Slopetabeller for Rauma Golfbane fra 30.08.2017 da ny bane- og slopeverdi ble lagt inn i Gofbox.

Slopetabell DAMER gyldig til og med 2020.  

Slopetabell kategori 6. *  


Les mer om slope på NGF's nettsider.

Les mer om Handicap system på NGF sine nettsider

*) Kategori 6: handicap 37 - 54, se tabellen nedenfor
Levert av IdrettenOnline