DUGNAD LØRDAG 29/9 kl. 09.30

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Des 2008

Det er berammet dugnad lørdag 29/9 kl. 09.30.  På programmet står grunnarbeider for de 2 nye garasjene som skal settes opp i høst.  Møt opp!Grunnarbeidene til nye garasjer/lager/verksted er i gang

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Des 2008

Forskaling på plass, dugnad lørdag 29.9.07
Endelig godt vær, og lørdag 29/9 ble forskalingene for de 2 nye garasjene satt opp. Arbeidet ledes av Bjørn Olav Brevik og Harald Jakobsen.Protokoll fra årsmøtet den 15.12.2008

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Des 2008

Endelig har sekretæren svingt seg rundt og fått ferdig årsmøtereferatet.  Referatet, eller protokollen om du vil, fra årsmøtet som ble avholdt for 2 uker siden, finnerdu her.God Jul og Godt Nytt Golfår!

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Des 2008

Hull 9 (18).
Hull 9 (18) med snødekte tinder i bakgrunnen.Det nye styret er har hatt sitt første møte

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Des 2008

Fredag den 19. desember, altså bare 4 dager etter årsmøtet var avviklet, hadde det nye styret sitt første arbeidsmøte der først og fremst planlegging mht. til 2009-sesongen sto på agendaen. Også de som gikk ut av styret, deltok på møtet.  Vi ønsker det nye styret lykke til med jobben!  Einar Skorgen gjenvalgt som leder i klubben

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Des 2008

Årsmøtet som ble avholdt mandag 15/12, samlet 23 medlemmer. Stødig møteleder var Kristian Haugan. Foruten de vanlige årsmøtesakene som regnskap, budsjett og valg, la styret fram forslag om endrede satser for årsgreenfee/dugnadsrabatt, forslag om økning av egenkapital mht. nytt klubbhus (spillemiddelsøknad) og investeringsplan for årene 2009-12. Saken om årsgreenfee/dugnadsrabatt skapte mest debatt.

Rigmor Reistad og Sigurd Nora

Samtlige forslag fra styret fikk årsmøtets "velsignelse". Einar Skorgen, som på vegne av styret kunne legge fram et godt regnskapsmessig resultat for året 2008, ble gjenvalgt som leder. 

Sigurd Nora og Rigmor Reistad takket for seg i styret og stilte ikke til gjenvalg.  Rigmor har hatt vervet som kasserer i 3 år, mens Sigurd på sin side har hatt vervet som nestleder i 2 år. 

 

 

Kristian, Einar og Sigurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som erstatter Sigurd og Rigmor i styret, er Lars Ramstad (nestleder) og Tove Istad (styremedlem).  Inge Gudmund Bøe og Arvid Meyer var ikke på valg.  I styret er alle valgt for 2 år unntatt leder som er valgt for bare 1 år.  Styret består av 5 personer.

NB! Referat fra årsmøtet legges ut på hjemmesiden i løpet av helgen 20. - 21. desember.

   Rigmor ReistadEinar Skorgen og Tove Istad

 

 

 

 

 

 

Årmøtedeltakerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet ble avholdt i den gamle offisermessen på Setnesmoa. 
Golfsimulatoren i Surnadal er installert - åpning fredag

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Des 2008

Surnadalingene har greid å realisere det som er mange golfspilleres drøm om vinteren, nemlig en golfsimulator.  Det er dannet et AS som står for investeringene og driften.  Både privatpersoner, et hotell, bedrifter og golfklubben er aksjonærer. Les mer om saken på Surnadal Golfklubb sine hjemmesider her.Årsgreenfee - restinnbetaling for deg som ikke har utført minst 20 dugnadstimer i 2008

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Des 2008

Det er sendt ut krav om innbetaling av siste del av årsgreenfee for 2008.  Har du kjøpt årsgreenfee for 2008, og ikke utført minst 20 dugnadstimer, så har du fått et slikt krav, enten på 250,-, 500,- eller 750,- kroner.

Krav om restbetaling årsgreenfee 2008. 

Senhøsten er tid for å kreve inn siste del av årsgreenfee.  Merk at dette gjelder kun de som har kjøpt årsgreenfee.  Denne skal som kjent avregnes mot antall utførte dugnadstimer.  Timer innen samme husstand kan overføres.  Dugnadstimer er registrert i dugnadsboka på klubbhuset.  Den enkelte har selv ansvar for å notere sine dugnadstimer, samt det å få en annen til å attestere på timene. 

Har du kjøpt årsgreenfe og ikke utført minst 20 dugnadstimer, ja, da har du nok fått en faktura i posten fra Rauma Golfklubb. 

 

Følgende gjelder for utsending av krav om restinnbetaling:

 • kr. 750,- må innbetales hvis du har mindre enn 10 dugnadstimer
 • kr. 500,- må innbetales hvis du har utført 10 - 15 timer
 • kr. 250,- må innbetales hvis du har 15 - 20 timer.
 • Har du utført mer enn 20 timer, ja, da har du allerede gjort opp for deg og slipper noe krav om innbetaling. 

2008: Årsgreenfee koster kr. 1500,-.  Av dette betalte du halvparten, altså kr. 750,-, sammen med kontingenten og Norsk Golf våren 2008.  Det er ar altså faktura på siste halvdel av årsgreenfee som nå sendes ut i desember, men beløpet er altså avregnet mot til antall dugnadstimer. 
GOLFLIGAEN

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Des 2008

NGF introduserer i 2009 Golfligaen - et seriespill for lag hvor alle norske golfspillere kan delta.  Les mer her.
NGF-nytt nr. 21/2008, 11. november

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Des 2008

Siste nytt fra NGF til landets golfklubber finner du her.Spillemiddler 3 prosjekt

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Des 2008

Diverse vedr. spillemidler:

Rauma Golfklubb sine spillemiddelprosjekter:

1.    Prosjekt 9-hullsbane (utvidelse fra 6 til 9 hull)

Spillemiddelsøknad med anleggsnr.: 1539016201

Status: Innvilget søknad i juni 2007 med kr. 1.000.000.

Prosjektet som var kostnadsberegnet til 3 mill kroner, ble omsøkt første gang i 2004, senere fornyet i 2005, 2006 og 2007 før klubben fikk innvilget kr. 1.000.000 i spillemidler i 2007 med 50% utbetaling i 2007 og 50% i 2008. 

Merk: Rauma kommune har sagt ja til å etterbetale sin "moralske" 1/3 med årlige tilskudd som i 2008 utgjorde ca. kr. 30.000.  Dette gjelder alle spillemiddelprosjekter i Rauma kommune som hadde teknisk godkjenning på plass før 31.12.2007.

2.    Prosjekt garasjer / lager

Spillemiddelsøknad med anleggsnr.: 1539016202

Status: søknad første gang i 2007 er godkjent, og senere fornyet høsten 2008 og 2009. Søknaden innvilget pr. juni 2010 med kr. 130.000.

Merk: Rauma kommune har sagt ja til å etterbetale sin "moralske" 1/3 med årlige tilskudd som i 2008 utgjorde ca. kr. 30.000.  Dette gjelder alle spillemiddelprosjekter i Rauma kommune som hadde teknisk godkjenning på plass før 31.12.2007.

3.    Prosjekt nytt klubbhus

Spillemiddelsøknad med anleggsnr.: 1539016203

Status: søknad første gang høsten 2008 er godkjent, men tildeling av midler er ikke innvilget:

 • juni 2009: søknad godkjent, men midler ikke tildelt
 • juni 2010: søknad godkjent, men midler ikke tildelt
 • juni 2011: søknad godkjent, men midler ikke tildelt

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 2.133.000 inkl. MVA. Søknaden er innlevert høsten 2008. Det er søkt om kr. 700.000 (maksimumsbeløp for klubbhus) i spillemidler. Egenkapiltal skal skaffes ved en årlig avsetning i 4 år (2008-2011) på ca. kr. 100.000 i tillegg til et lån stort kr. 280.000. Det er realistisk at prosjektet ikke får tildelt spillemidler før i 2011. Oppstart av byggeprosjektet forventes i 2011. 

ANLEGGETS PLASS I KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2009-2012:  Rauma Golfklubb, Nytt Klubbhus er på prioritert plass over ordinære nyanlegg med forventet søknad i 2008.

Merk: Rauma kommune har ikke forpliktet seg til noen form for støtte til dette prosjektet. Teknisk godkjenning forelå høsten 2008. Ved igangsetting inen 2 år (grunnmur), er det ikke nødvendig med fornying av teknisk godkjenneing.

2007 - 2008 (alternativ 1):

Finansieringsplan for prosjekt nytt klubbhus.

Tegninger 2008-11-25: tegninger korrigert 25.11.2008 etter møte med fylket 06.11.2008. Korrigert mht. krav tosidig handicaptoalett også innvendig.  Det er denne tegningen som er vedlagt spillemiddelsøknaden.

Tegninger 2007-12-13 (tegninger som UTGÅR): tegninger av 13.12.2007, senere korrigert. Viser bygget i "fugleperspektiv" som er veldig illustrativt.

Fotomontasje klubbhus er et krav ved innlevering av spillemiddelsøknad.  Skal visualisere det planlagte prosjektet i forhold til omgivelsene.

Årsmøtevedtak i ekstraordinært årsmøte 23.04.2008 korrigert mht. til egenkapital i årsmøte 15.12.2008.

2009 (alternativ 2):

September 2009: Endring av planene. Klubben er tilbudt å ta over servicebygget på Trollstigen Resort som skal demonteres, flyttes og gjenreises på klubbhustomta på Setnesmoa. Dette vil bli en atskillig billigere løsning. Korrigering av av Spillemiddelsøknaden må avvente til formaliteter med overtakelse er OK. Dette er avklart i møte mellom RGK's leder Einar Skorgen og Rauma kommune v/ kulrsjef Harald Krøvel medio september.  Les mer her.

Ekstraordinært årsmøte 01.09.2009 går inn for å overta kafeteria/resepsjonsbygg fra Trollstigen Resort, samt fullmakt til styret om låneopptak inntil kr. 800.000 til prosjektet.

Opprinnelig spillemiddelsøknaden fra 2008 oppdateres høsten 2009.

2010:

Opprinnelig spillemiddelsøknaden fra 2008 oppdateres desember 2010. Søknaden bekreftet å være OK av Rauma kommune v/ kultursjef Harald Krøvel, jfr. årsmøte i Rauma Idrettsråd 28/3-2011. 

Trollstigen Resort-løsningen står lenge på vent pga. byggeforbud i forbindelse med fjellet Mannen og utredning om fare for ras/flom.

For å i det hele tatt komme i betraktning mht. spillemidler må et prosjekt være på prioritert plass på Rauma kommunes kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet som rullerers hvert år, og som vedtas av kommunestyret i desembermøtet.

Se side 17 i Kommunedel for Idrett og fysisk aktivitet 2011-2014.

I desember 2010 blir byggeforbudet endelig opphevet, noe som er positivt for Rauma GK og Trollstigen Resort-alternativet. 

2011 (alternativ 3):

Det jobbes med Trollstigen Resort-løsningen utover våren. I slutten av juni 2011 kommer imidlertid kontrabeskjed fra selger av bygget at Rauma Golfklubb likevel ikke får overta bygget på Trollstigen Resort.

Opprinnelig spillemiddelsøknaden fra 2008 oppdateres desember 2011, samtidig som det i samråd med Rauma kommune v/ kultursjefen varsles at søknaden vil bli endret i løpet av februar 2012, bl. a. med nye tegninger, nytt kostnadsoverslag og ny finanasieringsplan. 

Endret spillemiddelsøknad fra Rauma Golfklubb blir godkjent 1. mars 2012.

 

Sist oppdatert: 06.03.2012.

 
Spillemiddelprosjekter generelt, og prosjekt nytt klubbhus spesielt

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Des 2008

Det er nå laget en egen side der klubben informerer om spillemiddelprosjekter i regi av Rauma Golfklubb.  Velg "Spillemiddelprosjkter" under "Organisasjon/admin." i venstremenyen, eller klikk her.Humor om skilting, golfballer og andre baller.....

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Des 2008

Ingen tar vel skade av litt humor?!  Surnadal Golfklubb har en morsom sak på sine hjemmesider; klikk her.  Vi håper ingen føler seg støtt...........Humor: hva er verst av sidesprang og golf ?

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Des 2008

På hjemmesidene til Surnadal GK finner du også denne morsomme historien; klikk her?  Noen som kjenner seg igjen..................ÅRSMØTE 2008 - SAKLISTE OG DOKUMENTER

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2008

Fullstendig sakliste til årsmøtet er klar etter styremøtet tirsdag kveld 9/12. Merk at årsmøtet i følge vedtektene skal behandle saker som kontingent og organisasjonsplan.  Det er ikke kommet inn saker/forslag fra medlemmene.  Styret legger imidlertid fram flere saker for årsmøtet; årsgreenfee/dugnadsrabatt, egenkapital vedr. nytt klubbhus og investeringsplan 2009-12.

 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet ved siden av saklisten:

Øvrige dokumenter vil bli utdelt på møtet.

S A K L I S T E

ÅRSMØTE FOR ÅR 2008

Gamle offisèrmessa, Setnesmoen, mandag 15. desember 2008 kl. 18.30

For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve saklista.

Åpning v/ formannen

Generell orientering.

 

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3

Valg av dirigent (møteleder)

og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4

Årsmelding for år 2008

Årsmeldingen er lagt ut på klubbens hjemmeside og den er utsendt til de av medlemmene som har bedt om dette, jfr annonse i Åndalsnes avis 15.11.2008.

Sak 5

Revidert regnskap for år 2008

Revidert regnskap for 2008 legges fram på årsmøtet.

Sak 6

Innkomne saker/forslag

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer innen fristen den 01.12.2008. Styret fremmer imidlertid flere forslag for behandling på årsmøtet (se nedenfor).

Sak 7

Medlemskontingent for år 2009

Styrets foreslår ingen økning av medlemskontingenten for 2009 (se nedenfor).

Sak 8

Budsjett for år 2009

Styrets forslag til budsjett for 2009 legges fram på årsmøtet.

Sak 9

Klubbens organisasjonsplan

Se nedenfor.

Sak 10

Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte iht. vedtektenes § 11.10

Det er styret som legger fram forslag på valgkomite for neste årsmøte.

----------------------------------------------------------------------------

6.     Innkomne forslag fra styret:

A) Årsgreenfee – dugnadsrabatt

Etter en 2 årig prøveperiode vedtok årsmøte avholdt i desember 2007 å videreføre ordningen med rabatt på årsgreenfee i forhold til utført dugnad.

Følgende ordning gjelder pr. i dag der årsgreenfee koster kr. 1500 (senior/familie/ungdom) og kr. 750 (jr. t.o.m. 18 år).

 • kr. 0,- i avslag hvis du har utført mindre enn 10 dugnadstimer
 • kr. 250,- i avslag hvis du har utført 10 - 15 timer
 • kr. 500,- i avslag hvis du har utført 15 - 20 timer
 • kr. 750,- i avslag hvis du har utført mer enn 20 timer

Styret mener at satsene for årsgreenfee bør økes noe. Samtidig foreslår styret at antall timer som gir dugnadsrabatt, endres.

Styrets forslag til vedtak:

Årsgreenfee 2009 økes til kr. 2000 (senior/familie/ungdom) og kr. 1000 (jr. t.o.m. 18 år).

Avregning kan skje innen samme husstand. Årsgreenfee medfører dugnadskrav fra og med det året medlemmet fyller 15 år.

 • kr. 0,- i avslag hvis du har utført mindre enn 15 dugnadstimer
 • kr. 500,- i avslag hvis du har utført 15 - 30 timer
 • kr. 1000,- i avslag hvis du har utført mer enn 30 timer

Krav på kr. 1000 utsendes om våren og krav på restbeløp utsendes på høsten etter at avregning mot utført dugnad er foretatt.

B) Egenkapital nytt klubbhus (spillemiddelsøknad)

Ekstraordinært årsmøte den 23.04.2008 gjorde slik vedtak mht. planene om nytt klubbhus:

1. Rauma Golfklubb viderefører planene for bygging av nytt klubbhus med den intensjon å komme i gang med byggearbeidene så snart nødvendige økonomiske ressurser er tilgjengelig.

2. Rauma Golfklubb vil forberede og framsende søknad om spillemidler i løpet av 2008.

3. Rauma Golfklubb vil sette av opp til kr. 400.000 til prosjektet.

4. Start avsetning av midler skal påbegynnes med tilgjengelig overskudd med opp til kr. 100.000 i 2009, og deretter minimum kr. 100.000 årlig. Det vises til klubbens investeringsplan for 2007-2010 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007.

5. Grunnlag for oppstart av byggearbeider skal være et godkjent tilskudd av spillemidler tilsvarende 1/3 av totalprosjektets kostnader, eller godkjent andel* av 1/3 av totalprosjektet, og at avsatt egenkapital på kr. 400.000 står på konto.

Spillemiddelsøknad for klubbhusprosjektet er innsendt. Det er i følge endelig kostnadsoverslag som er utarbeidet for søknaden, behov for å øke klubbens egenkapital fra kr. 400.000 til kr. 700.000. Av dette utgjør inntil kr. 280.000 lånte midler, jfr. lånegaranti fra Sparebanken Møre innvilget 04.09.2008, gjeldende til år 2014.

Styrets forslag til vedtak:

Pkt. 3 i vedtak gjort i ekstraordinært årsmøte den 23.04.2008 endres til: Rauma Golfklubb vil sette av opp til kr. 700.000 til klubbhusprosjektet. Av dette kan inntil kr. 280.000 finansieres ved låneopptak.

C)    Ivesteringsplan 2009-12

Dagens investeringsplan gjelder for perioden 2007-10.  Styret vedtok i styremøte den 06.10.2008 investeringsplan for perioden 2009-12 som framlegges for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Investeringsplan for 2009-12 slik den er vedtatt på styremøte 06.10.2008 godkjennes.

 

7.    Kontingent for år 2009

Det ble på årsmøtet i desember 2007 vedtatt en forsiktig økning for å kompensere for den generelle prisstigningen.

Medlemskategori

Kontingent forår 2003

(vedtatt mars 2003)

Kontingent for år 2004

(vedtatt mars 2004)

Kontingent for år 2005

(vedtatt mars 2005)

Kontingent for år 2006

(vedtatt mars 2006)

Kontingent for 2008

(vedtatt des. 2007)

Styrets forslag for kontingent

2009

Senior

Kr. 1000,-

Kr. 1100,-

Kr. 1100,-

Kr. 1500,-

Kr. 1600,-

uendret

Familiemedlem

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 1100,-

Kr. 1150,-

uendret

Ungdom (19 tom 21 år)

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 800,-

Kr. 850,-

uendret

Jr. (tom 18 år)

kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 400,-

Kr. 425,-

uendret

Fjernmedlem

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

uendret

 • Fra og med 2006: Innmeldingsavgiften som må betales av alle nye seniormedlemmer og familiemedlemmer over 22 år, satt ned fra kr. 1200,- til kr. 600,-.
 • For andre medlemskategorier gjelder fortsatt regelen om at innmeldingsavgiften belastes ved overgang til senior, dvs det året man fyller 22 år. Beløpet er en engangsavgift.
 • Fra og med 2006: For innmeldingsåret reduseres kontingenten med 50%, altså halv kontingent. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Det gjøres ingen økning av medlemskontingenten for 2009.

 

9.    Organisasjonsplan

Klubbens første organisasjonsplan datert (04.12.2007) ble i samsvar med minimumskravene for ny lov for Rauma Golfklubb vedtatt på årsmøtet i desember 2007. Med begrunnelse i et ønske om en bedre organisering av arbeidet med barn og unge, mener styret at det bør vurderes å opprette en egen komite til formålet. 

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å foreta nødvendige korrigeringer av organisasjonsplanen.  Eventuell korrigeringer legges fram for neste årsmøte. 

 

10.    Valg 

Styret skal innstille til ny valgkomite.  Kandidater til de andre tillitsvervene er valgkomiteens ansvar.  Forslag framlegges av valgkomiteen på årsmøtet.

Styrets forslag til ny valgkomite:

Leder: Elling Thokle, medlemmer: Sidsel Farkvam og Sol Harvold, vara: Dagfinn Roald.

 

Åndalsnes, 09.12.2008 (pkt. 10 tilføyd 15.12.2008)

for Styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer

sekretær
Trafikkrapport for klubbens hjemmesider www.raumagolf.no

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Des 2008

At klubbens hjemmesider er jevnt godt besøkt, kan du se av tabellen som blir generert av systemet som håndterer klubbens hjemmesider.  Nær 5000 treff i sesongen og mer enn 2500 i november viser at medlemmene bruker sidene.

 

Oversikt pr. 08.12.2008:

År jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Total Snitt
2007 150 77 74 20 168 1072 1960 2584 2237 1249 488 1040 11119 927
2008 1971 2730 2990 4941 4512 4513 4497 4846 3229 2714 2695 802 40440 3370

Det var i mai 2006 at omleggingen til den nye hjemmeisideløsningen fra KlubbenOnline ble gjort.  De nye sidene var med andre ord i drift fra og med juni 2007. 

 
NGF's historiegruppe - jakten på det første golfslaget

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Des 2008

I desemberutgaven av bladet Norsk Golf får igjen Rauma meget god markedsføring. I en helsides artikkel sammen med det historiske bildet tatt på Setnesmoa i 1905, blir Rauma omtalt som den heteste kandidaten mht. hvor det hele begynte her i Norge. Artikkelen finner du her.Sikkerhet - uhell kan skje på en golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Des 2008

I desemberutgaven av bladet Norsk Golf finner du en lederartikkel som vi anbefaler alle golfere å lese.  Lederen omtaler en 15 åring som var uheldig på et utslag på Sommersetra i Trondheim i 2002.  Uhellet førte til at en 39-årig kvinne ble skadet så mye at hun endte som 100% arbeidsufør.  Hendelsen er skikkelig tankevekker til alle golfere.  Vi oppfordrer alle å tenke sikkerhet, sikkerhet og atter sikkerhet ute på banen! Les lederen i Norsk Golf her.Sakliste og saksdokumenter blir en dag forsinket

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Des 2008

 Info vedr. årsmøtet:  Fullstendig sakliste og saksdokumenter: se www.raumagolf.no fra kvelden den 9/12 etter styremøtet som avholdes samme ettermiddag.  Styret beklager forsinkelsen. Kunstgress - stadig flere golfklubber satser på kunstgress i Norge

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Des 2008

Debatten om kunstgress på tee og/eller green går for fullt i golf-Norge.  På noen steder på golfbanen vil det i Norge ofte være vanskelige gressforhold. Svaret er kunstgress, hevder noen. 

Forutsigbarhet på gode forhold, god gresskvalitet og lave kostnader, - svaret er kunstgress.  Medlemmene ønsker lang sesong og høykvalitet, - svaret er kunstgress.  Miljøvennlig golfbane, - svaret er kunstgress. 

Mange har nå etter hvert valgt kunstgress for å høyne kvaliteten, senke kostnadene og forlenge sesongen.  Alternativet er ingen forutsigbarhet på kvalitet og kostnader, høyt driftsbudsjett, kort sesong og variabel kvalitet.  Dette er argumenter som blir brukt i debatten om kunstgress eller ikke.

Kringsjå Golf har levert kunstgress til mange norske baner etter hvert.  Les mer ved å klikke her.
Golfreise-vinneren Jan Berg reiser til Portugal 14. februar

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Des 2008

Som kjent ble Jan Berg fra Rauma GK den heldige vinner av en golfreise for 2 til Portugal. Surnadal Golfklubb er den av samarbeidsklubbene i regionen som har administrert konkurransen "Golfreisen 2008".  Les mer på Surnadal Golfklubb sine hjemmesider; klikk her.NGF-nytt nr. 20/2008, 27. november

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Des 2008

Les siste nytt fra Norges Golfforbund til klubbene; klikk her.Frivillighetsregisteret er nøkkelen til Grasrotandelen

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Nov 2008

Neste år kan du som kjent selv være med å bestemme hvem som kan motta inntil fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping. Grasrotandelen ser dagens lys i mars, og her ser du hvordan du kan støtte din lokale klubb, lag, organisasjon eller forening. Les mer på Norsk Tippings egne sider her.  Før du kan gi beskjed om at RGK skal få din støtte, må klubben være registrert i Frivillighetsregisterert, noe som forhåpentlig er ordnet før 1/1. 
Solnør Gaard Golfbane prøver å unngå skifteretten!

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Nov 2008

Etter at drifts- og baneselskapet til Ålesund Golfklubb, Solnør Gaard Golfbane AS (SGG), måtte si opp alle ansatte ved inngangen til oktober for å spare penger, har etterbetaling av lønn latt vente på seg. Klubbkassa er tom. De to største kreditorene, Sparebanken Møre og Nordea, har til sammen utestående rundt 1,5 millioner kroner hver. Les mer i Sunnmørsposten; klikk her.Idrettsregistreringen 2008

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Nov 2008

Idrettsregistreringen 2008 åpner 2. januar. E-post med informasjon blir sendt til alle klubber, grupper og bedriftidrettslag i forkant av at registreringen åpner. Idrettsregistreringen vil være åpen frem til 13. februar. Les mer her.Frivillighetsregisteret - Grasrotandelen

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Nov 2008

1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen. Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. For å delta i ordningen må idrettslag/klubber på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret. Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret starter 1. desember. Utfyllende informasjon fra NIF vil bli gitt 21. november. Les mer her.
Vi minner om regler for utmelding

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Nov 2008

Vi håper selvfølgelig ingen vil melde seg ut av Rauma Golfklubb, men kanskje skal du snart flytte, eller kanskje har du nettopp flyttet.  Vi minner om at i henhold til Norges Golfforbunds regler må skifte av hjemmeklubb meldes før 31.12. for å ha virkning for påfølgende år.Politiattest

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Nov 2008

Fra 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Klikk her.
Årsmøte Rauma Golfklubb mandag 15.12.2008

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Nov 2008

Årsmøte Rauma Golfklubb

Mandag 15.12.2008 kl. 18.30 – Gamle offisèrmessa Setnesmoen leir

Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 01.12.2008. Fullstendig sakliste og saksdokumenter: følg med på hjemmesidene fra 8/12, eller fra 9/12 (på kvelden) etter styremøte som er blitt flyttet fra 8/12 til 9/12 av praktiske årsaker (se annen sak lenger ned på siden).  Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med sekretær på tlf. 926 22223 eller post@raumagolf.no

Slik finner du fram: Parkèr på P-plassen utenfor porten ved Setnesmoen leir.  Den gamle offisermessa er den store, gul/oransje bygningen som du ser til høyre etter at du har kommet innenfor porten. 

Når det gjelder styret som i 2008 har hatt denne sammensetningen:

 • Einar Skorgen (leder)
 • Sigurd Nora (nestleder)
 • Arvid Meyer (sekretær)
 • Rigmor Reistad (kasserer)
 • Inge Gudmund Bøe (styremedlem)

er Einar, Sigurd og Rigmor på valg.  Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.  Se forøvrig vedtektene vedr. årsmøte og valg som du finner i §9, 10, 11 og 12.  Se også under "Organisasjon" i venstremenyen.

Ta evnt. kontakt med leder av valgkomiteen, Reidar Reistad, på tlf. 99205555 eller reidar@reistad.as for forslag på nye kandidater til styret.
NGF-nytt nr. 19/2008, 7. november

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Nov 2008

Siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her.Jan Berg vinner av Portugal-tur for to "Golfreisen 2008"

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Nov 2008

Jan Berg fra Rauma Golfklubb ble vinner av hovedgevinsten i konkurransen "Golfreisen 2008" der man måtte ha spilt 6 av 7 baner i "regionen" for å bli med i trekningen som fant sted på Surnadal GK sitt årsmøte i går.  Vi gratulerer og ønsker Jan god tur! Les mer på Surnadal GK's hjemmesider, klikk her.Golfsimulator i Surnadal?

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Nov 2008

Tanken om en golfsimulator har vært luftet i Rauma Golfklubb også, men styret har foreløpig havnet på at dette må overlates til private interesser.  Private interessenter i Surnadal er nå i ferd med å etablere et selskap som skal kjøpe og drifte en slik simulator.  Kanskje finnes det noen her i Rauma som kan tenke seg å gjøre det samme? Les mer her.Rauma GK tildelt aktivitetsmidler 2008

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Nov 2008

Gladmelding. Selv om ikke opplegget med barn og unge fungerte spesielt bra i 2008, bl. a. fordi det ikke lyktes å utdanne egne aktivitetsledere i  2008 slik klubben planla, har klubben fått tildelt aktivitetsmidler for 2008 fra NGF.  Klubben er tildelt kr. 12.000 i aktivitetsmidler.  Vi håper det vil melde seg interesserte som kan følge opp barn/unge i 2009-sesongen! NGF-nytt nr. 18/2008 23. oktober

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Okt 2008

Les siste NGF-nytt, forbundets info til klubbene, klikk herPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET HOVEDRULLERING 2009-12

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Okt 2008

Er du interessert i å lese om hvordan Rauma Golfklubbs planer om nytt klubbhus er omtalt i kommunale planer? Gå til øvre halvdel (pkt. 7) på s. 3 i kommunens saksdokumenter. Vi råder deg til å lese hele dokumentet.  Som du ser er det "mange om beinet" mht. spillemidlene.  Klubbens klubbhus har fått plass nr. 7 i kommunes oppstilling "Ordinære anlegg - Prioriterte søknader i forslag til handlingsprogrammet 2009".  Les mer her.Ikke tillatt å slå ut fra gress-tee!

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Okt 2008

Vi minner om at de røde og gule tee-markørene også gjelder ved spill på vintergreener. Golfreglene gjelder vinter som sommer.  Tee-markørene skal nå være plassert ved kasse-utslagene. Vi ber innstendig om at dette respekteres selv om du spiller på din "hjemmebane".  Det vil hjelpe oss å få gressutslagene i bra stand igjen til våren/sommeren.To fra Rauma GK med i trekningen om "Golfreisen 2008"

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Okt 2008

Av de fem som så langt har levert scorekort fra baner de har spilt i regionen i løpet av 2008, ser vi at Rauma GK er representert ved Jan Berg og Sigurd Nora som begge har spilt 7 av de 8 banene som er med i opplegget.  Ved å ha spilt minst 6 av 8 baner er man med i trekningen om en golfreise for 2 til Portugal. Vi gratulerer med flott innsats og ønsker guttene lykke til med trekningen som skjer primo november! Se lista her. Opplegget er samarbeidsprosjekt mellom 8 klubber. Du kan lese mer om prosjektet og "bla deg" gjennom den flotte brosjyren Golfreisen 2008 på nettet.Sommergreenene er stengt fra den 13. oktober

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Okt 2008

Fra mandag den 13. oktober er det innført spill kun på vintergreener, opplyser banekomiteen. Det er særlig faren for nattefrost, samt de siste dagers store nedbørsmengder, som er årsaken til avgjørelsen om å stenge sommergreenene. Vi minner om at det som tidligere er greenfee på kr. 0,- for spill på vintergreener (gratis) på Rauma Golfbane. Samtidig som man henvises til spill på vintergreener, er også gressutslagene stengt. Utslag skal skje fra utslagskassene.

På dugnaden mandag den 13/10, som for øvrig i følge sikre kilder hadde en forholdsvis høy gjennomsnittsalder, ble alt av skilt, sikkerhestnett osv. tatt inn. Banen er dermed forberedt for at vinteren kan komme.

Dette med spill på vintergreener er så absolutt et bra tilbud til klubbens medlemmer og evnt. gjestespillere.  Vi er kjent med at vi har medlemmer som faktisk spiller golf på Setnesmoa i alle årets 12 måneder.

 
Husk ekstra forsiktighet ved spill på vintergreener

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Okt 2008

Når sommergreenene nå er stengt og alt av skilt og sikkerhetsnett er tatt ned for vinteren, setter dette ekstra strenge krav til de som spiller på banen. Vi ber om at man særlig er forsiktig der sikkerhetsnettene nå er fjernet. Dette gjelder ved utspill fra hull 2 (gult utslag krysser vegen)) og hull 7 (nær drivingrangen).NGF-nytt nr. 17/2008, 10. oktober

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2008

Les om siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her.Sjekk hva du kan om golfvett og regler!

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2008

NGF har med dette laget en flott visning (82 sider) til bruk i undervisning og til repetisjon. Dette ser bra ut - alle bør ta en titt!

NGF har laget et sammendrag om golfvett/etikette og regler for å gi nybegynnere og alle andre inspirasjon til å repetere og lære ting som alle golfspillere bør kunne.

Du finner denne presentasjonen med bilder og henvisninger til regelboken på www.golfforbundet.no / Breddeidrett / Grønt Kort / Golfvett og regler.

Personer uten tilgang til internett kan ta kontakt med NGF og få tilsendt en papirutgave.

