UTLEIEREGLER FOR KLUBBENS GOLFBIL 1. Bilen er innkjøpt med 50 % støtte fra Norges Idrettsforbund sine midler til fysiske forflyttningshemmede som har fortrinnsrett ved bruk.
 2. Bilen skal hver morgen være oppladet og ettersett slik at alt er i orden. Dette utføres av Team Bispen for sesongen 2015.
 3. Bilen er forsikret av klubben og forsikringen gjelder eventuelle skader på tredjeperson samt fører og en passasjer.
 4. Leietaker skal følge klubbens retningslinjer for bruk og sørge for at eventuelle skader/mangler straks meddeles Team Bispen. Følgende retningslinjer gjelder:
 5. Leietaker skal sette seg godt inn i start, stopp, brems etc. før oppstart
   1. - Bilen tillates brukt bare på klubbens bane.
   2. - Det er ikke tillatt å kjøre på utsalgene (tee) og det skal stoppes minst 10 meter fra alle greener.
   3. - Det er ikke tillatt å bruke bilen i sidevannshinder eller i røff.
   4. - Avfall etc. skal fjernes etter bruk og bilen skal forlates i samme stand som den ble utlevert i.
   5. - Passasjerer utenom en er ikke tillatt.
 6. Prisen for 9 hull er kr 150,- og for 18 hull kr 200,- og skal betales i betalingsautomaten i greenfeebua før oppstart. Kvittering som for greenfee skal være med i bilen for dokumentasjon ved kontroll.
 7. Hvis det ved en turnering eller ellers er flere som ønsker bilen brukt enn hva som er mulig følges pkt. 1. Er det flere enn 2 forflyttningshemmede som ønsker å bruke bilen skal de som bestilte først ha fortrinnsrett. Hvis det er 2 som ønsker å bruke bilen skal disse settes i samme flight og bruke bilen i fellesskap.
 8. Et laminert sett av disse reglene skal være fast i golfbilen slik at alle brukere er klar over reglene. Team Bispen ordner dette før sesongstart.


Styret 07.04.2015


Levert av IdrettenOnline