Sakslisten til årsmøtet er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jan 2020

Styret i Rauma Golfklubb minner om årsmøtet på klubbhuset mandag 27. januar 2020 kl 19:00.


Her finner du link til sakslisten og Årsmeldingen.Styret
Årsmøte i Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Jan 2020

Årsmøte i Rauma Golfklubb avholdes på klubbhuset mandag 27. januar kl 19:00.


Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 13. januar 2020.


StyretÅrsmøte tirsdag 09.12.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Årsmøte tirsdag 09.12.2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styret kaller herved inn til årsmøte som avholdes i klubbhuset på Setnesmoa. Vanlige årsmøtesaker. Alle som kan møte, oppfordres til å møte!

Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styrets leder Lars Ramstad i hende senest lørdag 22.11.2014 eller epost.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 01.12.2014 her på klubbens hjemmesider www.raumagolf.no. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, bes ta kontakt med Lars Ramstad, tlf. 917 42 041.

Se forøvrig klubbens vedtekter § 9 - 12 vedr. årsmøtet og hva som skal behandles. Hvem som utgjør det sittende styret og andre tillitsvalgte i klubben, framgår av årsmøteprotokollen fra fjorårets årsmøte.

Årsmøtepapirer for årsmøtet for 2013:

Her finner du bl. a. dokumentet som omhandler "Visjoner - mål - tiltak".

Fjorårets årsmøteprotokoll 09.12.2013 og andre relevante dokumenter i den forbindelse finner her i dokumentarkivet.