Opplæringsvideoer i GolfBox (for klubbadministrasjon)

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Des 2009

I forbindelse med overgangen fra medlemsarkivet i Klubben Online til at alle klubber nå vil benytte seg av GolfBox til all medlemsadministrasjon er det laget 4 opplæringsvideoer til bruk for administratorer i GolfBox .

 

Disse tar for seg søk etter medlemmer, opprett nytt medlem, grupper og endre hjemmeklubb. Videoene (mp4-filer) er ment som en rask innføring i de 4 emnene. Klikk her.

Dette er mp4-filer.  Du må kanskje laste ned noe som heter VLC Media Player, den spiller av alle formater. Du kan finne den på www.videolan.org.
Protokoll fra årsmøtet den 08.12.2009

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Des 2009

Årsmøte-referatet, eller protokollen om du vil, fra årsmøtet som ble avholdt tirsdag 8. desember, finner du her: Årsmøte 2009-12-08 protokoll.Julegave til idretten: Moms-ordning lovet på plass

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Des 2009

Det blir refusjon for moms ved bygging av idrettsanlegg fra 1. januar 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen og kulturminister Anniken Huitfeldt bekreftet sammen i dag (18.12.2009) innføring av en ordning for idrettslag, med refusjon av moms for bygging av idrettsanlegg berettiget til spillemidler, fra 1. januar 2010. Les mer her.Informasjon vedrørende pålogging til GolfBox for spillere

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Des 2009

VIKTIG INFO FRA NGF TIL ALLE GOLFSPILLERE 19.12.2009: Norges Golfforbund og klubbene har implementert GolfBox også som medlemsadministrasjon for alle golfklubber i Norge. Dette medfører endringer i pålogging i GOLFBOX.

 

Dette innebærer at NGF, sammen med Sportmedia, har etablert en ny hovedside for golfnorge, og all pålogging til GolfBox må fra nå av må gjøres gjennom www.norskgolf.no. (Det vil senere også være mulig å logge på via klubber websider). Websiden er midlertidig, og blir endret.

Dette betyr at du første gang du logger deg på GolfBox nå, vil bli bedt om å verifisere eller legge inn din epost-adresse, og når du gjør det vil du få tilsendt ditt nye passord til GolfBox og kan logge deg på. Dersom du mot formodning ikke har en epost adresse så vil du få informasjon av systemet ved pålogging om hvordan du skal få tak i ditt nye passord.
Prosjekt Mulligan - info pr. 14/12-09 - ny IT-løsning i bruk fra 17/12-09

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Des 2009

På Golftinget 2009 ble det besluttet å gjennomføre implementering av den nye løsningen for medlemsadministrasjon GolfBox, og det begynner nå å bli klart for å implementere løsningen for alle klubbene.

Den nye ”alt-i-ett” løsningen for medlemsadministrasjon er i ferd med å implementeres for alle golfklubber i Norge, og for at løsningen skal være tilgjengelig for alle golfklubber fra 1. Januar 2010, vil vi implementere løsningen i tre steg.
 • Konvertering til ny løsning og åpning av den nye løsningen for kontroll og verifisering av data og innhold
 • Offisiell åpning av den nye løsningen med alle nødvendige basisfunksjoner
 • Implementering av nye funksjoner og utvidelser

Denne tre-stegs implementeringen innebærer at vi fra den 15.12.2009 kl 18:00 til den 17.12.2009 kl 08:00 tar det eksisterende systemet ned og gjennomfører konvertering til det nye systemet. I denne perioden vil prosjektet og pilotklubber teste at konverteringen går slik den skal og at de nødvendige data for oppstart er på plass, og vil ber derfor om at alle klubber gjennomfører nødvendige opprydninger i det eksisterende systemet FØR den 15.12.2009 kl 18:00.

Etter dette vil det nye systemet vil åpnes den 17.12.2009 kl 08:00 slik at alle klubber kan logge seg på, og vi ber da om at klubbene logger seg på det nye systemet for å sjekke at deres respektive data er konvertert riktig og ikke minst for å gjøre dere bedre kjent med systemet før det nye året og sesongen starter for fullt. Det er også viktig at dere her melder fra til prosjektet om eventuelle kritiske feil eller mangler dere eventuelt finner.

Den offisielle åpningen av den nye løsningen er 1. Januar 2010 kl 08:00, og løsningen vil da ha all den basis-funksjonalitet som er nødvendig for administrering av klubbens medlemmer. Dette innebærer at det i perioden fra 17.12.2009 og frem til den offisielle åpningen vil være enkelte mangler på funksjonalitet, som vil bli implementert før den offisielle åpningen av den nye løsningen 1. Januar. Det vil i denne perioden også være redusert support, og det er kun kritiske mangler og feil som vil bli håndtert. Vi ber derfor klubbene om å sende eventuelle ønsker og lignende til egen e-postadresse for dette.

Etter åpning av den nye løsningen, vil det fortløpende implementeres ny og utvidet funksjonalitet frem til sesongstart. Fordi det er svært forskjellig sesongstart for klubbene i Norge, så har prosjektet definert 1.4.2010 som dato for sesongstart, og det vil frem mot denne datoen fortløpende implementeres ytterligere forbedringer og tilpasninger til løsningen.

Integrasjon av økonomi og fakturaløsningene som er varslet, vil bli informert om i egen infomail til alle klubber.

For å bistå til å gjøre overgangen til den nye løsningen så effektiv og smertefri som mulig for alle, ber vi som sagt om at dere:

- Innen 15.12.2009 kl 18:00 gjennomfører opprydning i deres medlemsregistre i det eksisterende systemet

- Etter 17.12.2009 kl 08:00 logger dere på det nye systemet og gjør dere kjent med innhold og funksjonalitet

MVH

Prosjekt Mulligan
NGF-nytt nr. 17/2009, 13. desember

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Des 2009

Siste nytt fra NGF sentralt til klubbene finner du her.Prosjekt Mulligan - mer detaljert info - VIKTIG FOR ALLE I STYRE OG KOMITEER!

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Des 2009

Fra NGF pr. 27.11.2009: Vi vil gjerne få takke for godt gjennomført Golfting, og ikke minst for støtten dere alle viste til Prosjekt Mulligan gjennom å enstemmig gi oss mandat til å implementere den nye IT løsningen for golf-Norge. Som nevnt i vår presentasjon på Golftinget så er den nye IT løsningen basert på at alle funksjoner skal plasseres inn i GolfBox, og vi er nå i ferd med å gjøre klart for å gå over til den nye løsningen."

 Prinsippskisse funksjoner, jfr. Golftinget nov. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG INFO: Se presentasjonen vedr. ny IT-løsning (20 sider) på vist på Golftinget 21. - 22. nov. 2009; klikk her.

Info til alle golfklubber - ultimo november 2009 (en uke etter Golftinget):

Når vi nå skal igang med å implementere løsningen så vil vi gjerne redegjøre for noen forutsetninger og praktiske opplysninger som er viktig for dere som klubber:

Opplæring på den nye løsningen i perioden 7. - 15. Desember 2009

For å sikre datakvalitet og overføring av data til den nye løsningen, vil den nye løsningen vil pre-lansert 17. Desember (se under) slik at dere som klubber i perioden frem til offisiell lansering, kan gå inn i systemet og verifisere at det nye systemet inneholder de data som var i det tidligere systemet. I denne mellomperioden er imidlertid den golf-Norges nye supportløsningn ikke er helt på plass ennå, og vi henstiller derfor innstendig ALLE klubber om å delta på et av de følgende kurstidspunkter:

- 7. Desember: Vestfold

- 8. Desember: Oslo

- 9. Desember: Kristiansand

- 10. Desember: Stavanger

- 11. Desember: Bergen

- 12. Desember: Trondheim

- 13. Desember: Molde (søndag)

- 14. Desember: Bodø

- 15. Desember: Tromsø

Egen invitasjon til opplæringsdagene sendes ut til alle klubbene, og dere bes svare på denne og bekrefte at dere stiller og hvilken dag dere stiller på opplæring. Hver klubb får anledning til å stille med 2 deltakere.

Leveranse av løsningen

Løsningen leveres i forhold til dere som klubber, i tre delleveranser:

- Pre-lansering: 17. Desember 2009 kl 08:00

Vi pre-lanserer løsningen for test den 17. Desember kl 08:00. Fra dette tidspunktet er løsningen aktiv og implementert, men det vil mangle noe funksjonalitet frem til offissiell lansering, og vi henstiller derfor til alle om at dere i perioden frem til offisiell igangsettelse (1.januar 2010) går gjennom systemet for å bli litt bedre kjent med det, og for å verifisere at dataene fra den tidligere løsningen er kommet med og ligger riktig. I denne perioden har vi kun begrenset supportmulighet og vi henstiller derfor også til at så mange som mulig deltar på kurs, og at henvendelser til support kun gjøres når det er kritiske feil eller mangler i dataene dine i den nye løsningen.

- Lansering: 1. Januar 2010 kl 08:00

Vi har offisiell åpning og lansering av den nye løsningen 1. Januar kl 08:00. Fra dette tidspunktet er løsningen implementert og i drift for alle klubber med all den basisfunksjonalitet som er strengt nødvendig for å igangsette løsningen. Det vil imidlertid være enkeltfunksjoer og funksjonalitet som vil lanseres fortløpende frem mot ”sesongstart”, og vi henstiller til alle klubber at support kun benyttes for å rapportere feil og mangler. Ønsker til fremtidig funksjonaltet ber vi om at meldes til egen epostadresse (se lenger ned under ”Support”).

Faktureringsløsningen gjennom sendregning.no som ble informert om på Golftinget, med tilhørende oppdatering i den nye løsningen av hva som er fakturert og betalt, vil bli implementert etter at vi har lansert løsningen, men senest innen 1. Februar. 2010 slik at klubbene fra denne dato kan fakturere direkte fra løsningen.

- Sesongstart: 1. April 2010 kl 08:00

Prosjektet har for å ha en dato å styre etter, definert den leveransedato hvor det aller meste av ny funksjonalitet skal være på plass, til 1. April. Vi har gitt denne milepælen navnet ”Sesongstart” selv om vi vet at sesongstart er veldig forskjellig for forskjellige regioner og klubber. I perioden fra Lansering til Sesongstart vil vi fortløpende lansere ny funksjonalitet i systemet. Disse leveransene vil leveres etter en prioritert rekkefølge, og alle klubbene vil få tilsendt informasjonsmail om ny funksjonalitet som implementeres underveis. Milepælen 1. April definerer tidpunktet der alle nye funksjoner i medlemsadministrasjon for de norske golf-klubbene skal være implementert.

- Løpende utvikling: 1. April til 31. desember 2010

Fra Sesongstart vil det løpende leveres ny funksjonalitet gjennom hele 2010. Alle klubbene vil fortløpende få informasjon om funksjonene og løsningene som implementeres i denne perioden.

Ny Support løsning for golf-Norge

Som informert på Golftinget, så får golf-Norge nå en ny supportløsning. Den nye supportløsnignen er basert på at det er GolfBox som har hovedansvaret for all support for Norge, og at Per Thomas Hansen vil være GolfBox sin frontfigur i Norge hva gjelder både support og opplæring.

I perioden fra 17. Desember 2009 til 1. Januar 2010 vil det være redusert support på grunn av fullføring av løsningen, og vi henstiller derfor til alle klubber om å henvende seg til support kun ved driftskritsike feil og mangler. For melding av forbedringsønsker henstilles det til klubbene om å melde disse på egen epostadresse.

Den nye support løsningen vil være startet fra 1. Januar 2010 når vi har offisiell lansering av den nye løsningen og vil ha følgende åpningstider:

I sesong

Alle hverdager

08:00 – 21:00

(1/3 – 1/11)

Helger og helligdager (danske/norske)

09:00 – 16:00

Utenfor sesong

Alle hverdager

10:00 – 16:00

(1/11 – 1/3)

Helger og helligdager (danske/norske)

Stengt

Igjen vil vi få takke så mye for all støtte på Golftinget, og ønsker dere alle til lykke med ny IT løsning fra 1. januar 2010.