Dokumentet er på 82 sider og kan sees her.
Forsikringer - kjekt å vite for golfspilleren og klubben

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2008

Vi får av og til spørsmål om en golfspillers forsikrigsforhold.  NGF har i 2006 inngått en 3-års avtale med IF. Avtalen innebærer at alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i If som også tilbyr medlemmene en gunstig golfutstyrsforsikring.
Klubbene må i tillegg sørge for:
 • Ansvarsforsikring (arrangøransvar)
 • Tingforsikringer (bygning, bil, tekniske installasjoner, utstyr, varer, avbrudd)
 • Personalforsikringer (yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring)
 • Klubbforsikring (underslag, ansvar, utvidet ulykke) Kontakt If for en samtale om klubbens forsikringsbehov. De gir klubben råd om sikkerhet og skadeforebygging. Send en e-post til kundesenter.bedrift.ost@if.no og en av Ifs bedriftsrådgivere vil kontakte deg.
 • Les mer på NGF's hjemmesider; klikk her.
  Utenlandstur - husk å dokumentere ditt HC

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2008

  Noen drar kanskje sørover for å svinge golfkøllene i løpet av høsten/vinteren? Husk å sette deg inn i hvordan du kan legge fram dokumentasjon på ditt handicap ved spill i utlandet. Se NGF's informasjonsvideo "Verify" som du finner her.  Golfreisen 2008 - oversikt over deltakere i trekningen

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2008

  Surnadal GK som administrerer konkurransen "Golfreisen 2008", som er et samarbeidsprosjekt mellom klubbene i Nordmøre og Romsdal, pluss Oppdal GK, har lagt ut en oversikt over innleverte scorekort her. Husk fristen for innsending; 1. november. Har du spilt minst 6 av golfbanene regionen vår i 2008 kan du delta i trekningen av en golfreise for 2 personer til Portugal !  Tips til neste års Sportskomite og terminlista

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2008

  Hva med å sette opp flere parturneringer i 2009? NGF's Nordea Pairs var vel den eneste parturneringen i Rauma i år. På Surnadal GK's hjemmesider kan vi lese om en parturnering som tydeligvis har falt i smak, nemlig "Hjorte-scramble". En turnering som Surnadal GK har arrangert hver høst i noen år.  Les mer her.  Fortsatt åpen bane - meldt fint vær lørdag!

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Okt 2008

  Lørdag
  11.10.2008

  Sol 12° Laber bris, 6,1 m/s fra sørvest

  Sol. Laber bris, 6,1 m/s fra sørvest. 1 mm nedbør i døgnet.

  Green hull 9 en fin høstdag. Romsdalshorn (1555) og Vengetindene (1852) i bakgrunnen.

  Har du planer om en golfrunde i helgen? - Det er fortsatt fine forhold og spill på sommergreener på Setnesmoa. Dette er beskjeden fra greenkeeper Øystein Sandnes som viser til at YR.NO har spådd finvær lørdag den 11. oktober! 
  Fortsatt gjestespillere på Moa

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Okt 2008

  Vi skriver 8. oktober og en titt i gjesteboka i greenfeebua på Moa viser at Rauma Golfbane faktisk har hatt gjestespillere også i løpet av de første oktoberdagene.  Gjestespillerne som har besøkt oss de siste dagene, kommer fra Stjørdal GK, Molde GK og Kristiansund GK. En lang sesong er på hell. Banen åpnet i år den 19. april. Benker og skilt er nå tatt inn.  Einar trekker sørover - Sigurd overtar

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Okt 2008

  EinarKlubbens leder, Einar Skorgen, trekker i disse dager sørover for 2 måneders opphold i varmere strøk. Einar er tilbake uka før årsmøtet som avholdes den 15/12. Sigurd Nora som er klubbens nestleder, blir dermed fungerende leder fram mot årsmøtet. Styrets sammensetning og oversikt over andre tillitsvalgte finner du forøvrig her.  Møt opp på dugnaden mandag 6/10.

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Okt 2008

  Viktig info.:  Banekomiteen oppfordrer så mange som mulig å møte opp på dugnaden mandag 6. oktober  Årsmøtet er berammet til mandag 15. desember

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Okt 2008

  Styret meldte den 2/9 på hjemmesidene at årsmøtedatoen som har stått i møteplanen, sannsynligvis ville bli endret. Det er nå besluttet at årsmøtet vil bli avviklet mandag den 15. desember. Sett av datoen allerede nå!   NGF-nytt nr. 16/2008, 26. september

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Sep 2008

  Les info fra NGF til klubbene; klikk her.  Vellykket avslutningsfest lørdag den 20. september

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Sep 2008

  Avslutningsfesten lørdag den 20/9 var svært vellykket i følge en en klubbens medlemmer. Dette er svært gledelige tilbakemeldinger i og med at lignenede arrangement som har vært forsøkt arrangert tidligere år, er blitt avlyst pga. manglende oppslutning. Denne gangen var det 26 forhåndspåmeldte. Les mer her.  Rauma Cup 2008 - resultatliste sammenlagt

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Sep 2008

  Geir Per Kvam i Sportskomiteen som har hatt anvar for resultalistene i årets Rauma Cup, har sammenlagtresultatene klare.  Premieutdeling fant sted søndag den 14. september etter at den siste av årets 8 runder var spilt. Det er de tre beste rundene som teller i sammendraget. I alt 33 gutter/herrer og 11 jenter/damer har deltatt i årets Rauma Cup. Se resultatlisten her.  Møt opp på dugnaden mandag 22/9

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Sep 2008

  Det har vært litt dårlig oppmøte på mandagsdugnaden den siste tiden. Leder av banekomiteen, Inge Gudmund Bø, oppfordrer derfor folket om å møte opp på dugnaden mandag den 22. september.  Det er på tide å forberede seg på at sesongen når som helst kan være over. Det er derfor på tide å begynne å ta inn benker, skilt m.m.   NGF - 15. oktober frist for rapportering av aktivitetsmidler 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Sep 2008

  Etter at aktiviteten er gjennomført, og senest innen 15. oktober 2008 må rapport vedrørende aktivitetsmidler legges inn elektronisk på internett samt sendes pr. post til NGF sammen med attesterte kopier av regninger tilknyttet tiltaket.  Rauma GK fikk som mange husker innvilget midler til 2 prosjekter, nemlig "Barn & Golf" og "Ungdom & Golf" der innvilget støtte var på henholdsvis kr. 7000 og kr. 5000.

   

  Epost fra NGF:

  Gjelder klubber som har mottatt tilsagn om aktivitetsmidler for 2008.

  Her finner klubben oversikt over hvem som er tildelt aktivitetsmidler 2008:

  http://norges-golfforbund.no/golf2008/

  Etter at aktiviteten er gjennomført, og SENEST innen 15. oktober 2008 må rapport vedrørende aktivitetsmidler legges inn elektronisk på internett samt sendes pr. post til NGF sammen med attesterte kopier av regninger tilknyttet tiltaket. For å fylle ut rapport for aktivitetsmidler, gå inn på denne siden :

  http://www.norges-golfforbund.no/golf2008/rapport.asp

  Klubber som har mottatt tilsagn om aktivitetsmidler, har i brev av 12.04.08 mottatt bruker-ID og passord som må benyttes for å legge inn rapport.

  Ønsker klubben å få tilsendt bruker-ID og passord for gitte tilsagn på nytt; send e-post til lise.bjornstad@golfforbundet.no og skriv hvilken klubb det gjelder, målgruppe og navn på tiltak.

  Med vennlig hilsen

  NORGES GOLFFORBUND

  Lise Bjørnstad

  Avdelingsleder barn, ungdom og breddeidrett

  Norges Golfforbund

  0840 Oslo

  Mob: 41900062

  Tlf: 21 02 91 50
  Mer enn 2500 rangeballer borte siden april

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Sep 2008

  Vi har sett det en stund, nemlig at mengden med baller i ballautomaten stadig blir mindre etter at den er blitt fylt opp etter endt ballplukking på drivingrangen. Det relativt store antallet på ca. 2500 baller som altså er blitt borte i løpet sesongen, kan tyde på noen systematisk forsyner seg av ballene som blir liggende på drivingrangen noen dager mellom hver plukking.

  I håp om å få bukt med problemet, besluttet styret å ta saken opp gjennom Åndalsnes avis.  Se artikkelen i Åndalsnes avis den 18.09.2008; klikk her.

   
  Spillemiddelsøknader

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Sep 2008

  Mens sesongen er på hell, jobbes det iherdig i styret med å fullføre klubbens 2 spillemiddelsøknader som skal være innlevert innen 1. oktober.  Den ene søknaden gjelder garasjene der spillemiddelsøknaden som ble avslått i fjor, må fornyes. Den andre gjelder søknad om spillemidler til nytt klubbhus.  De mange formalitetene rundt klubbhusprosjektet er nå på plass.  Byggesøknaden ble formelt godkjent av Rauma kommune i august. Nå er det bare å vente på tilslag om spillemidler. Erfaringsmessig går det noen år før tildeling av spillemidler er "i boks".   NGF-nytt nr. 15/2008, 12. september

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Sep 2008

  Følg med i info fra Norges Golfforbund (NGF) til klubbene, klikk her.  Resultater Rauma Cup 8. og siste runde 14/9

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Sep 2008

  Her kan du se resultatene fra årets 8. og siste runde i Rauma Cup som gikk av stabelen søndag den 14. september under fantastisk fine forhold, klikk her.  "Idrettens dag" i kommunestyret

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Sep 2008

  Den 21. oktober 2008 skal Rauma Idrettstråd holde "Idrettens dag" i kommunestyret.  Leder i idrettsrådet skal holde foredrag om Rauma-idrettens betydning i kommunen. Idrettsrådets leder utfordrer klubbene i Rauma med tanke på temaer som bør tas opp.

   

  Til alle idrettslag i Rauma!

  Hei.

  Den 21. oktober 2008 skal Rauma Idrettstråd holde "Idrettens dag" i kommunestyret.  Leder i idrettsrådet skal holde foredrag om Rauma-idrettens betydning i kommunen.

  Derfor trenger jeg innspill fra idrettslagene i kommunen. Positive innspill tas imot med takk.  For eksempel prestasjoner, behov for nye anlegg, økonomi, medlemtall (økning eller reduksjon).

  Eller det kan være noe som klubben din brenner for.

  Svar sendes til Kjell Krohn på kj-krohn@online.no innen 1.oktober.

  På forhånd takk!

   

  Vennlig hilsen

  Rauma Idrettsråd

  Kjell Krohn (leder)
  Siste runde i Rauma Cup 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Sep 2008

  Åttende og siste runde i Rauma Cup går av stabelen søndag den 14/9. I følge terminlista går starten kl. 12.00. Siste påmeldingsfrist er i følge Golfbox lørdag 13. september kl. 18. Den annonserte sponsorturneringen lørdag den 13/9 (jfr. terminlista) blir det ikke noe av.  Mange har besøkt Rauma Golfbane i løpet av sommeren

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Sep 2008

  Rauma Golfbane er uten tvil et flott tilskudd til det turistkommunen Rauma har å tilby sine mange besøkende. Også i år har banen hatt besøk av flere hundre gjestespillere (ikke-medlemmer). Japan, Tyskland, Nederland, Island, Sverige og Danmark er land som alle representert i klubbens gjestebok.  

  I tillegg har spillere fra mange norske klubber spilt på Rauma Golfbane i løpet av sesongen. En kjapp gjennomgang i gjesteboka viser at følgende klubber i alle fall er representert:

  Molde, Bodø, Bærum, Kristiansund, Ålesund, Opdal, Sykkulven, Haga, Ringerike, Losby, Surnadal, Sunndal, Solum, Grorud, Lommedal, Valdres, Eiker, Tingvoll, Hurum, Nordveggen, Meland, Fet, Mjøsen, Hafjell, Bergen, Fana, Stjørdal, Holmestrand, Holtsmarka, Karmøy, Moa (Spjelkavika), Stranda, Smøla, Selje, Krokhol, Haugaland, Askim, Sandane, Hakadal, Giske, Voss, Varanger, Salten og Haugesund.
  SB Open - Elisabeth Vik Slettaløkken og Reidar Reistad til topps

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Sep 2008

  Reidar og Elisabeth til topps i SB Open 2008SB Open ble avviklet under flotte forhold i dag (lørdag 6/9). Reidar Reistad med 40 poeng gikk seirende ut av herreklassen, mens Elisabeth Vik Slettaløkken med sine 39 poeng tok seieren i kvinneklassen. 

  I tillegg ble det premier til Bjørn Sparby for "Longest drive" (hull 2), og for "Longest put" til Geir Per Kvam (hull 9).

  Resultater; klikk her.  Husk SB Open lørdag den 6/9

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2008

  Sportkomiteen minner om lørdagens sponsorturnering i regi av SB Produksjon AS. Turneringen starter kl. 12.00. Husk påmelding i Golfbox innen fredag 5/9 kl. 18.00. Vanlig stableford. Åpen for alle som minimum har grønt kort.  Pr. fredag ettermiddag er det 26 påmeldte. Spesielt hyggelig å se at vi får besøk av gjestespillere fra Selje Golfklubb!  Interessert i statistikk fra klubbmesterskapet?

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Sep 2008

  Øystein Bruaseth i aksjon på hull 6Sportskomiteen har lagt inn alle scorekort fra helgas klubbmesterskap i Golfbox. Det er nå kjørt rapporter som viser den enkeltes score på hvert enkelt hull begge dager. Dette er også interessant med tanke på framtidig statistikk for vurdering ny slope. Det er nemlig klubben sjøl som bestemmer hullenes index, og da er statiskikk godt å ha.

   

  Dameklassen hullscorer:

  Herreklassen hullscorer:

  Seniorklassen hullscorer:

  Det er dessverre ikke gjort tilsvarende for junior jenter og junior gutter.

  Her et glimt fra søndagens runde i årets klubbmesterskap. Øystein Bruaseth i aksjon på hull 6. Foto: Ada Sætrang.

   

   
  Mulig endring av dato for årsmøtet i desember

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Sep 2008

  Styret vil allerede nå varsle om at årsmøtet som avvikles i desember, antakelig kommer til å bli flyttet fra onsdag 10/12 til fredag 12/12. Dette av praktiske årsaker.  Vi ber alle medlemmer merke seg dette. Mer info kommer etter hvert.  Dagny Brevik og Morten Sekkesæter årets klubbmestere

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Sep 2008

  Etter søndagens finalerunde var det til slutt Dagny Brevik og Morten Sekkesæter som kunne løfte pokalen som beviset på at de var årets klubbmestere. I tillegg ble det kåret klassevinnere i klassene herrer senior, jenter junior og gutter junior. Her vant henholdsvis Øystein Sandnes, Martine Brevik og Svein Åge Endrerud. Morten hadde 74 slag begge dager (sum 148).  Åge Herje på andreplass hadde 81 og 72 slag (153), mens Dagny hadde 82 og 91 slag (173). Resultater, klikk her.  Avslutningsfest og Grøntkortturnering lørdag 20/9

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Sep 2008

  Medlemsmøtet i august ga sin tilslutning til at det i år blir arrangert en avslutningsfest der alle klubbens medlemmer m/ følge kan delta.  Festen vil bli avholdt lørdag den 20. september kl. 19.00 på den gamle offisèrmessa i Setnesmoen militærleirMerk: Påmeldingsfristen er korrigert til 14. september.

  Avslutningsfesten

  Trine Schei har tatt på seg oppgaven å organisere festen som blir en realitet dersom minst 30 personer melder seg på.  Det vil bli ordnet med alternativ mat til de som ikke takler Baccalao så godt.

  Påmelding senest søndag 14. september til Trine på tlf. 99 20 55 58 eller på liste som legges ut i greenfeebua.

  Grøntkortturneringen

  Samme dag vil det bli arrangert en Grøntkortturnering for "ferske" spillere der det vil bli satt opp en erfaren "instuktør" på hver flight (ball). Nærmere info om turneringen kommer etterhvert. Innbydelse vil bli sendt ut til de som har tatt Grønt kort eller som har deltatt på Grøntkortkurs i år. Andre nybegynnere enn de som har gått kurs i år, kan selvfølgelig også delta. Det legges opp til å spille 9 hull.
  26 påmeldte til helgens klubbmesterskap i følge Golfbox

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2008

  Turneringen som spilles over 2 dager starter lørdag kl. 11.00 med såkalt short-gun start, dvs. at alle spillerne starter samtidig fordelt på forskjellige hull.  Søndag går første gruppe ut kl. 10.30. De som ligger best an etter første dag, går ut til slutt.   KM - Morten Sekkesæter i ledelsen etter første dag

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2008

  Morten Sekkesæter (74 slag), Panya Thimamontree (77 slag), Åge Herje (81 slag) og Ronnie Våge (81 slag) er de 4 beste etter første dag, og disse går dermed ut i lederballen på søndagens finaledag i årets klubbmesterskap. Resultatlista etter dag 1; klikk her.  NGF-nytt nr 14/2008 - 29. august 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Aug 2008

  Følg med på siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her.  KM lørdag og søndag kolliderer med VFK's Trolltinn Cup

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Aug 2008

  Biltrafikk som kommer i konflikt med golfturneringen, kan bli et problem denne helgen. Det vil derfor bli satt opp fysisk sperring rett ut for velkomstskiltet slik at fotball-folket som tar snarvegen via Frydenlund, må snu i krysset inn mot golfklubbens parkering. VFK vil sørge for at alle kjøretøy til Trolltinn Cup parkerer på parkeringsplassen ved porten til Setnesmoen leir.  Husk å melde deg på klubbmesterskapet!

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Aug 2008

  Siste påmeldingsfrist i Golfbox er fredag 29. august kl. 18.00.  Ring evnt. 926 22 223 hvis du vil ha hjelp til å ordne påmelding i Golfbox. Påmeldingsliste i greenfeebua. Sent torsdag kveld var det 22 påmeldte.  Resultater Scrambleturnering lørdag 16/8

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Aug 2008

  Til tross for så tidlig start som kl 11.00, var det hele 25 deltagere i treningsturneringen lørdag den 16. august. Turneringen som ble avviklet som scrambleturnering, ble spilt i flott vær på en meget god bane. 
   
  Det ble delt seier mellom:
   
  Åge Herje/Martine Brevik/Ellen Straume/Inge G. Bøe
   
  og
   
  Øystein Bruaseth/Else Ramstad/Morten Sekkesæter
   
  En stor takk til alle som deltok.
   
   
  Hilsen
  Sportskomiteen
  Geir Per Kvam  ENDRINGER I GOLFBOX ONSDAG 27.AUGUST

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Aug 2008

  Endring i GolfBox for alle golfspillere.  Startsiden, etter innlogging, vil i ettermiddag bli endret fra siden for starttidbestilling til spillerens personlige forside under 'Min GolfBox'.

  En av årsakene til dette er at all informasjon til spiller ligger under spillers egen forside. Her kan spillere se sine egne starttider, påmeldte turneringer, beskjeder fra klubben, oppgaver som markør samt utdrag av egen statistikk fra golferportal.


  Golferportal

  Det har i GolfBox blitt lansert en ny statistikk- modul for golfspillere, Golferportal. Dette er en modul utarbeidet av en ekstern part og GolfBox har integrert dette i sin løsning. Modulen har allerede vært operativ i Danmark i en lengre periode.

  Golferportal finner den enkelte golfer på sin forside i GolfBox nede i høyre hjørne. Den enkelte golfer kan velge mellom en gratis versjon med enkel statistikk eller betale for en versjon som inneholder mer avansert statistikk.

  All support på Golferportal skal gå via info@golferportal.no.  Vennlig hilsen


  PER THOMAS HANSEN
  Norges Golfforbund
  www.golfforbundet.no
  Resultatliste Rauma Cup 7. runde tirsdag 26. august

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Aug 2008

  Turneringen ble pga. mørket spilt over bare 9 hull.  Alle deltakere med HC > 11,5 har derfor fått påplusset 18 poeng på sin score fra de 9 spilte hullene.  Alle turneringer er som kjent HC-tellende. Spillere ned til 11,5 i HC får dermed korrigert sitt HC pga. en 9-hulls RaumaCup-runde. Reultater: klikk her

  Handicaptellende 9-hullsrunde i turnering?

  Noen mener at en turnering spilt som 9-hullsrunde, ikke skal være HC-tellende.  Tidligere har Rauma GK ved henvendelse til NGF fått beskjed om alle turneringer der spilleformen er slik at det kan gjøres beregning av antall stablefordpoeng, skal være tellende.  Dermed vil spillerer med HC > 11,5 eventuelt få korrigert sitt HC pga. turneringen den 26/8 selv om den altså ble spilt over bare 9 hull.  

  ---------------------------------------------------------------------

  Her ser du hva som er å finne på NGF's hjemmesider vedr. den aktuelle problemstillingen:

  Kan man spille handicaptellende runder over 9 hull dersom man er i handicapkategori 1 eller 2 (har handicap 11,4 eller lavere)?

  Nei, handicaptellende runde må her være over 18 hull

  Hvordan beregner man poengsummen etter en 9-hulls handicaptellende runde når man er i handicap kategori 3-5 (har handicap 11,5 - 36,0)?

  Man legger til 18 poeng til den poengsummen man fikk etter 9 hull. Det er også egen buffersone for 9-hulls runder for handicapkategori 3-5. Se punkt 2.3 buffersone.
  Årets høydepunkt? KM spilles lørdag 30/8 og søndag 31/8

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Aug 2008

  KM-vinnere 2007; Morten Sekkesæter og Dagny Brevik.Vi minner om årets klubbmesterskap som går av stabelen kommende helg. Klubbmesterskapet avvikles samme helg i alle landets golfklubber og for mange er dette årets høydepunkt.  Turneringen spilles som slagkonkurranse over 2 dager. Husk å melde deg på senest torsdag kl. 18. Lurer du på hvordan det gikk i fjor; klikk her.  TV, overhead, videokanon, dvd-spiller........?

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Aug 2008

  Er det noen som har utrangert såkalt AV-utstyr  å gi bort?  Lars Ramstad i HC- og Grøntkortkomiteen trenger utstyr som skal benyttes i opplæring og instruksjon. Finnes det bedrifter eller private som har utrangert utstyr (eller nytt for den saks skyld?) som de kan tenke seg å forære klubben, eller selge for en billig penge, ta kontakt.  Møre og Romsdal Idrettskrets - møterunden 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Aug 2008

  Klubbene i fylket er invitert til årets Møterunde for informasjon om idrettsanlegg og spillemidler/bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

  To viktige tema for årets Møterunde er webbasert søknadsordning på spillemidler til anlegg og innspill til 'Handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal'.

  For Rauma Golfklubb sitt vedkommende er dette viktig mht. spillemiddelsøknad for nytt klubbhus som skal fremmes i høst.  Klubben sender 3 representanter til møtet som avvikles i Molde tirsdag den 26/8; Morten Sekkesæter, Øystein Sandnes og Arvid Meyer.

  Les mer på idrettskretsens hjemmesider, klikk her.
  Resultater Rauma Cup 6. runde 19/8

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Aug 2008

  Svein Åge Endrerud oppnådde høyeste score med 37 poeng etter hele 3 birdie's på tirdagens runde i Rauma Cup som samlet 26 deltakere. Med dette var han best i herreklassen.  Svein Åge greide faktisk birdie på hull 4 på begge rundene. I tillegg oppnådde han hele 7 par. I dameklassen var Dagny Brevik best med 34 poeng. Fullstendig resultatliste ;klikk her. Vi minner om at du se den enkeltes scorekort ved å klikke på navnet i resultalista.  Har du korrekt handicap?

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Aug 2008

  På medlemsmøtet den 18/8 ble det fra leder av HC- og Grønt kortkomiteens side orientert om at komiteen både har rett og plikt til å korrigere en spillers HC når det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon. Vi minner om at dette ikke bare gjelder den såkalte årsrevisjonen. Korrigering av HC kan også gjøres midt i sesongen. Flest mulig registrerte (tellende) runder i Golfbox er viktig som dokumentasjon. Ta evnt. kontakt med Lars Ramstad for mer info.  Ta utfordringen - registrer deg i Golfbox før runden!

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Aug 2008

  Vi oppfordrer alle å registrere seg i Golfbox når man skal spille en runde. Du må ta stilling til om du skal spille 9 eller 18 hull, spille fra rød eller gul tee og om runden skal være tellende eller ikke. Husk også å taste inn hvem som er din markør.

  Markør tastes inn med spillernr. (f.eks. 106-54 der 106 er klubbnummer for RGK). Husk så å registrere score etter runden, enten på touchskjermen i greenfeebua eller på PC'n hjemme i stua. Det er viktig at markør går inn i Golfbox og kvitterer for runden. Systemet er satt opp slik at både spiller og markør får en epost om at det ligger scorekort i Golfbox som venter på registrering/kvittering.

  På denne måten bygger du opp ditt personlige scorearkiv i Golfbox, noe som bl. a. er nyttig for årsrevisjon av HC. 

  Husk også at spillere med handicap helt ned i 11,5 kan spille en 9-hullsrunde som tellende. Det blir da lagt til 18 poeng på score'n du fikk på de 9 spilte hullene.

  Alle runder spilt i turneringer blir automatisk registrert i Golfbox av turneringsledelsen så fremst spilleformen gjør det mulig å beregne Stableford-poeng.

  Se mer info ved å gå til "Golfbox" som du finner i venstremargen.
  Molde Golfklubb søker daglig leder (deltid)

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Aug 2008

  Utviklingen går sin gang og vi registrerer at vår naboklubb og fadderklubb i vest i disse dager annonser stilling ledig som daglig leder på deltid. Se annonsen her.  Golfbox - pålogging fra hjemmesidene

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Aug 2008

  På medlemsmøtet den 18/8 kom det fram ønske om at påloggingboksen til Golfbox i høyremargen på våre hjemmsider, blir flyttet lenger opp mot toppen av høyremargen. Dette er nå fikset. Til orientering kan også nevnes at "Innlogging" som du finner nederst i venstremargen, gjelder for de som har administratortilgang til hjemmesideredigering, medlemsregister osv.  Høsten nærmer seg - valgkomiteen kommer snart på banen

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Aug 2008

  Vi minner om at en fullstendig oversikt over de forskjellige personer som innehar verv i klubben (årsmøtevalgt), finner du ved å klikke på "Organisasjon > Styret" i venstremargen.  Har du forslag på personer du mener kan gjøre en god jobb for klubben, så kontakt valgkomiteen ved Reidar Reistad.  Rauma Cup tirsdag 19/8 - god oppslutning

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Aug 2008

  Interessen for å delta på klubbens turneringer er god. Det er i alt 25 påmeldte til kveldens turnering.  Scorekort igjen "på lager"

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Aug 2008

  Vår scorekort-leverandør, Høgtrykk AS, har virkelig stått på! Sist fredag (15/8) var vår beholdning av scorekort komplettert.  Vi takker for god service fra Høgtrykk AS som altså leverte nye scorekort på 4 dagers varsel!

   
  Årets 4. grønt kort kurs godt i gang

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Aug 2008

  Det har trolig aldri vært så mange kursdeltakere som i år. Årets siste kurs er godt i gang. Teoridelen avsluttes i disse dager, og praksisdelen starter til helgen. - Det er 7 deltakere på det siste kurset, pluss èn som deltar på praksisdelen etter at han tok teorien i fjor. Med dette er antall kursdeltakere i år oppe 33, opplyser Lars Ramstad som er "sjef" for kursingen.  Vellykket medlemsmøte med 27 frammøtte

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Aug 2008

  Det møtte i alt 27 medlemmer til kveldens medlemsmøte (18/8) der styret orienterte om "stoga" i klubben. Konklusjonen er at klubben råder over en velstelt og oppegående bane, økonomien er sunn og rekrutteringen er brukbar. Det var spesielt gledelig at en del av den yngre garde deltok på møtet.

  Klubbens leder, Einar Skorgen, orienterte på vegne av styret og opplyste bl. a. at byggesøknaden vedrørende nytt klubbhus nå var godkjent av kommunen og at spillemiddelsøknad vil bli innsendt i høst som planlagt. Ny klubbrosjyre og turistbrosjyre ble presentert. Komiteene og greenkeeper orienterte om sine aktiviteter og spørsmål ble besvart.  Golfkortet og Golfbox ble gjennomgått i tillegg til temaer innenfor golfreglene. Valgkomiteens leder, Reidar Reistad, varslet at komiteen er i startgropa mht. valgkomitearbeidet fram mot årsmøtet primo desember. En mulig avslutningsturnering med avslutningsfest, og forslag om egen turnering for "grønt-kort-spillere" var av det som ble diskutert på møtet som ble avviklet på vel 2 timer under Einar Skorgens ledelse.

  Flere av temaene som ble gjennomgått innenfor temaet golfreglene, er vist og forklart på videosnutter på golf-pro.no. Klikk her og du får en innføring i reglene på en lettfattelig måte. Vær obs på at du på samme siden finner tilsvarende videosnutter om andre forhold innen golfens regelverk og utførelse.
  Finvær til helgen?!!

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Aug 2008

  Finn fram golfkøllene, folkens!  Etter en grå og våt periode spår Yr.no fint vær til helgen. Etter dugnaden sist mandag, der det forøvrig møtte bare 7 personer, er banen "trimmet" slik at den nå er fantastisk fin.

  Fredag
  15.08.2008

  Delvis skyet 14° Flau vind, 1,3 m/s fra vest

  Delvis skyet. Flau vind, 1,3 m/s fra vest. 1 mm nedbør i døgnet.

  Lørdag
  16.08.2008

  Sol 19° Flau vind, 1,2 m/s fra vest

  Sol. Flau vind, 1,2 m/s fra vest. 0 mm nedbør i døgnet.

  Søndag
  17.08.2008

  Skyet 21° Svak vind, 2,1 m/s fra øst-sørøst

  Skyet. Svak vind, 2,1 m/s fra øst-sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.

   
  Torsdagsgolfen

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Aug 2008

  Er du nybegynner eller har du en bekjent som er nysgjerrig på golf, husk at man kan prøve seg (gratis) på golf torsdager kl. 17 - 20.  Se reglene for prøvespilling her.  Gjødselplan for greenene

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Aug 2008

  Inge Gudmund Bø, som er leder av banekomiteen, har vært i kontakt med fagfolk for å rådføre seg med hensyn til tiltak for å forbedre jordsmonnet på greenene etter at klubben mottok analyser av jordprøver for alle 9 greener. 

  Tiltakene er nødvendig for å sikre kvaliteten på greenene slik at ugress og sjukdommer holder seg borte.  Planen for greenene ser slik ut:

  1. Påføre spesialgjødsel for start/slutt av vekstsesong.
  2. Kalking (særlig green 2, 3, 4 og 5).
  3. Påføre gjødsel med ekstra høyt innhold av magnesium og en del andre mineraler som er nødvendig.

  Punkt 1 og 2 utføres fra høsten 2008, mens punkt 3 gjennomføres så snart snøen har gått våren 2009.
  Spennende golfside på nettet - golf-pro.no

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Aug 2008

  På golfpro.no prensenterer pro Ole-Jørgen Danielsen flere videosnutter som viser blant annet instruksjon og regler. Dette er svært matnyttige videoer. Forholdet til fridropp og uspillbar ball er blant de temaer som blir illustrert. I tillegg finner du en golfshop og videosnutter om valg av utstyr m.m.  Klikk her. Vi har lagt direktelink til golfpr.no i høyremargen.   Lite antall scorekort i beholdningen

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2008

  Forbruk av scorekort er stort! Det er nå såpass lite igjen på lager at vi oppfordrer våre medlemmer om å være gjerrig på bruken av scorekort de første dagene. Prøv å greie dere med ett kort i flighten og skriv gjerne på et gammelt kort hvis det er plass. Vi må prioritere våre gjestespillere. Flere kort er bestilt, men vi må nok vente til neste uke før disse er på plass fra trykkeriet.  Jordprøver fra alle greener er analysert

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2008

  Banekomiteen har tatt jordprøver av greenene. Prøvene har vært til analyse hos AnalyCen i Moss. Det konkluderes med at green 2, 3, 4 og 5 trenger en del kalking, mens samtlige greener har stort behov for magnesium.  Se rapporten her.  Vi minner om treningsturneringen lørdag 16.8

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2008

  Viktig melding fra Sportkomiteen:  Treningsturneringen lørdag 16. august som er en scramble-turnering, er flyttet fra kl. 12.00 til kl 11.00!  Er du usikker på hva en scramble-turnering er, eller på andre golf-uttrykk? Se "Golf-ordboken" på gollferen.no som nå er å finne med direktelink i høyremargen. 
  Scramble: Lagkonkurranse hvor alle på laget spiller fra det sted hvor den beste ballen ligger, etter at alle har spilt.  Sinclair Rauma Open gikk av stabelen søndag

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Aug 2008

  Turneringen Sinclair Rauma Open ble avviklet med hele 40 deltakere under gode forhold i dag (søndag). I hovedsak var deltakerne fra Rauma Golfklubb, mens 6 av spillerne kom fra andre klubber.  På bildet ser vi de 4 klassevinnerne. Fullstendig resultatliste finner du her. Vi minner om at turneringer er handicapregulerende. Sjekk derfor om du har fått justert ditt handicap i Golfbox.

  Det var folksomt under orienteringen som Einar Skorgen sto for, før start.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De 4 klassevinnerne (fra venstre) Svein Berg (senior), Martine Brevik (jr.), Torhild Sandnes (damer) og Kjetil Alnæs (herrer).

   

  Her ser vi Christina Sletta som ble nr. 2 i juniorklassen. Denne gangen måtte hun se seg slått av Martine Brevik.

    

  Klubbens første formann, Elling Thokle, er fortsatt aktiv golfer og var for anledningen kledd i skotsk stil.

   

  Sidsel Farkvam hadde også fulgt terminlistas oppfording om kreativt antrekk.

   

  Harald Jakobsen stilte for anledningen i skinnvest.

   

  Her et glimt fra hull 2 der Asbjørn Hoem (Molde GK) spiller inn mens Øystein Sandnes følger med.

