Etter valget på årsmøtet den 28.01.2019 er de forskjellige verv i klubben slik:

 

Verv

Navn

Varighet

Periode

Merknad

Leder

Ted Preben Heen

1 år

2019

Nestleder

Rune Myklebostad

2 år

2019-2020

Styremedlem

Sidsel Farkvam

2 år

2018-2019

Hovedoppgave: Turneringsleder

Styremedlem

Heidi Nord Alnes

2 år

2018-2019

Hovedoppgave: Kasserer

Styremedlem

Gunnar Gridset 

2 år

2018-2019

Hovedoppgave: Sekretær

Varamedlem

Thomas Malones

2 år

2018-2019

Varamedlem

Trond Aursand

2 år

2019-2020

Revisorer

Lars Ramstad

Sigurd Nora

1 år

1 år

2019

2019


Rauma Idrettsråd

Rune Myklebostad

1 år

2019


Valgkomite

Leder: Roger Grande 

           Øystein Sannes

           Arna Stennes

Vara:   Øystein Bruaseth

1 år

1 år

1 år

1 år

2019

2019

2019

2019

 

 Levert av IdrettenOnline