Prosjekt Mulligan
Golftinget: 21.-22- november 2009 - presentasjonene

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Des 2009

Les mer om hva som ble presentert på tinget; klikk her.
Sportmedia golfforbundets nye mediepartner

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Des 2009

Klart for ny nettsatsing i tillegg til Norsk Golf i åtte utgaver
Norges Golfforbund har inngått en ny, bred medieavtale med forlaget og mediehuset Sportmedia AS. Denne omfatter både utgivelse av forbundets trykte magasin, en ny nettportal, CRM-løsninger, nyhetsbrev, mobiltelefontjenester og distribusjon av golfinformasjon på flere nye mediekanaler. Les mer.Prosjekt Mulligan - kurs i Molde søndag 13.12.2009

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Des 2009

Golftinget har vedtatt at det innføres nytt system for medlemsadministrasjon fra 1. januar 2010. Klubbene i Norge skal fra nyttår benytte Golfbox til medlemsadministrasjon og kort-bestilling i tillegg til booking av starttid, handicapadministrasjon og turneringsadministrasjon som brukes av klubbene i dag. Golfbox er et gjennomprøvd system som i dag benyttes i Danmark, Sverige og Finland. NGF bryter dermed samarbeidet med NIF og Medlemsservice. Søndag 13. des. var klubbene i vår region invitert til kurs i modulen medlemsadministrasjon. Mye nytt og mye å sette seg inn i. Kurs i flere moduler skal avholdes regionsvis før 1. april 2010. Fra Rauma deltok Morten Nord og Arvid Meyer.

INFO om prosjektet pr. ultimo oktober 2009 

Prosjekt Mulligan ble startet av NGF for å kartlegge golf-Norges behov og krav knyttet til medlemsadministrasjon i GolfBox, samt å sikre at utvikling av løsningen skjer i henhold til golf-Norges krav, og implementere den nye løsningen etter godkjennelse på Golftinget 2009.

Gjennom det siste året har Prosjekt Mulligan gjennomført tre workshops hvor alle klubber i Norge har fått mulighet til å delta, samt innhentet informasjon og krav og ønsker fra klubbene gjennom en web-basert spørreundersøkelse. Prosjektet har med bakgrunn i de innspill dere som klubber gav oss, utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon for den nye medlemsadminstrasjonen i GolfBox, med tanke på at den fullt ut skal erstatte Klubben Online og dermed innfri deres høyest prioriterte krav; alt skal være i ett system.

Vi har nå kommet til testfasen i prosjektet, hvor de fire pilotklubbene bidrar til å få testet de nye funksjonene og modulene i GolfBox applikasjonen. Primært er det medlemsadministrasjon som testes, men vi tester selvsagt også alle andre forbedringer og nye funksjoner; så som forbedret søk på navn og bestilling av kort. De fire pilotklubbene som nå tester ut systemet på vegne av golf-Norge, er Sola GK, Groruddalen GK, Jæren GK og Meland GK, og Laila (Sola), Arne (Grorud), Frank (Jæren) og Knut (Meland) legger ned mye tid og krefter på å få testet ut løsningen så grundig som mulig, frem mot at prosjektgruppen og pilotklubbene legger frem sin innstilling for Golftinget i november.

Basert på hvor vi er i fremdriften akkurat nå kan vi bekrefte at løsningen vil innfri kravene til golf-Norge slik de er definert i ”Funksjonell Kravspesfikasjon for Medlemsadministrasjon”, og da med hovedtyngde på at alle funksjoner og operasjoner skal kunne gjøres fra ett og samme system. Som en del av dette har vi nå ferdigstilt også kortbestilling, og denne funksjonen vil implementeres for alle klubber så fort den er testet av alle parter. Den eksisterende ”NGF KortCenter” vil selvsagt ikke fjernes før vi går helt over til ny løsning, så dere vil ha mulighet til å benytte begge løsningene frem til da.

Prosjektgruppen for prosjektet, som består av undertegnede, Per Thomas Hansen (NGF), Knut Holba (Meland), Helge Toft (Haga), Tone Malm (Grini) og Stein Jodal (NGF-TD), har tilrettelagt en webside for prosjektet, hvor vi vil gjøre tilgjengelig kravspesifkasjon og testrapporter, og ikke minst legge ut nyheter og informasjon underveis frem mot en endelig utrulling av løsningen etter Golftinget.

Websiden til prosjektet finner du her: https://service.projectplace.com/pub/norwegian.cgi/0/294038310?op=pm&o=PublicwebExternal_overview&tab=PublicwebExternal_overview&m=pubweb

MVH

Morten Duesund

Prosjektleder, Prosjekt Mulligan
Slopetabeller 2010-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Des 2009

Sloping av Rauma Golfbane 25. aug. 2009: "Sloperne" fra NGF Einar Faugli og Olav Ullestad sammen med Øystein Sandnes og Lars Ramstad fra RGK.

I henhold til bestemmelsene skal en bane sloperates hvert tredje år fram til banen er 10 år. Deretter skal den rerates hvert 10. år. Dersom det gjennomføres vesentlige tiltak som vil gi utslag for vanskelighetsgraden på banen, må banen rerates.

Se her: http://www.golfforbundet.no/klubb/anlegg/slope

Rauma Golfbane ble slopet for første gang i 2003 (6 hull). Etter utvidelsen til 9 hull som var ferdig i 2006, ble banen slopet på nytt i august 2006. Den 25.08.2009 ble Rauma Golfbane slopet for andre gang som 9-hullsbane.

De nye slopetabellene gjelder i utgangspunktet i 3 år, dvs. f.o.m. 01.01.2010 t.o.m. 31.12.2012.

Forlengelse av gjeldende slope ut 2013

På forespørsel til NGF har Rauma Golfklubb pr. 02.11.2011 fått innvilget 1 års forlengelse av gjeldende slope, dvs. ut 2013-sesongen. Dette på grunn av planlagte endringer av utslag på alle hull. Dette arbeidet vil bli utført i 2012 og 2013. Resloping vil dermed antakelig skje i august 2013 med virkning fra 1/1-2014.

Slope DAMER 2010-2013 

Slope HERRER 2010-2013

 

Oppdatert: 07.11.2011 AM
Ny slope gjeldende fra 1/1-2010 og ut 2012-sesongen

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Des 2009

Den 25.08.2009 ble Rauma Golfbane slopet for andre gang etter at 9hullsbanen sto ferdig i 2006. De nye slopetabellene gjelder f.o.m. 01.01.2010 t.o.m. 31.12.2012. Det er ikke store endringer fra forrige slope for perioden 2006-09. Det er klubben selv som fastsetter indeksen på hullene.  For sammenligningens skyld vil du fram mot sesongstart finne både ny slope og gammel slope venstremargen under "Baneinformasjon".Norsk golfhistorie - Rauma er med

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

NGF's historiegruppe etterlyser stoff. 

Les mer på NGF's hjemmesider her.
NGF-nytt nr. 16/2009, 6. november

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

Følg med i NGF's info til klubbene, klikk her.Styret 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

Einar Skorgen

Einar Skorgen ble årsmøtet den 15.12.2008 gjenvalgt som leder i Rauma Golfklubb for 2009. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, Lars Ramstadmen med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Som nestleder i styret ble Lars Ramstad valgt. 

 

 

 

2009

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem: Leder av komite:

Leder

Einar Skorgen

905 88297

712 28530

Nestleder

Lars Ramstad

917 42041

712 21932 GK/HC-kom.

Kasserer

Tove Istad

481 10252

Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

712 25825

Styremedlem

Inge Gudmund Bøe

934 46895

712 23573 Banekomite

Vara

Geir Bjerke

930 32651

Vara

Torhild Sandnes

957 33915

712 21878 Klubbkomite

Etter valget avholdt på årsmøtet den 15.12.2008 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik etter konstituering:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Einar Skorgen

1 år

2009 (gjenvalg)

Nestleder

Lars Ramstad

2 år

2009-2010 (ny)

Styremedlem

Arvid Meyer

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Styremedlem

Inge Gudm. Bøe

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Styremedlem

Tove Istad

2 år

2009-2010 (ny)

Varamedlem

Geir Bjerke

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Varamedlem

Torhild Sandnes

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Revisorer

Kristian Haugan

1 år

2009 (gjenvalg)                         

Rune Ramstad

1 år

2009 (ny)

Rauma IR

Arvid Meyer

1 år

2009 (gjenvalg)                         

(idrettsrådet)

Einar Skorgen

1 år

2009 (ny)
Vagkomite Elling Thokle

1 år

2009 (ny) leder valgkomiteen
Solfrid K. Harvold

1 år

2009 (ny)
Sidsel Farkvam

1 år

2009 (gjenvalg)

Varamedlem

Dagfinn Roald

1 år

2009 (ny)

De med strek under navnet var altså ikke på valg.

1. februar 2009 / 9. des. 2009
Styret 2010

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

Einar Skorgen

Einar Skorgen ble på årsmøtet den 08.12.2009 gjenvalgt som leder i Rauma Golfklubb for 2010. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, Lars Ramstadmen med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Som nestleder i styret fortsetter Lars Ramstad. Han ble valgt på årsmøtet i desember 2008 for 2 år. 

 

2010

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem: Evnt. leder av komite:

Leder

Einar Skorgen

905 88297

712 28530

Nestleder

Lars Ramstad

917 42041

712 21932 GK/HC-kom.

Kasserer

Tove Istad

481 10252

Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

712 25825

Styremedlem

Reidar Reistad

992 05555

712 25540 Banekomite

Vara

Geir Per Kvam

971 77959

Sportskom.

Vara

Åge Herje

932 05277

Etter valget avholdt på årsmøtet den 08.12.2009 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik etter konstituering:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Einar Skorgen

1 år

2010 (gjenvalg)

Nestleder

Lars Ramstad

2 år

2009-2010 (ikke på valg)

Styremedlem

Arvid Meyer

2 år

2010-2011 (gjenvalg)

Styremedlem

Reidar Reistad

2 år

2010-2011 (ny)

Styremedlem

Tove Istad

2 år

2009-2010 (ikke på valg)

Varamedlem

    Geir Per Kvam

2 år

2010-2011 (ny)

Varamedlem

    Åge Herje

2 år

2010-2011 (ny)

Revisorer

Dagfinn Roald 

1 år

2010 (ny)                         

Rune Ramstad

1 år

2010 (gjenvalg)

Rauma IR

Arvid Meyer

1 år

2010 (gjenvalg)                         

(idrettsrådet)

Einar Skorgen

1 år

2010 (ny)
Vagkomite Elling Thokle

1 år

2010 (gjenvalg) leder
Solfrid K. Harvold

1 år

2010 (gjenvalg)
Inge Gudm. Bøe

1 år

2010 (gjenvalg)

 

Dagfinn Roald

1 år

2010 (ny) vara

De med strek under navnet var altså ikke på valg.

 9. des. 2009
Årsmøtet 8/12-09 - Einar Skorgen gjenvalgt

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

Einar SkorgenEinar Skorgen ble på årsmøtet den 08.12.2009 gjenvalgt som leder i Rauma Golfklubb for 2010. Som nestleder i styret Lars Ramstadfortsetter Lars Ramstad. Han ble valgt for 2 år på årsmøtet i desember 2008. Ellers ga årsmøtet styret full oppslutning mht. framlagte forslag. Mest diskusjon var det rundt forslaget om kontingentøkningen. Mest begeistring var det for forslaget om felles PRO fra sesongen 2010 i samarbeid med 4 andre klubber i regionen. I det nye styret tar Reidar Reistad over etter Inge Gudmund Bøe. Årsmøtereferat kommer etter hvert.Grasrotandelen - verv grasrotgivere og vinn vervepremier (gratis PRO-timer)

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Des 2009

 Tidenes julegave
 
Vervepremier i form av PRO-timer - gjør en innsats for klubben i desember !
 