   

   
  Dugnad mandag 11. august kl. 17

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Aug 2008

  En aldri så liten påminnelse fra banekomiteen idet sommerferien vel er over for de fleste av oss.  Det er på tide å ta et tak på den flotte bana vår. Møt opp på dugnad mandag kl. 17.  Ta med godt humør og arbeidslyst!  NGF-nytt nr 13/2008 - 8. august 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2008

  Følg med i siste nytt pr. 8. august fra NGF til klubbene; klikk her.  Barnegolfen starter opp igjen søndag 17. august

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2008

  Sportskomiteen opplyser at barnegolfen starter opp etter sommerferien søndag den 17. august.  Pga. stort arrangement (Sinclair-turneringen) blir det altså ikke barnegolf søndag den 10. august.  Helikopterfoto august 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2008

  Her ser du 2 bilder som ble tatt fra helikopter 07.08.2008 av Ole Kjell Talberg.

   

  Klubbhuset med DR, hull 7, 8, 9, og 1.
  Foto tatt fra rett over klubbhuset retning Setnesmoa militærleir.  Drivingrange, hull 7, 8, 9 og 1. Foto: Ole K. Talberg.

  Her ser vi store deler av baneanlegget fotografert fra omtrent rett over 1. dogleg hull 5.  I bakgrunnen skimtes Setnesmoa militærleir og Veblungsnes. Foto: Ole K. Talberg. 

   
  Bilder av banen tatt fra helikopter

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2008

  Lurer du på hvordan Rauma Golfbane tar seg ut fra lufta? Vi har mottatt 2 bilder fra Ole Kjell Talberg som han tok av baneanlegget fra helikoptervinduet den 7. august.  Bildene viser en vakker og velstelt golfbane.  Se bildene ved å velge "Helikopterfoto" under knappen "Bilder" i venstremargen.  NGFs handicapbestemmelser - påminnelse fra NGF

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2008

  NGF får mange henvendelser vedr. handicapbestemmelsene. 

  NGF minner oss om:

  NGFs handicapbestemmelser finner vi på nettet under Turneringer =) Bestemmelser.De vanligste spørsmålene fra enkeltspillere dreier seg om disse punktene:

  5.1 Handicaptellende runde
  5.2 Ikke handicaptellende runder
  5.5 Etablering av eksakt handicap
  5.6 Justering av handicap

  Klubbene anbefales å gjøre disse tingene mest mulig kjent for sine medlemmer.

  For å gå direkte til hc-bestemmelsene, klikk her.
  NGF-nytt nr. 12/2008 - 25. juli

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Aug 2008

  Følg med i siste nytt pr. 25. juli fra NGF til klubbene; klikk her.  Sinclair Rauma Open - 40 påmeldte

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Aug 2008

  Bra interesse for turneringen Sinclair Rauma Open. Det er 40 påmeldte til søndagens turnering som starter kl. 11.00.  Oppmøte senest 30 min. før start. Det ligger an til å bli gode spilleforhold:

  Værmelding fra YR.NO søndag 10.08.2008

  Delvis skyet 19° Svak vind, 2,8 m/s fra sørøst
  Delvis skyet. Svak vind, 2,8 m/s fra sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.
  Medlemsmøte mandag 18. august kl. 19

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Aug 2008

  Einar Skorgen, klubbens leder.I tråd med årsmøtevedtak for noen år siden, skal styret avholde minst 2 medlemsmøter pr. år. Det ble arrangert ett medlemsmøte i april.  Årets andre medlemsmøte går av stabelen mandag 18. august kl. 19.00  gamle offisèrmessa i Setnesmoen leir. På møtet blir det lagt fram info fra styret.  I tillegg vi styret svare på evnt. spørsmål fra medlemmene. Agenda for møtet er nå klar.

   

  ENDELIG AGENDA MEDLEMSMØTE MANDAG 18 AUGUST

  STED : GAMLE OFF.MESSEN I LEIREN

  TIDSPUNKT : 18. AUG KL. 19.00 (tidsramme: 2 timer)

  1. INNLEDNING STYRELEDER

  - GJENNOMGANG AV AGENDA

  - STYRETS SYN PÅ VIRKSOMHETEN I PERIODEN

  - UTFORDRINGER

  2. ØKONOMI KASSERER

  - LIKVIDITET

  - RESULTAT MOT BUDSJETT

  - BALANSE

  - SPESIELLE MERKNADER

  3. KOMITERAPPORTER KOMITELEDERE

  - BANEKOMITEEN

  - GREENKEEPER

  - SPORTSKOMITEEN

  - H/C-KOMITEEN

  - KLUBBKOMITEEN

  - SPONSORKOMITEEN

  - VALGKOMITEEN

  4. GOLFKORT - DATAOPPLEGG SEKRETÆR

  5. GOLFREGLENE

  - AKTUELLE REGELUTFORDRINGER MORTEN S

  6. EVENTUELT

   

  for styret

  Einar Skorgen 13/8-2008
  YouTube - mange har sett bildeserien fra Rauma Golfbane

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Aug 2008

  Pr. 7. august har 745 sett bildeserien om Rauma Golfbane som Øystein Bruaseth la ut på YouTube den 3. juli. Velg "Bilder" og "YouTube" i venstremargen for se bildene.  Resultater Rauma Cup 5. runde den 05.08.2008 - sterk runde av Tony Våge

  Postet av Rauma Golfklubb den 7. Aug 2008

  I alt 18 deltakere kjempet om poeng, heder og ære i tirsdagens 5. runde av Rauma Cup. Fine forhold, men litt regn på slutten av kvelden. Den som gjorde det best, var Tony Våge som oppnådde hele 42 poeng. Sigurd Nora var nest best med sine 36 poeng, tett fulgt av Arvid Meyer og Odd Morten Taagvold med 35 poeng.  Komplett resultatliste finner du her.    Spillemidler 9-hullsbaneprosjektet - sluttutbetaling

  Postet av Rauma Golfklubb den 7. Aug 2008

  Rauma kommune har sendt brev til fylket den 05.08.2008 med anmodning om det blir foretatt utbetaling av restbevilgning vedr. innvilgede spillemidler for prosjektet (siste halvpart). Regnskapet for prosjektet (2003-2007) er revidert og godkjent av kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal. Klubben kan dermed slå fast at prosjektet er vel i havn til glede for både klubbens medlemmer spesielt, og for Rauma-samfunnet genrelt!  Bruk av systemet Golfbox og Golfkortet - info fra NGF

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Aug 2008

  Vi er blitt kontaktet av medlemmer som melder om problemer med å få lagt inn scorekortet fra egen PC.  Vi hadde håpet at disse problemene var utbedret etter NGF's dataomlegging forrige uke.    
   
  Her ser du et utdrag fra NGF's info pr. 30/5-08 vedr. 2 aktuelle temaer som berører alle golfere etter at Golfkortet kom (denne informasjonen er også sendt alle golfspillere i egen e-post fra NGF):
   
  Innlevering av score
   
  De fleste av de mest brukte funksjonene som bestilling av starttider, påmelding til turneringer, og registrering for spill ser ut til å fungere stort sett bra. Derimot har mange hatt problemer med innlegging av score med påfølgende handicap-justering. Dette tar for lang tid og oppleves som komplisert og tungvint. Det jobbes derfor med å forenkle rutinene ved at man også kan legge inn totalscore/totalpoeng for runden på touch-skjermer. Hvis du har problemer med innlegging av score enten på klubbens touch-skjermer eller via egen PC, så er det et godt alternativ å ta vare på scorekortet (med markørens signatur) slik at du i ettertid kan få hjelp og assistanse fra din hjemmeklubb til å få oppdatert ditt handicap.
   
  Nettlesere
   
  En del golfspillere har fått ”tekniske” problemer når de har prøvd å legge inn score via egen datamaskin. Systemene som styrer og administrerer Golfkortet er for tiden optimalisert for nettleseren Internet Explorer (IE). Spesielt det siste året har bruken av andre nettlesere blitt mer og mer vanlig, og mange golfere benytter andre nettlesere som for eksempel Firefox, Opera, Safari etc. Dette medfører at dersom du benytter disse nettleserne på din PC/MAC og gjør spesielle operasjoner knyttet til Golfkortet, kan det oppstå problemer.
   
  På sikt vil systemene våre tilpasses de mest benyttede nettlesere, men vi må over noe tid fremdeles akseptere at dette ikke er tilfelle. I mellomtiden har vi forsøkt å teste ut systemene spesielt mot nettleseren Firefox, som er en av de mest benyttede ved siden av IE. Det er identifisert spesielt en funksjon som er problematisk, og det gjelder som nevnt ved innlevering av score i GolfBox. De fleste andre funksjoner ser ut til å fungere. Vår systemleverandør forsøker nå separat å løse identifiserte problemområder så fort som mulig. I mellomtiden må den enkelte spiller enten foreta innlevering av score via klubbenes touch-skjerm eller å skaffe seg tilgang til en PC med Internet Explorer.
   
  Hele saken kan du lese på NGF's hjemmesider; klikk her.  Søknad om moms-kompensasjon

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Aug 2008

  Nå kan klubbene søke NIF om momskompensasjon på tjenester for 2007. Søknadsfrist: 31. august 2008. Se info fra NGF; klikk her.  Nordea Pairs spilt på Stjørdal den 3/8 uten deltakelse fra Rauma

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Aug 2008

  Finalen for turneringsområde (TO) midt-Norge gikk av stabelen søndag den 3. august. Raumas representanter og vinnere av den lokale klubbkonkurransen i Nordea Pairs -turneringen, Dangy og Rolf Brevik, måtte dessverre melde forfall. I følge Sportskomiteen v/ Geir Bjerke kunne heller ikke klubbkonkurransens to'ere eller tre'ere stille til dyst i Stjørdal. Dermed gikk turneringsområdefinalen i Stjørdal uten deltakelse fra Rauma Golfklubb.

  Nordea Pairs spilles som stableford parturnering, der resultatene beregnes etter 3/4 av det enkelte spillers spillehandicap. Begge spiller seg ferdig på alle hull, men bare den beste poengscoren av de to teller i sluttsummen.

  Alle klubbene gjennomførte klubbkvalifiseringer tidligere i sommer, og i regionfinalen i Stjørdal søndag 3. august deltok 14 par fra klubber i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 

  Vinnerne av regionfinalen (TO-finalen) i Stjørdal ble Svein Aasen og Terje Kalvatn fra Volda Golfklubb, og disse får dermed delta i landsfinalen i Moss 13. september.
  Resultater fra Rauma Rock Open lørsdag 2/8

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Aug 2008

  Judith A. Nora Gudmundsen ble vinner av dameklassen, Odd Morten Taagvold  vant herreklassen, mens Sigurd Nora ble vinner av seniorklassen. Alle kommer fra arrangørklubben. Turneringen samlet et noe skuffende antall deltakere, bare 19. Rockefestivaldeltakerne hadde nok satt igjen golfutstyret hjemme. Ferietid i egne rekker er nok også noe av forklaringen. Fullstendig resultatliste er å finne i Golfbox, klikk her.  Bra interesse for sesongens siste Grønt-kort-kurs

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Aug 2008

  Lars Ramstad i Grønt kort- og HC-komiteen kan opplyse at det pr. søndag kveld var påmeldt såpass mange som 7 personer til årets siste kurs som har oppstart onsdag den 6/8.  Som vanlig er det teoridelen som avholdes først. Se annen sak nedenfor vedr. påmelding m.m.  Husk å melde deg på Sinclair Rauma Open som spilles søndag 10/8.

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Aug 2008

  Morten Sekkesæter som skotte i 2004

  Vi minner om at det nærmer seg turneringen

  Sinclair Rauma Open.

  Søndag den 10. august er dagen. Turneringen spilles som nettoslagkonkurranse. Gjestespillere fra fjern og nær ønskes spesielt velkommen. Meld deg på i Golfbox enten via egen PC eller via touch-skjermen i greenfeebua. Påmeldingsfristen går ut fredag kl. 18. Har du problemer med å melde deg på, ring 926 22 223 eller send en epost.

   
  Prøvespill/demonstrasjon

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Aug 2008

  Rauma Golfklubb gjorde følgende styrevedtak den 02.06.2008 som regulerer adgangen til banen for personer som ikke har VTG-kurs (tilsvarer tidligere Grønt kort) eller etablert HC (Kvitt kort):

  Adgang til banen for demonstrasjon og opplæring:

  1. Klubbens godkjente instruktører kan ta med personer som er under opplæring (VTG-kurs), og andre som ønsker en demonstrasjon av golfspillet ute på banen.
  2. Øvrige medlemmer som har fylt 16 år, og som minimum har VTG-kurs, har anledning til å ta med seg èn person på demonstrasjonsrunde på banen torsdager.
  3. Alle som tar med seg personer ut på banen for en demonstrasjon av golfspillet i opplæringsøyemed, har ansvar for at sikkerhetsreglene følges.

   Redigert: 09.08.2012 AM (jfr. styresak 64/2012).
  Er det mulig å spille på banen uten grønt kort?

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Aug 2008

  Det har forekommet at medlemmer har tatt med seg "ukyndige" golfere på banen for prøvespill. Rauma Golfklubb har nå gjort styrevedtak som regulerer adgangen til banen for personer som ikke har Grønt kort eller etablert HC (Kvitt kort), men som vil forsøke seg på golf. Vedtaket er gjort av hensyn til sikkerhetsbestemmelsene og av hensyn til gjeldende forsikringsordning som Rauma Golfklubb er tilsluttet.

  Rauma Golfklubb gjorde følgende styrevedtak den 02.06.2008 som regulerer adgangen til banen for personer som ikke har Grønt kort eller etablert HC (Kvitt kort):

  Adgang til banen for demonstrasjon og opplæring:

  1. Klubbens godkjente instruktører kan ta med personer som er under opplæring for å ta Grønt kort, og andre som ønsker en demonstrasjon av golfspillet ute på banen.
  2. Øvrige medlemmer som har fylt 16 år, og som minimum har Grønt Kort, har anledning til å ta med seg èn person på demonstrasjonsrunde på banen torsdager mellom kl. 17.00 og 20.00.
  3. Alle som tar med seg personer ut på banen for en demonstrasjon av golfspillet i opplæringsøyemed, har ansvar for at sikkerhetsreglene følges.

  (Denne info er lagt under både BANEINFORMASJON og KURS/INSTUKSJON som er å finne i venstremargen).
  Årets fjerde og siste GRØNT KORT KURS

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jul 2008

  En gladmelding fra Lars Ramstad i Handicap- og Grønt kort komiteen: det vil bli holdt ytterligere ett kurs denne sesongen. Kurset har oppstart onsdag 6. august kl.18.00 med oppmøte på klubbhuset ved golfbanen.  Kurset arrangeres etter påtrykk fra personer som ønsker at klubben arrangerer et siste kurs før høsten. Mer info om kurset finner du her.  NEDETID PÅ GOLFBOX TORSDAG 31/7 FRA KL 10.00 TIL 16.00

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jul 2008

  Melding fra NGF: Torsdag 31/7 kl 10.00 - 16.00 flyttes GolfBox til ny teknisk plattform (nye servere) som vil gi systemet en langt bedre stabilitet og responstid.

   

  Her ser du info. fra NGF pr. epost 28/7-08:

  Til alle golfklubber

  Torsdag 31/7 kl 10:00 - 16:00 flyttes GolfBox til ny teknisk plattform (nye servere) som vil gi systemet en langt bedre stabilitet og responstid. I denne perioden vil det være nedetid på systemet mens vi flytter over alle data til de nye serverne, og vi alle systemer vil være tilbake i drift innen kl 16:00. Det vil også bli sendt ut varsel til alle klubber umiddelbart når systemene er tilbake i drift.

  Vi har valgt å ta ned systemene kl 10:00 for å gjøre det så enkelt som mulig for klubbene å få tatt ut nødvendig underlag for arrangementer denne dagen, og vi har valgt denne dagen fordi denne dagen har færrest arrangementer.

  Klubber med starttid bestilling oppfordres til å ta ut en utskrift av startider den 31/7 senest kl 09:30.

  Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med klubbsupport på telefon 815 68 815.  Vennlig hilsen


  PER THOMAS HANSEN
  Norges Golfforbund
  www.golfforbundet.no

   
  VEGEN OPP TIL GOLFBANA BLIR NATTESTENGT

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jul 2008

  I forbindelse kommende helgs rockefestival, er golfklubben blitt enig med forsvaret, grunneierne og politiet om at vegen opp til golfbana fra Frydenlund boligfelt blir stengt med låst bom fra kl. 23 til kl. 07 natt til fredag 1/8 og natt til lørdag 2/8, evnt. også natt til søndag 3/8.  Husk å melde deg på Rauma Rock Open som arrangeres lørdag 2. august

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Jul 2008

  Påmeldingsfristen er forlenget til fredag 1. aug. kl. 15.00.  Påmelding gjøres i Golfbox enten via PC eller berøringsskjermen i greenfeebua! Komiteen minner også om Rauma Cup som spilles tirsdag 5. august.  Surnadalinger på besøk i anledning Golfreisen 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Jul 2008

  Knut Haugen som er leder i Surnadal GK, har sendt oss en hyggelig hilsen der han skryter av både Rauma Golfbane og Romsdalsfjella. Samtidig minner han oss om Golfreisen 2008 der du ved å spille 6 av 8 baner i Nordmøre og Romsdal, samt Oppdal, deltar i trekningen av en golftur for 2 til Portugal.
   
  Her er eposten fra Knut Hugen: 
   
  "Hei Rauma  !
   
  I helga har dere hatt besøk fra to av våre spillere - og rapportene tyder på flott bane og en vellykket runde.  Jeg har lagt ut litt reklame for Rauma GK på våre hjemmesider.
  Se nyhetsartikkelen her:
   
   
   
  mvh Knut H"
     Nå får vi ei uke med flott golf-vær!

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jul 2008

  Torsdag
  24.07.2008

  Lettskyet 27° Flau vind, 0,8 m/s fra nord-nordvest

  Lettskyet. Flau vind, 0,8 m/s fra nord-nordvest. 0 mm nedbør i døgnet.

  Fredag
  25.07.2008

  Delvis skyet 28° Flau vind, 1,1 m/s fra sør

  Delvis skyet. Flau vind, 1,1 m/s fra sør. 0 mm nedbør i døgnet.

  Lørdag
  26.07.2008

  Lettskyet 30° Svak vind, 2,8 m/s fra sør-sørøst

  Lettskyet. Svak vind, 2,8 m/s fra sør-sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.

  Søndag
  27.07.2008

  Delvis skyet 29° Flau vind, 0,7 m/s fra øst-nordøst

  Delvis skyet. Flau vind, 0,7 m/s fra øst-nordøst. 0 mm nedbør i døgnet.

  Gråvær i dag (mandag), men så kommer finværet sigende. Til helgen er det meldt temperaturer opp mot 30 grader for lørdag den 26/7. Følg med på værmeldingen for Åndalsnes her.

   
  Innbrudd på klubbhuset - greenfeekassa tømt

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Jul 2008

  Innbruddstyver har i løpet av natt til fredag tatt seg inn i klubbhuset, brutt opp greenfeekassa og tømt den for penger. I følge Einar Skorgen er det stjålet ca. 1700 kroner. Tyvene har ikke forsynt seg av andre varer eller verdigjenstander. Forholdet er anmeldt til politiet. Har du tips i saken, ta kontakt med Einar på tlf. 45666871 eller Øystein på tlf. 92031073.   WEBSIDEN GOLFONLINE.NO ER NEDE - PROBLEMER MED GOLFBOX

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Jul 2008

  Beskjed kom fra NGF i dag 17.07.2008. Det er allikevel mulig å logge seg inn Golfbox ved å benytte seg av via innloggingsboks på for eksempel www.golffobundet.no. Dette er samme innlogging som veldig mange av dere klubber har på egen webside. (Ved testing ca. kl. 12 virket imidlertid ikke dette!)

  Her er eposten fra NGF pr. 17.07.2008:

  Til alle golfklubber

  N3Admin, NIF sin hjemmesideløsning for klubbene, er for tiden nede. Årsaken til feilen er enda ikke kjent. Dette påvirker også nettsiden golfonline.no.

  Det er allikevel mulig å logge seg inn GolfBox ved å benytte seg av via innloggingsboks på for eksempel www.golffobundet.no. Dette er samme innlogging som veldig mange av dere klubber har på egen webside.  Vennlig hilsen


  PER THOMAS HANSEN
  Norges Golfforbund
  www.golfforbundet.no
  Gode forhold og flotte omgivelser på Rauma Golfbane

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jul 2008

  Innspill mot green hull 5 fra 2. dogleg.
  Rauma Golfbane kan by på flotte forhold! Bildet er fra hull 5 som er et par 5 hull på 479 m fra gul tee. Romsdalshorn (1555 m.oh.) i bakgrunnen. Keven Frantzen i aksjon, mens Svein Berg og Kennet Meyer følger nøye med (11.07.2008).  Skal en runde spilt i en turnering alltid være HC-tellende?

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jul 2008

  Dette spørsmålet ble diskutert blant deltakerne sist lørdag under turneringen Norsk Fjellfestival Open. Meningene var delte. Vi har sendt mail til NGF og stilt det samme spørsmålet.  Svaret må tolkes slik at så fremst spilleformen gjør det er mulig å foreta omregning til stableford-poeng, så skal turneringen være hc-tellende.

  Og her ser du svaret fra NGF:

  Som hovedregel er turneringer handicaptellende. Det kan være turneringer og spilleformer som av ulike grunner ikke nødvendigvis er handicaptellende, men det beste er å ha flest mulig tellende resultater på spillerne.

  MVH

  Øystein Tamburstuen

  Spill- og turneringskonsulent

  Norges Golfforbund
  Touch - nå kan du foreta registrering av runden før du går ut

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jul 2008

  Nå kan du foreta registrering av runden din før du går ut. Dette gjøres på touch-skjermen i greenfeebua. Du må også ta stilling til om runden er handicaptellende, om du skal gå 9 eller 18 hull, og om du skal spille fra rød eller gul tee.

   

  For å få denne funskjonaliten på plass har vi åpnet for bestilling av starttid fra touch inntil 1 time før man går ut. Dette gjelder selvfølgelig både for klubbmedlemmer og gjestespillere. I realiteten innebærer dette fortsatt ballrenne-prinsippet. Det er altså ikke noe "på-minuttet-start".  De med Grønt kort (ikke etablert HC) kan dessverre fortsatt ikke registrere runder på touch.

  Dette opplegget er helt i tråd med det NGF ønsker, nemlig at spillerne skal registrere flest mulig av sine runder. Det er uten tvil vegen å gå for å oppnå en etter hvert korrekt regulering av et eksakt handicap.

  Vi oppfordrer alle til å benytte seg av opplegget med å registrere alle sine runder. Vi minner også om at man ved å registrere sine runder får et score-arkiv i Golfbox der man får dokumentert sine runder på en oversiktlig måte. Man kan til og med hente opp det enkelte scorekort. 

  ---------------------------------------------------------------------------

  GOLFBOX - VIKTIG INFO

  11. 07.2008

  Golfbox og touchscreen (berøringsskjerm)

  Booking av starttid kun via TOUCH

  Rauma Golfklubb har foreløpig ikke valgt å åpne for starttidsbestilling fra portal (internett/PC). Du kan imidlertid nå bestille starttid via TOUCH-skjermen i greenfeebua. Dermed kan du nå registrere runden før du går ut. Selve tidspunktet som du velger, er imidlertid ikke bindende. I praksis betyr dette at du går ut på banen når det er ledig, - akkurat som før.

  Registrering av score

  At det er nå åpnet for starttidsbestilling via touch, innebærer altså at du kan registrere deg før runden. Du må bestemme deg for om runden skal være tellende eller ikke, spilles fra gul eller rød tee, og om du skal spille 9 eller 18 hull. På berøringsskjermen (touch) kan du etter runden dra kortet (eller taste brukernavn/passord) og registrere din score (hull for hull). Husk at du må oppgi markør. Det samme kan for øvrig gjøres fra PC/internett, f. eks. hvis berøringsskjermen ikke er tilgjengelig når runden er ferdig.

  HC 4,5 – 36,0 og markørens rolle

  I følge NGF og klubbsupport skal Golfbox settes opp med visse restriksjoner. Merk deg derfor at Golfbox er satt opp slik for alle spillere med HC 4,5 - 36,0:

  • Markør skal oppgis
  • Markør skal godkjenne

  Det mest praktiske er å taste inn markørens spillernr. (se Golfkortet), men man kan også søke på navn i basen (tar tid).

  Annet

  På berøringsskjermen kan du bl. a. melde deg på (og av) turneringer. I tillegg kan du se dine personlige ”golfdata”, klubbens turneringer m.m. Merk også at du får melding om du har runder som du skal kvittere for som markør, eller hvis din markør enda ikke har kvittert for din siste tellende runde.

  Merk: Banen er stengt mandager kl. 17.00 – 20.00 pga. dugnad/vedlikehold.
  Mange har sett bildeserien fra Rauma Golfbane på YouTube

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Jul 2008

  Bildeserien som Øystein Bruaseth produserte og la ut på nettstedet YouTube for kort tid siden, er populær. Den første uka er den sett av såpass mange som 350. Du finner bildeserien under "Bilder" og "YouTube" i venstremargen.  Golfboka - et fint hjelpemiddel for å forstå golfreglene

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Jul 2008

  Golfforlaget har gitt ut en liten bok med 100 sider med tegninger og forklarende tekst som gjør det enklere å forstå golfreglene. Boka legges ut for salg i klubbhuset i disse dager. Vi anbefaler boka på det varmeste. Boka tar hensyn til den siste revisjonen av golfreglene som gjelder fra 1.1.2008 til 31.12.2011. 

   

  Nedenfor ser du et eksempel fra boka - dropperegler hvis du havner i vannhinder eller i sidevannshinder. Det siste er en typisk situasjon på hull 4 og 5 på Rauma Golfbane.
  INNBYDELSE TIL TURNERING: Rauma Rock Open lørdag 2/8 - Sinclair Open søndag 10/8

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Jul 2008

   

   

   

   

  BLI MED PÅ TURNERING!  Rauma Golfklubb satser på å gi egne medlemmer og tilreisende golfere et golftilbud også i forbindelse med Rauma Rock (2. august) og i forbindelse med Sinclairfestivalen (10. august) senere i sommer. For mer informasjon og påmelding vedr. begge turneringene, som forøvrig spilles som netto slagkonkurranse; se plakater ved å klikke på "les hele saken" nedenfor.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Resultater Norsk Fjellfestival Open lørdag 12.07.2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Jul 2008

  Her ser vi de 4 klassevinnerne i Norsk Fjellfestival Open som ble arrangert for første gang lørdag den 12. juli. Turneringen som samlet 29 deltakere, ble avviklet under førstklasses forhold. Resultatene finner du i Golfbox; klikk her.

  Merk: Selv om turneringen ble spilt som slagkonkurranse, er det foretatt omregning til stableford-poeng. Eventuell HC-regulering for den enkelte spiller er dermed registrert i Golfbox.

  Klassevinnerne Norsk Fjellfestival Open 12.07.2008

  Fra venstre ser du vinner av juniorklassen, Christina Sandnes Sletta, vinner av seniorklassen, Sigurd Nora, vinner av dameklassen, Ada Sætrang, og vinner av herreklassen, Kjetil Eidem (Molde GK). De tre førstnevnte kommer alle fra Rauma GK.

   

   

  Juniorklassen ble svært jevn. Her ser vi Martine Brevik som var fornøyd med 2. plassen etter premieutdelingen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ypperlige forhold under hele turneringen. Her et glimt fra greenen på hull 7. Odd Einar Gussiås fra Molde GK putter. Til høyre Svein Berg fra arrangørklubben. Majestetiske Romsdalshorn med sine 1555 moh. titter fram fram i bakgrunnen.
  Husk påmelding til helgas turnering!

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Jul 2008

  Vi minner om påmeldingsfristen til Norsk Fjellfestival Open som arrangeres lørdag 12/7. Se plakat nedenfor. Siste frist for påmelding er kl. 18 torsdag 10/7. Påmelding i Golfbox. Har du ikke tilgang til Golfbox fra PC, kan du melde deg på via skjermen i greenfeebua på klubbhuset eller ved å ringe Torhild 957 33 915. Det er spådd fortsatt bra vær fram mot helga, men med fare for gråvær lørdag. Vi håper godværet holder seg! Meld deg på - dette blir morro!  Norsk Fjellfestival Open lørdag 12/7 - påmeldt 18 spillere så langt

  Postet av Rauma Golfklubb den 7. Jul 2008

  Pr. søndag kveld den 6/7 er det 18 påmeldte til lørdagens fjellfestivalturnering. Hyggelig å konstatere at det er gjestespillere fra Molde GK, Sunndal GK og Byneset GK blant de påmeldte. Fra Sunndal GK er det hele 3 påmeldte. Skynd deg å melde deg på. Siste frist for påmelding er 10/7 kl. 18. Se omtale og påmelding i Golfbox.  Bilder fra Rauma Golfbane på YouTube

  Postet av Rauma Golfklubb den 7. Jul 2008

  En flott bildeserie produsert av Øystein Bruaseth er nå lagt ut på nettstedet YouTube. Bildene er tatt i rekkefølge under spill av alle banens 9 hull (fra 1 til 9). Veldig informativt, og ikke minste god markedsføring. Bilderserien, som er på nesten 6 minutter, er tatt under flotte forhold. Vi takker fotograf og modeller for et flott bidrag! Linken er å finne under "Bilder" i venstre margen der du velger "YouTube". Du kan også klikke på bildet til venstre.

   

  Det var i slutten av juni vi ble kontaktet av Øystein Bruaseth som lurte på om det ikke var mulig å legge ut bilder/video fra den flotte banen vår på våre hjemmesider. For å slippe å belaste vår egen hjemmesideløsning med kostbar serverplass, fant vi ut at en mulig løsning ville være å legge ut bilder/video på YouTube med link fra våre hjemmesider. Ikke mange dagene etterpå viste det seg Øystein hadde tatt utfordringen. Den 2. juli fikk vi en mail fra Øystein der han henviste til en link på YoyTube der han hadde lagt ut en bildeserie fra banen.

  Her er hva Øystein selv sier om prosjektet på våre diskusjonssider:

  "Rauma golfklubb på youtube
  Ja, nå kan man se en enkel, men OK bildeserie fra vår golfbane på youtube. Takk til gutta som stilte opp som modeller. Regner med at det blir en link fra vår hjemmeside, men dere finner den ved å gå til www.youtube.com. Der søker dere etter "golf rauma". Skulle være lett å finne. Skriv gjerne en kommentar på youtube og gi snutten en karakter. Hilsen Bruaseth."

  Bruaseth   Dato:  07.07.2008 
   
  Vi sier takk til Øystein for idèen og produktet.

  Arvid M.
  Fortsatt bra besøk på hjemmesidene

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jul 2008

  Bruk av hjemmesidene er stabilt bra. For månedene april, mai og juni viser trafikkrapporten fra "klubben.online" at klubben hatt mellom 4500 og 5000 besøk pr. måned. Dette gir ca. 150 besøk pr. dag.  Påmelding til turneringer - trenger du hjelp med Golfbox?

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jul 2008

  Er du litt usikker på hvordan du melder deg på en turnering i Golfbox? Vi minner om at dette kan gjøres både via PC'en og via skjermen i greenfeebua. Ikke nøl med å be om litt hjelp. Du kan også sende en epost til klubben, så skal vi hjelpe deg.  Banen er i "tipp topp" stand

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2008

  Ferien står for døren og det begynner å bli en del gjestespillere på Rauma Golfbane. - Tilbakemeldingene fra besøkende spillere er positive, melder greenkeeper Øystein Sandnes som legger til at klippehøyden ved klipping av greenene nå er nedstilt til laveste nivå (5 mm).  Diskusjonssidene er tatt i bruk - anonyme innlegg en uting?

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2008

  Det er flott at klubben har fått litt mer liv i sine diskusjonssider som man finner litt ned på venstremargen. Foreløpig ligger disse diskusjonssidene helt åpne for alle til å skrive innlegg, enten det er som svar på en diskusjon som alt er i gang, eller det er for å starte en ny diskusjon om et nytt tema. Dette er sunt og bra. Det som ikke er fullt så bra, er det faktum at det ser ut for å være en tendens til at innleggene ikke signeres med navn. Vi håper dette vil bedre seg.  Resultater Rauma Cup 4. runde 01.07.2008 - sterk runde av Geir Bjerke

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2008

  Det var fine forhold og det ble oppnådd en del flotte resultater under tirsdagens klubbturnering. Best var Sprortskomiteens leder, Geir Bjerke, som sanket hele 40 poeng. Vi gratulerer Geir med birdie på hull 9 og forøvrig hele 8 par på scorekortet. Resultater; klikk her. Velg A for herrer of B for damer. Du ser den enkeltes scorekort ved klikke på navnet til vedkommende.  Golfreisen 2008 - ikke glem å ta en runde eller flere i Nordmøre, Romsdal og Oppdal

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2008

  Vi minner om samarbeidsprosjektet "Golfreisen 2008" som Rauma GK er en del av. Hva med å gå sammen flere i èn bil for å besøke våre "naboer". Du er med i trekningen om flotte premier hvis du spiller et visst antall baner i løpet av sesongen. Du finner brosjyre i greeenfeebua på klubhuset. Les mer her.  Muligheter for film-snutter fra bana vår på hjemmesidene?

