UTLEIEREGLER FOR KLUBBENS GOLFBIL

 • Bilen er innkjøpt med 50 % støtte fra Norges Idrettsforbund sine midler til fysiske forflyttningshemmede som har fortrinnsrett ved bruk.
 • Bilen skal hver morgen være oppladet og ettersett slik at alt er i orden. 
 • Bilen er forsikret av klubben og forsikringen gjelder eventuelle skader på tredjeperson samt fører og en passasjer.
 • Leietaker skal følge klubbens retningslinjer for bruk og sørge for at eventuelle skader/mangler straks meddeles baneansvarlig.

  Følgende retningslinjer gjelder:
 • Kontakt klubben for leie
 • Leietaker skal sette seg godt inn i start, stopp, brems etc. før oppstart
 • Prisen for 9 hull er kr 150,- og for 18 hull kr 200,- og skal betales på Tidypay ved scanning av Qr-        code før oppstart. 
 • Hvis det er flere som ønsker bilen brukt enn hva som er mulig følges pkt. 1. Er det flere enn 2 forflyttningshemmede som ønsker å bruke bilen, skal de som bestilte først ha fortrinnsrett. Hvis det er 2 som ønsker å bruke bilen skal disse settes i samme flight og bruke bilen i fellesskap.
 • Et laminert sett av regler for bruk av golfbilen skal være fast i golfbilen slik at alle brukere er klar over reglene. 


Styret 07.04.2015


RETNINGSLINJER FOR LEIE AV GOLFBIL

1. Bilen tillates brukt bare på klubbens bane.

2. Det er ikke tillatt å kjøre på utsalgene (tee) og det skal stoppes minst 10 meter fra alle greener.

3. Det er ikke tillatt å bruke bilen i sidevannshinder eller i røff.

4. Avfall etc. skal fjernes etter bruk og bilen skal forlates i samme stand som den ble utlevert i.

5. Passasjerer utenom en er ikke tillatt.