- Kjære medlem: Gjør en liten innsats for å hjelpe Rauma Golfklubb å få tak i midler som ligger til "utdeling" hos Norsk Tipping.  For året 2009 har Grasrotandelen tilbakevirkende kraft. Dette betyr at den klubben eller foreningen spilleren (tipperen) velger å støtte, vil motta 5 prosent av alt han/hun har spilt for i hele 2009. Rauma Golfklubb oppfordrer derfor sine medlemmer å VERVE grasrot-givere før nyttår! Det er ikke vanskelig, og det koster ikke 5 øre ........

 

Verv slekt og venner, kollegaer på jobben eller andre.....?!!

Bare 25% av de som spiller hos Norsk Tipping har så langt tilknyttet seg en grasrot-mottaker, f. eks. Rauma Golfklubb. Pr. 07.12.2009 har Rama GK 43 grasrot-givere via Norsk Tipping. Det er bra, men i følge Norsk Tipping kan det være svært mange potensielle grasrot-givere som forhåpentligvis kan verves ved litt aktiv innsats av våre medlemmer nå på tampen av året. 

Det ryktes at èn person i styret har vervet 5 "ikke-golfere" tidligere i år, men dette teller ikke i vervekampanjen...............

GRASROTANDELEN - VERVEKAMPANJE Rauma Golfklubb DESEMBER 2009

Vedtatt på styremøte i Rauma Golfklubb 02.12.2009.

Vervepremie til den/de som verver flest grasrotgivere i desember 2009:

1. premie: 3 protimer *

2. premie: 2 protimer *

3. premie: 1 protime *

* ) Protimer på Rauma Golfbane som dekkes av Rauma Golfklubb sesongen 2010. Ved likt antall vervinger foretas loddtrekning.

Her finner du vervekupong som du sender inn til Rauma GK innen 10.01.2010. De personene du verver, fører du opp på arket. Vi stoler på at deg som golfspiller.  Vi kan ikke kontrollere at de du verver, virkelig registrerer RGK som grasrotmottaker, men det er fint om du "pusjer" de du verver slik at de gjør det de skal hos kommisjonæren.

Her finner du et ark med strekkode og organisasjonsnr. strekkode og organisasjonsnummer til Rauma Golfklubb. Be den du verver, ta med seg arket til tippekommisjonæren for registrering sammen med spillekortet sitt fra Norsk Tipping. Husk: det koster vedkommende ingenting.....!

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine hjemmesider.

Norges Idrettsforbund ber klubbene kjappe seg for å få "hentet ut" midler fra Norsk Tipping..
Grasrotandelen - vi er oppe i 43 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Des 2009

Pr. 7. desember er Rauma Golfklubb oppe i 43 grasrotgivere.  Siden 1. september har dette gitt klubben kr. 3543,- i støtte fra Norsk Tipping. Dette er kjærkomne kroner til klubben. Vi takker og bukker!Årsmøte 08.12.2009 - sakliste og saksdokumenter

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Nov 2009

Saklisten til årsmøtet er klar. Årsmelding og sak om felles PRO blir imidlertid klar først etter styremøtet onsdag kveld 2/12. Merk at årsmøtet i følge vedtektene skal behandle saker som kontingent og organisasjonsplan.  Det er kommet inn ett forslag fra medlemmene som gjelder årsgreenfee / dugnadsrabatt for medlemmer f.o.m. fylte 70 år. I tillegg fremmer styret forslag om felles PRO i samarbeid med 4 andre klubber, og forslag om en forsiktig økning av kontingenten, samt justering av investeringsplanen.

Siste pr. 7/12-09: Sakliste med styrets forslag til vedtak er komplettert.  Årsmeldingen er endelig lagt ut.

 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet ved siden av saklisten:

Øvrige dokumenter vil bli utdelt på møtet.

S A K L I S T E

ÅRSMØTE FOR ÅR 2009

Nye befalsmessa, Setnesmoen, tirsdag 8. desember 2009 kl. 18.30

For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve saklista.

Åpning v/ formannen

Generell orientering.

 

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3

Valg av dirigent (møteleder)

og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4

Årsmelding for år 2009

Årsmeldingen er lagt ut på klubbens hjemmeside og den er utsendt til de av medlemmene som har bedt om dette, jfr bekjentgjøring på hjemmesiden 08.11.2009.

Sak 5

Revidert regnskap for år 2009

Revidert regnskap for 2009 legges fram på årsmøtet.

Sak 6

Innkomne saker/forslag

Det er kommet inn ett forslag fra medlemmene innen fristen den 24.11.2009, nemlig forslag a) om rabatt på årsgreenfee f.o.m fylte 70 år. I tillegg fremmer styret et forslag b) om felles PRO med 4 andre klubber, og et forslag c) om en justering av investeringsplanen.

 

Sak 7

Medlemskontingent for år 2010

Styrets foreslår en forsiktig økning av medlemskontingenten for 2010 (se nedenfor).

Sak 8

Budsjett for år 2010

Styrets forslag til budsjett for 2010 legges fram på årsmøtet.

Sak 9

Klubbens organisasjonsplan

Se nedenfor.

Sak 10

Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte iht. vedtektenes § 11.10

Det er styret som legger fram forslag på valgkomite for neste årsmøte.

----------------------------------------------------------------------------

6.     Innkomne forslag:

A) Årsgreenfee – dugnadsrabatt for medlemmer f.o.m. fylte 70 år

Det er kommet inn forslag om at medlemmer f.o.m. fylte 70 år skal slippe å delta på dugnad for å oppnå rabbatt på årsgreenfee. Styret støtter forslaget.

Gjeldende ordning vedtatt på årsmøtet des. 2008:

Årsgreenfee 2009 økes til kr. 2000 (senior/familie/ungdom) og kr. 1000 (jr. t.o.m. 18 år).

Avregning kan skje innen samme husstand. Årsgreenfee medfører dugnadskrav fra og med det året medlemmet fyller 15 år.

 • kr. 0,- i avslag hvis du har utført mindre enn 15 dugnadstimer
 • kr. 500,- i avslag hvis du har utført 15 - 30 timer
 • kr. 1000,- i avslag hvis du har utført mer enn 30 timer

Krav på kr. 1000 utsendes om våren og krav på restbeløp utsendes på høsten etter at avregning mot utført dugnad er foretatt.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemmer f.o.m. fylte 70 år som utfører dugnadsarbeid etter evne og interesse, får kr. 1000,- i rabatt uten at dugnadstimetallet føres.

B) Fra styret - forslag om felles PRO i samarbeid med 4 andre klubber

Det er inngått avtale om samarbeid om felles PRO mellom 5 klubber i regionen.  Det legges opp til en avtaleperiode på 3 år (2010-2012) med 1 års prøvetid mht. avtalen med PRO.  Saken legges fram mer detaljert på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar å slutte seg til de foreliggende avtaler vedr. en ordning med felles PRO fra 2010 i samarbeid med klubbene Molde GK, Tingvoll GK, Sunndal GK og Kristiansund & omegn golfklubb.

C ) Fra styret - justering av investeringsplanen

Gjeldende Investeringsplan 2009-12 har satt av kr. 75.000 til investering "kjøretøy bane" i 2010.  Styret mener denne investeringen bør vurderes utsatt til 2011.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utsette investering i "kjøretøy bane" til 2011.

 

7.    Kontingent for år 2010

Det ble på årsmøtet i desember 2007 vedtatt en forsiktig økning for å kompensere for den generelle prisstigningen. Årsmøtet desember 2008 vedtok uendret kontingent for 2009.  For 2010 foreslår styret en økning av kontingenten på kr. 200 / kr. 100.  Økningen begrunnes med økte kosnader grunnet nytt klubbhus og den forslåtte ordningen med felles PRO.

Medlemskategori

Kontingent forår 2003

(vedtatt mars 2003)

Kontingent for år 2004

(vedtatt mars 2004)

Kontingent for år 2005

(vedtatt mars 2005)

Kontingent for år 2006

(vedtatt mars 2006)

Kontingent for år 2008

(vedtatt des. 2007)

= 2009

Styrets forslag kontingent for 2010

Senior

Kr. 1000,-

Kr. 1100,-

Kr. 1100,-

Kr. 1500,-

Kr. 1600,-

Kr. 1800,-

Familiemedlem

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 1100,-

Kr. 1150,-

Kr. 1350,-

Ungdom (19 tom 21 år)

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 800,-

Kr. 850,-

Kr. 1050,-

Jr. (tom 18 år)

kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 400,-

Kr. 425,-

Kr. 625,-

Fjernmedlem

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

kr. 700,-

 • Fra og med 2006: Innmeldingsavgiften som må betales av alle nye seniormedlemmer og familiemedlemmer over 22 år, satt ned fra kr. 1200,- til kr. 600,-.
 • For andre medlemskategorier gjelder fortsatt regelen om at innmeldingsavgiften belastes ved overgang til senior, dvs det året man fyller 22 år. Beløpet er en engangsavgift.
 • Fra og med 2006: For innmeldingsåret reduseres kontingenten med 50%, altså halv kontingent. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemskontingenten for 2010 økes med kr. 200 og kr. 100 som vist i tabell ovenfor.  

 

9.    Organisasjonsplan

Klubbens første organisasjonsplan datert 10.12.2007 ble i samsvar med minimumskravene for ny lov for Rauma Golfklubb vedtatt på årsmøtet i desember 2007. Med begrunnelse i et ønske om en bedre organisering av arbeidet med barn og unge, mener styret at det bør vurderes å opprette en egen komite til formålet. Det bør også vurderes å engasjere en assistent for kasserer. 

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å foreta nødvendige korrigeringer av organisasjonsplanen.  Eventuell korrigeringer legges fram for neste årsmøte. 

 

10.    Valg 

Styret skal innstille til ny valgkomite.  Kandidater til de andre tillitsvervene er valgkomiteens ansvar.  Forslag framlegges av valgkomiteen på årsmøtet.

Styrets forslag til ny valgkomite:

Leder: Elling Thokle (gjenvalg), medlemmer: Solfrid Kristine Harvold (gjenvalg) og Inge Gudmund Bøe (ny), vara: Ada Sætrang (ny).

 

Åndalsnes, 03.12.2009 / 07.12.2009

for Styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer

sekretær
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - HOVEDRULLERING HANDLINGSPROGRAM 2010 - 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Nov 2009

Rauma Golfklubb fikk støtte av Rauma Idrettsråd, og nå følger kultursjef Harald Krøvel idrettsrådets innstilling og foreslår Rauma Golfklubbs garasjeprosjekt flyttet opp på 1. plass på kommunenes prioriteringsliste for spillemiddelprosjekter. Klubbhusprosjektet står fortsatt på 4. plass. Kommunens faste planutvalg skal behandle saken i møte den 25.11.2009. Endelig vedtak vil foreligge i kommunestyret i desember.Flotte forhold pr. 16.11.2009, men noe vind

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Nov 2009

Flagget på vintergreen nr. 9 med Bispen, Kongen og Dronninga i bakgrunnen 16.11.2009.Riktignok vintergreener og perioder med utfordrende vind, men flotte forhold på Rauma Golfbane for tiden i det fine høstværet. Vinden sliter på flaggene som etterhvert er blitt noe frynsete i kantene......Klubbhusprosjektet pr. 16.11.2009 - status etter 4 dugnadshelger

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Nov 2009

Pr. 16.11.2009 - grunnmuren er ferdigEtter 4 dugnadshelger med strålende vær er nå grunnmuren til det nye klubbhuset så og si ferdig. Prosjektleder Bjørn Olav Brevik og leder for dugnadsgjengen (innsatsstyrken), Reidar Reistad, kan si seg godt fornøyd med gjennomføringen av oppdraget.

Nå gjenstår bare tilbakefylling av masse inntil murene. Det er også planer om å få gravd og lagt vannledningen en av de nærmeste dagene hvis været fortsatt blir bra.