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2008

  Vi har fått forespørsel om det lar seg gjøre å legge ut film-snutter fra den flotte bana vår på hjemmesidene. I utgangspunktet er dette en god idè, men det er et problem at film og bilder tar mye dataplass, og det koster penger å legge dette på vår eksisterende hjemmesideløsning .

   

  Kanskje kan "YouTube" som er et nettsted hvor man fritt kan legge ut sine video-snutter, en løsning?  På vår hjemmeside kan vi så linke til aktuelle filmsnutter. Medlemmer som kan tenke seg å gå videre med idèen, utfordres herved til dette.

  På nettestedet youtube.com ligger det alt massevis av filmsnutter relatert til golf; klikk her.
  Skynd deg å melde deg på Norsk Fjellfestival Open

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jun 2008

  Det er pr. søndag kveld 29/6 i alt 9 som har meldt seg på Norsk Fjellfestival Open som spilles lørdag 12/7.  Hyggelig å konstatere at det også er en gjestespiller fra Byneset GK blant de påmeldte. Husk at det er begrenset antall deltakere (48 stk.), jfr. turneringsinformasjon i Golfbox. Ikke vent med å melde deg på, enten du er gjestespiller, borteboende raumaværing som er hjemme i ferien, eller lokalmedlem! Alle er hjertelig velkommen!

   
  Golfstrømmen? Værmeldingen fra YR.NO lover finvær til uka!

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jun 2008

  I morgen
  01.07.2008

  Delvis skyet 19° Svak vind, 1,8 m/s fra sørvest

  Delvis skyet. Svak vind, 1,8 m/s fra sørvest. 3 mm nedbør i døgnet.

  Onsdag
  02.07.2008

  Sol 26° Flau vind, 1,1 m/s fra vest-sørvest

  Sol. Flau vind, 1,1 m/s fra vest-sørvest. 0 mm nedbør i døgnet.

  Torsdag
  03.07.2008

  Sol 28° Flau vind, 1,1 m/s fra øst-nordøst

  Sol. Flau vind, 1,1 m/s fra øst-nordøst. 0 mm nedbør i døgnet.

  Fredag
  04.07.2008

  Lettskyet 30° Flau vind, 1,1 m/s fra sør

  Lettskyet. Flau vind, 1,1 m/s fra sør. 0 mm nedbør i døgnet.

  Lørdag
  05.07.2008

  Delvis skyet 23° Svak vind, 2,5 m/s fra nord-nordvest

  Delvis skyet. Svak vind, 2,5 m/s fra nord-nordvest. 0 mm nedbør i døgnet.

  Søndag
  06.07.2008

  Lettskyet 20° Svak vind, 3,3 m/s fra nordøst

  Lettskyet. Svak vind, 3,3 m/s fra nordøst. 0 mm nedbør i døgnet.
  Flott omtale i Festivalavisa

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Jun 2008

  I årets utgave av Åndalsnes avis sin Festivalavis den 28/6 finner vi en flott artikkel om Rauma Golfklubb og turneringene som skal arrangeres i forbindelse med festivalene i sommer-Rauma. Kåre Straume og Geir Bjerke poserer i gammelt golfantrekk.  Dette er kjempefin markedsføring av golfklubben. Vi finner også en annonse i den samme festivalavisa som markedsfører klubbens 3 "festivalturneringer". Vi håper på god respons og god deltakelse!

   

  Her ser vi Kåre (t.v.) og Geir fotografert i flotte omgivelser (foto: Åndalsnes avis):
  Vi minner om Norsk Fjellfestival Open lørdag 12/7

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jun 2008

  Det er på tide å melde seg på den førtse av sesongens 3 åpne turneringer som Rauma Golfklubb arrangerer, nemlig Norsk Fjellfestival Open som går av stabelen lørdag 12. juli da Fjellfestivalen er inne sin sluttfase. Siste påmeldingsfrist er 10. juli kl. 18.00, og påmelding skal skje i Golfbox der turneringen er lagt ut som "åpen turnering" med muligheter for golfere fra fjern og nær å melde seg på. Ikke nøl med å melde deg på. Maks 48 deltakere.  Feil link vedr. resultatliste Rauma Cup 17. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jun 2008

  En feil link gjorde at de som har forsøkt å gå til resultatlista for Rauma Cup den 17/6 ikke fikk opp resultatlista, men en annen side i Golfbox. Feilen er nå rettet. Se egen nyhetsartikkel nedenfor eller klikk på "Resultatliste" under Terminliste 2008 i venstremargen. Vi beklager feilen!  Mens vi venter på bedre vær - les om problemet vinterskadde greener

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jun 2008

  Problemet med vinterskadde greener er alltid like aktuelt. Også i vår klubb har vi hatt problemet med isbrann og frost, og det har vært diskutert "opp og ned i mente" diverse årsaker og tiltak.  Her finner du en interessant artikkel som belyser problemet vinterskadde greener. (Artikkelen er også å finne under Banekomiteen).  Rapport fra Grønt-kort-kursene - det blir et siste kurs i august!

  Postet av Rauma Golfklubb den 23. Jun 2008

  Lars Ramstad, som er kursansvarlig Rauma Golfklubb, melder at årets tredje kurs pågår i disse dager.  Pga. mange henvendelser er det også planlagt et kurs nr. 4 med oppstart i begynnelsen av august. Mer info kommer så snart oppstartsdato er fastlagt.
   
   
   
   
  Vi har mottatt følgende rapport fra Lars pr. 23.06.2008 på vegne av Grønt kort - og HC-komiteen:
   
  "Vi har nå gjennomført 3 kurs med totalt 25 elever som har tatt teoridelen. Av disse er 24 også ferdig med de praktiske prøvene slik at det nå skal være 24 nye Grønt kort spillere på vår bane. De 25 fordeler seg slik: 9 damer og 16 herrer. Det er 3 barn; 1 under 11 år og 2 på 13 år. Av de 25 er det 2 pensjonister.
   
  Etter samtale og spørsmål til deltakerne virker det som de har vært godt fornøyd med kursene.
   
  Nytt kurs er planlagt med oppstart i begynnelsen av august da vi har fått forespørsel fra skoleelever/studenter som ønsker kurset før de begynner sine studier andre steder i landet til høsten."
   
   
   
   
   
   
     Resultatliste Rauma Cup 3. runde tirsdag 17.06.2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2008

  Fra Sportskomiteen foreligger det nå resultatliste for 3. runde i Rauma Cup som ble spilt 17/6; - klikk her.  Sentrum Bil AS besøkte golfbanen lørdag 15/6

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2008

  Som et sosialt tiltak valgte Sentrum Bil AS, som forøvrig er en av golfklubbens sponsorer, å besøke golfbana lørdag den 15. juni med alle sine 8 ansatte. Sigurd og Øystein sto for programmet, bl. a. en putte-konkurranse. OBS! Artikkelen er oppdatert med flere bilder pr. 26/6.

  Her noen foto fra besøket:

  Gjengen samlet ved sitt eget sponsorskilt på drivingrangen.

   

  På puttinggreenen.

   

  Vinner av puttingkonkurransen ble Torstein Brevik (t.v.).

   

  Mens vi venter på tur...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gjengen koser seg.......
  Golf i helgen? Flotte forhold på Setnesmoa!

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2008

  Det ligger an til å bli nok en flott golf-helg på Rauma Golfbane på Setnesmoa.  Vi minner om treningsturneringen som spilles søndag 22/6.  Turneringen spilles som scramble. Se terminlista.  Baneprøve avholdt torsdag 19. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2008

  Torsdag sto baneprøve på programmet for 4 av de som har deltatt på vårens kurs. 

   

  På bildet ser vi kursleder Lars Ramstad (t.v.) sammen med Sverre-Jan Foss, Roy Anders Frilund, David Hudson og Eskild Svendson.  De har nettopp avsluttet prøvene for nærspill, og er klar for å spille 4 hull der kravet er at man må score poeng på 2 av hullene.

  Baneprøve 2008-06-19

   
  NGF-nytt nr. 11/2008, 18. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2008

  Følg med i informasjonen fra NGF til klubbene; klikk her!  Dugnaden flyttes fra mandag til tirsdag 24. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Jun 2008

  Mandag er det St. Hans og banekomiteen har derfor bestemt seg for å flytte dugnaden til tirsdag 24/6 kl. 17.00

  MERK: Dette innebærer at banen er åpen hele mandag 23/6, men vil være stengt pga. dugnad tirsdag 24/6 fra kl. 17.
  Torsdagsgolfen - en fin anledning å prøve seg på golf!

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Jun 2008

  Vi minner om Torsdagsgolfen hver torsdag kl. 18 og muligheten for at du som ikke har grønt eller kvitt kort, kan få prøvd golfing.   Berøringsskjermen i greenfeebua

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Jun 2008

  Fra mandag kveld (16/6) og noen dager ut i uka er skjermen på utlån til Terje som skal lage en stålkasse (innramming) rundt den.  Vi håper å ha den på plass igjen til helgen. Bruk PC til registrering av rundene enn så lenge.  Husk dugnad mandag 16. juni kl. 17

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Jun 2008

  Banekomiteen, som på bildet er representert med Øystein og Inge Gudmund, henstiller om at flest mulig møter opp på dugnaden mandag 16/6 kl. 17. Det er en del ugjorte oppgaver som bør være løst før feriemåneden juli begynner.  Husk 3. runde i Rauma Cup tirsdag 17. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jun 2008

  Påmelding innen mandag kl. 18 i Golfbox eller på liste utlagt i startboden. Se også terminlista som du finner under "Turneringer" i venstre marg. Det går ellers mot ei helg med stor aktivitet på golfbana. Lørdag kommer hele 3 forskjellige gjeste-grupper på besøk, noen for å spille golf og noen for å få introduksjon i golf.  Søndag er det treningsdag for barn/ungdom.  Grønt kort kurs nr. 3 i gang med 7 deltakere

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Jun 2008

  Lars Ramstad som er kursansvarlig forteller, at det var 7 som møtte til den første leksjonen på årets 3. Grønt kort kurs onsdag kveld.  Dermed ser det ut til at klubben får "sertifisert" i alt 24 nye golfere før ferien. I tillegg kommer èn person som tok teorien i fjor, og som tar praksisdelen og oppspill i år.   Norsk Fjellfestival Open - turneringen er åpnet for påmelding

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Jun 2008

  Fra og med 10. juni er det åpnet for påmelding i Golfbox til turneringen med navnet Norsk Fjellfestival Open som spilles lørdag 12. juli. Skulle noen ha problemer med å melde seg på via Golfbox, nøl ikke med å be om hjelp. Påmelding kan skje fra PC eller via berøringsskjermen på klubbhuset.  Wsgolfer.com - golfbaneguide i 3D

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2008

  Solnør i 3DÅlesund GK har gjort det og Volda GK har gjort det. De har begge lagt ut sine baner som baneguide i 3D slik at man kan studere banen fra luften i en 3D-modell laget på grunnlag av flyfoto og digitale kartdata. Noe for Rauma GK..... Du finner mer info ved å klikke på linken for wsgolfer.com som du finner i høyre margen. Før du starter en av baneguidene, vær oppmerksom på at du må ha intallert gratisprogrammet "Adobe Shockwave player" og at det er krav til maskinvare og hastighet på bredbåndet du jobber fra.    Golfens dag samlet mange nysgjerrige

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2008

  Golfens dag, som ble arrangert søndag den 1. juni, samlet nesten 30 deltakere. De fleste gikk en runde på 9 hull der nybegynnerne fikk prøvd seg både på putting og innspill. En tredjedel av de som deltok var helt "grønne" når det gjaldt golf.  Av de som prøvde seg for første gang, var Johan Høgset (t.h.) som kunne konstatere at dette så absolutt ga mersmak......... 

   

  Johan, som for de fleste er mer kjent i rollen som fotballspiller med fortid i Isfjorden IL, ÅIF og Molde FK, kunne slå fast at dette var morsomt, sosialt og utfordrende, samtidig som det vekket konkurranseinstinktet.  Ikke overraskende når vi vet at mange golfere har erfaring fra andre typer ballspill enn golf. - Å slå en golfball dit man ønsker, handler jo "bare" om retning og avstand, ikke ulikt det å f. eks. slå en presis pasning eller corner i fotball, kunne Johan berette. 

   

    

   

   

   

   
  Pink Cup lørdag 07.06.2008 - resultater

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Jun 2008

  Det var i alt 22 deltakere som stilte til start i Pink Cup som ble spilt som scramble-turnering i sommervarmen lørdag. På det seirende laget spilte Christina Sandnes Sletta, Torhild Sandnes, Lars Ramstad og Svein Åge Endrerud. De greide seg med 67 slag. Se resultatlisten her.  Nordea Pairs søndag 08.06.2008 - resultater

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Jun 2008

  Dagny BrevikTurneringen som ble spilt i par (herre/herre, dame/dame eller dame/herre) der man spilte på 3/4 av parets gjennomsnitlige handicap, samlet i alt 14 par. Seieren gikk til Dagny og Rolf Brevik som oppnådde 39 poeng. Se resultatlisten her.

  Dagny og Rolf er dermed kvalifisert til neste runde i Nordea Pairs som avvikles i Stjørdal den 3. august.

  Frist for klubbkvalifisering: 22. juni.

  TO-finalene:
  3. august på Atlungstad, Aurskog, Grenland, Stjørdal, Kvinesdal og Salten. 9. august på Borregaard og Voss.

  Landsfinale: 13. september på Moss & Rygge GK.

  Arvid Meyer og Bjørn Olav Brevik endte på 3. plass
  Velkomsskiltet i ny drakt

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Jun 2008

  Banekomiteen som har ansvar for dugnadsarbeidet i klubben, har sørget for å fornye velkomstskiltet som møter deg når du kommer opp til Rauma Golfbane.  Det er Harald Jakobsen og Egil Erlandsen som har stått i spissen for arbeidet.

   

  Det nye velkomstskiltet sto ferdig i slutten av mai.  Skiltet er blitt svært så flott med tak og nye stolper.
  Adkomst til golfbana skal skje via Frydenlund

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Jun 2008

  Forbudsskilt gjennomkjøring forbudtDet er kjent for de fleste at det ikke er tillatt med gjennomkjøring oppe på Setnesmoa. Man finner skilt om dette både når man passerer P-plassen ved golfbana retning fotballbana/militærleiren fra Frydenlund-siden, og når man passerer leieren i retning golfbana/fotballbana fra Setnes-siden.

  Likevel er det stor trafikk på vegen som altså krever spesiell kjøretillatelse. Mange overser skiltet når de skal til fotballbana på Setnesmoa og velger "snarvegen" fra Frydenlund.

  Likeledes er det også noen golfere som bryter loven og kjører til golfbana fra Setnes-siden. Vi minner om at adkomst til golfbana skal skje fra Frydenlund.  Dette er nedfelt i framleieavtalen Rauma Golfklubb har med forsvaret og grunneierne.

  Skiltet synes å være tydelig nok?!
  Spille golf i utlandet?

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Jun 2008

  Det nærmer seg ferietid og noen planlegger kanskje en utenlandstur med muligheter for å spille litt golf. Husk nødvendige forberedelser. Du må nemlig framlegge bekreftelse på ditt handicap, noe som kan gjøres på to måter. Les mer her.  Tysker slo Hole-in-one på hull 3

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Jun 2008

  Så ble det en gjestespiller igjen som greide "Hole in one" på Rauma Golfbane.  Det skjedde onsdag den 4. juni.  Karl-Heinz Wirth fra Tyskland, som gikk sammen med Sigurd Nora og Morten Nord, greide denne bragden på hull 3 på andrerunden, dvs. på hull 12. Han slo med en 5'er wood. Odd Sekkesæter var også vitne til begivenheten. Dette er andre HIO på 9hullsbanen. Wonderland AS som er hullsponsor på hull 3, vil sende hr. Wirth en Wonderland-pute i gave. Vi gratulerer!  Christina har tatt Grønt kort

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Jun 2008

  Det spirer og gror i klubben.  Blant de 18 som har deltatt på de to første kursene denne våren, har de fleste nå tatt Grønt kort.  Christina er en av de som har sikret seg kortet, og hun er den yngste så langt i år. Vi gratulerer så masse!

  Vi håper på enda flere unge deltakere både på kurs og treningene som klubben arrangerer.

  Christina har tatt Grønt kort, mai 2008.
  Rauma Cup 2. runde den 03.06.2008- resultater

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jun 2008

  Rauma Cup 2. runde ble avviklet tirsdag kveld under flotte forhold. Her ser du resultatene.  Merk at evnt. handicapregulering er utført i Golfbox-systemet automatisk. Logg inn og gå til Min GolfBox > Innlever score > Scorearkiv. Du får fram den enkelte spillers scorekort ved å klikke på spillerens navn på resultatlista.  Grønt kort kurs med oppstart onsdag 11. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jun 2008

  Grønt kort- og HC-komiteen opplyser at oppstart av årets tredje "Grønt kort kurs" finner sted onsdag 11. juni kl. 18.00 med oppmøte på klubbhuset. Så langt har såpass mange som 18 personer deltatt på de to kursene som er avviklet.  Påmelding til Lars. Les mer her  Nordea Pairs søndag 8. juni

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jun 2008

  Det arrangeres turnering både lørdag 7/6 og og søndag 8/6. Søndag går nemlig Nordea Pairs av stabelen. Dette er en morsom turneringsform der man spiller i par; enten herre/herre, dame/dame eller dame/herre. Aldersgrense 13 år. HC-grense 36. Det spilles på 3/4 handicap. Vi oppfordrer alle golfere å svinge seg rundt og delta! Les mer om Nordea Pairs her.  Handicaptellende runder i 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jun 2008

  Vi minner om at det fra og med 2007 ble gjort en del endringer mht. handicapbestemmelsene.  Det kreves b. a. at du spiller minst 4 handicaptellende runder i løpet 2008. Rundene skal registreres i Golfbox. Husk at 9-hullsrunder også er handicaptellende i HC-kategori 3-5 (HC 11,5-36,0).

  Fra 2007 er det innført 9-hulls handicaptellende runde i handicapkategori 3-5 (hcp 11,5 - 36,0). Disse får også i tillegg egen 9-hulls buffersone. Se punkt 2.3, 5.6.6 og 5.6.7

  Les mer på NGF's hjemmesider, klikk her.
  Berøringsskjermen i greenfeebua er litt ustabil

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jun 2008

  Etter de første ukene med berøringsskjermen på plass i greenfeebua, har vi erfart at skjermen kan være litt ustabil.  1) Feilmelding om at det er problemer med internettkontakt. Løsning: Skjermen bør restartes (slås av/på). 2) Noen av kommandoene gir ikke respons. Løsning: Det må trykkes på kommandoen 2 ganger.    Pink Cup lørdag 7. juni til inntekt for brystkreftsaken

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jun 2008

  Pink Cup er en nyetablert golfturnering som erstatter tidligere NGF's veldedighetsturnering, og hvor inntektene fra turneringen går til brystkreftsaken. Sett av lørdag 7. juni - dette er en turnering som passer golfere på alle nivåer, samtidig som du ved å delta støtter en god sak. Husk påmelding senest torsdag 5/6. For mer info, se terminlista. Du kan lese mer om denne spesielle turneringen på NGF's hjemmesider.  Av ukjente årsaker har Rauma Golfklubb fallt ut på forbundets liste over deltakerklubber; klikk her.  Rauma Cup tirsdag 3. juni - startliste m.m.

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jun 2008

  Golfbox benyttes nå til administrering av turneringer.  Vær oppmerksom på at eventuell regulering av handicap blir foretatt automatisk i Golfbox etter at turneringsledelsen har lagt inn og godkjent turneringsresultatene.  Markør skal altså ikke inn i Golfbox å godkjenne. Du får beskjed om evnt. HC-regulering neste gang du går inn i Golfboks. Se startlisten for de 20 påmeldte til Rauma Cup tirsdag 3. juni her.    ETTERLYSNING - køllesett for barn savnet

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jun 2008

  Et barnesett som består av bag (grønn) og 5 køller er savnet fra klubbhuset.  Settet som ble anskaffet for bare en uke siden, er helt nytt og ble innkjøpt i forbindelse med klubbens "Barn & Golf"-trening. Kontakt klubben på tlf. 92031073 hvis du har opplysninger i sakens anledning.  NGF-nytt nr. 10 - 30. mai 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Mai 2008

  Les NGF-nytt, masse nyttig informasjon fra NFG til klubbene; klikk her.  Barn, ungdom og golf

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Mai 2008

  Vi minner om at det faste treningsopplegget for barn og ungdom går som vanlig søndag 1. juni parallelt med den annonserte treningsturneringen i forbindelse med Golfens dag.  Spillemidler 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Mai 2008

  EinarLeder Einar Skorgen og Rauma Golfklubb har fått melding fra Møre og Romsdal fylke om tildeling av spillemidler for 2008. Tildelingen var som forventet idet klubben har fått midler til 9hullsbane. Det er svært gledelig å konstatere at klubben høster anerkjennelse for arbeidet som blir gjort. 

  Årets tildelig ga kr. 500.000 til 9-hullsbaneprosjektet, noe som utgjør siste halvpart av den forventede millionen i spillemiddeltilskudd til prosjektet.  Tilsvarende beløp ble tildelt klubben i 2007.

  Garasjeprosjektet fikk imidlertid ikke tildelt midler av årets pott. Dette var ikke overraskende.  Det er nemlig sjelden et prosjekt får tilskudd allerede ved første års søknad. Søknaden vil derfor bli fornyet til neste år.  

   
  Golfbox - spiller med Grønt kort kan ikke registrere score

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2008

  NGF via Klubbsupport opplyser pr. 28/5-08 at spillere med Grønt kort dessverre ikke kan registrere score i Golfbox. Man må altså ha hvitt kort og et etablert handicap på 36,0 eller bedre for å kunne registrere scorekortet i Golfbox. Jfr. bestemmelsen om at systemet automatisk regulerer HC for spillere med HC 4,5 - 36,0.

  Grønt-kort-spillere må derfor, akkurat som tidligere, ta vare på 3 signerte scorekort med tilstrekkelig antall poeng og levere disse til klubben for å få tildelt kvitt kort.

  Etabelering av eksakt handicap (kvitt kort): les mer under pkt. 5.5 i NGF's handicapbestemmelser.
  Golfbox og Golfkortet, - dramatikk i klubbene

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2008

  - Dramatikk i klubbene, skriver golferen.no.  Rauma GK har nylig tatt i bruk Golfkortet og Golfbox, og har ingen lang erfaring med systemet.  Frustrasjonen er imidlertid stor i enkelte klubber etter at systemet viser seg å være til tider svært ustabilt. Les saken i golferen.no her.  Husk å ta med deg en nybegynner søndag 1. juni!

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2008

  Golfens dag søndag 1/6. Sportskomiteen oppfordrer etablerte golfere å ta med seg en person som er nysgjerrig på golf, eller gjerne en som kanskje har prøvd litt golf tidligere, å møte opp på Golfens dag på Setnesmoa søndag 1/6 kl. 10.30 (start kl. 11.00). Da arrangerer klubben en uhøytidlig treningsturnering over 9 hull.  Morsomt, sosialt, spennende, utfordrende, og masse frisk luft og trim. Varighet ca. 2 timer. Les mer.  Tildeling kommunale kulturmidler idrett 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mai 2008

  Rauma Idrettsråd har på vegne av Rauma kommune foretatt fordeling av årets tilskudd til idretten i Rauma.  Totalt er Rauma Golfklubb tildelt kr. 71.538 for 2008, hvorav kr. 8.000 til vedlikehold og kr. 4.000 til drift. Resten er delbetaling av kommunens andel til klubbens 2 spillemiddelprosjekt; 9-hullsbane og garasjer.  Les mer på idrettsrådets hjemmesider; klikk her.  Golfbox - touchscreen - viktig info

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Mai 2008

  Berøringsskjermen er på plass i greenfeebua.  Legg merk til at Rauma GK har en løsning som ikke gjør det mulig å registrere seg før man går ut på runden, noe de fleste større klubber har som standard oppsett. Registrering av score etter runden går imidlertid fint.

  Dette henger sammen med at Rauma GK foreløpig har valgt å ikke åpne for starttidsbestilling fra portal (PC/internett). Registrering av score etter runden går som nevnt "så det suser", og vi anbefaler dette på varmeste. På den måten kan spiller og markør gjøre seg helt ferdig med formalitetene der og da, og evnt. justering av HC blir utført umiddelbart.

  GOLFBOX - INFO:

  Golfbox og touchscreen (berøringsskjerm)

  Booking av starttid ikke aktivisert foreløpig

  Rauma Golfklubb har foreløpig ikke valgt å åpne for starttidsbestilling fra portal (internett/PC). Derfor vil du bli møtt med informasjonen ”Ballrenne” når du går inn i Golfbox for å bestille starttid på Rauma Golfbane. I praksis betyr dette at du går ut på banen når det er ledig. Altså akkurat som før.

  Registrering av score

  At det ikke er åpnet for starttidsbestilling, innebærer dessverre at du ikke kan registrere deg før runden. Du må derfor bestemme deg for om runden skal være tellende eller ikke ved å gi beskjed om dette til din medspiller(e). Altså akkurat som før. På berøringsskjermen kan du imidlertid enkelt og kjapt dra kortet (eller taste brukernavn/passord) etter runden og registrere din score (hull for hull). Husk at du må oppgi markør. Det samme kan for øvrig gjøres fra PC/internett, f. eks. hvis berøringsskjerm ikke er tilgjengelig.

  HC 4,5 – 36,0 og markørens rolle

  I følge NGF og klubbsupport skal Golfbox settes opp med visse restriksjoner. Merk deg derfor at Golfbox er satt opp slik for alle spillere med handicap 4,5 - 36,0 (disse får en evnt. regulering av sitt HC automatisk utført i Golfbox):

  • Markør skal oppgis
  • Markør skal godkjenne

  Det mest praktiske er å taste inn markørens spillernr. (se Golfkortet), men man kan også søke på navn i basen (tar tid).

  Spiller med Grønt kort

  NGF via Klubbsupport opplyser pr. 28/5-08 at spillere med Grønt kort dessverre ikke kan registrere score i Golfbox. Man må altså ha hvitt kort og et etablert handicap for å kunne registrere scorekort. Jfr. bestemmelsen om at systemet automatisk regulerer HC for spillere med HC 4,5 - 36,0.

  Annet

  På berøringsskjermen kan du bl. a. melde deg på (og av) turneringer. I tillegg kan du se dine personlige ”golfdata”, klubbens turneringer m.m. Merk også at du får melding om du har runder som du skal kvittere for som markør, eller hvis din markør enda ikke har kvittert for din siste tellende runde.

   
  Kjenner du noen som har lyst å prøve golf?

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2008

  Vi minner om at Rauma GK i anledning "Golfens dag" neste søndag den 1/6 arrangerer en spesiell treningsturnering der en etablert golfspiller kan invitere med seg en som er nysgjerrig på golf, en som kan tenke seg å prøve litt golfing på bane. Man spiller altså lagspill med 2 på hvert lag der den etablerte skal stå for utslaget på par 3, utslaget + neste slag på par 4, og utslaget + 2 neste slag på par 5. Sportskomiteen vil komme mer info.     Molde GK sin juniorgruppe besøker Rauma 23/6

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2008

  Mandag 23/6 får Rauma besøk av juniorene i Molde GK som har planer om å gå ut kl. 11.  En gruppe på 11 juniorer og 5 voksne har planer om å spille 9 hull på Setnesmoa den dagen. Vi ønsker gjengen fra Molde hjertelig velkommen.  Golfens dag søndag 1. juni - invitèr med deg en venn/venninne!?

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2008

  Vi minner om "Golfens dag" søndag 1. juni. Invitèr med deg en venn/venninne som er nysgjerrig på golf, og som har lyst å delta i en uhøytidlig treningsturnering for 2-mannslag bestående av èn etablert spiller og èn nybegynner. I år er styret i Rauma idrettsråd invitert til Golfens dag på Setnesmoa.

  Turneringen er myntet på den som er nysgjerrig på golfspillets utfordringer og spilles på den måten at den etablerte golferen på 2-mannlaget står for det første slaget på par 3 hull, de 2 første på par 4 hull, og de 3 første på par 5 hull.  Nybegynneren skal avslutte hullene og får dermed prøvd seg samtidig som han/hun får et godt innblikk i spillets forskjellige faser, regler og etikette.

  Turneringen vil bli spilt over 9 hull, ifølge Geir Per Kvam i Sportskomiteen som er turneringsansvarlig. Komiteen vil komme med mer info etter hvert. For at turneringen skal bli vellykket er det viktig at så mange som mulig "svinger" seg rundt og inviterer med seg en venn/venninne som kan tenke seg å delta.  Turneringen starter kl. 11.00. Møt opp kl. 10.30. Se også terminlista.

  Nytt av året er at styret i Rauma Idrettsråd er invitert til Golfens dag på Setnesmoa.  Idrettsrådet er er idrettens eget organ i Rauma, og som blant annet har i oppgave å fordele kommunale midler til lagene/klubbene.

  Golfens dag er forøvrig et arrangement som en god del golfklubber over det ganske land arrangerer søndag den 1. juni.

  Oppdatert 26.05.2008

   
  Rauma Cup 1. runde den 20.05.2008 - resultater - HC-regulering

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Mai 2008

  Surt og kaldt vær med enkelte regnbyger satte ingen stopper for de ivrige medlemmene som spilte 1. runde i Rauma Cup tirsdag kveld. Det stilte opp i alt 12 deltakere. Vanskelige forhold gjorde at mange sleit med å forsvare sitt HC.  

  Resultatene som er lagt inn i Golfbox, ser du her. Legg merke til at man kan veksle mellom resultater for herre- og dameklassen på samme siden. 

  OBS! Legg også merke til at det via Golfbox er foretatt evnt. HC-regulering for den enkelte! For å sjekke ditt evnt. nye HC; logg deg inn med brukernavn og passord og velg Min GolfBox > Innlever score > Scorearkiv. 

  Legg merke til at du også kan se hele scorekortet for den aktuelle runden ved å klikke på den enkelte linje i scorearkivet ditt.
  Norsk Fjellfestival Open - sett av lørdag 12/7

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Mai 2008

  Lørdag den 12. juli arrangerer Rauma golfklubb "fjellfestivalturnering" - Norsk Fjellfestival Open. Sett av datoen, folkens! Åpen turnering (slag/netto). Mer info kommer etter hvert.  Se også Teminlista. Fjellfestivalens hjemmesider har også en omtale, se her.  Intro Coachingsystemet 21/5 - torsdagsgolfen 22/5 - proundervisning 23/5

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Mai 2008

  Vi minner om at onsdag 21. mai kl. 18 er det introduksjon av Coachingsystemet for de som har meldt seg på, men som ikke hadde anledning 6. mai. Det er noen få ledige plasser pga. avmelding. Kontakt Einar 456 66871 - først til mølla. Les mer om Cochingsystemet.  Minner også om torsdagsgolfen for nybegynnere med oppmøte kl. 17.30, les mer her. Fredag 23. mai fra kl. 17 er det tid for 2. del av proundervisningen i regi av Kleppen Golf. Les mer.  Golfkortet, Golfbox og touchscreen

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Mai 2008

  Sigurd Nora tester skjermen.På dugnaden mandag den 19/5 kom kabler og internettilkopling på plass. Berøringsskjermen skal benyttes sammen med en kortleser som er montert på kanten av skjermen.

  Sigurd Nora (bildet) kunne konstatere at teknikken fungerer. Planen er at berøringsskjermen skal stå i greenfeebua, men den blir ikke å finne der før klubben har funnet en tilfredsstillende løsning mht. sikring av utstyret. Inntil videre må medlemmene fortsatt registrere sine runder via PC'en.

  Du logger deg på med brukernavn/passord, enten ved å dra kortet eller ved å taste brukernavn/passord direkte på skjermen. I tillegg til å registrere score etter runden, kan du også melde deg på (og evnt. av) turneringer via skjermen. Du får også opp en oversikt over runder du skal kvittere for som markør. Demo-videoer fra NGF er også tilgjengelig på skjermen. Les mer om registrering av score her.
  Torsdagsgolfen - oppstart 22. mai over hele landet

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2008

  Torsdag 22. mai er den offiselle oppstarten av Torsdagsgolfen over hele landet. Rauma GK er en av 29 klubber som har meldt seg på dette opplegget for nybegynnere i regi av forbundet (NGF).  På NGF's hjemmesider finner du oppdatert info om Torsdagsgolfen, tips til klubbene og oversikt over deltakerklubber, samt en video om Torsdagsgolfen, klikk her.  Golfbox - påmeldingsrutinen funker!

