Gratis golftrening for barn og juniorer 2018

Rauma Golfklubb ønsker å inspirere og motivere barn og unge til å prøve golf. Derfor er det gledelig at klubben også i 2018 har et opplegg med organisert og gratis trening for aldersgruppen fra 8 til og med 13 år, foreløpig fram il ferien. 

Når det gjelder aldersgruppen 14 - 19 år, er treningsopplegget dessverre ikke avklart pr. 3/5-2018.

MERK: For de som ikke er medlem i Rauma Golfklubb, påløper en treningsavgift på kr 100,- som skal dekke forsikring og utgifter til organisering. Treningen er gratis.


Barn fra 8 til og med 13 år (gutter og jenter)

Gratis trening:

  • onsdager kl. 17.00 - 18.00

Oppstart: 9. mai.

Ansvarlig: Åge Herje

Mobil: 93205277

Epost: post@raumagolf.no

Se også forbundets nettsider vedrørende Barn & Golf.


Junior 13 - 19 år (gutter og jenter)

Gratis trening:

  • uavklart når denne starter opp og hvem som blir ansvarlig i 2020

Oppstart ?

Ansvarlig: 

Mobil: 

EpostNedenfor finner du linker til aktuelle nettsider der man får tips og veiledning om golfens finesser.NXT LVL - et egentreningsprogram for å bli en bedre golfspiller

Norsk Golfs populære instruksjonsserie Golfskolen har de to siste årene basert seg på treningskonseptet NXT LVL. I hver utgave av Norsk Golfs magasin er det publisert et treningsprogram som alle våre lesere kan følge. Programmet omfatter både teknisk, taktisk, mental og fysisk trening.

Les mer på norskgolf.no.


Golfskolen - Norsk Golf

Se video på golfskolen der du får mange tips om golf enten du er nybegynner eller du har spilt golf en stund.