 

16.11.2009 greunnmuren er så og si ferdigRauma Idrettsråds styremøte 11.11.2009 - Rauma Golfklubb ble hørt

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Nov 2009

Greenkeeper Øystein Sandnes.Vår greenkeeper Øystein Sandnes som sitter som styremedlem i Rauma Idrettsråd, opplyser at Rauma Idrettsråd tok merknaden fra Rauma Golfklubb til etterretning og endret Rauma kommune sin prioriteringsliste i samsvar med Rauma Golfklubb sitt syn i saken. Et viktig vedtak som forhåpentligvis sikrer RGK utbetaling av spillemidler for garasjeprosjektet i 2010 i og med at garasjeprosjektet nå er flyttet opp fra 3. til 1. plass på kommunens prioriteringsliste.

 

Her er vedtaket i RIR den 11.11.2009:

25/09: Idretts og anleggsplaner - med høringsfrist 01.10.09.

Harald Krøvel orienterte om utkast til ny plan (11.11.09) Det har kommet merknader fra:

- Isfjorden idrettslag ang. fotballbanen og friidrettsbane, Isfjorden stadion.

- Rauma Golfklubb: Prioriteringsrekkefølgen av prosjekter.

- Uteområdet Åndalsnes ungdomsskole.

Vedtak:

a) Idrettsrådet går inn for slik prioritering av godkjente prosjekter:

   1. Garasjer/utstyrshus, Rauma Golfklubb

   2. Klubbhus Trial, Holmemstranda I.L.

   3. Kunstgressbane m/plasthall, Måndalen I.L.

   4. Klubbhus, Rauma Golfklubb

   5. Skytebane/feltskytebane, Rauma Skytterlag

Se tidligere omtale av saken på våre hjemmesider her.
Surnadal GK formidler golftur til Portugal for sine medlemmer

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Nov 2009

Surnadal GK har et tett samarbeid med pro Evar Angvik som nå tilbyr medllemmer i Surnadal GK golftur til Portugal der det meste er inkludert i en overkommelig pris.  Kanskje dette opplegget er noe å tenke på også for Rauma Golfklubb en gang i framtiden? Du kan se nærmere på opplegget som Eva Angvik tilbyr, ved å klikke her.Brit Røsand fra Surnadal GK vant Portugal-turen i Golfreisen 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Nov 2009

Under Surnadal Golfklubbs ekstraordinære årsmøte mandag 9. november var det også trekning av årets vinnere i Golfreisen. Vi kan gratulere Brit Røsand og Tove H. Garte (begge fra Surnadal GK) som vinnere av de to hovedpremiene, henholdsvis golfreise for 2 personer til Portugal og opphold på Haugjegla Fyrstasjon for 8 pers. Ingen fra Rauma GK er å finne på premielista i år. (Kilde: Surnadal GK's hjemmesider). Les hele saken.
Grasrotandelen - tidenes julegave?

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Nov 2009

Tidenes julegave

 
 
 
 
 
 
 
 
Bare 25% av de som spiller hos Norsk Tipping har så langt tilknyttet seg en grasrot-mottaker, f. eks. Rauma Golfklubb. Pr. 11.11.2009 har RGK 42 grasrot-givere. Det er bra, men i følge Norsk Tipping kan det være svært mange potensielle grasrot-givere som forhåpentligvis kan verves ved litt aktiv innsats nå på tampen av året.  I 2009 har Grasrotandelen tilbakevirkende kraft. Dette betyr at det laget eller foreningen spilleren velger første gang, vil motta 5 prosent av alt han har spilt for i hele 2009. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer å VERVE grasrot-givere før nyttår!Årsmøte Rauma Golfklubb tirsdag 8.12.2009

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Nov 2009

Årsmøte Rauma Golfklubb

Tirsdag 8.12.2009 kl. 18.30 – befalsmessa Setnesmoen militærleir *

Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 24.11.2009 (2 uker før årsmøtet). Fullstendig sakliste og saksdokumenter: følg med på hjemmesidene fra 1/12 (en uke før årsmøtet).  Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med sekretær på tlf. 926 22223 eller post@raumagolf.no

*) Siste pr. 30/11: møtet avholdes i den nye befalsmessa i underetasjen til kantina inne i leiren vis a vis forballbana til VFK. Parkering utenfor hovedporten.
 Når det gjelder styret som i 2009 har hatt denne sammensetningen:
 • Einar Skorgen (leder)
 • Lars Ramstad (nestleder)
 • Arvid Meyer (sekretær)
 • Tove Istad (kasserer)
 • Inge Gudmund Bøe (styremedlem)

er Einar, Arvid og Inge på valg.  Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.  Se forøvrig vedtektene vedr. årsmøte og valg som du finner i §9, 10, 11 og 12. 

Leder for valgkomiteen er Elling Thokle som er å treffe på tlf. 907 23 418.

Vedtektenes § 9:

"§ 9 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,[11]direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten."
Banen er stengt fra 3/11-2009 - vintergreener er etablert

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Nov 2009

Så er det definitivt slutt for spill på sommergreener for i år. Fra den 3/11-2009 er man henvist til spill på vintergreener

Sikkerhetsnett vil bli tatt ned i løpet av de nærmeste dagene.  Vi henstiller i den forbindelse alle som spiller på bana i høst/vinter, om å være ekstra forsiktige!

VIS HENSYN - TENK SIKKERHET!
Klubbhusprosjektet - dugnad på grunnmuren med god framdrift helga 31/10 - 1/11

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Nov 2009

Søndag 1. nov. og lecamuringen er ferdig.

Værgudene viste seg fra sin beste side også denne dugnadshelgen. Noe vind riktignok, men gløtt av sol og plussgrader var fint dugnadsvær. Leder for dugnadsgjengen, Reidar Reistad, hadde fått med seg 4-5 mann lørdag 31/10 og disse "sto på" helt til mørket nærmet seg kl. 17. Søndag var "innsatsstyrken" igjen på plass og i alt 7 mann viet søndagen til Rauma Golfklubbs grunnmursprosjekt.

Ca. kl. 15.30 var siste lecablokk på plass. Rigmor Reistad sørget for kaffe og nystekte vafler. Trøndersådd som både smakte og varmet i "skjellå", holdt dugnadsgjengen i gang også denne helgen.

Det er vel kanskje ikke helt riktig å si at siste lecablokk er på plass. I grunnmuren er det nemlig ganske så mange utsparinger, noen på 75 x 75 cm og noen på 50 x 50 cm. Disse er satt av for å gjøre plass til løftebjelkene som bygget skal flyttes på når det blir flyttet fra Soggemoen en gang neste år. Bygget som har en brutto grunnflate på 144 m2, skal forøvrig flyttes i to deler.

Videre framdrift av "prosjekt grunnmur" der i alle fall punkt 1 vil bli gjort lørdag 7/11:

 1. støping av krone med nedsetting av bandjern
 2. vortepapp
 3. slamming av murene 
 4. drenering
 5. tilbakefylling av masse inntil murene

Noen bilder fra dugnaden søndag 1/11:

Reidar var godt fornøyd med innsatsstyrkens innsats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uten mat og drikke.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbflagg og vimpel tas ned 1. november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder Bjørn Olav var innom på inspeksjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor og Morten diskuterer økonomi og MVA-regler innimellom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell og Ole med Reidar og Jan i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsatsstyrken besto av 5 mann da økta var over søndag 1. nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecamuringen ferdig søndag 1. nov.
Golfligaen 2009 er avsluttet

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Okt 2009

Mot slutten av sesongen ble det vanskelig å finne ledige datoer for å spille Golfliga-matchene. Kombinasjonen av dårlig vær, mørke høstkvelder og lange reiser får nok ta skylden for dette. Eidsbygda Players (fra Rauma GK) og Oppdal greide ikke å stille lag mot henholdsvis Albatross og Singapore Sling fra Surnadal GK. Lagene fra Surnadal ble dermed tilkjent hver sin seier uten å spille matchene. Tabell og resultater; klikk her(kilde: Surnadal GK's hjemmesider).Golfreisen 2009 er over - husk å levere kupongen før 01.11

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Okt 2009

15. oktober var siste frist for å få med seg de golfbanene som mangler for å få være med i trekningen om Portugal-reise og masse andre flotte premier.  Klikk her for å se mer om premier og konkurranseregler.  Husk å sende inn konkurransekupongen til Surnadal Golfklubb innen 1. november. (kilde: Surnadal GK's hjemmesider).
Dugnad på grunnmuren fortsetter lørdag 31/10 og søndag 1/11

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Okt 2009

Det er oppstart begge dager kl. 09.00. HenvendelseGrasrotandelen - vi er nå 41 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Okt 2009

Rauma GK har nå 41 registrerte givere av grasrotandelen fra Norsk Tipping. I snitt for september og oktober har dette generert over 1000 kroner pr. måned til Rauma GK.Klubbhusprosjektet - dugnad og oppsetting av grunnmur helga 23. -25. oktober

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Okt 2009

Reidar Reistad som leder dugnadsgjengen, er godt fornøyd med helgens innsats.Dugnad er sosialt, morsomt og trivelig. Sist helg luktet det nystekte vafler og trøndersodd på Moa. Det var nemlig dugnad på grunnmuren til det nye klubbhuset. Tomta ble ferdig gravd ut av J. O. Moen AS fredag. Ledninger for vann og kloakk ble lagt ned av Inge Gudmund før arbeidet med såleblokka tok til. Det deltok 5-6 personer på dugnaden fredag ettermiddag Ørgar og Trygve blander betong.da arbeidet startet, 9 personer på lørdag og 5-6 personer på søndag. De ivrigste stilte opp alle tre dagene. I tillegg deltok ivrige damer på kjøkkenet og sørget for kaffe, vafler og trøndersodd. Noen vil påstå at snittalderen på dugnaden denne helgen var relativt høy.......

 Her følger noen bildeglimt fra helgens dugnad:

Tomta er utgravd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leca i massevis er klar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såleblokka legges på plass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørket stoppet etter hvert arbeidet fredag ettermiddag..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såleblokk-gjengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bjørn Olav er ansvarlig for grunnmursprosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein og Reidar konstaterer at framdiften er bra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor og Torhild sørget for mat og drikke til dugnadsgjengen.

 

 

 

 

 

Lørdag deltok 9 mann på dugnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et glimt fra søndagens dugnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag ettermiddag og mye leca har kommet på plass på den østre delen av huset. På den vestre delen er såleblokka også ferdig.
Klubbhusprosjektet - graving av tomta er i gang

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Okt 2009

Utstikking av tomta ble gjort på dugnad tirsdag 20/10, og onsdag 21/10 var gravemaskin fra J. O. Moen AS i gang med utgraving av tomta. Det skal være klart for at arbeidet med oppsetting av grunnmur kan starte fredag 23/10 kl. 17. 

 

Torsdag 22.10.09 og gravingen fortsetter.
Fortsatt åpne sommergreener på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Okt 2009

Flotte forhold. Bildet er tatt torsdag 22.10.09Flotte forhold på Rauma Golfbane, og banen er fortsatt åpen med sommergreener (pr. 22.10.2009).NGF-nytt nr 15/2009 - 16. oktober

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Okt 2009

Følg med på siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her.Nå kommer finværet - banen er fortsatt åpen - og støping av grunnmur er på gang

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Okt 2009

Fredag og lørdag skal det etter planen støpes grunnmur til klubbhus. Værgudene ser endelig ut for å ville vise seg fra enn bedre side. Det er meldt godt vær til helgen den 24. - 25. oktober. Dermed blir det nok både golfing og støping på Setnesmoa denne helgen. Banen har nemlig fortsatt åpne sommergreener. 

Torsdag 22.10.2009

Klarvær Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst
Ganske sikkert
Ganske sikkert
Ganske sikkert

Klarvær. Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.

Fredag 23.10.2009

Lettskyet Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst
Noe usikkert
Ganske sikkert
Ganske sikkert

Lettskyet. Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.

Lørdag 24.10.2009

Delvis skyet Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst
Ganske sikkert
Ganske sikkert
Ganske sikkert

Delvis skyet. Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.