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Mai 2008

  Pr. lunsjtider fredag den 16/5 er det 6 medlemmer som har meldt seg på turneringen den 20/5 via Golfboks (PC/internett).  Vi kan slå fast at rutinen funker, noe som letter arbeidet til de turneringsansvarlige. Se foreløpig påmeldingsliste i Golfbox.    NGF-nytt nr. 9/2008 - mye om Golfkortet og Golfbox

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Mai 2008

  Interessert i å følge med i info til klubbene fra NGF; klikk her.  Klippeliste 2008 - korrigering

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Mai 2008

  Kåre StraumeBanekomiteen v/ Kåre Straume har korrigert klippelista pr. 30/4 mht. faste klippedager for det enkelte hull. Se under "Dugnad" i venstremenyen. Medlemmer som har fått det ærefulle og særdeles viktige oppdraget som klipper, vil få melding om korrigeringen pr. epost, - i den grad epostadresse er kjent.   Husk torsdagsgolfen og trening barn/ungdom søndager

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Mai 2008

  Torsdagsgolfen som er for nybegynnere, startet opp torsdag den 8/5. Trening for barn/ungdom startet opp sist søndag den 11/5. Begge aktivitetene fortsetter til samme tidspunkt og på samme ukedager framover.  Barn & Golf, samt Ungdom & Golf, er i gang

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Mai 2008

  Panya som instruktørSøndag den 11/5 var det oppstart av Barn & Golf (6-12 år) i regi av Sportskomiteen. Det møtte i alt 15 barn, og Panya og de andre instruktørene som stilte opp som medhjelpere, hadde nok å henge fingrene i. Ikke så bra oppmøte blant Ungdomsgruppen (13-19 år), men alt i alt må vi si oss fornøyd med oppslutningen.

  Nedenfor følger noen bilder fra den 11/5 (foto ØS):

  Panya lærer bort grunnleggende grep.

   

  Full fart på drivingrang'en

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De voksne følger spent med

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Se her; riktig grep er veldig viktig!
  Golfbox

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mai 2008

  Her på denne siden vil du finne relevant informasjon vedr. Golfbox. Fra 14.05.2008 legger Rauma Golfklubb opp til at turneringer skal administreres via Golfbox så langt det lar seg gjøre, alt fra påmelding til ferdig resultatliste. Dette forutsetter imidlertid at turneringsmodulen i Golfbox fungerer stabilt.  Etter noe testing ser det ut for at sytemet fungerer tilfredsstillende (pr. 14/5-08). Når den første turneringen er avviklet ved hjelp av Golfbox, vil vi kunne evaluere om det fungerer tilfredsstillende.

  Fra 01.01.2010 har alle golfklubber i Norge gått over til å utvide Golfbox til også omfatte moduler for medlemsadministrasjon og økonomi.  

  -------------------------------------------------------------------

  17.03.2010: Golfbox - brukernavn og passord

  13.03.2010: Golfbox - viktig info for deg som er klubbmedlem - oppdatering av din medlemsprofil 

  03.01.2010: Påogging i Golfbox er endret fra 1/1-2010

  23.12.2009: Opplæringsvideoer i GolfBox (for klubbadministrasjon)

  20.12.2009: Informasjon vedrørende pålogging til Golfbox for spillere

  --------------------------------------------------------------------

  Når du logger deg på Golfbox vil du som medlem av Rauma Golfklubb få automatisk tilgang til klubbens turneringer.  Legg merke til at det er forskjell på lukkede turneringer (for medlemmer) som du finner under MIN GOLFBOX > MIN FORSIDE > KLUBB KALENDER, og åpne turneringer. 

  Det er Sportskomiteensom tar seg av administreringen av turneringer. Geir Per Kvam i Sportkomiteen er den som etterhvert kjenner systemet best.

  Påmelding turnering i Golfbox via PC/internett:
   
  En enkel brukerveiledning for å melde seg på en turnering (og evnt. melde deg av igjen) finner du her

  Registrering av score i Golfbox via PC/internett:

  Mer informasjon finner du her. For score >9 så hold nede 1 og trykk på et annet tall. Skal du ha 11 holder du 1 nede til det blir 11.

  Handicap 98 og 99 i Golfbox:

  Legg merke til betydningen av disse to HC-verdiene for medlemmer som enda ikke har etablert handicap (kvitt kort):

  98 = har grønt kort    99 = har ikke grønt kort 

  Rauma GK valgte en løsning fra Gobex AS

  Gobex AS leverer skreddersydde løsningersom håndterer Golfkortet via berøringsskjerm og som er tilpasset Gofbox.  Her ser du en sammenstilling av diverse tilbudtil klubbene via NGF.

  Info vedr. bruk av berøringsskjerm i greenfeebua på klubbhuset (nyhet)

  Du kan les mer om dette ved å klikke her

   

   

  NGF's president vedr. bruk av systemet Golfbox og Golfkortet (pr. 1/6-08):

  Les hva NGF's president har å si til klubbene og spillere her.
  Golfbox - påmelding til turneringer

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mai 2008

  I Golfbox har Sportskomiteen nå lagt ut den neste turneringen som er Rauma Cup 1. runde den 20. mai, slik at du nå kan logge deg på via brukernavn/passord og melde deg på turneringen. Vi understreker at vi er spente på om systemet funker 100%. Ved testing har det vært noen tilfeller med feilmeldinger, opplyser Geir Per Kvam i Sportskomiteen. Du finner brukerveiledning for påmelding under "Golfbox" i venstremenyen.  Golfbox - registrering av score

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2008

  Golfbox - info. I påvente av montering og testing/utprøving av touchscreen og kortlester, minner vi om at du kan gå inn i Golfbox via egen PC og internett for å registrere score.  Vi har nå lagt inn vår bane med slopeverdier, baneverdier, HC-verdier og par-verdier, altså det som skal til for at systemet skal beregne dine poeng og evnt. regulere ditt handicap.
  1. Logg deg inn ved hjelp av tilsendt brukernavn og passord. Husk å krysse av for "direkte til Golfbox".
  2. Velg "Min Golfbox" og "Innlever score".
  3. Legg inn dato for runden.
  4. Hvis du ikke får opp Rauma som bane automatisk, må du hente Rauma fra nedtrekksmenyen til høyre midt på siden. Husk også å velge gult eller rødt utslag, og 9 eller 18 hull.
  5. Kryss av for "Tast inn hullscorer" nesten øverst til høyre, og tast i vei. Husk å oppgi markør (merk hurtigsøk).
  6. Sjekk gjerne at antall tildelte slag som kommer opp i tabellen, er korrekt i forhold til slopetabellen for bana.

  Kontakt Arvid på 926 22 223 eller epost post@raumagolf.no hvis du får problemer, så skal vi prøve å hjelpe deg. Det samme gjelder hvis du har andre tilbakemeldinger.

  Legg også merke til feltet "til godkjennelse" der det listes opp innlevert score som du selv skal godkjenne i egenskap som markør, eller som din markør enda ikke har vært inne i systemet og godkjent.

  Har du mistet/glemt brukernavn og passord, send en mail til rigmor@reistad.as og be om å få tilsendt nytt brukernavn/passord.

   
  Resultater scrambleturnering tirsdag 13.05.2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2008

  ØysteinDe 4 karene Lars Ramstad, Øystein Sandnes (bildet), Svein Åge Endrerud og Ronny Våge, altså en miks av gammelt og ungt, greide seg med 69 slag og vant tirsdagens scrambleturnering suverent. Vi gratulerer! Det var i alt 24 deltakere.

  RESULTATLISTE

  SCRAMBLE 13.5.08

  1. Lars Ramstad, Øystein Sandnes, Svein Åge Endrerud, Ronny Våge         69 slag

  2. Rigmor Reistad, Ada Sætrang, Harald Jakobsen, Geir Kvam                   76 slag

  Torhild Sandnes, Sol Harvold, Einar Skorgen, Svein Berg                 76 slag

  Else Ramstad, Sidsel Farkvam, Kåre Straume, Panya                      76 slag

  5. Elisabeth Vik, Martine Brevik, Odd Sekkesæter, Reidar Reistad               77 slag

  6. Ellen Straume, May Kristin Brevik, Morten Nord, Dagfinn Roald                84 slag

   

  Kilde: Geir P. Kvam
  Elisabeth Vik og Svein Berg vant åpningsturneringen 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mai 2008

  Elisabeth Flaggturneringen lørdag 10. mai samlet 28 deltakere; 9 Sveinjenter/damer og 19 gutter/herrer. Elisabeth Vik og Svein Berg var de som kom lengst i den spesielle turneringsformen som kalles flaggturnering, og som ble avviklet under flotte forhold. Resultatene for de 3 beste i hver klasse ser du her.  Hjemmesidene er mye besøkt

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mai 2008

  Klubbens satsing på "levende" hjemmesider med forholdsvis hyppig oppdatering og presentasjon av små og store nyheter, faller i smak. "Trafikkrapporten" for april 2008 viser nemlig ny månedsrekord med hele 4941 besøk.

  Dette tilsvarer i snitt vel 160 besøk pr. dag i april. Til sammenligning kan opplyses at den beste måneden i 2007 hadde et besøkstall på 2584.

  Det var i juli/august 2007 at klubben la om sine hjemmesider til den såkalte "KlubbenOnline-løsningen" som store deler av idretts-Norge benytter.

   
  Husk dugnad onsdag 14. mai kl. 17.00

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mai 2008

  Bana vår er skikkelig bra!  Det er kommentaren fra våre gjestespillere. Særlig tatt i betraktning at kalenderen viser primo mai. Men bana kan bli enda litt flottere, og banekomiteen kaller derfor inn til dugnad onsdag 14. mai kl. 17.00. Ta med masse godt humør og litt arbeidslyst, og møt opp!  Coochingsystemet - egentrening satt i system - er i gang

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2008

  Nærspill - treffer du innenfor sirkelen?Tirsdag den 6. mai hadde Rauma GK den første samlingen i NGF's Coachingsystem. I alt 25 medlemmer har valgt å følge opplegget. Ikke alle kunne møte på den første samlingen, men det arrangeres en tilsvarende samling om ca. 2 uker.

  Einar, Sigurd og Øystein har ansvaret for opplegget etter "mal" fra NGF som har stilt med klubbutvikler Petter Hagstrøm, forøvrig pro hos Stiklestad GK til daglig, som ledsager. Nedenfor følger noen bilder (foto: ØS).

  Orden i sakene - alt klart!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nærspill - treff innenfor sirkelen, takk!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bunkerslag forberedes.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bunkeren skal takles!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lærevillige elever får sine mapper..
  Protimer fredag 9. mai fra kl. 17.00

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Mai 2008

  Det er hele 33 påmeldte til protimene som Kleppen Golf skal stå for fredag ettermiddag fra kl. 17. Du finner deltakerliste og gruppeinndeling under "Kurs / Instruksjon" i venstremenyen.  Surnadal GK har tatt i bruk golfkortet og touchskjerm

  Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2008

  Surnadal GK har fått på plass det nye systemet med berøringsskjerm for betjening av det nye golfkortet. Surnadalingene rapporterer at systemet fungerer enkelt og greit. Vi håper det ikke går mange dagene før systemet er på plass også på Setnesmoa. Les mer om Surnadals erfaringer: klikk her.

   
  Åpningsturnering lørdag 10. mai og treningsturnering tirsdag 13. mai

  Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2008

  Lørdag den 10/5 kl. 11.00 går åpningsturneringen av stabelen. Husk at påmelding skal skje senest kl. 18.00 to dager forut. Det er flaggturnering som står på programmet lørdag. Tirdag 13/5 kl. 17.30 står treningsturnering (scramble) på programmet. Se forøvrig terminlista som du finner under "Turneringer" i venstre marg. Les mer om de to første turneringene her.  Dugnadsgjengen: Så godt som ferdig til jul!

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Mai 2008

   
  Her ser vi en del av dugnadsgjengen som jobber med å få opp garasjene.  Foto tatt fredag 12.10.2007: Kåre, Angvald, Harald og Egil (fra venstre).

   

  Onsdag den 10/10 ble grunnmur og plater for de 2 nye garasjene støpt. Siste hånd på støpingen ble gjort fredag den 12/10 av disse 4 ivrige "guttene".  Reisverket ble påbegynt mandag 15/10.  Den 19/10 var reisverket kommet opp, og veggene var kledd.  Takstolene ble levert tirsdag 23/10. Disse ble montert samme dag av dugnadsgjengen som virkelig står på for klubben. I tillegg er jobben med framføring og opplegg av strøm påbegynt. Lys og strøm må nemlig være på plass slik at garasjene kan brukes i vinter.  Pr. søndag den 4/11 var undertak, taklekter og vindskier montert. Lørdag 24/11 var elektrisk opplegg for den ene av garasjene ferdig installert. Onsdag 27/11 var den ene av portene kommet på plass. Helga den 15/12 var også den siste porten på plass. Bare beising og strøm til den ene garasjen gjenstår.

  Prosjektet ble noen dager forsinket pga. ventetid på ferdigbetong.

  • Lørdag 29/9: forskaling og armering
  • Onsdag 10/10: støping av grunnmur/plater
  • Torsdag 11/10: flytting av container og fjerning av gml. brakke
  • Fredag 12/10: avsluttende støping
  • Mandag 15/10: reisverk påbegynnes
  • Fredag 19/10: reisverk og kledning på plass
  • Tirsdag 23/10: takstoler montert 
  • Pr. søndag 4/11 var undertak, taklekter og vindskier på plass.
  • Helga den 16/11-18/11 ble portene grunnet og malt (1 strøk) i oppvarmede lokaler hos SB Produksjon.
  • Lørdag 24/11: elektrisk installasjon for den ene garasjen ferdig.
  • Onsdag 27/11: port nr. 1 på plass.
  • Lørdag 15/12: port nr. 2 på plass.

   

  Pr. 4/11 var undertak, taklekter og vindskier kommet på plass.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23.10.2007 Takstoler ble montert
  Den 23.oktober kom takstolene på plass.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19.10.2007 Veggene oppkommet
  Pr. 19. oktober er veggene kommet opp på begge garasjene.

   

  15.10.2007 - 5 glade dugnadsgutter

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.10.2007 Reisverk godt i gang

   

  12.10.2007 Garasjeplater ferdigstøpt 

   

   

   

   

   

   

   

   11.10.2007 Container flyttet, brakke fjernet

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  NGF-nytt nr. 8/2008 - følg med i info fra NGF!

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Apr 2008

  NGF-nytt nr. 8. Her er mange aktuelle temaer, bl. a. IT, Aktivitetsmidler 2008, Turneringer - husk påmelding!, Teoritesten til Grønt Kort (rettelse), Heftet "Veien til Grønt Kort" og "Veien til golf". Les mer her.

  Coachingsystemet - oppstart tirsdag 6. mai

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Apr 2008

  De 25 plassene på dette spesielle treningsopplegget ble revet bort i løpet av kort tid. Allerede på medlemsmøtet den 23/4 da opplegget ble presentert, var det så mange som 19 som meldte seg på. De som har meldt seg på, møter på golfbana tirsdag 6. mai kl. 18.00. For mer detaljert "timeplan": Les mer her.  Golfreisen 2008 - et tiltak for klubbene i regionen

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Apr 2008

  Golfreisen 2008 - et spennende tiltak!

  Klubbene i regionen har i fellesskap laget et konkurranseopplegg som skal motivere våre spillere til å besøke hverandres flotte golfbaner i regionen. Spiller du minst 6 av de 8 golfbanene, er du med i trekningen av en ukes golfreise for 2 personer til Portugal! Også andre flotte premier som du kan vinne, selv om du ikke spiller så mange som 6 baner. Konkurranseperioden er fra 1. mai til 15. oktober. 

  Brosjyrene som inneholder en grundig presentasjon av alle de 8 golfbanene, samt konkurranseregler, vil være tilgjengelig ute hos klubbene ca. 1. mai. 

  Takket være en teknisk løsning via Surnadal GK kan du allerede nå "bla deg" gjennom brosjyren Golfreisen 2008 på nettet.

  Rauma Golfklubb takker spesielt de 4 lokale firmaene som sponset brosjyren: Rauma kommune, Grand Hotel, Kroken Caravan og Åndalsnes Camping.

  Klubben henstiller sine medlemmer å gå sammen flere personer i en bil og ta en rundtur eller sju. Det kan kanskje være lurt å ringe den klubben/banen du skal spille, på forhånd. Bare så du ikke kommer stengt bane, midt oppi ei turnering e.l.

  God Tour........!
  Golfreisen 2008, brosjyren er klar, et samarbeid mellom 8 klubber

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Apr 2008

  Som omtalt på medlemsmøtet den 23/4-08, er Rauma Golfklubb med i et samarbeid sammen med 7 andre klubber i regionen Romsdal og Nordmøre, samt Oppdal.  Vi lanserer i disse dager en brosjyre med navn "Golfreisen 2008", en reise som går gjennom Oppdal, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Kristiansund, Smøla, Molde og Åndalsnes - og kanskje helt til Portugal hvis du er riktig heldig! Du kan lese en egen nettversjon av brosjyren der du finner info om bl.a. konkurranseregler og premier. Klikk her.  Hele 12 påmeldte til "Grønt kort kurs" med oppstart 30/4

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Apr 2008

  Opptur. Årets andre "Grønt kort kurs" har 12 påmeldte, opplyser Lars Ramstad som er kursansvarlig i klubben. Det første kurset som hadde oppstart i mars, samlet 6 deltakere. 

  Som vanlig er der lagt opp til 3 kvelder à 3 timer med teori, deretter blir det 3 økter à 3 timer med praktisk trening. Etter en del egentrening er tiden så moden for oppspill til Grønt kort. Vi ønsker alle kursdeltakere lykke til, og etter hvert velkommen som medlem i klubben!

  Er du interessert i å melde deg på, kontakt Lars Ramstad pr. epost, evnt. mobiltlf. 917 42 041.

  Les mer om kurset her.
  Aktivitetslederkurset i Molde 26/4 uten deltakere fra Rauma GK

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2008

  Nedtur. Sportkomiteens og styrets iherdige arbeid med å skaffe deltakere til NGF's aktivitetslederkurs i Molde sist lørdag ga dessverre intet resultat. Klubben har søkt, og også fått innvilget, støtte til Barne- og Ungdomsarbeid i 2008, men klubben står altså så langt uten aktivitetsledere.  Veldig synd i og med at aktivitetslederkurset denne gangen var lagt til "vårt omrråde". Trøsten får være at det står atskillig bedre til hos noen av våre naboklubbber.  Surnadal GK stilte f. eks. med hele 5 deltakere av de 14 som deltok fra vår region. Vi er imponert av Surnadalingene.  Les mer på SGK's hjemmesider.  Ny, flott golfhelg på Rauma Golfbane?!

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Apr 2008

  Hull 6Flotte forhold og lovende værmelding også for denne helgen (26/4-27/4). Riktignok fare for byger lørdag ettermiddag, men med lovnad om en fantastisk søndag, er meldingene fra yr.no. Forsatt noen restriksjoner ved at spill ikke tillates før kl. 10, utslag skal skje fra kasser og på hull 4 er det inntil videre spill på vintergreen. Husk sikkerheten, særlig på hull 2. Velkommen, - og ha en fin runde!  Fortsatt mangler vi epostadresser på medlemmer!

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Apr 2008

  Porto er en stor utgiftspost som vi håper å få redusert ved mest mulig bruk av epost til diverse utsendinger av info til medlemmene.

  Vi mangler fortsatt mange epostadreeser og får feilmeldinger pga. gamle, utgåtte epostadresser. Mobiltelefonnr. for bruk av SMS, er også nyttig for klubben å ha oversikt over. 

  Send en epost til post@raumagolf.no hvis du har mistanke om at klubben ligger med feil eller manglende opplysninger.

   
  Terminlista for 2008 er klar

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Apr 2008

  Åpningsturnering lørdag 10. mai.  Se terminlista i sin helhet som du finner under "Turneringer" i venstremargen.  Legg merke til at terminlista ikke en del av aktivitetskalenderen. Du finner altså de terminfestede turneringene kun på terminlista.  Ekstraord. årsmøte vedtok å bygge nytt klubbhus

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2008

  leder Einar SkorgenNytt klubbhus bør være en realitet i løpet av 3-4 år? Det møtte 25 medlemmer til klubbens ekstraordinære årsmøte som ble avviklet onsdag kveld (23/4). Leder Einar Skorgen kunne tilfreds konstatere at et enstemmig årsmøte gikk inn for planene om bygging av nytt klubbhus på Setnesmoa. 

  Styret kan dermed starte sitt arbeid med å utarbeide spillemiddelsøknad og byggesøknad. Vedtaket låser hverken utforming eller plassering av huset. Vedtakets 2 viktige hovedelementer:

  • klubben skal bygge nytt klubbhus på Setnesmoa
  • finansieringen.

  Årsmøtevedtaket i 5 punkter, som forøvrig var i samsvar med styrets forslag til vedtak, var slik:

  1. Rauma Golfklubb viderefører planene for bygging av nytt klubbhus med den intensjon å komme i gang med byggearbeidene så snart nødvendige økonomiske ressurser er tilgjengelig.
  2. Rauma Golfklubb vil forberede og framsende søknad om spillemidler i løpet av 2008.
  3. Rauma Golfklubb vil sette av opp til kr. 400.000 til prosjektet.
  4. Start avsetning av midler skal påbegynnes med tilgjengelig overskudd med opp til kr. 100.000 i 2009, og deretter minimum kr. 100.000 årlig.  Det vises til klubbens investeringsplan for 2007-2010 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007.
  5. Grunnlag for oppstart av byggearbeider skal være et godkjent tilskudd av spillemidler tilsvarende 1/3 av totalprosjektets kostnader, eller godkjent andel* av 1/3 av totalprosjektet, og at avsatt egenkapital på kr. 400.000 står på konto.

  Årsmøtet var unnagjort på mindre enn 1 time.
  Aktivitetslederkurs

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2008

  Aktivitetslederkurs i Molde 26. april.  KLubben mangler aktivitetsledere til å ta seg av "Barn & Golf". Lørdag 26/4 arrangeres det et kurs i Molde som er myntet på den som kan tenke seg en rolle som aktivitetsleder. Kontakt klubben på epost om du har lyst og anledning, eller ring 920 31073.  Pro-undervisning 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2008

  Den 7. mai vil listen over de påmeldte og gruppeinndelingen med beskjed om starttidspunkt for den enkelte gruppe bli å finne ved å klikke her.

  --------------------------------------------------------------------------

  Til medlemmene i Rauma Golfklubb

  Meld deg på til gratis protime fredag 9. mai og fredag 23. mai

  Påmelding til Lars Ramstad, mobil 91742041.

  e-post larramst@online.no innen tirsdag 6. mai.

  Bli en bedre golfspiller !

  Golfpro Bjørn Jarle Kleppen fra Molde kommer hit fredag 9. og 23. mai og holder gruppevise instruksjonskurs fra kl. 17.00. Han vil fokusere på oppstilling, grep og teknikk.

  Vi blir delt inn i 3 grupper ut fra handicap. Hver gruppe holder på en time hver. Gruppesammensetningen presenteres på www.raumagolf.no og ved oppslag på klubbhuset fra onsdag 7. mai.

  Treningsfeltene vil bli merket i henhold til NGF’s coachingsystem som klubben tar i bruk fra denne sesongen.

  Dersom du i tillegg til gruppeinstruksjonen ønsker å ta individuelle protimer, avtaler du dette direkte og for egen kostnad med Bjørn Jarle Kleppen, se www.kleppen.no; mobil. 905 19 705 .

   

  Åndalsnes 24.04.08

  Styret
  Klubben tilbyr gratis protimer

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2008

  Meld deg på til gratis protime. Fredag 9. mai og fredag 23. mai sponser klubben sine medlemmer med protimer. Kurset går over 2 kvelder og gir deg pro-undervisning i grupper à 1 time hver kveld.  Les mer under Kurs / Instruksjon som du finner i venstre margen, eller klikk her. På samme sted vil du fra den 7. mai også finne gruppeinndelingen og starttidspunkt for den enkelte gruppe.  NGF's Coachingssytem - allerede 19 påmeldte

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2008

  Medlemsmøtet som ble holdt umiddelbart etter ekstraordinært årsmøte den 23/4, samlet 25 medlemmer. Møtet ble avsluttet med at NGF's klubbutvikler Petter Hagstrøm, som forøvrig er pro i Stiklestad GK, presenterte NGF`s "egentreningsprogram", mer kjent som NGF`s Coachingsystem.

  Petter HagstrømHele 19 av de frammøtte meldte seg på opplegget, bl. a. ved kjøp av en spesiell perm der du logger dine resulater og mål, alt satt i system. Mer info følger etter hvert, og det blir selvfølgelig anledning for flere å melde seg på. Følg med. Kjempebra opplegg enten du har 36 eller 10 i handicap. Les mer om systemet her.

   

   
  Stor dugnadsaktivitet

  Postet av Rauma Golfklubb den 23. Apr 2008

  Dugnaden mandag 21. april: Veldig bra oppmøte denne gangen også, og ikke minst var det gledelig at representanter for den yngre garde også deltok. Dette lover bra for sesongen.  

  Endrerud, Sæterbø og Våge.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Garasjene har fått 1. strøk med beis

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Øystein, barnebarnet og nyklipper'n.

   
  Banetilstand - midlertidig endring på hjemmesiden

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2008

  Banetilstand. Ved en feil er "boksen" som du fant som "Banetilstand" i høyremargen blitt slettet. Dermed vil det ta noe tid før den er gjenopprettet. Inntil videre vil info om banetilstand ligge som øverste nyhet der du leser akkurat nå. Banetilstand pr. 30.04.08: Banen er fra torsdag 1. mai åpen med gressutslag og sommergreener på alle 9 hull. OBS! Mandager er banen stengt fra kl. 17.00 pga dugnad (unntatt mand. 12/5).  Husk dugnad, ekstraord. årsmøte og medlemsmøte!

  Postet av Rauma Golfklubb den 20. Apr 2008

  Mandag 21/4 kl. 17.00: Dugnad - finpuss og klargjøring av banen. Ta med arbeidslyst og godt humør!  Onsdag 23/4 kl. 18.00: Ekstraordinært årsmøte(sak til behandling: nytt klubbhus) med påfølgende medlemsmøte!  Gjestespillere fra Molde GK var de første

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Apr 2008

  Hull 6 i vårsol med snøkledde topper i bakgrunnen.Ikke lenge etter at den annonserte åpningen av banen klokka 10 lørdag 19/4 var et faktum, var de første spillerene på plass.  Og faktisk var det gjester fra vår naboklubb i vest som var først ute. Utrolig bra forhold til å være midt i april. Greenene er nyklipte og faktisk ganske fine.  På hull 4 må man imidlertid fortsatt ta til takke med vintergreen. Vi gleder oss til fortsettelsen!

  Tre moldensere var de første da banen åpnet 19.04.2008.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hyggelig med besøk fra vår naboklubb i vest, Molde Golfklubb. De tre moldenserene som tydeligvis har fulgt med på Rauma GK sine hjemmesider og fått med seg at banen skulle åpne i dag (19/4), er fra venstre Marit Moe, Bjørn Fostervoll og Asbjørn Moe.

  Lars Ramstad (helt nederst) var den første av de lokale medlemmene som var på plass rett etter at banen var åpen.

  Hull 6 den 19.04.08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Ramstad

   

   

   

   

   
  Åpning av banen til helgen?

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Apr 2008

  Hull 2Banekomiteen vurderer å åpne banen til helgen.  Hvis det skjer, - og vi understreker hvis, blir det med unntakk av hull 4 og 5. I tillegg blir det evnt. ikke tillatt med spill før litt utpå dagen. Dette av hensyn til greenene og nattefrosten. Nærmere info kommer. Følg med!

  Planen er å klippe greenene i løpet av fredag, opplyser banekomiteen som bl. a. har søkt råd hos greenkeeperen i Ålesund. Faren med ta i bruk greenene allerede nå, er dette med nattefrosten. Derfor er det viktig at spill ikke skjer før litt utpå dagen. 

  Det er forresten gode værutsikter de nærmeste dagene, med litt stigende dagtemperatur, men med fortsatt fare for nattefrost. Se værmeldingen på yr.no i høyremargen.

  Og skulle det likevel skje at greenene ikke åpnes til helgen, minner vi om at det likevel er flotte forhold for spill på vintergreener på 7 av hullene.  Drivingrangen er selvsagt åpen.

  Velkommen, alle vår-yre golfere!

  Nedenfor ser du helgas værvarsel:
  Medlemsmøte umiddelbart etter ekstraord. årsmøte onsd. 23/4

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Apr 2008

  EinarStyret v/ leder Einar Skorgen opplyser at agendaen for medlemsmøtet onsdag 23/4 i grove trekk er spikret. Det kan bli Petterkorrigeringer. Vi minner også at vi på medlemsmøtet får besøk av NGF's klubbutvikler, Petter Hagstrøm, som vil holde et av innleggene.

  Agenda for medlemsmøte 23.04.2008:

  1. Innledning - gjennomgang av saksliste v/ Einar
  2. Økonomi, herunder sponsing v/ Rigmor
  3. Mål og Strategier med vekt på definerte mål 2008 v/ Sigurd
  4. Terminliste, samt andre saker fra sportskomiteen v/ Sportskomiteen
   1. Tordagsgolfen
   2. Barn og ungdom (6-12 og 13-19 år)
  5. Dugnadsopplegg; klipping, ballplukking, stell av FW, greener og bunkere, samt status etter baneåpningen 19/4 v/ Inge Gudmund
  6. Grønt kort- og HC-komiteen; orientering v/ Lars
  7. Golfkortet - status v/ Arvid og Rigmor
   1. Utsending og produksjon
   2. Kort film vedr. bruken
   3. Status vedr. utstyr
  8. Regionalt samarbeid; "Golfreisen 2008" og egne brosjyrer (Turistbrosjyre, Klubbbrosjyre) v/ Sigurd 
  9. Coachingsystemet - Prostøtte v/ Petter Hagstrøm, NGF's klubbutvikler

  Tidsramme: 2,5 timer

  Agenda korrigert pr. 21.04.08
  Banen åpen i helgen med unntak av hull 4

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Apr 2008

  Lørdag 19/4 åpner banen med spill på sommergreener! Fine forhold, men på grunn av nattefrosten og hensynet til greenene er spill ikke tillatt før kl. 10.00. Hull 4 er imidlertid stengt inntil videre.  Dette opplyser banekomiteen etter at greenene ble klippet for første gang i ettermiddag (fredag 18/4). Banekomiteen minner også om at alle spillere må ha fokus på sikkerheten, spesielt på hull 2.  Nyhetsarkiv - du kan hente fram "gamle nyheter"

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Apr 2008

  Nyhetsarkivet tar vare på alle nyheter som har vært lagt ut på hjemmesiden. Du har sikkert lagt merke til at eldre nyheter forsvinner ut av siden etter hvert som nye bli lagt inn. 

  Tips: Ved å velge Arkiv - Nyhetsarkiv i venstremargen, kan du finne igjen "gamle nyheter" sortert i kronologisk rekkefølge.

  Det er dessverre ingen søkefunksjon på hjemmesideløsningen fra KlubbenOnline, men vi forsøker å være kreative ved valg av nyhetsoverskrifter, og dermed skulle det være mulig å finne igjen det du var på leiting etter. Håper vi....!
  Åpningsturnering lørdag 10. mai

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Apr 2008

  Åpningsturneringen er planlagt til lørdag 10. mai.  Gled dere , folkens. Sportskomiteen er snart ferdig med oppsetting av årets terminliste. En terminliste som legger opp til mer variasjon enn noen gang.  Fullstendig terminliste vil bli presentert på medlemsmøtet onsdag 23/4.  Golfkortet - nytt, elektronisk kort fra 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Apr 2008

  2011

  Les mer om Golfkortet på NGF's sider; klikk her.

  2009

  På NGF's informasjonssider kan du lese mer om Golfkortet. Du finner info om hva Golfkortet innebærer for deg som golfspiller, hvordan det brukes, og en del info om utstyr m.m.

   

  Autorisasjon - viktig vedr. spill i utlandet - VERIFY

  For å verifisere kortholders medlemskap i en norsk golfklubb og verifikasjon av hans/hennes rett til å spille, les mer her.

  2008: Problemer - "barnesykdommer"

  Rigmor Reistad som er kasserer og kortansvarlig i Rauma Golfklubb, har hatt en god del ekstraarbeid som en følge av innføring av Golfkortet. For det første ble faktura på medlemskontingenten så mye forsinket fra leverandøren at mange fikk faktura etter at forfallsdato var passert. Ved utsending av Golfkortet viste det seg så at en del av våre medlemmer ble ombyttet med tilsvarende postnummer i Danmark. Og enda verre; - medlemmer med adresse i utlandet har ikke blitt taklet av systemet i det hele tatt.

  2008:  Etternølere og leveringstid

  Klubben kan ikke garantere noen "leveringstid" da "utskriving" av Golfkortet er basert på rutiner som utføres sentralt av NGF`s kortprodusent. Etternølere som enda ikke har sendt inn sitt HC-kort fra 2007, eller som ikke har betalt kontingenten for i år, vil så langt som råd bli løpende ekspedert fra klubbens side så snart betaling er registrert og HC-kort 2007 er mottatt. Grønt kort fra 2007 er ikke nødvendig å sende inn.

  Spørsmål: kontakt Rigmor pr. epost eller mobiltlf. 906 44821.
  "Golfreisen 2008" - samarbeid mellom golfklubbene i regionen

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Apr 2008

  Det handler om samarbeid og motivasjon for å få golfere i regionen til å besøke hverandres baner. Rauma GK og 7 andre klubber i regionen lanserer om kort tid en brosjyre med navn "Golfreisen 2008", en reise som går gjennom Oppdal, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Kristiansund, Smøla, Molde og Åndalsnes, - og kanskje helt til Portugal hvis du er riktig heldig! Vi håper å kunne presentere brosjyren på medlemsmøtet onsdag 23/4.  Grønt kort kurs nr. 2 - oppstart onsdag 30. april

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Apr 2008

  Onsdag 30. april er det oppstart av årets 2. kurs. Lars Ramstad i HC-og Grøntkortkomiteen opplyser at kursets teoridel vil bli avviklet på Rauma Videregående skole. Det er allerede 6 påmeldte til kurset. Så vær kjapp og meld deg på! Les mer her.  NGF har tildelt aktivitetsmidler for 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 16. Apr 2008

  Rauma Golfklubb søkte i år NGF om aktivitetsmidler til 2 prosjekter, nemlig Barn & Golf (6-12 år) og Ungdom & Golf (13-19 år). Begge prosjektene ble innvilget midler, henholdsvis kr. 7000 og kr. 5000. På landsbasis var det innlevert i alt 213 søknader, og 2 av disse var altså fra vår klubb.

