Velkommen til Rauma Golfklubb

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Rauma Golfklubb og skal gjøre vårt beste for at du skal ha det hyggelig på banen vår og bli et fornøyd medlem.

Har du spørsmål om medlemskapet henvender du deg til post@raumagolf.no eller telefon 92 03 10 73.


Spill i utlandet

Ved å klikke på linken nedenfor kan du få ut en medlemsbekreftelse (f.eks. for bruk ved spill i utlandet): http://www.golfforbundet.no/verify


Bildet til høyre er tatt med drone i 2015 av Dag Terje Alnes.

KONTINGENT, GREENFEE FOR 2021 OG DUGNADSBELØNNING (2022)

                             

Kontingent og spillerett

Kontingent

Spillerett  sesong

Dugnads-belønning**


Voksen

800   3750   

50,-   pr time. Maks 2500 pr. år

Man kan velge å kun betale  kontingent (800) og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor.)

Junior 

800

1500

50,-   pr time. Maks 1500 pr. år

Man kan velge å kun betale   kontingent (800) og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor).

Barn 


500

Gratis

Fritatt


Fjernmedlem

800


Fritatt

Man kan velge å kun betale   kontingent (800) og betale greenfee om/når man spiller. * (Se nedenfor)

Fjernmedlem med spillerett

800

2250*

Fritatt

Man kan velge å kun betale   kontingent (800) og betale greenfee om/når man spiller. (Se nedenfor).

* Hvis fjernmedlem er fullt  betalende medlem i annen klubb kan det trekkes kr. 1000 i rabatt. Spilleretten vil da koste kr. 1250,- pr. sesong.

** Det kan søkes til styre om   fritak fra dugnad pga helse.

Familerabatt: Som familie regnes mor og/eller far med barn til og med   19 år. Maks betaling med spillerett er kr. 9000,- uten dugnad. Utføres dugnad, kan summen reduseres med kr. 3000,-. Maks å betale med minimum 60 timers dugnad blir kroner 6000,- (for hele familien).

Dugnadsprinsipp:   Dugnad som utføres ett år, gir fratrekk på betaling påfølgende år.


Greenfee

Dag

2 påfølgende dager

1 uke sammenhengende

Sesong

Voksen3505509503750
Junior1752754751875
BarnGratisGratisGratisGratis
Medlem som betaler kontingent250


Samarbeidsklubber / Medlemmer av NSG250


Barn = 0 t.o.m. 12 år

Junior = f.o.m 13 år t.o.m. 19 år

Voksen = f.o.m. 20 år


Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 322,- pr. medlem 20 år og eldre i kalenderåret. Abonnement på bladet Norsk Golf er inkludert (ett pr. husstand).

Fakturabeløp kan etter avtale deles opp i rater. Ta kontakt med styrets leder på telefon 92 03 10 73 for nærmere avtale om dette.

VIKTIG ! 
I henhold til Norges Idrettsforbunds regler varer medlemskapet fortløpende inntil det blir sagt opp skriftlig. Husk at medlemsskapet må sies opp innen utløpet av året ( 31.desember) for å unngå innkreving av kontingent for neste år.


Levert av IdrettenOnline