at rangen er stengt mandager etter kl. 18 pga. dugnadsarbeid på baneanlegget.

Det er ikke tillatt å plukke baller på Driving Rangen. Plukking vil føre til bortvisning fra annlegget.


Practise green (putting green / øvingsbunker)

På practise greenen vil du kunne trene på putting og chipping fra forskjellige distanser. Der ligger det også en green bunker, hvor du kan terpe på dine ferdigheter fra sand til green.Lykke til og velkommen!