Driving Range

Klubbens Driving Range har 8 utslagsteder med matter. Maksimum lengde på slag fra drivingrange er av sikkerhetsmessige grunner satt til 200 meter.

Driving rangen ligger like ved klubbhuset, og betjenes med ballautomat som er plassert ved klubbhuset, - ved siden av greenfee-bua.

Ballautomaten på drivingrangen tar polletter. Du kan kjøpe en og en pollett eller 10 om gangen i automaten i klubbhuset.

Nye priser 2017:

kr. 15 pr. pollett --> 20 baller

kr. 30 for 2 polletter --> 40 baller

kr. 135 for 10 polletter --> 200 baller

Drivingrangen er åpen tirsdag - fredag kl. 08 - 21 og lørdag - søndag 08 - 19. Merk at rangen er stengt mandager etter kl. 18 pga. dugnadsarbeid på baneanlegget.

Det er ikke tillatt å plukke baller på Driving Rangen. Plukking vil føre til bortvisning fra annlegget.

Ballautomaten tømmes hver kveld.


Practise green (putting green / øvingsbunker)

På practise greenen vil du kunne trene på putting og chipping fra forskjellige distanser. Der ligger det også en green bunker, hvor du kan terpe på dine ferdigheter fra sand til green.Lykke til og velkommen!