Dugnad for klubben er trivelig og lønnsomt

Ansvar for klipping av fairways og vedlikehold av hvert enkelt hull utføres som dugnad. Det samme gjelder kjøkkentjeneste i forbindelse med servering m.m. på klubbhuset.Bli med på dugnader for klubben

Sosialt, trivelig og lønnsomt

Det er ingen dugnadsplikt i Rauma Golfklubb – men medlemmer har et tilbud som kan redusere spillerettavgiften med 2500 kroner (fra 2022).

Dugnadstilbudet gjelder for alle medlemmer over 13 år. Hver time dugnad godtgjøres med 50 kroner inntil max 2500 kroner for sesongen. Opptjent dugnadsgodtgjørelse avregnes på neste års faktura for kontingent og spillerett.

Tilbudet gjelder ikke for fjernmedlemmer og heller ikke for barn.


Alt gratisarbeid er dugnad

Alt arbeid som utføres for klubben, noteres som dugnadsinnsats, og hver time skal føres inn med navn og antall timer i dugnadsprotokollen som ligger i klubbhuset. 

Alt arbeid for klubben kan registreres som dugnad enten det gjelder klipping, raking, såing, maling, vasking, opplæring av andre, servering, vanning, luking , komitearbeid eller andre oppgaver som klubben har behov for.


Fast mandagsdugnad
Det er fast dugnadsdag hver mandag i tidsrommet kl. 17.00 – 20.00. I tillegg vil det nok bli innkalt til noen lørdagsdugnader. Dersom det er vanskelig å delta på disse dugnadene , kan også en eller flere medlemmer avtale arbeidsoppgaver med baneansvarlig eller banekomiteen på andre dager/tider.


Rauma Golfklubb jobber hardt for at alle medlemmer skal hygge seg og ha det trivelig i golfanlegget vårt. Dugnader bidrar til å nå det målet. Du utfører en eller flere oppgaver sammen med andre medlemmer. Dere prater, forteller gode historier, tar en pust i bakken med kaffe og brus og blir godt kjent med hverandre.

Vi har forståelse for at noen ikke har anledning til å stille på dugnad og ønsker alle velkommen opp på banen uansett.

Levert av IdrettenOnline