Søndag 25.10.2009

Skyet Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst
Noe usikkert
Ganske sikkert
Ganske sikkert

Skyet. Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst. 0 mm nedbør i døgnet.
Snart klart for oppsetting av grunnmur til nytt klubbhus - vi er avhengige av stor dugnadsinnsats

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Okt 2009

- Vi håper at folk sier ja og stiller opp til dugnadsinnsats når de blir spurt! Reidar Reistad er leder for dugnadsinnsatsenHvis alt går etter planen vil utgraving av tomta skje i Bjørn Olav Brevik er ansvarlig for prosjekt "grunnmur".begynnelsen av uke 43 (mandag 19/10.....).  Det betyr at hvis værgudene er på vår side, satser vi på oppsetting av grunnmuren i slutten av uke 43, og da særlig med tanke på å benytte lørdag den 24/10.  Dette opplyser Bjørn Olav Brevik som er ansvarlig for prosjekt "grunnmur" i det som skal bli nytt klubbhus for Rauma Golfklubb. Reidar Reistad er ansvarlig dugnadsgjengen og organisering av arbeidet. Vi krysser fingrene for mildt og godt vær neste uke!Grasrotandelen - vi er opp i 40 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Okt 2009

Antall grasrotgivere øker sakte, men sikkert. Det er nå 40 registrerte grasrotgivere pr. 12.10.2009.  Slik kan du støtte Rauma Golfklubb uten at det koster deg 5 øre når du spiller/tipper hos Norsk TippingInnspill fa Rauma GK til "Kommmunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2013"

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Okt 2009

Rauma Golfklubb har sendt inn merknader til kommunens forslag til prioritering av spillemiddelprosjekter. Høringsfristen var satt til 9. oktober (i morgen). Rauma GK reagerer på at klubbens garasjeprosjekt er foreslått nede på 3. plass på årets prioriteringsliste fra Rauma kommune. 

 

Til tross for at RGK's garasjeprosjekt sto på 4. plass for 2 år siden og på 3. plass for et år siden, er nå to prosjekt som er nyere, ført opp på 1. og 2. plass i kultursjefens forslag.  Prosjektene som var foran RGK's garasjeprosjekt de to foregående år, har alle fått sine spillemidler og disse er dermed ute av prioriteringslista.  RGK reagerer med andre ord på at noen "sniker i køen" så lenge det ikke kan vises til tungtveiende grunner for en slik prioritering.

Kultursjefen skriver i sin saksutredning at prioriteringen er gjort i samråd med Rauma Idrettsråd hvor det ble behanldet den 3. august. Vedtaket i idrettsrådet ble imidlertid gjort med bare 3 av rådets 6 medlemmer til stede.

I tillegg har Rauma Golfklubb gitt uttrykk for bekymring for at en nedprioritering av klubbens garasjeprosjekt "år etter år" vil virke som en brems for klubbens store og viktige prosjekt, nemlig klubbhusprosjektet.  Dette prosjektet er nå foreslått på 4. plass.

Endelig prioritering fra Rauma kommune skal vedtas av kommunestyret 15.12.09.  Prioriteringen oversendes så fylket som grunnlag for tildeling av spillemidler i mai/juni 2010.
Kommmunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Okt 2009

Vedtatt Kommmunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rauma gjelder for perioden fram til og med 2011. Prioritert plass i kommunens plan er en forutsetning for å kunne få spillemidler. Årlig justeres handlingsprogrammet, men nye, store prosjekt som krever hovedrullering av planen, dukker opp så godt som hvert eneste år.

 

Derfor har et enstemmig årsmøte 2009 i Rauma idrettsråd anmodet om at Rauma innfører samme praksisen som blir mer og mer vanlig i andre kommuner, nemlig at kommunene foretar årlige hovedrulleringer av handlingsprogrammet. På bakgrunn av dette ble melding om oppstart med hovedrullering i tråd med Plan og bygningslova § 20-5 og §20-1 satt i gang med frist til 1. juni 2009 for å komme med innspill.

Etter innkomne innspill ble det satt opp et forslag til handlingsprogram som ble sendt ut på høring umiddelbart etter planutvalgets vedtak 26. august.

For Rauma Golfklubb sitt vedkommende merker vi oss at klubbens 2 prosjekter er foreslått på 3. og 4. plass:

Ordinære anlegg - Prioriterte søknader i forslag til handlingsprogrammet 2010:

1 1539 00 4407 Klubbhus/utstyrslager Holmemstranda il v/Trialkl. Fornyet søknad

2 1539 00 6609 Flerbrukshall m/kunstgress, Måndalen il. Fornyet søknad.

3 1539 01 6202 Garasje / utstyrslager – Rauma golfklubb. Fornyet søknad.

4 1539 01 6203 Klubbhus, Rauma golfklubb. Fornyet søknad.

5 1539 01 8201 Skytebane/feltskytebane, Rauma skytterlag. Fornyet søknad

6 1539 01 8701 Dagsturhytte, Middagsbu Måndalen JFF. Ny søknad

Det er verdt å merke seg at de to prosjektene som er satt opp på 1. og 2. plass, begge er nyere enn f. eks. RGK's garasjeprosjekt på 3. plass. At nye prosjekter går rett til topps på kommunens liste, er ikke noe nytt.  Dette har særlig vært tilfelle for prosjekter der det foreligger vedtak om kommunal delfinansierering.

15.12.09: Kommunestyrets endelige behandling.

Les hele kommunens notat vedr. saken: Notat Krøvel plan 2010-13.
Spillemiddelsøknadene fra Rauma GK er fornyet

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Okt 2009

Både søknad om spillemidler til garasjeprosjektet (fremmet høsten 2007) og til nytt klubbhus (fremmet høsten 2008) er formelt i orden, men begge prosjektene har så langt fått avslag på midler ved den årlige tildelingen som skjer på fylkesnivå i mai/juni.

 

Garasjeprosjektet har fått nei til midler ved tildeling både i 2008 og 2009, mens klubbhusprosjektet har fått nei i 2009.

Begge søknadene er nå fornyet, noe som er bekreftet OK av  Rauma kommune v/ kultursjef Harald Krøvel pr. 05.10.2009. Det er Rauma kommune som er ansvarlig for at spillemiddelsøknader (nye og fornyede) fra klubber/lag/organisasjoner i Rauma blir oversendt fylket innen 14.01.2010. 

Les mer om Rauma GK's spillemiddelprosjekter her.
"BEDRIFTSKLUBBEN SHELL" fra Kr.sund på Rauma Golfbane lørdag 3/10

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Okt 2009

Rauma Golfbane ble redningen for "Bedriftsklubben SHELL" fra Kristiansund som var opprådd for bane denne helgen, noe som resulterte i at avslutningsrunden på årets turneringer for Shell-golferne fra Kristiansund ble lagt til Rauma Golfbane lørdag 3/10.

 

Nestleder Lars Ramstad fikk telefon onsdag med forespørsel om Rauma GK kunne hjelpe til med avsluttende turnering da den planlagte banen (Oppdal) var stengt. Lørdag 3/10 kl. 09.45 ankom 9 spillere Rauma Golfbane i pluss 4 grader og sterk vind. Det ble servert kaffe og gode kaker etter 9 hull, og pizza fra Mama Rosa ved avslutningen. Det var premieutdeling og stor stas. De var meget godt fornøyd med opplegget og ikke minst banen.

Lars benyttet anledningen til å orientere litt om klubben og ønsket Shell-gjengen velkommen tilbake. Det er meget mulig at de legger inn Rauma Golfbane fast fra og med neste sesong.
JA til DISPENSASJON FRA NYE ENERGIKRAV I TEKNISK FORSKRIFT

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Okt 2009

Rauma Golfklubbs søknad om dispensasjon ble innvilget i kommunens faste planutvalg i møte den 30.09.2009.  Dette er svært gledelig og betyr i praksis at klubben kan flytte og gjenreise servicebygget fra Trollstigen Resort "as it is" uten å måtte gjøre kostbare tiltak som nye byggforskrifter egentlig krever fra og med 01.08.2009. Et negativt vedtak fra kommunens side, ville i realiteten trolig ha stoppet hele prosjektet. 

Fra saken har vi sakset følgende:

Vurdering:

Rauma Golfklubb har allerede en byggetillatelse fra 2008 etter gamle forskriftskrav. Det kan derfor forsvares å innvilge dispensasjon som omsøkt da Golfklubben uansett vil kunne oppføre nytt klubbhus etter gamle forskriftskrav.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon fra § 8-21 i teknisk forskrift slik at Rauma Golfklubb kan oppføre nytt klubbhus etter energikrav fra før 01.08.09. Det vises til saksframstillingen for nærmere begrunnelse.

30.09.2009 FAST PLANUTVALG PLAN-140/09 VEDTAK

:

Tove Istad er enstemmig kjent inhabil i sak 140/ 09 og 141/09.

Enstemmig vedtak:

Med hjemmel i Pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon fra § 8-21 i teknisk forskrift slik at Rauma Golfklubb kan oppføre nytt klubbhus etter energikrav fra før 01.08.09. Det vises til saksframstillingen for nærmere begrunnelse.
Grasrotandelen - vi er oppe i 39 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Okt 2009

Pr. 1. oktober 2009 er Rauma GK oppe i 39 grasrotgivere. I september måned genererte dette kr. 1072,- i støtte fra Norsk Tipping. Dette er en gledelig utvikling og kan bety en årlig støtte på såpass mye som kr. 12.000. For årets 5 første måneder var beløpet i snitt ca. kr. 560,-. 
Slik kan du støtte Rauma Golfklubb uten at det koster deg 5 øre når du spiller/tipper hos Norsk Tipping

Enklest med SMS: Tilknytt Rauma Golfklubb som din Grasrotmottaker ved å sende GRASROTANDELEN 982132819 til 2020 (tjenesten er gratis).
Grasrotandelen fra Norsk Tipping - vi har nå 38 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Sep 2009

Antall grasrotgivere øker sakte, men sikkert. I løpet av sommeren er det hyggelig å konstatere at antall givere har økt fra 30 til 38. Slik kan du støtte Rauma Golfklubb uten at det koster deg 5 øre når du spiller/tipper hos Norsk Tipping

Enklest med SMS: Tilknytt Rauma Golfklubb som din Grasrotmottaker ved å sende GRASROTANDELEN 982132819 til 2020 (tjenesten er gratis).
NGF-nytt nr. 14/2009, 18. september

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Sep 2009

Siste nytt fra forbundet til klubbne; klikk her .Klippehøyden på greenene økes

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Sep 2009

Øystein og IngeBanekomiteen v/ Inge Gudmund Bøe og greenkeeper Øystein Sandnes melder at det fra og med 21/9 blir økt lengde på gresset på greenene som forøvrig er av ypperste klasse fortsatt.Fram med golfkøllene - det blir en finværshelg!

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Sep 2009

Regnværet ser for å ta en pause denne helgen. Det blir en fin golfhelg skal vi tro yr.no. Banen er i alle fall i topp stand og greenene står til terningkast 6, - minst! Vi ønsker både medlemmer og gjestespillere velkommen til ei fantastisk bra bane!

 

Lørdag
19.09.2009

Lettskyet 18° Flau vind, 1 m/s fra nord-nordøst
Noe usikkert
Ganske sikkert
Ganske sikkert

Lettskyet. Flau vind, 1 m/s fra nord-nordøst. 0 mm nedbør i døgnet.

Søndag
20.09.2009

Lettskyet 16° Svak vind, 2 m/s fra vest-sørvest
Usikkert
Usikkert
Ganske sikkert

Lettskyet. Svak vind, 2 m/s fra vest-sørvest. 0,9 mm nedbør i døgnet.
Info nr. 2 vedr. klubbhusprosjekt Trollstigen Resort

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Sep 2009

Klubben hadde mandag den 14/9 et konstruktivt og positivt møte med Rauma kommune der man fikk en del avklaringer.  Et enstemmig styre i klubben besluttet i sitt møte tirsdag den 15/9 å igangsette så snart som mulig en fremsendelse av byggesøknaden og å iverksette opparbeidelsen av tomten og oppsetting av grunnmurer. Det siste så langt som mulig på dugnad. (16/09/2009).

