Etter valget på årsmøtet den 11.02.2022 er de forskjellige verv i klubben slik:

 

Verv

Navn

Varighet

Periode

Merknad

Leder

Trond Skarshaug

1 år

2022

Nestleder

Thomas Malones

2 år

2021-2022

Styremedlem

Hanne Berg

2 år

2022-2023

Sekretær

Styremedlem

Åsrunn Misund      

2 år

2021-2022

Hovedoppgave: Kasserer

Styremedlem

Svein Åge Endrerud

2 år

2021-2023

Varamedlem

Reidar Reistad

1år

2022-2023

Varamedlem

Bendik Løvseth Larsen

2 år

2021-2022

Kontrollkomité

Rigmor Reistad

Anita Strandabø

Stine Rolfsen (Vara)

1 år

1 år

1 år

2022

2022

2022


Rauma Idrettsråd

Leder / Nestleder

1 år

2022


Valgkomite

Leder: Svein Berg

           Odd Sekkeseter

           Sidsel Farkvam

Vara:   Petter Stette

1 år

1 år

1 år

1 år

2022

2022

2022

2022