Link til banekart.


Hull 1/ 10              Par 3,     Indeks: 15/ 18                      42: 160 m/ 136 m                 37: 136 m/ 110 m

Hullet har en fairwaybunker og en greenbunker. I tillegg er det OB til venstre, langs veien. Greenbunkeren kommer ofte i spill da greenen ligger delvis bak denne. Hullet spilles i slak oppoverbakke og ofte i motvind. Det kan derfor ofte lønne seg å ta en kølle ekstra. 

Det oppfordres til aktsomhet på dette hullet. Gående/syklende på vegen langs hullets venstre side.


Dronevideo Hull 1/10Hull 2/ 11              Par 4,     Indeks: 7/ 6                          42: 292 m/ 327 m,               37: 247 m/ 292 m

Par 4 med dogleg høyre og OB på høyre side ca. 10 m fra langsgående vei. I tillegg slås det over en kryssende vei i forkant av teestedet. Fairwayen har et større tre og en sentralt plassert fairwaybunker. Dette gir et strategisk valg i form av å legge seg opp før disse eller satse på å slå seg forbi. Å legge opp før gir et innspill på minimum 100 meter, over rough, mot en green som er voktet av to greenbunkere. Disse ligger delvis skjult i forkant og bankkant av greenen. Å slå seg forbi treklyngene medfører et utslag på ca. 250 m fra bakerste tee og ca. 130 meter fra fremre tee. Krever dermed både lengde og presisjon, kanskje uten særlig gevinst?   

Greenen er på to nivå og er i tillegg beskyttet av to greenbunkere.

Det oppfordres til aktsomhet på dette hullet ved utslag fra de to bakre utslagene da den kryssende veien er mye brukt til gå- og sykkelturer.


Dronevideo Hull 2/11


 Hull 3/ 12             Par 3,     Indeks: 3/ 10                        42: 159m / 147 m,                37: 147 m/ 122 m

Hullet har et ganske ”trangt” utslag fra bakerste tee, som til tider kan gjøre det vanskelig å nå greenen, da vinden stort sett går på tvers av hullet (enten fra høyre eller venste). Fra det fremste utslaget er hullet mer åpent. Greenen ligger ca. 5 - 6 meter lavere enn utslaget og spilles derfor litt kortere enn oppgitte meter. Greenen er beskyttet av to greenbunkere til høyre og en i bakkant. Det er i tillegg skog ganske tett på til venstre av greenen.

Greenen er ganske ondulert (heller mot høyre), hvilket medfører at par er en god score på dette hullet.

I tillegg 2 fairwaybunkere ca. 15 m foran green, en på hver side i forhold til innslaget/innspillet.


Dronevideo Hull 3/12


Hull 4/ 13             Par 4,     Indeks: 5/ 4                          42: 245 m/264 m, 37: 213 m/ 245 m

Par 4 med dogleg venstre. Sidevannshinder til venstre langs hele hullet i skogkant og delvis rett i forkant av fremre utslag. I tillegg OB til høyre av fairway etter dogleg, mot vei.

Bakerste utslag kan oppleves litt trangt i form av trær på høyre side, noe som favoriserer en ”fade” (høyrehendt spiller) på utslaget.

Doglegen ”voktes” av en høy bjørk som med fordel bør passeres for å få fritt innspill til greenen. Et utslag høyt i og til høyre i fairwayen åpner opp greenen. Innspill fra venstre side i fairway oppleves mye trangere og deler av greenen vil ligge skjult av høye trær langs fairway og i forkant til venstre for greenen. Relativt stor green på to nivåer.   

Hullet er relativt kort og greenen er mulig å nå på ett slag for de som slår langt. Det er imidlertid relativt stor risiko da utslaget krever en draw (høyrehendt spiller) med sidevannshinder til venstre av fairway samt at landingsområdet er delvis skjult bak trær.

 

Dronevideo Hull 4/13


Hull 5/ 14             Par 5,     Indeks: 1/ 2                          42: 479 m/422 m, 37: 422 m/ 403 m

Banens eneste par 5 hull og det klart vanskeligste hullet. Hullet spilles med to doglegs venstre med skog og sidevannshinder i innerkant første halvdel av fairway/hullet.  Naturlig banegrense på høyre side av fairway som følge av tett skog. Imidlertid ingen merkinger for OB.