  Det ble i alt delt ut 1.280.400 kroner i aktivitetsmidler for 2008. Totalt ble det søkt om over tre millioner kroner, fordelt på 213 søknader. Dette melder NGF på sine hjemmesider.

  Dette er midler som kommer Sportskomiteen til gode når tiltakene for barn og unge skal gjenomføres utover i sesongen. Sluttrapport med dokumentsjon av utgifter skal leveres NGF i oktober.

  Se tildelingen fordelt pr. fylke her.

   

   
  Ekstra dugnad onsdag 16/4

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2008

  Banekomiteen v/ Inge Gudmund innkaller til ekstra dugnad onsdag 16. april kl. 17.00.  Oppmøte på klubbhuset.  Kjøkkenliste 2009

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2008

  Målfrid, Ellen, Torhild og Lillian.Klubbkomiteen har satt opp kjøkkenliste for 2009. Det vil liste over de som skal betjene kjøkken og kiosk-drift.  På bildet ser vi komiteens medlemmer i ferd med å vaske ned klubbhuset 14.04.2008.

  Kjøkkenliste 2009 finner du her.

  Spørsmål rettes til Klubbkomiteen ved Torhild.
  Spill på vintergreener og aktivitet på rangen

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2008

  Det er midt i april og det kan faktisk registreres en del aktivitet på bana allerede. Pr. den 15/4 er det brukbare spilleforhold på vintergreener. Utslag er selvfølgelig fra kasser foreløpig. Hull 4 og 5 er imidlertid fortsatt for bløt til å kunne spilles. Drivingrangen er åpen og ballautomaten er satt i drift. Sikkerhetsnett og hullinfoskilt er på plass. Det går mot vår.

  12. april - Jørgen vurderer situasjonen før putting (vintergreen), mens pappa Bjørn følger spent med.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. april og fortsatt noe snø (green 9). Sponsor LANGSET holder stand i vindkastene.

   

   

   
  Har du en ulovlig driver i bag'en........?

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2008

  Fra 1. januar 2008 er det innført restriksjoner på såkalt "trampolineeffekt" for drivere. Oversikt over ulovlige drivere finner du her: R&A Non-conforming Driver List.  Ekstraordinært årsmøte 23.04.2008 - Sakliste

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2008

  Til behandling: Nytt klubbhus. Med bakgrunn i styrevedtak gjort den 08.04.2008, jfr. vedtektenes § 13.b, har styret innkalt til ekstraordinært årsmøte i Rauma Golfklubb onsdag 23.04.2008 kl. 18.00 i den gamle offisèrmessa på Setnesmoen.  

  Årsmøtet er i samsvar med vedtektene varslet 14 dager i forkant ved annonsering på klubbens hjemmesider pr. 9/4 og med felles epost til en del av medlemmene (de med epostadresse i medlemsregisteret). 

  Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jfr. § 9.

  Nedenfor følger sakliste og styrets forslag til vedtak (sak 4):

  Sakliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.

  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

  4. Behandle forslag fra styret i Rauma Golfklubb - nytt klubbhus

  Prosjektet som er innmeldt til Rauma kommune ved Rauma Idrettsråd, ligger inne på Kommunedelplanen for Idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 (pkt. 4.8).

  Styrets forslag til vedtak

  1. Rauma Golfklubb viderefører planene for bygging av nytt klubbhus med den intensjon å komme i gang med byggearbeidene så snart nødvendige økonomiske ressurser er tilgjengelig.
  2. Rauma Golfklubb vil forberede og framsende søknad om spillemidler i løpet av 2008.
  3. Rauma Golfklubb vil sette av opp til kr. 400.000 til prosjektet.
  4. Start avsetning av midler skal påbegynnes med tilgjengelig overskudd med opp til kr. 100.000 i 2009, og deretter minimum kr. 100.000 årlig.  Det vises til klubbens investeringsplan for 2007-2010 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007.
  5. Grunnlag for oppstart av byggearbeider skal være et godkjent tilskudd av spillemidler tilsvarende 1/3 av totalprosjektets kostnader, eller godkjent andel* av 1/3 av totalprosjektet, og at avsatt egenkapital på kr. 400.000 står på konto.

  Isfjorden, 15. april 2008

  Einar Skorgen (leder)

                                                      Arvid Meyer (sekretær)

   

  *) I tilfelle spillemidler innvilges med fordeling over mer enn 1 år.

   --------------------------------------------------------------------------

  Vedtektene finner du her.

  Foreløpige klubbhustegninger ser du her.

  Protokoll fra ekstraord. årsmøte 09.08.2007 med investeringsplan for 2007-2010; klikk her.

  Kommunedelplanen for Idrett og fysisk aktivitet for 2007-2010; klikk her.

   
  Husk dugnaden

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2008

  Dugnad mandag 14. april kl. 17.00.  Ta med arbeidslyst og godt humør! Oppmøte ved klubbhuset.  Barn (6-12) og ungdom (13-19)

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2008

  2011

  Info kommer etter hvert.....

   

  2009

  1. Barn & Golf kalles et ferdig opplegg fra forbundet myntet på barn i alderen 7-12 år. I Surnadal Golfklubb deltok det i 2007 ca. 12 barn på ukentlige samlinger gjennom hele sesongen. Golfmerket er en del av opplegget. Opplegget vil trolig kreve en ansvarlig aktivitetsleder og 2-3 foreldre som hjelpere.
  2. Ungdom er golfere i alderen 13-19 år som klubben vil etterhvert vil tilstrebe å gi et bedre treningstilbud, og da med utgangspunkt i treningsopplegg fra NGF Coachingsystem som du kan lese mer om under pkt. 3 nedenfor.
  3. NGF Coachingsystem er et målrettet treningsopplegg fra forbundet for golfere på alle nivå som ønsker å følge et litt mer målrettet treningsopplegg for å utvikle seg videre. Opplegget som altså ikke myntet spesielt på elitespillere eller lavhandicappere slik noen har trodd, vil trolig kreve 3-4 aktivitetsledere/trenere/instruktører.

  Treningstider for 2009:

   Barn (6-12 år)  mandag kl. 17.00   Møt opp minst 10 min. før.
   Ungdom (13-19 år)  torsdag kl. 18.00   Møt opp minst 10 min. før.
   Coachingsystem  torsdag kl. 18.00

  Sist oppdatert 29.01.2011.
  Coachingsystemet

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2008

  2010-2011

  Les mer om coachingsystemet på NGF's hjemmesider.

   

  2009 - FELLES OPPLEGG MED TORSDAGSGOLFEN

  Det blir Torsdagsgolf og Coaching system på torsdager 1800 -2000 fra og med torsdag 14. mai. 

  Det blir gitt undervisning og veiledning til de som møter opp.

  Det blir trening på rangen og på treningsgreenen (putting og chip).

  Instruktør: Geir Bjerke.

  Torsdag 11. juni kl. 18.00 vil det bli gitt innføring i Coachingsystemet av NGF's klubbutvikler Petter Hagstrøm på Setnesmoa.  Møt opp!

  Kort for logg av trening for de forskjellige HC-nivåer:

  1) Grøntkortspiller og 2) ned til 25,4: CS kort 1 og 2 (pdf)

  3) Ned til 18,4 og 4) ned til 11,4:  CS kort 3 og 4 (pdf)

  5) Ned til 4,4 og 6) ned til SCR:  CS kort 5 og 6 (pdf)

  Oppmerking for øvelsene f.o.m. 11.06.2009:

  Drivingrange:  CS drivingrange oppmerking A4 (pdf) eller i bedre kvalitet; CS drivingrange oppmerking A3 (pdf)

  Puttinggreen / nærspill:  CS putting oppmerking A4 (pdf) eller i bedre kvalitet; CS putting oppmerking A3 (pdf).

  -------------------------------------------------------------------------

  Les mer om økt sportslig aktivitet og Coachingsystemet i denne artikkelen på klubbens hjemmesider; klikk her.

  Du kan også gå direkte til NGF's informasjonssider vedr. Coachingsystemet ved å klikke på ikonet til venstre.

   

   -------------------------------------------------------------------------

  2008 - PLAN INTRODUKSJON NGF's COACHINGSYSTEM

  PR. 29.04.08

  Det refereres til orientering gitt på medlemsmøtet 23.04.08. Deltagerliste er pr. dd fulltegnet (25 deltagere).  Dersom det viser seg at flere ønsker å være med på dette treningsopplegget, vil et slikt tilbud være aktuelt også senere i sesongen.

  Ansvar for å få virksomheten i gang vil bli ivaretatt av Sigurd, Øystein og Einar som vil lede oppstart av første gruppe.

  Målsettingen er at ansvaret for dette tilbudet blir overført til tre andre medlemmer i løpet av sesongen.

  TIDS- / AKTIVITETSPLAN.

  • Mandag 5.mai: Oppmerking av treningsområdene klar. Ansvar: Øystein
  • Tirsdag 6.mai: INTRODUKSJON
   • Utdeling av bøker og innbet. av kursavgift.
  • Alle påmeldte møter på banen kl. 1800.
   • Gjennomgang av treningsopplegget.
   • Demo av treningsmetodikken.
   • Oppdeling i grupper.
   • Gjennomgang av en treningsomgang (egne skjema utdeles).
   • For de som ønsker det, kan "nå-situasjonen" etableres med støtte fra instruktørene. Dette kan også gjennomføres på et senere tidspunkt.
  • Fredag 9. mai: Pro. Kleppen tilstede og gir gruppevis instruksjon.
   • Egen påmelding til Lars. Også instruksjon for for andre enn de som kjører coaching-system.
  • Onsdag 21.mai: Introduksjon for de som ikke hadde anledning 6.mai. Samme program som 6. mai.
  • Fredag 23. mai: Pro. Kleppen gir undervisning.
   • Husk påmelding til Lars.

  Vedr. gratis PRO-undervisning fredag 9/5 og fredag 23/5, klikk her.

   
  Dugnad - dårlig vær ingen hindring!

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2008

  Dagny og RolfDet var bra oppmøte på dugnaden mandag den 14/4 tross det mange vil kalle et elendig vær.  Den første dugnaden forrige mandag den 7/4 samlet 18 deltakere. Den 14/4 var også antall deltakere 2-sifret. Ikke dårlig! Flere bilder følger.

   

  Flere bilder fra dugnaden mandag den 04.04.2008:Målfrid, Ellen, Torhild og Lillian                                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sigurd og Øystein

   

   

   

   

   

   

   

   

  Reidar ved gravemaskina

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trygve

   

   
  Golfreglene revidert utgave 2008-20011

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Apr 2008

  Ny regelbok for 2008-2011, som altså gjelder i 4 år fram til neste revisjon, skal være utsendt til alle husstander som vedlegg til Norsk Golf nr. 3/2008. Vi minner om at endringene er omtalt i Norsk Golf nr. 2/2008 samt foran i selve regelboka. Kanskje lurt å sette seg inn i endringene før sesongen starter?  NGF-nytt nr. 7 den 11. april

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Apr 2008

  NGF-nytt: Følg med i informasjonen fra forbundet, blant annet om golfkortet.  Les mer her.  Omtale i aviser og blad

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Apr 2008

  Her vil Rauma Golfklubb samle en del artikler der klubben har vært omtalt på en eller annen måte.  Andre golfrelaterte artikler og reportasjer vil også kunne bli lagt ut her.  Har du stoff eller avisutklipp som du mener er av interesse, nøl ikke med å kontakte oss. Send gjerne en e-post.

  Norsk Golf 2008-3 omtaler hvor "det hele" startet i Norge? En historiegruppe nedsatt av NGF, omtaler Rauma Golfklubb og dokumentasjon av golfspill på Setnesmoa tidlig på 1900-tallet.

   

   

   

   

  Fylkesmagasinet Spor nr 2008-3 omtaler også den første golfturnering i Norge, som ble spilt på Setnesmoa i 1905, i forbindelse med en artikkel om rikfolket som "turistifiserte" Romsdalsregionen rundt år 1900.
  Har du feil e-postadresse i medlemsakivet?

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Apr 2008

  Feil e-postadresse? Klubben sliter med at en del medlemmer ikke har meldt inn sin e-postadresse, eller har glemt å sende melding om endret e-postadresse. Ved utsendelse av felles epost om innkalling til ekstraordinært årsmøte nylig, viste det seg at mange epostadresser var feil. 

  Dette er svært viktig å få ordnet opp i, særlig i forbindelse med utsendelse av nytt brukernavn/passord vedr. personlig profil og Golfkortet.  Nytt brukernavn/passord blir nemlig automatisk sendt til den e-postadressen som ligger i klubbens medlemsarkiv.

  Gi snarest beskjed om ny eller endret e-postadresse!
  Rauma og Setnesmoa er historisk

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Apr 2008

   

  Norsk Golf nr. 3/2008 som dumper ned i postkassen i disse dager, har en artikkel med et historisk bilde fra Rauma og Setnesmoa. I artikkelen leser vi ar at en egen historiegruppe oppnevnt av NGF, har kommet til at Rauma er historisk. Les mer her.
  Tee-markørene gjelder uansett!

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Apr 2008

  Banekomiteen minner om at golfregelen som regulerer hvor man skal foreta utslaget fra, jfr. plassering av gule og røde tee-markører, også gjelder for spill på vintergreener. I tiden fram mot åpning av banen er tee-markørene plassert ved utslagskassene. Dette er gjort for å spare gressutslagene. Hvis det ikke er satt ut tee-markører på et hull, betyr dette at hullet ikke skal spilles på! Vi anmoder alle om å respektere dette slik at vi er sikret så gode forhold som mulig gjennom en lang sesong til glede for alle. Hull 2: gul tee er identisk med rød tee inntil videre, dvs. det skal ikke slås ut slik at utslaget krysser vegen! Ha en fin runde!  Golfkortet og personlig profil

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Apr 2008

  Mange har ettet hvert mottatt Golfkortet. Vi minner om at det kan lønne seg å gå inn i "Personlig profil" og endre brukernavn og passord til noe som er mer passende og lett å huske.  Brukernavn og passord er nødvendig hver gang man f. eks. skal registrere en runde eller spille en turnering.  

  NGF har en egen side der alt om Golfkortet og Personlig profil er omtalt og forklart, blant annet i form av noen korte videofilmer.  Se her.

  Er du medlem hos oss og ikke har mottatt brukernavn og passord, ta direkte kontakt med Rigmor pr. epost som kan gå inn i systemet og generere nytt brukernavn og passord som blir sendt deg pr. epost. Du kan også ringe Rigmor på 71225540 eller 906 44 821

  PS! Hver gang klubben ber systemet generere nytt brukernavn, blir gammelt brukernavn/passord overskrevet! 

  Her er hva NGF skriver om Personlig profil:

  Personlig Profil er ditt eget område i Norges Idrettsforbunds idrettsdatabase, som er tilgjengelig for deg via internett. Her er alle dine tilknytninger til norsk idrett registrert. Du kan til enhver tid gå inn og endre dine personlige opplysninger ved å logge inn på https://personligprofil.idrett.no. Mange klubber har også lagt denne innloggingsboksen på sine egne hjemmesider.
  Terminliste 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Apr 2008

  Sportskomiteen har satt opp følgende terminliste for sesongen 2008. Endringer vil bli ajourført på denne listen samtidig som det vil bli kunngjort på selve hovedsiden.

  I tillegg kommer det en turnering som Wonderland vil ha, men dato er ikke bestemt.

  Det skal være egen Juniorklasse i alle tre Festival-turneringene (Fjellfestivalen, Rauma Rock og Sinclairfestivalen).

  Vi gjør oppmerksom på at den opprinelige planen om fjellsko på Norsk Fjellfestival Open går ut på grunn av hensynet til greenene.

  Treningsturneringen søndag den 1/6 er tenkt lagt opp slik at spillere med etablert HC kan invitere med seg en nybegynner (eller en som er nysgjerrig på golf). Det spilles altså i par der nybegynneren skal utføre puttingen.

  Pink Cup den lørdag 7/6 er det som tidligere het NGF's veldedighetsturnering. Les mer her.

  Nordea Pairs søndag den 8/6 er en turnering for par, enten herre/herre, dame/dame eller herre/dame. Les mer her.

  Generelt: Oppmøte/registrering senest 30 min før start.

  NGF's turneringsbetemmelser finner du her.

   

     

  Terminliste fra Sportskomiteen 

   

  Påmelding klubbturneringer: Golfbox eller skriv deg på egen liste utlagt i greenfeebua.
    Sist korrigert pr. 22.05.2008 Påmelding åpne turneringer: Golfbox som du finner på klubbens hjemmeside.
    Spørsmål vedr. påmelding: tlf. 957 33 915 (Torhild).  
      Terminliste 2008 våren      
    Dato Starttid Turnering: Merknader Spilleform: Påmelding:
  Mai lør 10. 11.00 Åpningsturnering Resultatliste de 3 beste Flaggturnering 2 dager før kl. 18.00
    tir 13. 17.30 Treningsturnering Resultatliste Scramble 2 dager før kl. 18.00
    tir 20. 17.30 Rauma Cup 1 Resultatliste Stableford 2 dager før kl. 18.00
  Juni søn 1. 11.00 Treningsturnering Golfens dag. Inviter med deg en nybegynner! Scramble samme dag
    tir 3. 17.30 Rauma Cup 2  Resultatliste Stableford 2 dager før kl. 18.00
    lør 7. 11.00 Pink Cup NGF's veldedighetsturnering. Resultatliste

  Scramble

  2 dager før kl. 18.00
    søn 8. 11.00 Nordea Pairs Parspill: herre/herre, herre/dame eller dame/dame. Resultatliste. Bestball så fort som mulig
    tir 17. 17.30 Rauma Cup 3 Resultatliste. Stableford 2 dager før kl. 18.00
    søn 22. 11.00 Treningsturnering   Scramble 2 dager før kl. 18.00
  Juli tir 1. 17.30 Rauma Cup 4  Resultatliste Stableford 2 dager før kl. 18.00
    lør 12. 12.00 Norsk Fjellfestival Open  Det oppfordres til kreativt antrekk, men ikke fjellsko. Resultatliste. Slag/netto 2 dager før kl. 18.00
     
      Terminliste 2008 høsten      
  Aug lør 2. 12.00 Rauma Rock Open  Resultatliste. Slag/Netto 2 dager før kl. 18.00
    tir 5. 17.30 Rauma Cup 5  Resultatliste Stableford 2 dager før kl. 18.00
    søn 10. 11.00 Sinclair Rauma Open Det oppfordres til kreativt antrekk..  Resultatliste. Slag/Netto 2 dager før kl. 18.00
    lør 16. 11.00 Treningsturnering  OBS! Nytt starttidspunkt! Scramble 2 dager før kl. 18.00
    tir 19. 17.30 Rauma Cup 6  Resultatliste Stableford 2 dager før kl. 18.00
    tir 26. 17.30 Rauma Cup 7  Resultatliste. Stableford 2 dager før kl. 18.00
    lør 30. 11.00 Klubbmesterskap dag 1 Short gun start. Slag 2 dager før kl. 18.00
    søn 31. 10.30 Klubbmesterskap dag 2 OBS! Første gruppe starter 10.30. Slag  
  Sept lør 6. 12.00 SB open Sponor: SP Produksjon AS Stableford 2 dager før kl. 18.00
    lør 13. 12.00 Åpen sponsorturnering Resultater ? 2 dager før kl. 18.00
    søn 14. 12.00 Rauma Cup 8 avslutningsturnering Resultatliste Stableford 2 dager før kl. 18.00
      ?   Tour M/R   Slag se Tour Møre
  Viktig vedtak i Rauma Idrettsråd

  Postet av Rauma Golfklubb den 9. Apr 2008

  I sitt møte den 02.04.2008 gjorde Rauma Idrettsråd et vedtak som berører Rauma Golfklubb på en positiv måte.  Dette fordi golfklubben har 2 av de 5 gjenværende prosjektene som skal få etterbetalt den "kommunale tredjedelen" av spillemidler for spillemiddelprosjekter omsøkt før 31.12.2007.

  Det dreier seg om et "etterslep" på vel 3 mill. kroner som de kommende år skal utbetales til de 5 prosjektene, avhengig av størrelsen på den årlige kommunale potten (for tiden totalt kr. 200.000). For RGK gjelder dette 9-hullsbaneprosjektet og garasjeprosjektet.  Les mer på Idrettsrådes hjemmesider her, se møtereferatets sak 2 av 02.04.2008. 

  Idrettsrådest årsmøtevedtak 04.03.2008, sak 7.1 kan du lese mer om her.
  Bra oppmøte på årets første dugnad!

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Apr 2008

  Øystein og Inge Gudmund i banekomiteenBanekomiteen er godt førnøyd med at det møtte 18 ivrige medlemmer på årets første dugnad den 7/4. Graving av grøft for framføring av vann til de nye garasjene og ny vaskeplass, opphenging av sikkerhetsnett, rigging av drivingrange og ballautomat, samt skilting er av gjøremålene som står på agendaen nå før sesongstart.  Styremøte tirsdag 8. april

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Apr 2008

  Klubbens leder, Einar Skorgen, er tilbake etter en periode lenger syd på globusen. Tirsdag 8/4 avholdes årets tredje styremøte. Det er mange saker som skal behandles.  Heldigvis er bemanning av komiteene og fordeling av arbeidsoppgaver allerede på plass i god tid før sesongstart. Tips: følg med på aktivitetskalenderen som du finner i venstremenyen! Der ser du bl. a. at det skal avholdes medlemsmøte den 23. april.  Minner om innsending av HC-kort fra 2007

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Apr 2008

  2008: nytt elektronisk golfkort Er du klar for en ny sesong? Det er fremdeles noen av medlemmene som enda ikke har sendt inn sitt handicapkort fra 2007.  Er du en av disse, så send inn kortet snarest, så får du ditt nye, elektroniske Golfkort tilsendt, - forutsatt at medlemskontingenten er betalt. Er det noe som er uklart, send en epost til Rigmor!  Ekstraordinært årsmøte - innkalling

  Postet av Rauma Golfklubb den 8. Apr 2008

  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 23.04.2008 - INNKALLING

  Med bakgrunn i at styret i Rauma Golfklubb i møte den 08.04.2008 besluttet å gå inn for å sette i gang planleggingen av nytt klubbhus på Setnesmoa, innkalles det til ekstraordinært årsmøte.

  (Du kan lese mer om klubbhusplanene og se de foreløpige tegningene her i en nyhet som ble lagt ut på hjemmsidene den 18.01.2008).

   

  Onsdag 23. april 2008 kl. 18.00

  på gamle offisersmessa, HV 11 på Setnesmoen.

   

  Følgende saker skal behandles:

  • Nytt klubbhus
  • Finansieringsplan nytt klubbhus

  Umiddelbart etter det ekstraordinære årsmøtet blir det ordinært medlemsmøte slik som planlagt.

   

  Styret -  8. april 2008

   

  I klubbens vedtekter heter det:

  § 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

  Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

  a) Vedtak på årsmøte i klubben.

  b) Vedtak i styret i klubben.

  c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

  d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

  Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

  § 9 Årsmøtet

  Årsmøtet (ordinært) innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.

   
  Utstyr som er mistet / funnet

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2008

  Her kan du få lagt liten en liten "melding" om utstyr som er mistet/funnet. Ta med hva som er mistet/funnet, hvor og når det er mistet/funnet og hvem som skal kontaktes (navn og telefonnr.).  Send en epost til klubben hvis du ønsker noe lagt ut på denne siden.

   

  6. april 2008: Hvem har en ekstra Callaway sandwedge og mangler et Callaway 3-jern? Når snøen forsvinner og golfbag’en titter frem igjen er det tid for kølletelling. I år mangler det en Callaway Steelhead X-14 Sandwedge. Men så jeg har et Callaway , Great Big Bertha, 3-jern i bagen og det er ikke mitt. Jeg aner en forbytting under spill på Moa sent på høsten, men har foreløpig ingen spor å gå etter. Ring Sigurd på 90 65 36 32 eller send en epost hvis du har tips i saken.

  6. april 2008: Mistet 9-jern type Dunlop. En gang i juli/august i fjor (2007) mistet jeg et Dunlop 9-jern under spill på Setnesmoa. Kontakt Arvid på epost eller mob. 926 22 223.
  Utstyr og annet som er mistet eller funnet

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2008

  Vi har fått en forespørsel om å legge ut informasjon på hjemmesidene om mistet/funnet utstyr. Vi syntes dette var en utmerket idè. Vi har valgt å legge ut disse tapt/funnet-meldingene under en egen "knapp" på venstremenyen hvor du også kan lese mer om framgangsmåten.  Brukt utstyr

  Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2008

  Salg eller kjøp av brukt utstyr?  Vi minner om at vi har en egen "knapp" i venstremenyen (Marked) hvor man kan annonsere brukt utstyr for salg, eller tilkjennegi at man ønsker å kjøpe brukt utstyr. Send en epost til klubben hvis du ønsker en annonse.  Golfkortet er endelig kommet

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Apr 2008

  Golfkortet dumpet ned i postkassa til mange av klubbens medlemmer i dag (lørdag 5/4).  Dermed er det grunn til å tro at problemene som NGF's kortleverandør har hatt, og som vi har meldt om flere ganger den siste måneden, er løst. Les mer om Golfkortet på NGF's hjemmesider  Dugnad mandag 7. april

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Apr 2008

  Husk dugnaden mandag 7. april kl. 17.00. Oppmøte: klubbhuset. Ta med arbeidslyst og godt humør!  Ortofoto (flybilder) over banen tatt sommeren 2006

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Apr 2008

  Lengter du etter vår og sommer med trivelige runder oppe på golfbana? Du kan nå se ortofoto (flybilder) tatt sommeren 2006, kort tid før sloping av banen. Vi har lagt ut direkte link til banen vår i kartløsningen som ligger på 1881.no. Les mer under "Gjestesider" i venstremargen.  Golfkortet ytterligere forsinket

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Apr 2008

  I en epost til klubbene i dag 2. april melder NGF at utsendelsen av golfkortet er blitt ytterligere forsinket. Problemer hos kortprodusenten er årsaken til forsinkelsen.

  Vi minner om at spillerne kan skrive ut handicapbevis straks bestillingen er foretatt, melder NGF. Dette gjøres ved å benytte kortnummeret (16 siffer) til å logge inn på www.golfforbundet.no/verify . Dersom kortet ikke er mottatt, fås nummeret fra hjemmeklubben.

  Les mer her.
  Røykeforbud på alle norske golfbaner

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Apr 2008

  Røykeforbud endelig vedtatt! Norges Golfforbund (NGF) vedtok på styremøtet 26. mars et totalt røykeforbud på alle golfbaner.  

  Det er varslet om saftige bøter i tilfelle brudd på vedtaket som altså gjelder alle norske baner. Rauma Golfklubb vil inngå samarbeid med et lokalt vaktselskap for å ta kontroller. Les mer på her.

   
  Dugnad mandag 31. mars

  Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2008

  Dugnad: banekomiteen v/ Inge Gudmund, som er ansvarlig for dugnaden, varsler om at årets første dugnad finner sted i dag mandag 31/3 kl. 17.00.  Oppsetting av sikkerhetsnett er av de tiltakene som kan iverksettes allerede nå. Har du tid og anledning, så møt opp!!!  Barn og ungdom i 2008 - behov for aktivitetsledere

  Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2008

  Barn og unge: Rauma Golfklubb har i 2008 som mål å etablere et tilbud til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).  I den anledning minner vi om at klubben har behov for frivillige som kan tenke seg å gå aktivitetslederkurs i Molde lørdag den 26. april. Ta kontakt med Geir Bjerke hvis du er interessert.

  Klubben har søkt NGF om aktivitetsmidler til to prosjekt i 2008. Du kan lese mer om aktivitetsmidlene på NGF's hjemmsider.

  Aktivitetslederkurset i Molde finner du mer informasjon om her.

  Du kan lese mer om noen av klubbens planlagte aktiviteter for 2008 her.
  Åndalsnes og Rauma - aktuell informasjon om Rauma

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Mar 2008

  På visitandalsnes.com finner du masse turistinfo

   

   

   

   

  Her kan du se hva Rauma har å by på enten du er på jakt etter turistinfo, opplevelser som f. eks. festivaler, eller du vil finne overnattingssteder, eller linker til diverse hjemmesider hjemmehørende i Rauma; www.visitandalsnes.com.

  På romsdal.com finner du masse info spesielt for fjellinteresserte

  Blant annet finner du her en imponerdende 3D-visning av landskapet og fjellene i Rauma basert på flyfotografering i farger (ortofoto) som Rauma kommune gjennomførte i sommeren 2006; www.romsdal.com.
  Har du en utrangert PC å gi bort?

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mar 2008

  I forbindelse med innføring av det nye elektroniske Golfkortet har klubben bruk for en PC som skal sørve en internettilkopling via en kortleser og en touch-skjerm.  Et kriterium er i følge NGF at maskinen har Windows XP installert samt minimum Internet Explorer 6.0.  Har du noe å tilby, eller har du et tips om hvem vi kan spørre, nøl ikke med å sende en epost til post@raumagolf.no.

   

  Golfkortet leser du mer om på NGF's hjemmesider.

  Her er hva NGF har informert klubbene om i anledning innføring av Golfkortet og krav til teknisk utstyr:

  Når det gjelder det tekniske utstyret som kreves er det ikke mulig å gi et svar med 2 streker under. Det er mye opp til hver kubb hva de selv ønsker å tilby sine medlemmer og gjestespillere. For å drifte selve golfkortet er ikke klubbene avhengig av noe utstyr ut over en vanlig PC koplet til internett. All bestilling og administrering av kortene skjer gjennom en egen webside.

  For å gjøre det enklere for sine medlemmer og gjestespillere å registrere fremmøte og hcp-tellende runder er det mulig å anskaffe en berøringsskjerm/touch-skjerm samt en USB kortleser. I tillegg trenger klubben en PC tilkoblet internett. PC-en trenger ikke være av det nyeste slaget. Et kriterium er at maskinen har Windows XP installert samt minimum Internet Explorer 6.0. For rask betjening vil også en fast datalinje være ønskelig.

  Når det gjelder medlemmene kan disse selv legge inn sine HCP-tellende runder og angi markør i datasystemene. Dette kan skje på klubben etter en runde eller hjemme via egen PC. Registreringen skjer i programmet Golfbox. Når markøren godkjenner spillers score, blir HCP endret. Tilgang til Golfbox får man gjennom Personlig Profil slik som det praktiseres i dag.

  Prisen for en berøringsskjerm har i år ligget på ca kr 4000 og en kortleser ca kr 500. NGF skal jobbe med potensielle leverandører av disse løsningene for å få best mulig pris. Når Forbundsstyret har fattet sitt endelige vedtak vil NGF komme nærmere tilbake med informasjon rundt priser og bestillingsrutiner.

  En viktig sak i år blir handicap-revisjonen for 2007. Da det er Golfbox som styrer HCP-delen av golfkortet er det viktig at den HCP-informasjon som ligger i alle fellessystemene (Klubben Online og Golfbox) er så korrekt som mulig ved starten på sesongen 2008. Vi ber derfor klubbene være ekstra nøye med denne revisjonen i år.

  Informasjon om prosjektet vil bli å finne i NGF Nytt og NGFs hjemmeside. Det er også mulig å kontakte NGFs IT- og administrasjonskonsulent, Per Thomas Hansen, på e-post: per.thomas.hansen@golfforbundet.no eller mobil 950 60 335.
  Kostnader - golf er billig i Rauma Golfklubb!

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mar 2008

  Nedenfor ser du en oversikt over kostnadene du må budsjettere med hvis du skal spille golf i Rauma. Rauma er ansett som en svært rimelig klubb sammenlignet med mange andre klubber i landet. I Rauma Golfklubb er det rett og slett billig å utøve golfsporten!

  Satsene nedenfor er for 2007. Endringene for 2010 er svært små. Oppdatert oversikt kommer senere!
  NGF-nytt nr. 6 den 27. mars 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mar 2008

  Her kan du holde deg informert om siste nytt fra forbundet! Les mer om at produksjon og utsending av Golfkortet er forsinket.   Kart/ortofoto 1881.no

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Mar 2008

  Nettstedet "Opplysningen 1881.no" har en utmerket visning av kart og ortofoto (flyfoto) for hele Norge. Kartløsningen er kalt WebAtlas og er levert av norske Norkart AS.

  For Rauma kommune sitt vedkommende er flyfoto (ortofoto) som du ser i løsningen, tatt i juli/august i 2006, altså like før sloperating (sloping) av 9-hullsbanen. For ordens skyld: i åpningsbildet eller kartet som framkommer ved å klikke på linken nedenfor, finner du Rauma Golfbane nederst og litt til venstre i bildet/kartet. 

  Tips: Hvis du får opp et kart som åpningsbilde, og ikke foto, kan du klikke på "Foto" da dette er mer illustrativt.

