En orientering fra Team Bispen.

Postet av Anonym den 5. Jun 2015

En orientering fra Team Bispen.Vi har nå gjennomført ca. 2 måneder av vår kontraktsperiode. Den siste tiden har vi fått en del spørsmål om vår prioriteringer og kompetanse spesielt på greenene. Det har både vært muntlige og skriftlige spørsmål, men også 2 skriftlige brev som er anonyme og for oss lite motiverende, og vi stiller spørsmål om agendaen for spørsmålsstillerne. En ting kan medlemmene i RGK være helt sikker på, vi har tatt oppgaven på det største alvor. Helt siden vi skrev under kontrakten (des. 2014) har vi brukt mye tid på og lese oss opp på det vi har kommet over av faglitteratursom finnes på nettet og fra forskningsinstitutt.

I tillegg har vi hatt besøk og annen kontakt med skolerte greenkeepere i våre naboklubber. Det har vært mye snakk om hullpiping. Etter det vi har lest oss til og det vi har fått som råd, skal det utføres etter at vekstperioden er i godt gjenge. Vi har målt både temperatur og målt fuktighet i jordsmonnet flere ganger i løpet av våren. Dersom vi hadde fått det som vi ville hadde vi sannsynligvis begynt og hullpipet for ca. 14 dager siden. Traktoren som vi er helt avhengig av for både hullpiping og dressing sviktet. Hydralikkpumpen havarerte og vi har fått en stor kostnad på reparasjon av denne.-Børstet og dresset greener 2 ganger.

-Gjødslet greener 3 ganger.

-Resådd enkelte områder.

-Spiket og dresset, resådd og børstet.Vi er nå i gang med hullpiping, og dermed dresser, resår og gjødsler vi. Har hullpipet hull 5 – 6 og 8 så langt. Er avhengig av oppholdsvær og noenlunde tørre greener for at vi skal kunne bruke det tunge utstyret som trengs.Hilsen Team Bispen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.