Velkommen til Rauma Golfklubb

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Rauma Golfklubb og skal gjøre vårt beste for at du skal ha det hyggelig på banen vår og bli et fornøyd medlem.

Har du spørsmål om medlemskapet henvender du deg til post@raumagolf.no eller telefon 92 03 10 73.


Spill i utlandet

Ved å klikke på linken nedenfor kan du få ut en medlemsbekreftelse (f.eks. for bruk ved spill i utlandet):

 http://www.golfforbundet.no/verify


Bildet til høyre er tatt med drone i 2015 av Dag Terje Alnes.

KONTINGENT, GREENFEE FOR 2023 OG DUGNADSBELØNNING (2024)

                             

Kontingent og spillerett

Kontingent

Spillerett  sesong

Dugnads-belønning


Voksen

11003750   

50,-   pr time. Maks 2500 pr. år

Man kan velge å kun betale  kontingent (1100) og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor.)

Junior/ Skoleelev 

600

1500

50,-   pr time. Maks 1500 pr. år

Man kan velge å kun betale   kontingent (600) og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor).

Barn 


500

Gratis

Fritatt


Fjernmedlem


Samme priser som ovenfor med samme rettigheter og plikter.

Familerabatt: Som familie regnes mor og/eller far med barn til og med 19 år. Min. betaling med spillerett er kr. 9700,- uten dugnad. Utføres dugnad, kan summen reduseres med opptil kr. 3000,-. Godtgjørelsen for dugnad er kr. 50,- pr. time, maks 60 timer, (for hele familien).

Dugnadsprinsipp:   Dugnad som utføres ett år, gir fratrekk på betaling påfølgende år.


Greenfee

Dag/ (9 hull)

2 påfølgende dager

1 uke sammenhengende

1 måned d-d sammenhengende

Sesong

Voksen350/ (200)55095025003750
Junior/ Skoleelev1752754757501500
BarnGratisGratisGratisGratisGratis
Medlem i Rauma Golfklubb250/ (150)45095025003750
Samarbeidsklubber / Medlemmer av NSG250/ (200)45095025003750

Barn = 0 t.o.m. 12 år

Junior = f.o.m 13 år t.o.m. 19 år

Voksen = f.o.m. 20 år


Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 362,- pr. medlem 20 år og eldre i kalenderåret. Abonnement på bladet Norsk Golf er inkludert (ett pr. husstand).

Fakturabeløp kan etter avtale deles opp i rater. Ta kontakt med daglig leder på telefon 92 03 10 73 for nærmere avtale om dette.

VIKTIG ! 
I henhold til Norges Idrettsforbunds regler varer medlemskapet fortløpende inntil det blir sagt opp skriftlig. Husk at medlemsskapet må sies opp innen utløpet av året ( 31.desember) for å unngå innkreving av kontingent for neste år.