  Vær oppmerksom på at du kan zoome inn og ut i bildet, flytte bildet sidelengs, oppover og nedover, og at du kan skifte mellom kart og foto. Ved å zoome helt inn, kan man se ganske så detaljerte bilder av banen. 

  Rauma Golfklubb:

  Direkte link til ortofoto og kart over Rauma Golfbane på 1881.no finner du her.

  Andre baner:

  Direkte link til ortofoto og kart over Molde Golfklubb sin bane på 1881.no finner du her.

  Rauma Golfbane - ortofoto tatt over baneområdet juli/august 2006
  Grøntkortkurs nr. 1 - teoridelen er godt i gang

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Mar 2008

  Årets første skikkelige golfaktivitet er i gang. Teoridelen på Grøntkortkurs nr. 1 ble satt i gang onsdag den 26/3.

  Den første av 3 kvelder med teori ble avviklet på Rauma Videregående skole. Her ser vi den forventningsfulle gjengen samlet. En av kursdeltakerne manglet da bildet ble tatt. 

  Grønkortkurs teoridelen RVS 26/3-08
  Grønt kort kurset avholdes på RVS

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mar 2008

  Sesongens første kurs starter opp onsdag 26. mars med teoridelen (3 kvelder).  Lars Ramstad i HC- og Grønt kort komiteen gjør oppmerksom på at kurset avholdes på Rauma Videregående skole. Det er 6 påmeldte til det første kurset.  Web-kamera Åndalsnes retning Isfjorden

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mar 2008

  Under "Banetilstand" i høyremargen har vi nå i tillegg til link til værmeldingen (yr.no) for Åndalsnes-området, lagt ut en link til Web-kamera som er satt opp i Åndalsnes sentrum retning Isfjorden.  Øystein Sandnes deltar på anleggsseminar i Oslo

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mar 2008

  Inge Gudmund og ØysteinMandag den 31. mars deltar Øystein på kurs i Oslo i regi av NGF's anleggsavdeling.
  Banekomiteens leder, Inge Gudmund Bøe (t.h.), er godt fornøyd med at greenkeeper Øystein Sandnes deltar på forbundets anleggsseminar i Oslo den 31. mars.
   
  Dette skriver NGF i sin invitasjon til klubbene:
   
  Det er igjen tid for anleggseminar i regi av Norges Golfforbund. Dette er det fjerde i rekken og vi håper på like stor oppslutning nå som for de tre foregående.
   
  Denne gangen er hovedfokus på vanning av golfbaner. Jan Stavås fra S48 i Sverige vil stå for disse forelesningene. I tilegg kommer Trygve Aamlid og forteller oss om nytt på forskningsfronten. Vi nærmer oss sesongstart og problematikken rundt Snømugg er høyst aktuell. Anne Marte Tronsmo kommer og informerer om forskningsprosjektet hun leder som har fokus på nettopp dette området.
   
  Velkommen til Ullevål Stadion mandag 31.mars!
   
  Med vennlig hilsen
   
  Ole Martin & Pål
  Norges Golfforbund  Fakta om banen

  Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mar 2008

  Rauma Golfbane som ligger på Setnesmoa bare 2 km ut av Åndalsnes sentrum, er bygget på dugnad.  Rauma Golfklubb ble stiftet 03.07.1997 og dugnadsarbeidet resulterte etter hvert snart i en flott 6-hullsbane.  Denne ble slopet i juli 2003. Ytterligere dugnadsinnsats gjorde at en mer variert og mer utfordrende 9-hullsbane, bl. a. med et par-5 på 479 m, sto ferdig sommeren 2006. Sloping av 9-hullsbanen ble foretatt 31.08.2006. Utvidelsen fra 6 til 9 hull fikk søtte fra det offentlige i form av spillemidler.

     
   Lengde    
       
       
       
       
  UTVIDET GYLDIGHET FOR GAMLE KORT

  Postet av Rauma Golfklubb den 17. Mar 2008

  NGF har sendt ut epost til klubbene med melding om at de gamle handicapkortene gis utvidet gyldighet fram til og med søndag 20. april.  Dette gjøres i følge NGF for å imøtekomme klubber som trenger mer tid til å få gjennomført sine bestillinger av det nye Golfkortet og spillere som eventuelt ikke ville mottatt sitt nye kort innen den ordinære fristen.   God påske, alle sammen!

  Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mar 2008

  14. mars 2008: Påsketid og sesongen 2008 nærmer seg med stormskritt. En sesong med mer golfaktivitet og mindre jobbing med bygging av bane og garasjer. Ja, det blir rett og slett mer golfaktivitet ser det ut for. I alle fall er det det som er styrets plan.

  Det blir spennende å se om "noen" melder seg for å ta et tak som instruktør eller aktivitetsleder. Trivelig med flagg på banen, forresten. De ble satt ut i dag. Selv om det foreløpig bare er vintergreenene på 6-7 hull som er flagget. Hull 4 og 5 har enda noe snø og is, så disse må nok få hvile i påsken. Særlig på green 4 er det fortsatt vinterlige forhold. Et tykt islag dekker greenen. Grantrærne som står inntil greenen, stjeler nok for mye lys.

  Trivelig var det også å komme inn i klubbhuset. Lukten av grønnsåpe som møtte en i døren var som balsam for sjelen. "Noen" hadde vært der og vasket. Dermed skulle det være klart til å starte opp med teoridelen på Grønt-kort-kurset som begynner allerede onsdag 26. mars.

  God påske, alle samen!
  Torsdagsgolfen - arena for nybegynnere og andre

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mar 2008

  Det er ikke alltid like lett å være nybegynner i golf. Man kan oppfatte de nye omgivelsene som fremmede og litt truende. Dette har Norges Golfforbund (NGF) for sin del tatt konsekvensen av, og innfører nå i samarbeid med de enkelte klubbene et tiltak som har fått navnet Torsdagsgolfen, beregnet på nybegynnere og nysgjerrige, og på de som føler behov for litt felles trening/instruksjon.

  Rauma Golfklubb har bestemt seg for å kjøre prosjekt Torsdagsgolfen. Det er Sportskomiteen som har ansvaret for opplegget. Klubbens aktiviteter kan du lese mer om her.

  NGF's omtale om Tordagsgolfen finner du på NGF's hjemmesider ved å klikke på ikonet til høyre.

  2009 - oppstart torsdag 14. mai  

  Det blir Torsdagsgolf og Coaching system på torsdager kl. 18.00 -20.00 fra og med torsdag 14. mai. 

  Det blir gitt undervisning og veiledning til de som møter opp.

  Det blir trening på rangen og på treningsgreenen (putting og chip).

  Instruktør: Geir Bjerke.
  Fortsatt mildt og opphold? Muligheter for å spille på banen i påska?

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mar 2008

  I alle fall ikke hull 4 og 5. Banekomiteen v/ greenkeeper Øystein Sandnes begynner å få henvendelser om det er mulig å spille på banen i påskeuka. - Med det mildværet som er nå om dagen, i tillegg til litt sol og vind, kan det være en mulighet for spill på deler av banen i påska, men selvfølgelig bare på vintergreener, er beskjeden fra banekomiteen pr. onsdag 12. marsHull 4 og 5 vil uansett ikke være tillatt å spille på. Tips: følg med på direkte link til værmeldingen for Åndalsnes i høyre-margen! Første halvdel av påsken ser ut for å by på regn- og snøbyger. 

  Pr. fredag 14/3: Det settes ut flagg på de vintergreener/hull som det er lov å spille på! Når flagg mangler på et hull, betyr dette at hullet ikke er tillatt å spille! Vis respekt for skiltingen.

  Pr. mandag 17/3: Det er kommet 15-20 cm nysnø. Værmeldingen lover bedre vær for siste halvdel av påsken, men forholdsvis kaldt. Det blir neppe noen golfrunde på Setnesmoa i løpet av påskeferien...
  Golfkortet - se NGF's instruksjonsvideoer!

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Mar 2008

  Instruksjonsvideoer for bruk av Golfkortet m.m. er å finne på forbundets hjemmesider.  Dette er nyttig stoff, og vi anbefaler deg å ta en titt på NGF's hjemmeside der du finner flere videosnutter! Merk at filmen "Golfkortet" som du finner øverst, er en oppsummering som i korte trekk dekker alle de andre filmene.   Kan du tenke deg å bli instruktør?

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Mar 2008

  Aktivitetslederkurs i Molde lørdag 26. april.  I løpet av våren har vi planer om få til et aktivitetslederkurs i samarbied med Molde GK. Målet er å få utdannet noen av våre egne medlemmer til intruktører for klubbens nybegynnere. Hvis du er interessert, ikke nøl med å sende en mail til Sportskomiteen ved Geir Bjerke eller ta kontakt med Geir på mobil 930 32 651.

   
  Klippeliste 2014

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Mar 2008

  Klippeliste 2014.

  Her finner du klippelista som webredaktøren fikk i hende i dag 28.03.2014.

  Lista viser hullansvarlige og mannskaper fordelt på 9 hull med mobilnr. til den enkelte.

  Opplæring for nye "slåttakarer" antas å komme snart.

  Vi minner om følgende idet vi antar at dette gjelder også for 2014:

  • Hullansvarlig for det enkelte hull er den som står øverst med uthevet tekst.
  • Det hører også med til oppgaven å holde orden på og rundt tee/utslagskasser.
  • Stell av bunkere er også en oppgave som hullansvarlige har ansvar for.

   Klippeliste 2014-03-28

   

  Sist oppdatert: 28.03.2014 

   
  Ansvar for klipping sesongen 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 10. Mar 2008

  Klippe-lista for 2008 er nå klar. Banekomiteen v/ Kåre Straume har satt opp "klippe-lagene" for klipping av fairway'ene på alle 9 hull. Du finner lista under "Dugnad" i venstremargen. Lista vil bli sendt ut til de "utvalgte" uka før påske, enten pr. epost for de som er registrert med epostadresse i medlemsregisteret, eller pr. brev for de øvrige.  Årsmøte i Rauma Idrettsråd

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Mar 2008

  Årsmøte i Rauma Idrettsråd ble avholdt den 4. mars.  Idrettsrådet er et felles organ for idrettslag/-klubber i Rauma. På årsmøtet er alle lag representert med inntil 2 utsendinger. Sigurd Nora og Arvid Meyer møtte for RGK.

  En av sakene som var oppe på årsmøtet, var Idrettsrådets videre arbeid med etterslepet på over 3 mill. kroner for den kommunale tredjedelen som Rauma kommune moralsk sett er forpliktet til å betale til klubber som har bygd anlegg som har fått spillemidler, eller som har søkt om spillemidler før 31/12-2007.

  For Rauma GK vil dette berøre både 9hullsbaneprosjektet og garasjeprosjektet (omsøkt før 31/12-2007). En etterbetaling med dagens beskjedne kommunale budsjettpost vil medføre at det tar 15-20 år før etterslepet er utbetalt!  Kommunen har økt det totale tilskuddet fra kr. 100.000 til kr. 200.000 for 2008. Idrettsrådet vil arbeide for større årlige etterbetalinger.

  For Rauma GK utgjør etterslepet ca. 1 mill. kroner. Golfklubben er den som har mest penger "til gode".

  Les mer på idrettsrådets hjemmesider.  Referat fra årsmøtet legges ut om ikke lenge på idrettsrådets hjemmesider. 
  Årets første Gønt kort kurs - teoridelen med oppstart allerede 26. mars

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Mar 2008

  Grønt-kort-kurs oppstart onsdag 26. mars. Handicap- og Grønt-kort-komiteen har fastsatt første kveld for teoridelen for årets første Grønt-kort-kurs. Teoridelen, som går over 3 kvelder, avvikles først. Ikke nøl med å melde deg på! Like greit å få gjort unna teoridelen før sesongstart! For mer informasjon og påmelding, se her. Legg også merke til prosjekt Torsdagsgolfen som er et opplegg spesielt for nybegynnere og andre som føler behov for ektra trening/instruksjon! 
  Godt besøk på hjemmesidene - ny rekord i februar!

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Mar 2008

  Styrets satsing på levende hjemmesider en suksess?! Relativt hyppig oppdatering ser ut til være noe medlemmene setter pris på. Det var i 2007 Rauma GK la om til KlubbenOnline sin hjemmesideløsning spesielt laget for idrettslag. o.l.

  KlubbenOnline er en hjemmesideløsning som store deler av idretts-Norge benytter. August 2007 var den beste måneden i 2007 med 2584 besøk på hjemmesidene til Rauma Golfklubb. Så langt i 2008 ser interessen ut til å holde seg, og vel så det.  Januar ga 1971 besøk, mens februar ga hele 2730 besøk, - noe som er rekord for èn måned.

  Oppdatering av hjemmesidene er en oppgave som fra siste årsmøte i desember 2007, - gjennom vedtatt organisasjonsplan, er tillagt sekretærfunksjonen i klubbens styre.  Dette sikrer god kontakt mellom styret og det som legges ut på sidene. 

  Vil du lese mer om KlubbenOnline, også omtalt som "Klubbhus på nett", kan du klikke på bildet nedenfor.

   2. mars 2008

   

   
  Samarbeidpartnere til Rauma Golfklubb

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Mar 2008

  Rauma Golfklubb har samarbeidspartnere som bl. a. tilbyr overnatting:

  Per Devold og fruen fotografert ved eldhuset. Våningshuset i bakgrunnen.

  Devold gård er en av Rauma Golfklubb sine sambeidspartnere.

  Klikk på bildet og gå direkte til hjemmesidene til Devold gård.
  Leieavtale mellom Rauma Golfklubb, grunneierne og forsvaret.

  Postet av Rauma Golfklubb den 2. Mar 2008

  Rauma Golfklubb har helt siden oppstarten i 1997 leid areal på Setnesmoa av forsvaret / grunneierne.  Den positive holdningen til forsvaret og grunneierne har gjort det mulig å anlegge banen der den i dag ligger.  Området er godt egnet til formålet med svært gunstige grunnforhold.  I tillegg er området forholdsvis sentrumsnært med en avstand på mindre enn 2 km til Åndalsnes sentrum.

  Etter utvidelsen til 9 hull som sto ferdig sommeren 2006, var det duket for reforhandling av avtalen.  Forhandlingene som ble ført senhøstes 2006, og som ble avsluttet den 8. januar 2007, forplikter Rauma Golfklubb å betale en årlig leiesum som står i fohold til det tidligere leide arealet for 6-hullsbanen. I forhandlingutvalget for Rauma Golfklubb satt Einar Skorgen (leder), Øystein Sandnes og Arvid Meyer.  Grunneiernes forhandlingsleder var Hans Skotte som på bildet under, takker Einar Skorgen (til høyre) for at avtalen er i boks.

  8. januar 2007 reforhandling av avtalen er OK.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Avtalen er en framleieavtale mellom Forsvaret og Rauma Golfklubb, som igjen bygger på hovedavtalen mellom grunneierne og Forsvaret, opprinnelig fra tidlig på 1900-tallet.

  Arealet som inngår i leieavtalen, er på i alt 175 dekar. Avtalen skal indeksreguleres hvet 5. år, første gang i 2010.

  I tillegg ble det samme dato (08.01.2007) inngått avtale om et tilleggsareal for utvidelse av parkeringsplassen nord for klubbhuset.  Denne avtalen berører kun den ene av grunneierne, nemlig Hans Skotte.

   

  http://idrett.speaker.no/Documents.ASP?WCI=wiDocuments&Insert=False&WCE=ceShowFolder&WCU=191041&FolderId=877852  Gir brukte køller til klubben

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Mar 2008

  En utvandret isfjording var den første som reagerte på klubbens forespørsel om noen hadde utrangerte køller som ikke lenger er i bruk, og som de kunne tenke seg å forære klubben til bruk i opplæringssammenheng.  Rauma GK takker takker for positiv innstilling!
     Snart sendes fellesbestillingen for det nye, elektroniske golfkortet!

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Mar 2008

  Husk medlemskontingenten - forfallsdato 3. mars! Vi minner om at tilsendt giroblankett for medlemskontingen, bladet Norsk Golf (ett pr. husstand), og første halvdel vedr. kjøp av sesongkort (årsgreenfee) for de som velger det, bør betales senest 3/3. Felles bestilling for de som har betalt innen forfall, sendes forbundet umiddelbart (i løpet av uke 10). Det nye elektroniske golfkortet sendes så ut til det enkelte medlem direkte fra forbundet.  Planer om markedsføringssamarbeid i regionen 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 1. Mar 2008

  Regionalt samarbeid. Som et resultat av det første regionale golfmøtet i Surnadal den 22.-23. februar, der samarbeid var et av temaene, har nå Rauma GK sammen med Surnadal GK, Molde GK, Sunndal GK, Oppdal GK, Kristiansund og omegn GK, Smøla GK og Tingvoll GK konkrete og spennende planer om samarbeid for å få flere av klubbenes spillere til å besøke hverandres golfbaner i 2008. Les mer på Surnadal GK sine hjemmesider.  Årets turneringer planlegges

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Feb 2008

  Sportskomiteen er i full gang å planlegge 2008-sesongens turneringer. I forbindelse med sommerens Sinclair-festival er det planer om å arrangere en Sinclair-turnering helga den 9. august.  Klubben håper på god deltakelse fra klubber i fylket, ja, kanskje gjestespillere fra det ganske land? En av de andre turneringene som arrangeres er spesielt satt opp med tanke på rekrutteringen. 

  Det er Sportskomiteen i samarbeid med nestleder i styret, Sigurd Nora, som jobber med turneringsoppsettet.

  Andre turneringer som er under planlegging:

  • "Bli-kjent-med-golfspillet-turnering" i forbindelse med Golfens dag i juni. Etablerte golfere kan invitere med seg en venn eller bekjent som får i oppgave å stå for puttingen. Den inviterte skal være en nybegynner, altså en person uten grønt eller hvitt kort. Den etablerte spilleren står for utslag og innspill. Altså et "par-løp" der den nysgjerrige nybegynneren får en fin anledning til å bli kjent med golfspillets mange faser.
  • Fjellfestival-turnering primo juli.
  • Raumarock-turnering helga den 1. august.

  Sportskomiteen håper medlemmer med etablert handicap begynner å bearbeide mulige nybegynnere i god tid!

  Det er langt på veg avklart at 3 av de 4 nevnte turneringene blir en realitet. I tillegg vil det i alle fall bli èn sponsorturnering, nemlig den årvisse "SB Open" som også i 2008 trolig arrangeres på høsten. Mer informasjon følger etterhvert som brikkene faller på plass.

   
  Sponsorer på klubbens hjemmesider

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Feb 2008

  Rauma Golfklubb satser på å øke sine sponsorinntekter.  Nytt av året er å tilby aktuelle sponsorer å få sin logo i høyremargen på hovedsiden under "Våre støttespillere". Som en prøveordning har vi lagt ut 3 av klubbens trofaste sponsorer gjennom flere år med direkte link til egen hjemmside.  YouTube

  Postet av Rauma Golfklubb den 28. Feb 2008

  Bilder/video fra Rauma Golfklubb som er er lagt ut på YouTube

  Direrekte link til bildeserie fra banen lagt ut den 03.07.2007 av Øystein Bruaseth, klikk her.  Du kan også gå til www.youtube.com og søke på ordene "rauma golf" i søkevinduet.
  Torsdagsgolfen 2008 - arena for nybegynnere

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Feb 2008

  Det er ikke alltid like lett å være nybegynner i golf. Man kan oppfatte de nye omgivelsene som fremmede og litt truende. Dette har Norges Golfforbund (NGF) for sin del tatt konsekvensen av, og innfører nå i samarbeid med de enkelte klubbene Torsdagsgolfen, beregnet på nybegynnere og nysgjerrige. Rauma Golfklubb har meldt seg på Torsdagsgolfen 2008. Klikk på ikon til høyre eller les mer her.  KlubbenOnline - Rauma GK på kurs

  Postet av Rauma Golfklubb den 26. Feb 2008

  KlubbenOnline heter den nye hjemmesideløsningen som Rauma Golfklubb tok i bruk i 2007.  Løsningen som benyttes av en stor del av klubbene i idretts-Norge, håndterer også medlemsregister, fakturering og mye annet. Onsdag den 27/2 drar Rigmor, Geir P. og Arvid til Molde for å delta på kurs i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets.

  Her kan du lese mer om KlubbenOnline og info som ble sendt ut til klubbene sammen med innbydelsen til kurset:

  Er ditt Idrettslag, forening eller klubb lei av at informasjonen ikke når frem til dine medlemmer? Er du ny leder eller en ildsjel som vil at klubben skal komme seg på nett?

  Trenger dere et nytt kommunikasjonsverktøy som gjør jobben enklere for leder,kasserer,lagledere og alle de ildsjelene som ofrer masse fritid?

  Trenger ditt idrettslag penger i klubbkassa?

  KLUBBEN ONLINE HJELPER DERE!


  Hvorfor skal dere velge Klubben Online X ?

  For å tjene penger, være tilknyttet idrettens database og for å slippe tidkrevende oppgaver.
  Samtidig får dere en proffesjonel hjemmeside på kjøpet. Vi hjelper med å holde kurs og få klubben til å komme ordentlig i gang. Dette er en fin mulighet til å få din klubb til å komme i gang med sin egen hjemmeside til klubben og medlemmene.

  Vi Kommer til Molde Og Ålesund og holder kurs i Klubben Online X i sammarbeid med Møre og Romsdal Idrettskrets. (egen info kommer) Dette gir alle brukere og nye brukere en fin mulighet til å få kurs på hvordan bruke Klubben Online X og drifte klubben lettere.

  Kurs tid:

  Molde: 27 Februar kl 18.00 på Idrettenssenteret Ålesund: 28 Februar kl 18.00 på klubbhuset til Spjelkavik IL

  De fleste jobber gratis for klubbene. Derfor bør klubbene av hensyn til disse, gjøre oppgavene enklere.

  Våre sider er enkle å bruke, flere kan drifte den, og hjelpen er kun en telefon unna på tlf 815 68 815, mellom kl 0800 – 2000, alle hverdager. Dette er selvsagt gratis. Ellers ligger det brukermanualer, referanser og gode brukere på
  www.klubbenonline.no.

   

  Fordeler Klubben Online X:

  - Mulighet for å spesialtilpasse eget klubbdesign

  - Enkelt publiseringsverktøy

  - Sette sammen klubbens egen venstremeny

  - Ha full kontroll over alle farger og skrifttyper på siden

  - Flere i klubben kan legge ut nyheter på siden (Roller og tilgang)

  - Informasjon fra krets og forbund samt terminlister, resultater og tabeller

  - Medlems- og dokumentarkiv

  - Bildegalleri

  - Aktivitetskalender

  - Spørreundersøkelser

  - Mulighet for å sende faktura, e-post og SMS fra hjemmesiden (se eget punkt)

  - Verktøy for å profilere egne sponsorer på sidene

  - Se hjemmesidens trafikkhistorie grafisk (inneholder også statistikk)

  - Her finner dere også søknader til tippemidlene.
  Hull 2 - sikkerhet

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Feb 2008

  • Den 3. juli 2007 ble det avholdt et møte mellom Rauma Golfklubb, Grunneierne, Forsvarsbygg, HV-11 og Rauma kommune. I tillegg deltok Ole Matin Lilleby fra NGF.

  Det er svært viktig å merke seg at golfklubben har et stort ansvar i forhold til sikkerheten når det gjelder gult utslag på hull 2 (11). 

  Det er derfor umåtelig viktig at alle spillere utviser stor forsiktighet og følger den skiltingen som til en hver tid er på stedet. Etter 1 år - eller etter 2008-sesongen - skal tiltakene som klubben iverksatte i juli 2007, evalueres.  Med andre ord; - det skal vurderes om vi fortsatt for lov å benytte utslaget!

  Det er gult utslag på hull 2 (11) som er vurdert som særdeles farlig. Se kart her.

  Her er det viktigste utdraget fra møtereferatet:

  7.    Konklusjon etter drøftelse – Forsvarsbygg

  1. Skilt med oversiktskart skal utplasseres.
  2. Sikkerhetsnett skal oppsettes i kritiske områder - i området ved
   hull 2 - på begge sider av utslaget (gult).
  3. Golfere må vike i forhold til ferdende når de golfer.
  4. Forbud mot å bruke området ved hull 2 (gult) når man golfer alene
  5. Evalueringsmøte etter 1 år (les: etter endt 2008-sesong).
  6. Tiltakene skal iverksettes så snart som mulig. Golfklubben vil ha
   en skriftlig framdriftsplan klar ila 1 uke fra møteavholdelse.
  7. Golfklubben skal ha det hele og fulle ansvar for all virksomhet
   knyttet til golfbanen i den perioden som avtalen mellom
   Golfklubben og Grunneierne/Forsvarsbygg gjelder.
   Golfklubben plikter også å ha fullverdiforsikret virksomheten sin
   i samme avtaleperiode.

  Sitat slutt.

  Relevante saker mht. sikkerhet og uhell på golfbanen:

  Trondheim Golfklubb - Sommersetra juni 2002 - utslag med tragiske følger:

   
  Golfkøller som du ikke lenger bruker??

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Feb 2008

  Med tanke på 2008-sesongen og planer om større aktivitetsnivå, har klubben behov for mer utstyr til bruk i instruksjonssammenheng og til utlån. Har du køller, bag eller annet utstyr som du ikke lenger bruker, og som du kan tenke deg å gi bort til klubben, ring 920 31 073 eller send en mail til post@raumagolf.no.

   
  Greenfee 2008 - nytt tilbud: 1 ukes greenfee

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Feb 2008

  Nytt av året er mulighten for å kjøpe 1 ukes greenfee, dvs. for 7 sammenhengende kalenderdager. Prisen er kr. 600,- for voksne og kr. 300,- Henrik Bjørnstadfor barn og junior.  Dermed vil gjestespillere, eller de av klubbens medlemmer som ikke kjøper årsgreenfee, kunne få en bra rabatt i de tilfellene man spiller mer enn 3 runder på en uke. Ordningen ble vedtatt på styremøtet den 18. februar.  Dugnad - mandager fast dugnadsdag

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Feb 2008

           D U G N A D

  Fast dugnadsdag er mandager kl. 17.00 - ca. kl. 20.

  Banen er i utgangspunktet stengt disse timene.

  Banekomiteen er ansvarlig for organisering av dugnadsarbeidet. Banekomiteen kan du lese mer om her.

  Deltakelselse på dugnad gir rabatt på årsgreenfee / sesongkort. Les mer under pkt. 6 her.

                       

   
  Rauma GK beklager rot med forfallsdato

  Postet av Rauma Golfklubb den 23. Feb 2008

  De fleste av klubbens medlemmer mottok i dag (lørdag 23/2) faktura for medlemskontingent m.m. for 2008. Forfallsdato på fakturaen var satt til 18.02.2008. Vi beklager feilen, og ber alle merke seg at forfallsdato kan endres til 03.03.2008.

  Forklaring

  Rauma GK kjøper faktureringstjenesten av firmaet Edda Digital - Medlemsservice som denne gangen dessverre har somlet med utsendingen. Opprinnelig var utsending av faktura avtalt til 08.02.2008.

  Vil du være sikret å få det nye elektroniske golfkortet innen sesongstart?

  Vi minner om at det i år er svært viktig å betale innen forfallsdato for å være sikret at man kommer med i den store fellesbestillingen av det nye elektroniske golfkortet. Rauma GK sender bestillingen til forbundet i løpet av uke 10. Rauma Golfklubb kan ikke garantere for rask levering "på dagen" av Golfkortet hvis du betaler etter forfall. Dette fordi det ikke lengre er klubben selv som "skriver ut kort".
  Regionmøtet i Surnadal var positivt

  Postet av Rauma Golfklubb den 23. Feb 2008

  Regionmøte i Surnadal feb 2008Rauma Golfklubb deltok fredag og lørdag på det første "regionale golfmøtet" for golfklubbene i Nordmøre og Romsdal, samt Oppdal Golfklubb. NGF's klubbutvikler Petter Hagstrøm deltok også på møtet. Sigurd Nora og Arvid Meyer, som representerte RGK, syntes det var et svært positivt møte der samarbeid mellom klubbene var hovedtema. Hagstrøm var også begeistret for tiltaket som Surnadal GK hadde tatt initiativ til. Intensjonen er at møtet skal holdes årlig. Les mer om møtet på Surnadal GK's hjemmesider.  Regionmøte i Surnadal denne helgen

  Postet av Rauma Golfklubb den 22. Feb 2008

  Regionmøte i Surnadal arrangeres denne helgen, nærmere bestemt fredag 22. og lørdag 23. februar. Fra Rauma GK deltar Sigurd Nora og Arvid Meyer. NGF vil også være representert på møtet. Les mer på Surnadal GK sine hjemmesider.  Klubbhustegningene skaper ikke så mange reaksjoner

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Feb 2008

  Tegningene for nytt klubbhus som ble lagt ut på hjemmesidene den 18. januar, har ikke skapt mange reaksjoner så langt.  Styret ser gjerne at flere engasjerer seg.

   

  Inleggene, som du kan se ved å klikke deg inn under DISKUTÈR nederst i venstremenyen, spriker fra spørsmål om klubben i det hele tatt trenger nytt klubbhus, til mer detaljerte synspunkter på utforming av huset.  En av de som har engasjert seg, stiller spørsmål om ikke huset bør bygges slik at utsikten fra inne i "kafèen" til fjellene blir bedre ivaretatt.

  Styret minner om at oppstart av planleggingen og evnt. vedtak om å bygge nytt klubbhus, ikke er ensbetydende med byggestart i 2008.  

  Styret oppfordrer flere å engasjere seg. Du kan gjerne sende synspunkter til sekretæren pr. email post@raumagolf.no hvis du har problemer med å skrive dine synspunkter rett inn under "DISKUTÈR" i venstremenyen.

  Sakset fra artikkelen den 18.01.2008:

  Montèr Rauma v/ Jan Erik Brevik har på oppdrag fra klubbens styre laget et utkast til nytt klubbhus.  Huset er foreløpig tenkt på ca. 100 m2, pluss en overbygd terrasse.  Her kan du ta en nærmere kikk på det som understrekes å være forløpige klubbhustegninger.

  Prosessen fram mot realisering av prosjektet er lang.  Derfor er det en fordel å komme i gang med planleggingen allerede nå, understreker leder i Rauma Golfklubb, Einar Skorgen, som viser til milepæler i prosessen som årsmøtevedtak, godkjenning av byggemelding, teknisk godkjenning som basis for spillemiddelsøknaden, og til slutt selve spillemiddelsøknaden. 

  Innvilget spillemiddelsøknad er en forutsetning for realisering av prosjektet, og det er en kjent sak at behandlingen av spillemiddelsøknaden kan ta både 2 og 3 år. 
  Golfkortet - NGF orienterer

  Postet av Rauma Golfklubb den 21. Feb 2008

  Det nye elektroniske Golfkortet som skal tas i bruk fra sesongstart, krever at klubben disponerer elektronisk utstyr (PC og kortleser) som gjør det mulig med selvbetjening. I alle fall hvis klubben vil innføre et rasjonelt opplegg for registrering av alle runder. Et krav om elektronisk registrering av alle runder før start, er noe de fleste klubber bør praktisere, mener NGF's klubbutvikler Petter Hagstrøm. Her kan du lese NGF's veiledning og se diverse tilbud som NGF har innhentet på utstyr på vegne av klubbene. På samme nettside finner du også annen relevant info om golfkortet!  Spillemiddelsøknader fra Rauma GK er bekreftet OK

  Postet av Rauma Golfklubb den 13. Feb 2008

  Møre og Romsdal fylke har i brev av 01.02.2008 sendt ut informasjon til kommunene om hvilke spillemiddelsøknader som nå er kontrollert og funnet i orden. Rauma Golfklubb kan glede seg over at både søknad om siste halvdel av tilskudd til 9hullsbanen og søknad om tilskudd til garasjeanlegget er funnet i orden. Vi krysser fingrene og håper på uttelling når vedtak blir gjort i fylket en gang i mai/juni!  NGF Nytt nr. 3 - 8. februar 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Feb 2008

  Har du husket å sende inn ditt HC-kort fra 2007? Les siste nytt fra NGF her!  Legg merke til at NGF har planlagt at den enkelte klubb skal sende inn felles bestilling av det nye elektroniske golfkortet for sine medlemmer i uke 10, dvs. tidlig i mars. Det haster derfor med at du sender inn ditt Handicapkort (kvite kort) fra 2007, i alle fall hvis du vil være sikker på å få ditt nye golfkort til sesongstart!  Send også din epostadresse til post@raumagolf.no slik at vi får oppdatert vårt medlemsregister.  Se forøvrig egen artikkel (med rød tekst) nedenfor.  Baneinformasjon - hull for hull

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Feb 2008

  Hull 8/17Under knappen baneinformasjon i venstremenyene finner du nå en fane som er kalt "Hull for hull".  Her finner du en kartskisse samt en kort omtale av alle banens 9 hull. Kartskissen er den samme som er å finne på hullinfo-skiltene som er plassert ved alle banens røde og gule utslag. Evnt. feil eller ønsker om endringer/tilføyelser meldes til post@raumagolf.no.