 

Møtet med kommunen ga følgende avklaringer:

 1. Klubben må fremme full byggesøknad for det nye bygget (Trollstigen Resort-huset).
 2. Klubben kan søke om en ny byggetillatelse uten at dette kansellerer gjeldende byggetillatelse fra 2008.
 3. Klubben kan grave ut tomten og sette opp grunnmurer til det nye huset (Trollstigen Resort-huset) med basis i gjeldende byggetillatelse fra 2008.
 4. Disp. søknad mht. energikravet i byggeforskriftene vil bli behandlet (og med stor sannsynelighet godkjent) i møte 24/9 eller 30/9.

Å få innvilget disp.søknaden nevnt i pkt. 4 er en absolutt betingelse for å gjennomføre prosjektet.  Får ikke klubben disp., vil dette medføre store ekstrakostnader, noe som i realiteten vil sette en stopper for hele prosjektet. 

Videre har Rauma Golfklubb fått bekreftet kjøpesummen fra selger av Trollstigen Resort-huset, og at klubben overtar et heftelsesfritt hus.
Grønt-kort-turnering lørdag 19. september

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Sep 2009

Grønt-kort-turnering lørdag 19/9 kl. 11.00. Vi minner om turnering for de som har grønt kort, altså de som enda ikke har et sålkalt "etablert handicap". Vi håper mange av de mer enn 30 som har tatt grønt kort i år under Lars Ramstad (t.v.) sin ledelse, vil delta. De som har tatt grønt tidligere år, er også selvfølgelig hjertelig velkommen! Møt opp 30 minutter før start.  Det spilles stableford (poeng) over 9 hull, noe som vil ta ca. 2 timer. Vel møtt!Pengesluket

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Sep 2009

For få år siden kostet norske golfaksjer en formue. Nå betaler eierne for å bli kvitt dem. Les mer her.Nordea Pairs - flott 13. plass til Åge og Rolf i landsfinalen

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Sep 2009

Rolf BrevikÅge- Det ble 38 poeng og en 13. plass. Greit nok, men vi hadde ikke en topp dag, lød meldingen fra Åge Herje i går kveld etter landsfinalen i Nordea Pais som ble spilt i Evje Golfpark som er Moss & Rygge sin bane. Vi gratulerer Åge og Rolf med innsatsen.  En 13. plass er virkelig en god prestasjon når vi tenker på at mer enn 3500 spillere over hele landet har deltatt i denne turneringen.Inge Gudmund og Sidsel best i den 11. og siste runden i Rauma Cup

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Sep 2009

SidselSidsel Farkvam med 39 poeng var best blant jentene, mens Inge GudmundInge Gudmund Bøe med sine 36 poeng var best blant gutta. Se resultatene. Legg merke til at man nå kan se hullstatistikk fra hver turnering i Golfbox. Gjennomsnitt score pr. hull basert på alle spillerne, og en rangering av hullenes vanskelighetsgrad er noe av det man kan lese ut av hullstatistikken. Dette er statistikk som kan være svært nyttig når klubben skal vurdere en endring av hullenes index i forbindelse med høstens resloping av banen som skal gjelde for de 3 neste år.Rauma Golfbane med svært flotte greener - blant landets 20 beste?

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Sep 2009

Greenkeeper Øystein Sandnes flytter hullet på green 9 den 15. mai 09. Hullflytting er en tung jobb som gjøres en gang pr uke for å fordele slitasjen på green og for at det ikke skal bygge seg opp en "topp" rundt hullkanten.

 

Øystein SandnesRauma Golfklubb har denne sesongen mottatt mange positive tilbakemeldinger mht. banen på Setnesmoa, og spesielt greenene har fått mye fin omtale. En av NGF's klubbutviklere som har spilt banen vår 2 ganger denne sesongen, sist nå i september, var meget imponert og mente at Rauma sine greener var blant landets 20 beste!  Ikke dårlig attest å ta med seg videre for greenkeeper Øystein Sandnes (t.v.) og banekomiteens leder, Inge Gudmund Bøe (nr. 2 fra v. under).

 

 

 

Fornøyd gjeng på green 9 den 30. juni 09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Ellingsberg putter på hull 9 den 30. juni 09.
Nordea Pairs: Åge Herje og Rolf Brevik deltar i landsfinalen 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Sep 2009

ÅgeRauma GK representert i l landsfinalen i Nordea Pairs. Rolf Brevik går inn som erstatter for Ronnie Våge (skadet) i Rolflørdagens landsfinale som spilles på bana til Moss & Rygge Golfklubb. Vi krysser fingrene og ønsker de to karene lykke til!  Golf for Beginners

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Sep 2009

Hva synes du om Golf for beginners?  God helg!Info nr. 1 vedr. klubbhusprosjekt Trollstigen Resort

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Sep 2009

Det har gått 9 dager siden ekstraordinært årsmøte der det ble sagt "go" for klubbhusprosjektet alla Trollstigen Resort.  Rauma Golfklubb er i gang med forberedelsene. (10/09/2009).

 

Pr. 10/9-2009:

 • Ryddding av skog langs vegen opp til golfbana er godt i gang for å gi plass til "flyttelasset. 
 • Informasjonsbrev er sendt ut til grunneierne og forsvaret. 
 • Dispensasjonssøknad vedr. energikravet i ny teknisk forskrift er sendt kommunen. 
 • Arbeidet med ny byggesøknad og nye nabovarseler godt i gang. 
 • Oppmåling av grunnmurene på Trollstigen Resort - tomta er utført for å "kopiere" disse til klubbhustomta på Setensmoa 
 • Det er dialog med selger om detaljer vedr. overtakelsen. 

Joda, det jobbes med saken. Så spørs det når det planlagte hotellet får klarsignal for igangsetting av bygging på Trollstigen Resort. Det ryktes at det kan skje i høst, mens noen sier først om ca. 6 måneder, det vil si først til våren.
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 1/9-2009

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Sep 2009

Protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet tirsdag 1. september kan du lese her. Årsmøtet med i alt 24 frammøtte ga styret full tilslutning til sitt framsatte forslag.  I tillegg gikk årsmøtet inn for å øke kostnadsrammen og øvre grense for låneopptaket i forbindelse med klubbhusprosjektet.Avslutning Rauma Cup 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Sep 2009

Søndag 13. septemper spilles avslutningsrunden i Rauma Cup.  Husk å melde deg på i Golfbox. Siste påmeldingsfrist er lørdag 12. september 2009 kl. 19.00.Ronnie Våge skadet - vi mangler instruktør på Barn & Golf

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Sep 2009

Ronnie VågeRonnie Våge har slitt med en skade i hånden en stund, og Åge Herjesist helg var han uheldig og slo opp skaden igjen. Ronni må opereres og er dermed forhindret fra både golfing og instruksjon de nærmeste ukene. Dette innebærer at Ronnie dessverre går glipp av helgens finalerunde i Nordea Pairs der han var kvalifisert sammen med parkamerat Åge Herje. Åge kan i følge reglene stille med erstatter for Ronni, så vi håper det går mot deltakelse fra Rauma Golfklubb i finalen som spilles på Moss & Rygge lørdag 12/9. Lykke til!Møterunden 2009 - Møre og Romsdal Idrettskrets

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Sep 2009

Møre og Romsdal Idrettskrets arrangerer info-møte for bl. a. idrettslag i Molde tirsdag den 8/9-09.  Spillemidler er tema på møtet der Einar Skorgen og Øystein Sandnes møter for Rauma Golfklubb. Les mer her.Vi beklager - det er tomt for scorekort!

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Sep 2009

Vi beklager, men "plutselig" var det tomt for scorekort i løpet av sist helg. Nye kort er bestilt og levering er lovet i løpet av torsdag 10/9 eller fredag 11/9. Som en reserveløsning setter vi en perm i greenfeebua med scorekort printet på vanlige A4-ark.  Du kan også skrive ut scorekort informasjonsside og scorekort tabell 18 hull  selv. Deler av byggeforbudet oppheves, men når.......?

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Sep 2009

Framtidig klubbhus for Rauma Golfklubb?5/9-09: Det lysner mht. realisering av hotellplanene for Trollstigen Resort, og dermed også for Rauma Golfklubb sine klubbhusplaner (se foto). Les artikkel i Åndalsnes avis.Søndagens scramble-turnering med hele 44 deltakere

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Sep 2009

Det var hyggelig å se så mange finne vegen til Rauma Golfbane søndag 6/9.  I tillegg til de mange med Rauma GK som hjemmeklubb, deltok også 4 fra Molde GK og 2 fra Meland GK. Fornøyde vinnerne med 1 slag over par ble Panya, Dagny Brevik og Markus Volstad.

Vinnertrioen.- Hvordan gikk det på golfbana i dag....?

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Sep 2009

En del av oss kjenner seg nok igjen. Pondus sliter med golfsvingen han også.  Legg merke til golfbaggen midt i bildet......!

 
Regionsmøte om felels PRO arrangeres på Åndalsnes i kvled

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Sep 2009

Samarbeidsprosjekt felles PRO?  Rauma Golfklubb står som vertskap når 5 klubber fra Nordmøre/Romsdal i kveld samles på Åndalsnes for å diskutere mulighetene for ansettelse av en felles PRO.  Representanter fra Rauma, Molde, Kristiansund, Sunndal og Tingvoll, samt NGF's klubbutvikler, Petter Hagstøm, deltar på møtet. Surnadal og Smøla har ikke meldt seg på, men har signalisert interesse for dette fellesprosjektet.  Leder Einar Skorgen og nestleder Lars Ramstad representerer Rauma GK på kveldens møte.4/9-09: Byggeforbudet i Storfjorden oppheves - hva med Åndalsnes-området?

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Sep 2009

Går det mot en løsning også for Åndalsnes og nedre del av Romsdalen mht. det midlertidige byggeforbudet? Det vil i tilfelle sette fortgang i Rauma Golfklubb sine klubbhusplaner. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har opphevet byggeforbudet i Storfjorden-området.Ekstraordinært årsmøte 1/9-09 gikk inn for klubbhus fra Trollstigen Resort

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2009

- JA. Leder Einar Skorgen fikk ja fra et enstemmig årsmøte.Et enstemmig årsmøte (ekstraordinært) vedtok å gå inn for styrets forslag om kjøp, flytting og gjenoppbygging av servicebygget på Trollstigen Resort som nytt klubbhus for Rauma Golfklubb. Det møtte 24 medlemmer.  Møtereferat kommer i løpet av helgen, eller senest mandag 7. september. (Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid, idet vi minner om at sekretær og web-ansvarlig betjener golfklubben på sin fritid). 

Realiseringen av klubbhusprosjektet er imidlertid avhengig av om Trollstigen Resort får godkjent sine byggeplaner om hotell på sin tomt på Soggemoen. Det er på denne tomta det befinner seg, det bygget som Rauma Golfklubb får overta så snart hotellplanene kan realiseres. Les mer om "Mannen" og midlertidig byggeforbud i Åndalsnes avis

Agenda, sakliste, tegninger, foto og foreløpig situasjonsplan framlagt for ekstraordinært årsmøte 1/9-09 finner du her. Opprinnelig bygg er fra 1993, mens et tilbygg på ca. 14 m2 (kontor) er fra 2004.
Dugnad mandag 7. sepember

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2009

Det innkalles til dugnad mandag 7/9 kl. 17.00.  Det skal ryddes skog langs vegen fra Frydenlund boligfelt og opp til klubbhusområdet. Dette for å få tilstrekkelig fri bredde når flyttingen av klubbhus fra Trollstigen Resort skal gjennomføres.Proshopen i Molde skal tømme lageret

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Sep 2009

Rauma Golfklubb har mottatt epost fra Bjørn Jarle Kleppen: Proshopen i Molde skal tømme lageret. Avslag 50% på sko-køller-puttere-bager-og klær.

 

Hei.

Proshopen i Molde skal tømme lageret.

50% på Sko-køller-puttere-bager-og klær.

Kan du legge det ut på hjemmesida deres ?

