Etter valget på årsmøtet den 11.02.2022 er de forskjellige verv i klubben slik:

 

Verv

Navn

Varighet

Periode

Merknad

Leder

Lars Erik Dale

1 år

2023

Nestleder

Steffen Sørli 

2 år

2023-2025

Styremedlem

Hanne Berg

2 år

2022-2023

Sekretær

Styremedlem

Åsrunn Misund      

2 år

2021-2022

Hovedoppgave: Kasserer

Styremedlem

Svein Åge Endrerud

2 år

2021-2023

Varamedlem

Reidar Reistad

1år

2022-2023

Varamedlem

Bendik Løvseth Larsen

2 år

2021-2022

Kontrollkomité

Aadne Harr

Anita Strandabø

Stine D Rolvsen 

1 år

1 år

1 år

2022

2022

2022


Rauma Idrettsråd

Leder / Nestleder

1 år

2022


Valgkomite

Leder: Kjetil Reistad

           Frank Skjegstad

           Sidsel Odel Farkvam

Vara:   

1 år

1 år

1 år

1 år

2022

2022

2022

2022