   
  NGFs verktøykasse

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Feb 2008

  "Verktøykasse" - gode hjelpemidler for klubben

  Ikke alle er klar over det, men på NGF sine hjemmesider finnes det gode administrative hjelpemidler som kan være til praktisk nytte i det daglige arbeidet i en golfklubb. Noe kan sikkert kopieres direkte, mens andre ting vil være til best nytte dersom det oppfattes som eksempler som klubben kan bruke som utgangspunkt for bearbeidelse og tilpasning til egen klubb og sin egen situasjon.

  Du finner NGFs verktøykasse her  Spørsmål og svar

  Postet av Rauma Golfklubb den 5. Feb 2008

  Nyttig informasjon for nybegynnere og andre. 

  Generelle spørsmål

  På NGF sine hjemmesider finner du forhåpentligvis svar på endel av det du lurer på rundt golfsporten, f. eks. hva angår Grønt kort og Handicap; klikk her!

  Det elektroniske Golfkortet og Personlig profil

  Golfkortet som innføres til ertatning for papirutgaven av Grønt og Hvitt Kort i 2008, og som har skapt en del usikkerhet, kan du lese mer om her på forbundets hjemmesider. Legg merke til at du finner info om Personlig profil m.m. i høyremargen.

  Kostnader ved å spille golf i Rauma Golfklubb

  Er golf en dyr idrett?  Nei, dette er faktisk en myte.  Riktignok finnes det en del klubber i Norge hvor inngangsbilletten for å være medlem og for å spille golf er skremmende høy, men det er ikke tilfelle i Rauma. 

  • For en seniorspiller (fra fylte 22 år) koster det tilsammen bare litt over kr. 3000 for medlemskap og for å spille så mye man vil. 
   • I tillegg kommer utgifter til GrønKortKurs (p.t. kr.1000) og køller/bag (nybegynnersett ca. kr. 2000, eller brukt).
   • For å redusere inngangsbilletten har Rauma GK fastsatt halv medlemskontingent det året man melder seg inn. 
   • Vi minner også om at man ikke kjøpe årsgreenfee (spillerett), men heller velge å betale pr. runde. Aktuelt hvis det f. eks. er kort tid igjen av sesongen.
   • Dugnadsinnsats (min. 10 timer) gir avslag i årsgreenfee (spillerett).

  Det er faktisk veldig rimelig å spille golf i Rauma GK. Se en oversikt over kostnader her.

  Du kan lese mer utfyllende om medlemsskap og innmelding her.

   
  Lovportal for idretten

  Postet av Rauma Golfklubb den 4. Feb 2008

  Det er nå lagt ut en fane i venstremenyen som heter "Lenker". Som et av flere underpunkter under fanen "Lenker" finner du "Lovportal for idretten". Masse interssant stoff vedr. lagsarbeid som f. eks. juridiske betraktninger rundt dette med dugnadsplikt, skatteplikt, arbeidsgiveransvar og kommentarer til basislovnormen for idrettslag for å nevne noe.  Sportskomiteen

  Postet av Rauma Golfklubb den 3. Feb 2008

   

  2012                       

  Navn :                                   Mobltlf.:               Tlf. hjem:                     
   Leder Odd Sekkeseter  982 16640  71 22 12 03
    Geir Per Kvam  971 77959  
    Rigmor Reistad  906 44821  71 22 55 40
    Gunnar Gridset  947 87097  

   

  2011 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Geir Per Kvam

  971 77959

  Ronnie Våge

  900 64604

  Torhild Sandnes

  957 33915

  71 22 18 78

  Frank Åsestrand

  930 57 130

  2010 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Geir Per Kvam

  971 77959

  Ronnie Våge

   

  Torhild Sandnes

  957 33915

  71 22 18 78

  Elisabeth Wiik

  970 05 512

  2009 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Geir Per Kvam

  971 77959

  Ronnie Våge

   

  Torhild Sandnes

  957 33915

  71 22 18 78

  Elisabeth Wiik

  970 05 512

  2008 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Geir Bjerke

  93032651

  Geir Kvam

  97177959

  Torhild Sandnes

  957 33915

  71 22 18 78

  Elisabeth Wiik

  970 05 512

  Instruks for Sportskomiteen

  Pr. 07.01.2008  

  Styret velger leder og medlemmer til sportskomiteen

  Komiteens leder har ansvar for å fordele oppgaver og å innkalle til møter ved behov.

  Lederen har også ansvaret for å etablere gode rutiner for dialogen med styret og øvrige komiteer.

  Komiteen har ansvar for å sette opp klubbens terminliste for alle turneringer og konkurranser gjennom sesongen Dessuten skal komiteen bygge opp kunnskap og kompetanse for bruk av elektroniske hcp-kort i turneringer og resultatservice ved hjelp av IT-systemer og programmer som utvikles gjennom NGF

  Sportskomiteen skal også være kontaktpunkt og tilrettelegger for klubbens medlemmer når det gjelder påmelding til turneringer hos andre klubber og for medlemmenenes sportslige utvikling bl.a. ved treningsopplegg evt. med innleid pro.

  Oppgaver:

  • Planlegge og arrangere sesongens konkurranser/turneringer

  • Fastsette spilleform og særskilte regler for hver konkurranse

  • Utnevne en ansvarlig turneringsleder for hver konkurranse

  • Sørge for at alle klubbens medlemmer blir invitert og påminnet om hver turnering

  • Sørge for invitasjoner til andre klubber og kunngjøre åpne turneringer

  • Ha ansvaret for at banen ved turneringer er tydelig og korrekt merket i forhold til konkurranseformen

  • Ha ansvaret for rekruttering og utdanning av de nødvendige funksjoner for konkurranser i sportskomiteens regi

  • Informere om lokale regler ved konkurransestart

  • Være oppdatert og gi medlemmene hjelp og veiledning i de nye elektroniske løsninger i forhold til hcp-kort, påmeldingsrutiner og resultatservice

  • Være kontaktpunkt og tilrettelegger for organisert treningsopplegg for klubbens medlemmer

  • Være kontaktpunkt for spillegrupper som ønsker å delta i turneringer på andre baner

  • Utarbeide årsberetning over komiteens virksomhet innen 1. november

  • Foreslå gjenvalg og/eller nye medlemmer til turneringskomiteen.  Organisasjonsplan Rauma Golfklubb

  Postet av Rauma Golfklubb den 31. Jan 2008

  I klubbens vedtekter (lov) redigert og godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets 27.01.2007, og vedtatt av klubbens årsmøte den 13.02.007, heter det i §11 - pkt. 9 at årsmøtet skal behandle og vedta klubbens organisasjonsplan.  Dette punktet er noe alle klubber i følge NIF er forpliktet å ha i sine vedtekter. 

  Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

  Årmøtet den 11.12.2007 vedtok den aller første organisasjonsplan for Rauma Golfklubb.  Planen kan du studere nærmere her
  Klubbens hjemmesider

  Postet av Rauma Golfklubb den 31. Jan 2008

  Oppdatering av hjemmesidene: Instruks for hver enkelt komite og hvem som er med i hver enkelt komite er nå oppdatert.  Se "Komiteer" i venstremenyen hvor du finner en knapp for hver komite. Det samme gjelder styret og hvem som er valgt til de forskjellige verv av årsmøtet den 11.12.2007. Se "Styret" under knappen "Organisasjon" der du også finner klubbens første organisasjonsplan. Evnt. trykkfeil eller mangler mht. telefonnummer etc. meldes til post@raumagolf.no.

   
  NGF-nytt nr. 2 - 25.01.2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2008

  NGF orienterer:  Hold deg oppdatert og les forbundets eget informasjonsskriv NGF-NYTT.  Idrettsregistreringen 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2008

  NGF er misfornøyd med at noen klubber er trege med sin innrapportering, men Rauma GK er heldigvis ajour. Se forbundets liste her.  Org.nr. og andre viktige data om klubben

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2008

  Viktige nøkkeldata for Rauma Golfklubb:

  Organisasjonsnr.: 00 982 132 819 MVA

  Kontonr.: 4087.24.30085

  IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse: SPARNO22

  Klubbens nr. i NIF, benyttes f eks i forbindelse med spillemiddelsøknad: 15390162.

  For mer spesifikke data vedr. golklubben; se "Kontakt oss" øverst og midt på hjemmesiden!

  Rauma Golfklubb er registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret.

  Stiftelsesdokument for Rauma Golfklubb.
  Klubbkomiteen

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2008

   2012  Navn:     Mobiltlf.: Tlf. hjem: 
   Leder:  Torhild Sandnes  957 33 915  71 22 18 78
     Ellen Straume    71 22 54 50
     Anita Strandabø  988 40 095  
  Lillian Westgård  957 00 030

  2011, 2010, 2009

  Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Torhild Sandnes

  957 33 915

  71 22 18 78

  Ellen Straume

  924 07 241

  71 22 54 50

  Ada Sætrang

  988 40 095

  Lillian Westgård

  957 00 030

  2008 (utgått)

  Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Torhild Sandnes

  957 33915

  71 22 18 78

  Ellen Straume

   

  71 22 54 50

  Målfrid Sekkesæter

  924 33 704

  Lillian Westgård

  957 00 030

  Kjøkkenliste legges ut her eter hvert....Målfrid, Ellen, Torhild og Lillian utgjrø klubbkomiteen.

   

  Instruks for Klubb-komiteen

   

  Pr. 07.01.08

  Styret velger leder og medlemmer til klubb-komiteen. Lederen har ansvar for å innkalle til møter ved behov, samt å ha dialog med styret.

  Komiteen har ansvaret for klubbens sosiale aktiviteter og sammenkomster der målet er å fremme hygge og trivsel blant medlemmene. Dessuten skal komiteen stå for drift og renhold av klubbhuset og for servering og salg ved klubbens arrangementer.

  Oppgaver :

  • Forberede, arrangere og utføre servering og salg ved turneringer og andre arrangementer.

  • Besørge tilgjengelighet av forfriskninger ved dugnader etc.

  • Kjøpe inn og etterfylle mineralvann-skapet.

  • Føre eget regnskap over innkjøp og omsetning.

  • Planlegge, forberede og gjennomføre trivselsfremmede tiltak for medlemmene.

  • Utarbeide årsberetning m/regnskap innen 1. november.

  • Foreslå gjenvalg og/eller nye medlemmer til klubbkomiteen.  Sponsorkomiteen

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2008

   Sponsorkomiteen 2009, 2010, 2011 og 2012

  Sigurd Nora er leder av sponsorkomiteen også i 2012.  Han har også vært komiteens leder i 2008, 2009, 2010 og 2011. I alle disse årene har sponsorkomiteen stått for nærmere 20 % av klubbens inntekter.

  2012, 2011, 2010, 2009 Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Sigurd Nora

  906 53 632

  71 22 95 10

  Øystein Sandnes

  950 71 332

  71 22 18 78

  Odd Sekkesæter

  982 16 640

  71 22 12 03

  Rolf Brevik 926 22 996 71 22 20 27

   

  Sponsorkomiteen 2008 (utgått)

  Leder av sponsorkomiteen 2008 er Sigurd Nora. Komiteen er en viktig brikke i klubbens streben etter å skaffe penger til den daglige driften. Sponsorkomiteen er bl. a. ansvarlig for salg reklame på flaggene, på skiltene ved alle utslag, på skiltene på drivingrangen og på skiltene på klubbhusveggen.

  2008 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

  Leder

  Sigurd Nora

  906 53 632

  71 22 95 10

  Øystein Sandnes

  950 71 332

  71 22 18 78

  Odd Sekkesæter

  982 16 640

  71 22 12 03

   

  Instruks for Sponsorkomiteen

  Pr. 07.01.2008

  Styret velger leder og medlemmer til sponsorkomiteen.

  Komiteens leder har ansvar for å fordele oppgavene og å innkalle til møter ved behov.

  Lederen har også ansvaret for å etablere gode rutiner for kontakten med sponsorene og for dialogen med styret og de øvrige komiteene.

  Sponsorkomiteen har ansvar for å selge inn, realisere og følge opp klubbens sponsoravtaler.

  Oppgaver :

  • Kartlegge åpenbare og tenkelige eksponeringsmuligheter for sponsorer på banen, klubbhus, maskiner, trykksaker og www.raumagolf.no

  • Foreslå veiledende pris for de ulike eksponeringsstedene.

  • Kartlegge og opprette dialog med aktuelle sponsorer og øvrige mulige samarbeidspartnere.

  • Kartlegge og evt. avtale sponsorenes interesse for tilstelninger, golfkurs, instruksjon og turneringer.

  • Utvikle samarbeidsopplegg med sikte på bidrag av varer eller tjenester for aktuelle sponsorer som ønsker en slik samarbeidsform i stedet for penger.

  • Sørge for oppfølging/fornyelse av eks. avtaler. Vurdere tidsplaner for oppfølgingstiltak.

  • Ha ansvar for å fjerne eksponering hvis sponsorer ikke ønsker å fortsette samarbeidet.

  • Lage årsmelding om komiteens virksomhet innen 1. november.

  • Foreslå gjenvalg og/eller nye medlemmer til sponsorkomiteen.  Valgkomiteen

  Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2008

  Valgkomiteen

  Det er ikke mange som tenker over det, men valgkomiteen med sin leder i spissen er kanskje en av de aller viktigste brikkene i klubben. 

  I Rauma Golfklubb er det ønskelig at valgkomitearbeidet ikke skal dreie seg om en hastig telefonrunde siste uka før årsmøtet.  Valgkomiteen skal drive et kontinuerlig arbeid gjennom hele året. Se punktet "Mellom hvert årsmøte" nedenfor. 

  Les mer om valgkomiteens arbeid på NGF's hjemmesider.

  2012

  leder

  Arvid Meyer

  926 22 223

  71 22 58 25

  Vivian Voldstad

   481 23 117

  Sigurd Nora

  906 53 632

  71 22 95 10

  Ada Sætrang (vara)

  988 40 095

  Instruks for valgkomiteen

  Pr. 07.01.2008

  Årsmøtet velger en valgkomite med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem etter innstilling fra styret. Funksjonstid er 1 år.

  Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver og har ansvaret for at alle funksjoner og roller i klubben blir ivaretatt av kyndige og motiverte medlemmer.

  Komiteens leder innkaller til møter ved behov og har ansvaret for dialogen med styret.

  Til hvert årsmøte :

  I henhold til klubbens vedtekter § 11 skal valgkomiteen innstille til følgende valg på årsmøtet:

  • Leder for ett år av gangen
  • Nestleder for 2 år av gangen
  • 3 styremedlemmer for 2 år av gangen, hver med følgende tilleggsoppgaver
   • sekretær
   • regnskap/økonomi
   • leder av banekomiteen
  • 2 varamedlemmer til styret for 2 år av gangen
  • 2 representanter til Rauma Idrettsråd
  • 2 revisorer for ett år av gangen
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

  Mellom hvert årsmøte:

  Valgkomiteen skal kontrollere at den valgte organisasjonen fungerer i henhold til de vedtatte formål , samt å :

  • Bistå styret med å velge medlemmer til klubbens komiteer og utvalg.

  • Ha en konstruktiv dialog med klubbens medlemmer og kartlegge mulig interesse for ulike verv i klubben enten det nå er styret, utvalg eller komiteer.

  • Gjennomføre en god samtale med dem som foreslås til et tillitsverv i klubben og forsikre seg om at vedkommende er innforstått med oppgaven og samtykker til forslag om valg, evt. gjenvalg.

  • Være kontaktpunkt for tillitsvalgte og medlemmer dersom det oppstår samarbeidsproblemer eller konflikter som ikke finner sin løsning i organisasjonsleddet.

  • Foreslå nye og/eller innstille på gjenvalg av medlemmer til valgkomiteen for klubbens styre i god tid før årsmøtet.  Banens 9 hull - kartskisse og kort beskrivelse

  Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jan 2008

  Ny indeks på hullene fra 01.01.2010 etter resloping av Rauma Golfbane foretatt av NGF høsten 2009.  Se scorekort for 2010 - 2012.

  Hull 1/10
  Hull 1/10 er et litt tungt par 3 hull. Svak motbakke og ofte motvind. OB på venstre side mot vegen. Greenbunker venstre side er dyp og bratt.

   

  Hull 2/11
  Hull 2/11 er et par 4 hull som gir muligheten for et langt førsteslag. Satser du langt blir imidlertid landingsområdet forholdsvis trangt. OB et stykke ute i roughen på høyre side mot vegen. Noen trær i fairway som hindringer. Vær spesielt varsom ved utslag fra gul tee - alltid vikeplikt for gående/syklende/ridende/kjørende! Spiller du alene, er det ikke tillatt å slå ut fra gult utslag når dette er plassert slik at ballen må krysse vegen! Se kartet!

   

  Hull 3/12
  Hull 3/12 er et utfordrende par 3 hull der greenen ligger trangt. Grennen har dessuten fall mot høyre. Unnabakke med fall ca. 6 m.

   

  Hull 4/13
  Hull 4/13 er et par 4 hull der man får vann i spill på utslaget. Banens eneste fairway med skråning (ved dogleg). Sidevannshinder på venstre side. OB mot vegen fra doglegg og inn.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hull 5/14
  Hull 5/14: Par 5 og banens mest krevende hull. Hele 479 m fra gul tee. Her skal du slite for å oppnå par! Stort sett omkranset av skog. Dogleg venstre to ganger. Greenen ligger 6 m opp og er delvis skjult ved innspill fra dogleg nr. 2. Sidevannshinder venstre side fram til vel midt mellom 1. og 2. dogleg. Dyp fairwaybunker 50 m før greenen. Fridropp hvis du havner i gammel kanonstilling fra krigens dager.

   

  Hull 6/15
  Hull 6/15: Par 3 og kanskje banens letteste hull selv om greenen ligger skjult bak en liten haug. Ofte motvind. OB i skogkanten høyre side og bak skogholtet langs vegen bak greenen.

   

  Hull 7/16
  Hull 7/16: Flatt, men tungt par 3 hull. Langt og ofte motvind. Hele 171 m fra gul tee. OB høyre side mot vegen, og mot drivingrange på venstre side.

   

  Hull 8/17
  Hull 8/17: Flatt par 4 hull der du med et forholdsvis langt førsteslag (ca. 200 m fra gul tee) får et greit innspill på ca. 70 m. OB venstre side mot drivingrange, høyre side ca. 10 m inn i skogen og mot vegen bak dogleg/green. Noen trær som hindringer.

   

  Hull 9/18
  Hull 9/18: Flatt og helt åpent par 4 hull med dogleg høyre. Lett å rulle over greenen. OB venstre side mot drivingrange.
  HANDICAPREVISJON 2008

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jan 2008

  HANDICAPREVISJON 2008 - send inn ditt HC-kort for 2007 snarest! 

  til Eks. HC-kort 2007Rauma Golfklubb, Postboks 306, 6301 Åndalsnes så snart som mulig! Ikke vent med å sende inn kortet ditt!  Det kan forsinke utsendingen av ditt nye elektroniske golfkort! Samtidig bør du gi klubben informasjon om en korrekt epostadresse.  Husk også å være nøye med å melde evnt. ny bostedsadresse!

  I forbindelse med overgangen fra papirbasert handicapkort til plastkort, samt de nye handicapbestemmelsene, vil Rauma Golfklubb legge opp til :

  1. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn sine handicapkort for 2007 til Rauma Golfklubb snarest.
  2. Alle kortene behandles av Handicapkomiteen. De som oppnår eksakt handicap skal registreres med en stjerne * (asterisk) i handicapkortet og i spillerens handicapregister.
  3. Klubben legger inn data for alle medlemmer i Golfbox.
  4. Alle medlemmer som klubben har registrert e-postadresse på, skal ha fått informasjon fra klubben om sitt brukernavn og passord for å komme inn i Golfbox. Hvis du ikke har fått det, henvend deg da til rigmor@reistad.as
  5. Klubben bestiller og distribuerer de nye golfkortene.
  6. Når sesongen starter har hvert medlem selv ansvar for å registrere handicaptellende runder i Golfbox, enten via PC i klubbhuset eller på hjemme-PC. Markør må bekrefte scoren på tilsvarende måte.

  Handicapkortet ditt for 2007 er gyldig til 31.mars 2008. Dersom du i løpet av vintermånedene har planlagt ferie eller reise med golfspill, eller av andre årsaker vil beholde original-kortet, kan du sende en kopi av kortet til Rauma Golfklubb, Postboks 306, 6301 Åndalsnes.

  Ad. pkt. 2: Rauma Golfklubb velger å kjøre dette opplegget til tross for det som NGF informerer om i artikkelen "Informasjon fra NGF som gjelder alle klubber og spillere" den 18.01.2008.
  NGF’s HANDICAP-BESTEMMELSER - ENDRINGER

  Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jan 2008

  Endringer i handicapbestemmelsene er foretatt i løpet av 2007. Endringene er viktige for alle norske golfspillere. Det er derfor svært viktig at den enkelte spiller setter seg inn de nye bestemmelsene.

  Fra og med 2008 vil medlemmer i norske golfklubber få sitt eget plastkort (elektronisk golfkort) med tilknytning til nettstedet www.golfbox.no. Der blir navn, klubb og handicap registrert. Alle golfklubber er i forbindelse med overgangen pålagt å gjennomføre en grundig handicap-revisjon for sine medlemmer.

  Fra 2008 vil det bli et skille mellom de spillerne som har ”et statistisk korrekt handicap”, og spillere som ikke har det.

  I de nye handicap-bestemmelsene som ble revidert i 2007, heter det:

  4. Man må registrere minst 4 handicaptellende runder pr. sesong for å opprettholde et gyldig ”turneringshandicap”. Se punkt 4.5.6

  4.5.6 Spilleren skal etter sesongen innlevere handicap-kortet til handicap-komiteen for årsrevisjon. Spilleren skal ha minst fire handicap-tellende runder i løpet av året for å gi handicap-komiteen tilstrekkelig informasjon om spilledyktigheten.

  Hvis en spiller unnlater å spille minst fire handicaptellende runder, vil spillerens handicap ikke lenger være statistisk pålitelig og skal normalt ikke aksepteres i turneringer hvor det kreves EGA eksakt handicap.

  Nå er det slik at vår egen klubbs handicapkomite kan beslutte i hvilken grad eksakt handicap skal gjelde for spill i klubbturneringer. Dette spørsmålet er ennå ikke behandlet i Rauma Golfklubb, bl.a. fordi vi ønsker oss informasjon om hvilken linje våre naboklubber legger seg på.

  De viktigste endringene i handicapbestemmelsene fra 2007 er:

  • En helt ny metode for å etablere handicap ( ved overgang fra grønt kort ) ( p. 5.5 )

  • Alle handicaptellende runder for opp- og nedskrivning må registreres før start p. 5.6

  • Det innføres 9-hulls handicaptellende runde i handicapkategori 3-5 (hcp 11,5 – 36.0)

  • Man må registrere minst fire handicaptellende runder pr. sesong for å opprettholde et gyldig turneringshandicap ( p. 4.5.6 )

  De komplette handicapbestemmelsene finner du på NGF’s hjemmesider www.golfforbundet.no

  PS!  Rauma Golfklubb velger å kjøre dette opplegget til tross for det NGF informerte om i artikkelen "Informasjon fra NGF som gjelder alle klubber og spillere" den 18.01.2008.
  Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010

  Postet av Rauma Golfklubb den 24. Jan 2008

  Golfklubbens prosjekter på kommunale planer. 

  Dette er en betingelse for å kunne søke om spillemidler.  For øyeblikket er både 9-hullsbaneprosjektet, garasjeprosjektet og nytt klubbhus til behandling eller i køen for å bli behandlet.  Rullering av den kommunale planens handlingsprogram for 2008 skal opp i kommunens faste planutvalg den 30.01.2008. 

  Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 som ble vedtatt av kommunestyret i K-sak 96/06 den 19.12.2006, er å finne på kommunens hjemmsider.  Planens handlingsprogram er å finne i kap. 4.  En oversikt over prioriterte idrettsanlegg framgår av pkt. 4.8 (side 16).  Rauma Golfklubb sine prosjekter er også omtalt på side 10-11. Planen i sin helhet kan du se her.

  Som kjent har klubben en forhåndsgodkjent spillemiddelsøknad på 9-hullsbaneprosjektet på 1 mill. kroner.  Av dette ble 0,5 mil. kroner innvilget i 2007.  Fornyet søknad om ytterligere 0,5 mill. kroner vil forhåpentlig bli innvilget i 2008. 

  Garasjeprosjektet vil du ikke finne opplistet i den kommunale planen.  Dette fordi såpass små prosjekter (under 0,4 mill.) kan omsøkes og behandles uten krav om å måtte stå på planen.  Søknad om spillemidler ble fremmet i september 2007.  Kommunal forhåndsgodkjenning for garasjeprosjektet ble gitt 29.11.2007.

  Nytt klubbhus er å finne på lista over innmeldte prosjekter.  Rauma Golfklubb har til hensikt å levere inn formell søknad om spillemidler til klubbhus i løpet av august/september 2008.  Før den tid må planene godkjennes av et ekstraordinært årsmøte, trolig til våren.8. januar 2007, avtale med grunneierne er i boks.

  Rullering av planens handlingsprogram for 2008 skal opp i kommunens faste planutvalg den 30.01.2008.  Her er både siste halvpart av 9-hullsbaneprosjektet og garasjeprosjektet prioritert av kommunens saksbehandler, kultursjef Harald Krøvel.  Innstilling til vedtak kan du se her.  Innstillingen er identisk med tilrådd prioritering fra Rauma Idrettsråd.  Klubbens styre med leder Einar Skorgen (t.h.) i spissen må vente til mai/juni 2008 før man vet utfallet av klubbens spillemiddelsøknader.

  Omtale av saken i Åndalnes avis den 24.01.2008 ser du her.

   

   
  Viktig informasjon vedrørende årsrevisjon av handicap

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Jan 2008

  Informasjon fra NGF som gjelder alle klubber og spillere.

  Det har dukket opp mange spørsmål rundt dette emnet, og NGF v/ Ole Jacob Bye har i dag sendt ut informasjon som forhåpentligvis vil gi et entydig svar til alle.

   18. januar 2008

  I henhold til EGAs regelverk skal alle spillere ha gjennomført minimum 4 handicaptellende runder i løpet av sesongen 2007 for at et eksakt spillehandicap skal settes før sesongen 2008.

  Da ikke alle klubber benyttet Golfbox i 2007, og det per tiden ikke er funksjonalitet i vårt system som kontrollerer at minimum antall runder er registrert, innføres ikke kravet for sesongen 2008.

  Funksjonaliteten i systemet vil være på plass til sesongen 2009

  For klubber som allerede har revidert sine spillere med eller uten de fire handicaptellende rundene, behøver man ikke å gjøre ytterligere revisjon.

  Alle spillere vil derfor få et godkjent turneringshandicap i 2008.

  For alle klubber gjelder derfor følgende:

  Med Golfkortet som innføres i 2008 er spilleren selv pålagt å føre minst fire handicaptellende runder i løpet av 2008. Dette gir alle klubber en mulighet til å revidere spillernes handicap i Golfbox etter sesongen.
  Planer om nytt klubbhus

  Postet av Rauma Golfklubb den 18. Jan 2008

  Nytt klubbhus på Setnesmoa?  Rauma Golfklubb ligger ikke på latsiden selv om golfaktivitetene ligger i vinterdvale.  Klubbens styre forsøker å tenke langsiktig.  Nytt klubbhus er i så måte noe styret mener man må begynne å tenke på, i alle fall på tegnebrettet.

  Montèr Rauma v/ Jan Erik Brevik har på oppdrag fra klubbens styre laget et utkast til nytt klubbhus.  Huset er foreløpig tenkt på ca. 100 m2, pluss en overbygd terrasse.  Her kan du ta en nærmere kikk på det som understrekes å være forløpige klubbhustegninger.

  Prosessen fram mot realisering av prosjektet er lang.  Derfor er det en fordel å komme i gang med planleggingen allerede nå, understreker leder i Rauma Golfklubb, Einar Skorgen, som viser til milepæler i prosessen som årsmøtevedtak, godkjenning av byggemelding, teknisk godkjenning som basis for spillemiddelsøknaden, og til slutt selve spillemiddelsøknaden. 

  Innvilget spillemiddelsøknad er en forutsetning for realisering av prosjektet, og det er en kjent sak at behandlingen av spillemiddelsøknaden kan ta både 2 og 3 år. 

   18. januar 2008
  VELKOMMEN TIL KLUBBEN ONLINE X!

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jan 2008

  Klubben Online er et hjemmeside-verktøy levert av n3sport. Løsningen er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund og norske særforbund.

  Du som er ansvarlig for denne løsningen, må logge deg på i verktøykassa i venstre meny for å legge ut nyheter på siden. Der kan du også slette denne "startnyheten". Passord og bruker har du mottatt på mail fra n3sport.

  Ditt Klubben Online X-abonnement gir klubben:

  • Egen hjemmeside på internett, tilgjengelig for alle klubbmedlemmer.
  • Informasjon fra krets og forbund samt terminlister, resultater og tabeller.
  • Medlemsregister som er lett tilgjengelig for de tillitsvalgte, oversiktlig og enkelt å vedlikeholde.
  • Diskusjonsside hvor alle kan si sin mening om det som skjer i klubben.
  • Arkiv for dokumenter og bilder.
  • Aktivitetskalender med egne aktiviteter som f eks treninger, møter etc.
  • Mulighet til å sende SMS fra hjemmesiden.

  Du kan også få spesialutviklet et eget design for hjemmesiden din. Ta kontakt med n3sport for mer informasjon om dette.

  Link til brukerveiledning for Klubben Online X

  Kontakt n3sport as
  Du når oss på e-post: post@n3sport.no eller telefon: 48 100 800.
  Du får også mer informasjon om Klubben Online på http://idrett.speaker.no.
  NGF's klubbutvikler besøker Rauma

  Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jan 2008

  Petter Hagstrøm
  Mandag 21. januar får Rauma GK besøk av NGF's klubbutvikler for midt-Norge, Petter Hagstrøm.  På møtet vil Hagstrøm gjøre seg kjent med vår klubb samtidig som han vil informere om hva han og NGF har å bidra med på feltet "klubbutvikling".  Det er NGF og Hagstrøm har bedt om et møte med klubbens styre, varamedlemmer og komitèledere.  Ortofoto 2006

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Jan 2008

  Her ser du et såkalt ortofoto (vertikalfoto) tatt ca. 1. august 2006, altså en måned før sloping av 9-hullsbanen ble utført av NGF.  Hullnr. er påført ved den enkelte green, mens rød linje viser tenkt spillelinje fra gul tee.
  Rauma Golfbane. Ortofoto (vertikalfoto) fra sommeren 2006 tatt ca. 1 mnd. før sloperating av 9-hullsbanen fant sted.  Historiske bilder/malerier Åndalsnes og Setnesmoa

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Jan 2008

  Rauma Golfklubb sin bane ligger som de fleste vet, ved Setnesmoen miltærleir, like utenfor Åndalsnes sentrum.  På denne siden vil vi forsøke å samle et utvalg av bilder og malerier som kan være av interesse, - ikke nødvendigvis bare golfrelaterte bilder. 

  1867 Maleri "Romsdalshorn"
  Maleri av JOHAN FREDRIK ECKERSBERG: Romsdalshorn, 1867. Setnesmoen og golfbanen ligger temmelig nøyaktig midt i bildet.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ------------------------------------------------------------------

  1905: Den første golfturneringen som er dokumentert spilt i Norge, ble spilt på Setnesmoen den 31.07.1905, ganske nøyaktig der dagens golfbane ligger.  Legg merke til teksten helt nederst på bildet fra 1905 nedenfor.

  Det historiske bildet fra 1905. Kilde: Romsdalsmuseets fotoarkiv.

   

  --------------------------------------------------------------------------- 

  1910: Dette bildet (nedenfor) er også fra Setnesmoen.  Rauma Golfklubb har fått bildet av en kar som avtjente verneplikten på Setnesmoen militærleir i 1939.  Bildet er trolig tatt så tidlig som ca. 1910.

  1920: Golf på Setnesmoen.
  Ca. 1910. Golf på Setnesmoen. Vengetindene i bakgrunnen. Legg merke til de 2 personene i bakgrunnen litt til venstre som også spiller golf.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Et forstørret utsnitt av de 2 personene i bakgrunnen viser tydelig at de spiller golf (se nedenfor).

  1920: bildedetalj
  Bildedetalj 1910

   

   

   

   

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  1997: Rauma Golfklubb blir stiftet den 3. juli av disse 5 karene.

   

  1997: Rauma GK stiftes 3. juli
  Disse 5 karene stiftet Rauma Golfklubb 3. juli 1997.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  --------------------------------------------------------------------------- 

  1998: Klubben omtales på forsiden av NGF's håndbok for 1998 der bildet fra 1905 er sammenstilt med bildet fra 1997.

   

  NGF håndbok 1998

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Oppdadert: 29.10.2011 AM - 1) Kvalitetsforbedret 1905 bildet. 2) 1920 endret til 1910 på Sødahl-bildet.

   

   
  Interesse for historiske bilder?

  Postet av Rauma Golfklubb den 12. Jan 2008

  Historikk.  Vi har samlet noen historiske bilder/maleri som du finner under menyen "Historikk" i venstremenyen.  Har du, eller kjenner du noen som har, gamle bilder som kan være interessant å legge ut, så nøl ikke med å ta kontakt med klubben.  Flyfoto Åndalsnes og Setnesmoen

  Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jan 2008

  Her kan du se aktuelle flybilder/oversiktsbilder.

  Skråfoto over Åndalsnes tatt sommeren 2007 - Rauma Golfklubbs bane på Setnemoen midt i bildet.