Vennlig hilsen
Bjørn Jarle Kleppen

PGA Club Professional,
Reg. TFT Terapeut MNLH

TFT Molde, Kleppen Golf, Tusten Skiskole,
Tlf.: 905 19 705 www.kleppen.no www.proshop.no
Scramble-turnering søndag 6. september

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Sep 2009

Sportskomiteen ved Geir Per Kvam melder at det spilles scrambleturnering søndag den 6/9 med start kl. 11.00, ikke lørdag som tidligere annonsert. Møt opp, folkens! Dette blir trivelig enten du har 10 eller 36 i handicap.NGF-nytt nr. 13/2009, 28.august

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Aug 2009

Her kan du følge med på siste nytt fra Norges Golfforbund til klubbene.Grasrotandelen - bli støttespiller til Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Aug 2009

Rauma Golfklubb har i dag 36 "grasrotgivere" som via sin spilling/tipping hos Norsk Tipping, gir inntil 5% av sin innsats til klubben. For måneden juni - august ga dette klubben kr. 2039,- i støtte fra Norsk Tipping.  For årets fem første måneder var beløpet kr. 2840,- i støtte.

Å støtte klubben på denne måten koster deg ingenting og det går heller ikke utover eventuell premie. SMS: Tilknytt Rauma Golfklubb som din Grasrotmottaker ved å sende GRASROTANDELEN 982132819 til 2020 (tjenesten er gratis). - Det er 80 % av de som spiller hos Norsk Tipping som enda ikke er grasrotgivere, opplyser kulturminister Giske
Morten Sekkesæter og Dagny Brevik ble klubbmestere 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2009

Morten Sekkesæter 68 slag KM's dag 2.Etter en sterk 68-runde (2 over par) på avslutningsdagen Dagny Brevik med 80 slag på avslutningsdagen.forsvarte Morten Sekkesæter klubbmestertittelen blant gutta. Dagny Brevik vant blant jentene i år som i fjor. I klassen Herrer senior var Rolf Brevik den sterkeste. Rusultatater og scorekort finner du her.

 

Lederballen på dag 2 etter endt dyst. Ronnei, Panya, Morten og Åge (fra vendtre).

 

Dagny og Morten; fornøyde klubbmestere 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spent publikummer.

 

Rolf Brevik var best av seniorene.

 

 

 

Sol og Ruth med sine premier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikum følger spent med.
Panya i ledelsen etter 1. dag av KM

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Aug 2009

Per Krogset og PanyaPanya (t.h.) leder etter første dag og går ut i lederballen sammen med Ronnie Våge, Morten Sekkesæter og Åge Herje i søndagens avsluttende runde i årets klubbmesterskap. Resultater etter dag 1 (lørdag) og starliste for dag 2 (søndag) ser du her.- Jeg er imponert over banen! Det var kommentaren fra NGF's Einar Faugli etter å ha "slopet" Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Aug 2009

NGF's sloperating team, Einar Faugli og Olav Ullestad sammen med greenkeeper Øystein og nestleder LarsTirsdag 25. august hadde Rauma Golfklubb besøk av et "sloperatingteam" fra Norges Golfforbund. Einar Faugli er leder av dette fagområdet i NGF, mens kollega Olav Ullestad (t.h.) er forbundsdommer. Karene hadde bare lovord å si om Rauma Golfbane. - Rett og slett imponerende bra, spesielt greenene, var de enige om. Lars Ramstad og Øystein Sandnes var vertskap under den 3 timer lange befaringen som foregikk i strålende vær. 

Flott vær og flott bane.

To andre spørsmål som karene fra NGF også var opptatt av, var:

- Hvor mye har kommunen støttet dere med til dette flotte anlegget? - Har dere ikke samarbeid med skolene? - Er det ingen skoler som har golf som valgfag? Karene ble overrasket over å høre hvor lite "kronasje" Rauma kommune har gått inn med, og de ble enda mer overrasket over at ikke skolene i kommunen ikke ønsket å benytte seg av det flotte golfanlegget.

Karene fra NGF inspiserte hele banen og noterte data for alle avstander, plassering av trær, hindere, hellinger, klippelengder osv. De sjekket at alle avstandsmerker på tee og fairway var korrekt plassert, at alle greener tilfredsstilte minstekravet på 200 m2, at bunkerne var tilfredsstillende og at banen var korrekt merket.

Det eneste de hadde å bemerke var at røde staker for sidevannshinder ved grøft på høyre side av green 4 bør erstattes med OB-staker. 

I løpet av 2-3 uker kan klubben forvente å motta nye slopetabeller, og kanskje blir det noen ekstra tildelte slag, - det håper i alle noen?

Nå tar Faugli og Ullestad med seg sine skjemaer "hjem" til Norges Golfforbund der tall og bokstavkoder blir lagt inn i et dataprogram som beregner slopetabellene. Den forrige slopingen fra august 2006 blir lagt helt til side, dvs. banen slopes "helt scratch" - altså uten at tidligere data blir hensyntatt.

I mellomtiden må klubbens HC-komite gjøre sine betraktninger med hensyn til setting av hullenes index. 

Etter råd fra Faugli og Ullestad vil ny slope gjøres gjeldende fra 1/1-2010.  Dette forenkler bl. a. arbeidet med nye scorekort, herunder også vurdering av index som klubben altså kan sette selv.

Om tre år er det tid for ny sloperating.  Opplegget koster klubben kr. 7500.

 Flagget til topps for ei imponernede fin bane!
Dagny og Rolf Brevik best med 39 poeng i SB Open 22/8-09

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Aug 2009

DagnyBåde Dagny og Rolf endte på sterke 39 poeng, og vant dermed hver sin klasse, henholdsvis Dameklassen og Herrer senior. Geir Bjerke med 38 poeng vant Herreklassen i turneringen som samlet i alt 29 deltakere fordelt på 3 klasseer. I Golfbox finner du fullstendig resultatliste og den enkeltes scorekort. Morten Sekkesæter hadde lavest nettoscore. Han gikk på 71 slag, dvs. 5 over banens par. 

 

Lengste drive:       Svein Åge Endrerud

Nærmest hullet:     Odd Einar Gussiås

Korteste slag:        Bjørn Olav Brevik (-5 meter)

Lengste putt:         Elisebeth Vik Slettaløkken
Husk påmelding til klubbmesterskapet som spilles lørdag 29. og søndag 30. august

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Aug 2009

Dette blir morsomt. Meld deg på i Golfbox. Siste påmeldingsfrist er fredag 28. august kl. 18.00. Startkontingent er kr. 100  pr. deltager. Dagny Brevik og Morten Sekkesæter (bildet) er tittelforsvarere.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 01.09.2009

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Aug 2009

24.08.2009: Et enstemmig styre i Rauma Golfklubb besluttet i sitt møte mandag 24/8 å innkalle til ekstraordinært årsmøte på klubbhuset tirsdag 1. september 2009 kl. 18.00. Sak som skal behandles: "Nytt klubbhus - endring av planer".

 

Kort varsel

Styret er klar over at innkalling til ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 14 dagers varsel. Styret vil likevel be årsmøtet godkjenne denne innkallingen som altså gjøres med bare 8 dagers varsel. Les vedtektene § 13. 

Medlemmer som mener at ekstraordinært årsmøte ikke kan innkalles med kortere frist en 14 dager, bes ta kontakt med leder Einar Skorgen senest i løpet av torsdag 27. august på tlf. 456 66 871 eller via klubbens epost.

I denne saken mener styret at "målet helliger midlet", og håper og tror at årsmøtet vil godkjenne en innkalling til ekstraordinært årsmøte med bare 8 dagers varsel.

Bakgrunnen for kort varsel

Rauma Golfklubb har fått et særdeles godt tilbud om å overta og flytte en bygning som etter styrets oppfatning er godt egnet som klubbhus på Setnesmoa. Det dreier seg om et bygg fra 1993 som er vurdert å være godt vedlikeholdt. Tilbudet har kommet etter informasjon som ble kjent under klubbens medlemsmøte den 17. august. Styret mener at man ikke har noen tid å miste mht. jobben med fjerning av bygget (kort tidsfrist). 

Store penger å spare

Det anslås at klubbens kostnader med dette vil medføre en betydelig reduksjon sammenlignet med de opprinnelige planene for nytt klubbhus som er kostnadsberegnet til 2,1 mill NOK. Gjeldende årsmøtevedtak vedr. nytt klubbhus ser du her

Endelige sakspapirer framlegges på møtet den 1. sept.

For mer informasjon kontakt leder Einar Skorgen.

Agenda og sakspapirer.  Vi gjør oppmerksom på at noen av punktene på agendaen blir gjenstand for muntlig informasjon.

Tegninger av servicebygget Trollstigen Resort (1993). 

Tegninger tilbygg 2004.

Forslag til situasjonsplan for prosjektet (foreløpig skisse).

Foto av bygget fra Trollstigen Resort ser du her.

 

for styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer (sekretær)
Sloperating av banen tirsdag 25. august

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Aug 2009

Det er nå bekreftet av NGF at sloperating av Rauma Golfbane vil finne sted tirsdag 25. august ca. kl. 11.  Forbundet sender to mann, hvorav den ene er forbundsdommer. Banen vil være åpen den dagen, men det vil bli satt ut noen stikker i fairways på par-4-hullene og på par-5-hullet.  Det er viktig at hullansvarlige bruker de siste dagene, særlig dugnaden mandag 24/8, til å foreta den siste finpussen av banen.  Det samme gjelder de som har ansvar for oppmerkingen.  I tillegg er det viktig at hullplassering blir gjort i samsvar med oppmålingen som gjelder for banen, dvs. hullplassering i senter greenHusk SB Open lørdag 22/8

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Aug 2009

Svein Berg sponser RGK.SB Open lørdag 22. august. Vi minner om den årlige turneringen SB Open som går av stabelen lørdag 22. august. Turneringen er sponset av SB Produksjon AS v/ Svein Berg. Meld deg på i Golfbox. Siste påmeldingsfrist er fredag 21/8 kl. 18.00. Starten går kl. 11.00 (ikke kl. 10.00 som det har stått i terminlista).Åge og Ronnie til Landsfinalen i Nordea Pairs 2009 på Moss & Rygge GK

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Aug 2009

God PR for Rauma Golfklubb. Ronnie Våge og Åge Herje fra Rauma Golfklubb er som kjent kvalifisert for finalerunden i den landsomfattende turneringen Nordea Pairs. Rauma Golfklubb har mottatt eFoto: Ellinor Rørvik Lothe, Åndalsnes Avispost fra Norges Golfforbund til Ronnie og Åge : - Gratulerer med godt spill både i klubbkvalifiseringen og i turneringsområdefinalen, du og din spillepartner er herved kvalifisert til landsfinalen sammen med i underkant av 50 andre lag. Her skal Norges beste tomannslag kåres og de skal representere Norge i Algarve Cup i Portugal, høsten 2009. Finalen spilles i år lørdag 12. september. Les mer.

Foto: Ellinor Rørvik Lothe, Åndalsnes Avis
Scramble-turnering søndag 16/8 kl. 11.00

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Aug 2009

Husk treningsturnering (scramble) søndag 16. august. Påmeldingsliste finner du på klubbhuset i greenfee-bua.  Se terminlista.Grasrotandelen - vi er oppe i 36 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Aug 2009

Hurra! Vi har økt med 6 givere siden 1. juni og er nå oppe i 36 "grasrotgivere".  Vi minner om at du når som helst kan registrere deg som giver når du benytter spillekortet fra Norsk Tipping hos tippe-kommisjonæren.  Det koster deg ingenting å støtte Rauma Golfklubb. Siden 1. juni har dette generert 1543 kjærkomne kroner i klubbkassa i følge statistikken fra Norsk Tipping.Resultater Rauma Cup 10. runde tirsdag 11/8-09

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2009

Petter Høsteng Stette med 42 poeng var best blant guttene i tirsdagens runde i Rauma Cup som ble spilt under gode forhold med i alt 24 deltakere. Elisabeth Vik Slettaløkken var best blant jentene med 43 poeng og 3 x birdie. Resultatene finner du i Golfbox.Resultater Rauma Cup 9. runde tirsdag 4/8-09

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2009

DagnyDagny Brevik med 38 poeng og Odd Sekkesæter med 40 poeng var best under den 9. runden av Rauma Cup.  Se resultatene i Golfbox.Medlemsmøte mandag 17. august

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Aug 2009

Medlemsmøte. I henhold til årsmøtevedtak skal styret avholde 2 medlemsmøter gjennom sesongen hvert år. Styret v/ leder Einar Skorgen kaller med dette inn til årets andre medlemsmøte. Sted og tid: Klubbhuset mandag 17. august kl 18.30 (etter dugnaden).

