Slik finner du banen:

Se også kart fra Google Map nederst på denne siden.

Når du er på Åndalsnes/Veblungsnes; følg skiltingen fra E136:1) Ta av fra europaveg E136 ved Rauma bru på sørsiden av elva (på Veblungsnes-siden av elva), se nederste skilt på bildet, og følg fylkesveg Fv174 (Gryttenvegen) langs Rauma elv ca. 1 km mot Åndalsnes Camping.


2) Ta av og følg nytt Golfbane-skilt med tekst "Rauma" fra Fv174 (Gryttenvegen) ved Frydenlund boligfelt (like før du kommer til campingen), og kjør 500 m rett fram; - først gjennom boligfeltet og deretter opp en slakk bakke på grusveg gjennom tett lauvskog.Omtalte veikryss er vist i Google Maps Street View nedenfor.


3) Parkering og klubbhus ligger da rett inn til høyre i første vegkryss oppe på platået.

Velkommen til Rauma Golfklubb!

Rauma Golfklubb - atkomst via Fv174 og Frydenlund