Første dogleg er i tillegg voktet av to høye bjørker i innerkant som krever at man enten slår over eller skrur ballen rundt for å ligge bra til før slag to. Stor furu på fairway i bakkant dogleg. Slag to krever et rett slag gjerne til høyre side av fairway og gjerne også høyt opp i neste dogleg. Dette for å åpne innspillet til greenen. Innsiden av 2. dogleg er også voktet av et par høye bjørker som sperrer dersom man har slått for kort. For kort 2. slag vil kreve et blindt innspill over skog (dersom man har greid å legge seg langt nok til høyre i fairway og kommer over skogen). 3. slaget spilles oppover bakke mot en relativt stor green. Som følge av at innspillet spilles opp bakken, blir dette delvis blindt. Høydeforskjellen fra dogleg og opp på green er ca. 5 – 6 meter. Man ser kun flaggstangen og ikke selve greenen eller området rundt.

Greenen er voktet av to greenbunkere. En til venstre i fremkant og en til høyre i bakkant.

Ca. 30 meter i forkant av greenen er det et fornminne som er merket med grønne staker. Ball som ligger i fornminne gis fri dropp i merket droppsone.

For langtslående spillere er det mulig å nå greenen på to slag, spesielt fra de fremre utslagsstedene. Dette vil imidlertid være risikofylt som følge av at det vil kreve blindt utslag over skog og blindt innspill over skog. Lokalkunnskap er med andre ord en stor fordel. Par er en god score på dette hullet.

 

Dronevideo Hull 5/14


Hull 6/ 15             Par 3,     Indeks 17/ 14                       42: 105 m/ 130 m                 37: 92 m/ 105 m

Dette er det korteste hullet på banen. Vanskelighetene her ligger i at greenen ligger bak en liten haug med et tre i forkant og er dermed skjult fra utslaget. I tillegg er greenen voktet av en bunker i forkant til venstre. Det er OB til høyre langs hullet (ca. 5 m inne i skogen), samt i bakkant av greenen, på grensen mot veien.

 

Dronevideo Hull 6/15


Hull 7/ 16             Par 3,     Indeks: 13/ 16                      42: 171 m/ 153 m 37: 153 m/ 121 m

Relativt langt par 3-hull (fra bakerste tee) som ofte spilles inn i vinden. Spilles derfor ofte lengre enn oppgitte meter. Hullet har OB til høyre langs vei og OB til venstre langs grense til drivingrange. Hullet har en fairway/ greenbunker til høyre for green som relativt sjelden kommer i spill. Lengden og vinden er største utfordringen her.

Det oppfordres til aktsomhet på dette hullet. Gående/syklende på vegen langs hullets høyre side.

 

Dronevideo Hull 7/16


 Hull 8/ 17            Par 4,     Indeks 9/ 8,                          42: 241 m/ 279 m,                37: 228 m/ 241 m

Dette er et par 4 hull med dogleg venstre og OB både til høyre og venstre for fairway ca 10 - 15 m inn i skogen. Det er i tillegg OB til høyre og i bakkant av greenen. Greenen voktes av to greenbunkere hvorav den ene ofte kommer i spill da den ligger rett i bakkant av greenen i spilleretningen. Her er det to bjørker strategisk plassert på innsiden av doglegen ca. 80 m fra greenen. Utslaget bør derfor enten være kort eller langt av de bjørkene for å få fritt innspill.

Dette hullet er mulig å nå inn på ett slag for de som slår langt. Vinden kommer i tillegg ofte fra høyre, hvilket ”hjelper” ballen i retning mot greenen.

 

Dronevideo Hull 8/17


Hull 9/ 18             Par 4,     Indeks: 11/12                        42: 264 m/ 237 m                  37: 237 m/ 223 m

Dette er et par 4 hull med svak dogleg høyre og OB til venstre for fairway, på grensen mot drivingrange. Det er i tillegg OB et stykke bak greenen, mot veien. Bak greenen er det i tillegg et treningsområde. Dette er merket som GUR med hvit topp. Droppsone er merket rett i forkant av dette området.

På høyre side av fairway finnes to bunkere (etter ca. 100 og 200 meter). Greenen voktes av en bunker på venstre side.

Hullet spilles ofte med vinden, hvilket gjør det godt mulig å nå greenen på ett slag for de som har litt ”krutt” i svingen.

Hullet har slak unnabakke fra dogleg og inn, og ved innspill er det lett for at ballen ruller over greenen.


Dronevideo Hull 9/18