Nye slopetabeller for Rauma Golfbane gjeldene fra 01.03.2020, da nytt hcp-system ble innført.

Slopetabell DAMER gyldig til og med 2020.  I det nye HCP-systemet er det er ikke lenger en buffersone som tidligere.


Her finner du mer informasjon om hvordan handicap beregnes.