Agenda til medlemsmøtet.

1.  Innledning, agenda,generell status og utfordringer v/ Einar

2.  Økonomi - generell status

- utestående fordringer

- problemer

- likviditet ut året med estimert resultat v/ Tove

3.  Komiteene

- banekomiteen inkl. greenkeeper

- sportskomiteen

- hc-/gk-komiteen

- sponsorkomiteen

- klubbkomiteen

Alle komitelederne rapporterer status, problemer og plan for resten av sesongen.

4.  Felles pro i regionen 

- møte om samarbeid med klubbene i området v/ Einar

5.  Diverse

- Slooping av banen v/ Arvid

- Juniortrening v/ Lars

- Salg gammel klipper v/ Inge Gudmund

- Oppbevaringsbrakke golfutstyr v/ Reidar
25. august foreløpig dato for resloping av Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Aug 2009

Leder for NGF's sloperating-team, Einar Faugli, har gitt beskjed om at sloperating av Rauma Golfbane vil skje tirsdag 25. august.  Datoen er foreløpig, og kan bli endret avhengig av andre baner i midt-Norge som også skal reslopes.  Slope skal gjennomføres hvert 3. år.  Sist Rauma Golfbane ble slopet, var den 30. august 2006. Odd Morten Taagvold best i Sinclair Rauma Open lørdag 8/8

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Aug 2009

Lørdagens turnering som gikk av stabelen med 39 startende under flotte forhold, ble spilt som slagkonkurranse med fullt sh over 18 hull. Det deltok 11 spillere fra andre klubber. Best av alle var hjemmeklubbens egen Odd Morten Taagvold som med 34 tildelte slag endte på nettoscore 62 slag, noe som altså holdt til en klar seier i herreklassen. Det var mye skryt å høre mht. banen blant gjestespillerne, og særlig greenene fikk mye positiv omtale.

Fire glade klassevinnere. Øystein Sandnes, Rigmor Reistad, Elias Hustad Birkeland og Odd Morten Taagvold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dameklassen ble vunnet av Rigmor Reistad (Rauma GK) med 69 slag netto, mens Øystein Sandnes (Rauma GK) vant klassen Herrer senior med 66 slag netto. Juniorklassen ble vunnet av Elias Hustad Birkeland fra Molde GK som endte på 72 slag. Elias som er bare 10 1/2 år, og som allerede er nede i 21,8 i HC, presterte bl. a. birdie på hull 9. I tillegg hadde han par på 5 hull. Resultater i Golfbox.
Senior-tour i Molde og Ålesund

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Aug 2009

Norsk seniorgolf arrangerer senior-tour i Molde lørdag 15. august og i Ålesund søndag 16. august.

NORSK SENIORGOLF

arrangerer seniortour

Etter avtale med Norsk Seniorgolf behøver en i disse turneringene ikke være medlem i seniorgolf.

Eneste krav er at en har etablert HCP (36,0) og er 50/55 år damer/herrer.

Startkontingent er 120 NOK per deltager. Greenfee i Molde kr. 150. I Ålesund kr. 200.

Turneringen er en singleturnering. Nærmere opplysninger se golfbox.

Det spilles i 4 klasser oppdelt på handicap.

· Klassen med navnet "1" er for alle spillere med handicap mellom 0,0 og 9,9.

· Klassen med navnet "2" er for alle spillere med handicap mellom 10,0 og 15,9.

· Klassen med navnet "3" er for alle spillere med handicap mellom 16,0 og 23,9.

· Klassen med navnet "4" er for alle spillere med handicap mellom 24,0 og 36,0.

Påmelding på golfbox eller til turneringsleder. Frist: Torsdag 13. August kl. 18.00.

Turneringsleder Molde: Asbjørn Moe tlf: 91559876 . E-post: asb-m@online.no

Turneringsleder Ålesund: Perry Ulla tlf. 90951585. E-post: ulla@online.no.

Som et tillegg til seniortour vil arrangørene utrope årets seniorspiller i Møre og Romsdal. De av deltakerne som deltar i både Molde og Ålesund vil kjempe om å bli:

1: Årets senior i bruttospill i Møre og Romsdal. (0-15,9)

2: Årets senior i nettospill i Møre og Romsdal.(16,0-36,0)

Krav: Må representere klubb i fylket.
NGF-nytt nr. 12/2009, 7. august

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Aug 2009

Siste nytt til klubbene fra Norges Golfforbund kan du lese her.Omkjøring for å komme til golfbana i helga!

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Aug 2009

OMKJØRING. I forbindelse kommende helgs rockefestival (Rauma Rock), har politiet bestemt seg for å stenge den vanlige adkomsten til golfbana, den som går gjennom Frydenlund boligfelt.  Bruk vegen som går gjennon det nye boligfeltet, Frydenlund vest.  Ta første veg til høyre etter at du har kjørt av E136 ved Rauma bru.  Siste: omkjøringen er likevel ikke iverksatt av politiet. Kjør opp til bana som før!Flott 3. plass til Ronnie og Åge i Nordea Pairs TO-finalen i Ålesund

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Aug 2009

Vi gratulerer Ronni Våge og Åge Herje som kom på en flott 3. plass i TO-finalen ( TO = turneringsområde, dvs. Midt-Norge) i den landsomfattende par-turneringen Nordea Pairs som ble spilt på Solnør (Ålesund) søndag den 2. august.  Ronnie og Åge kvalifiserte seg til TO-finalen ved å vinne klubbturneringen Nordea Pairs tidligere i år. Nå venter landsfinalen lørdag 12. september som spilles på Moss og Rygge GK sin bane. Hyggelig å registrere at resultatet også er blitt lagt merke til av Åndalsnes avis.Golfutstyrsforsikring

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Aug 2009

Det kan være lurt å forsikre golfutstyret sitt. Norges Golfforbund og If har inngått en samarbeidsavtale der If er leverandør av forsikringstjenester til NGF. Avtalen gjelder fra 1. mai 2009 og tre år fremover. Utstyr inntil kr. 10.000 koster kr. 240,- å forsikre pr. år hvis du er If-kunde fra før. Litt mer hvis du ikke er If-kunde. Les mer om forsikringsordningen på NGF's hjemmesider. Du finner opplysninger om golfutstyrsforsikring helt nederst i artikkelen.Surnadalinger med sosial og morsom vri - "Tour de Nordfjord"

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Aug 2009

At golf kan være sosialt, er denne gjengen fra Surnadal GK et bevis på. Hyggelig at gjengen valgte å spille på Rauma Golfbane som en del av sin "tour".  Les mer her på Surnadal GK sine hjemmesider.Høstsesongens juniortrening er avlyst - i alle fall inntil videre

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Aug 2009

Juniortrener Kjetil Oshaug som har stått for treningene for de unge i aldersgruppen 13-19 år denne sesongen, var uheldig og podro seg armbrudd i ferien.  Juniortreningene som avvikles torsdager, er derfor avlyst inntil klubben forhåpentligvis greier å skaffe en erstatter for uheldige Kjetil.Hullansvarlige må begynne å forberede besøk av NGF's sloperating-team

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jul 2009

Viktig info til hullansvarlige.  Vi regner med at Rauma Golfbane i løpet av august får besøk av et av NGF's sloperating-team.  Bana skal nemlig reslopes nå i 2009.  Sist den ble slopet var i 2006.  Vi oppfordrer alle hull-mannskaper å begynne finpussen av sine hull allerede nå, særlig viktig er finpuss av bunkere.  Vi kommer tilbake med dato for resloping så snart beskjed fra forbundet er mottatt.  Resloping av bana vil forøvrig koste klubben kr. 7500.  Les mer om slope. Invitasjon fra Smøla Golfklubb - turnering lørdag 15. august

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jul 2009

Nå har du muligheten for å kombinere en weekendtur til vakre Smøla samtidig som du som medlem av Rauma GK kan delta i en golfturnering til redusert greenfee. Lørdag 15. august 2009 har nemlig Smøla Golfklubb og STATKRAFT den glede av å invitere til STATKRAFT INVITATIONAL. Vi minner om at Smøla GK er en av klubbene som er med i Golfreisen 2009.

For ytterligere opplysninger, ta evnt. kontakt med Anders Nerland i Smøla Golfklubb: anders@smolagolfklubb.no.

---------------------------------------------------------------------------

Smøla Golfklubb & Statkraft inviterer til årets happening ved Dyrnesdalen Golfbane.

Lørdag 15. august arrangeres Statkraft Invitational. Stableford turnering over 18 hull, med spille hcp. Turneringen er også et ledd i ”Golfreisen 2009”, der alle klubbene i regionen er invitert til å delta.

Deltakere får halv pris på inngang til VINDMØLLE LARM! (www.vindmollelarm.com)

Deltakere av Golfreisen (Medlemmer av Regionsklubbene) gis halv greenfee.

Påmelding innen 10. august 2009 via GOLFBOX.

Pris kr 150,- Junior kr 100,- (Greenfee kommer i tillegg).
Sinclair Rauma Open lørdag 8. august

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jul 2009

Vi minner om at Rauma Golfklubb også i år arrangerer  turneringen Sinclair Rauma Open til tross for at selve Sinclairspelet ikke arrangereres i år.  Pr. 27. juli er det allerede 10 påmeldte. Siste påmeldingsfrist er torsdag 6. august 2009 kl. 18. Maks 40 deltakere. Påmelding i Golfbox.Høstsesongen starter tirsdag 4. august med Rauma Cup runde 9

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jul 2009

Vi minner om at høstsesongen starter med 9. runde i Rauma Cup tirsdag 4. august. Har du grønt er det bare å melde seg på denne uhøytidlige turneringen som spilles som stableford på tirsdager (ikke alle tirsdager) gjennom hele sesongen. Se terminlista.  Meld deg på i Golfbox (frist 2 dager før).Barn & Golf starter opp mandag 10. august etter ferien

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jul 2009

Ronnie Våge som er ansvarlig for de minste utøverne, opplyser at barnegolfen starter opp med treningen etter ferien mandag den 10. august kl. 17.00Få tilbake moms for 2008?

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jul 2009

Golfklubber tilknyttet Norges Golfforbund kan nå søke NIF om momskompensasjon på tjenester for året 2008. Hvorvidt Rauma Golfklubb har noe å hente her, er usikkert. Søknadsfrist er 31. august. Les mer her.NGF-nytt nr. 11/2009, 23. juli

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jul 2009

Følg med i golfforbundets informasjon til klubbene; klikk her.Nybegynnerkurs - årets siste - oppstart mandag 27. juli kl. 18

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jul 2009

KURS  -Siste sjanse! Lars Ramstad, som er kursansvarlig, melder at årets siste nybegynnerkurs starter opp mandag 27/7 kl. 18.00. Kurset går over 3 kvelder med teori (9 timer) og 3 kvelder (9 timer) med praksis før det hele avsluttes med teoriprøve og oppspill til grønt kort. Les mer.Bra partytriks - farlig dame

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jul 2009

På Surnadal GK's hjemmesider fikk vi tips om denne frøkena. Golftriks kan også brukes for å imponere dine gjester og festdeltakere. Her er ei tøff dame som gjør et relativt farlige triks. Vi abefaler ikke noen å forsøke seg, i alle fall ikke de som slicer litt med driveren....! Se filmsnutten her.Resultater Norsk Fjellfestival Open lørdag 11/7-2009

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jul 2009

Øystein BruasethØystein Bruaseth vant turneringen Norsk Fjellfestival Open som gikk av stabelen lørdag den 11. juli med i alt 22 deltakere. Det stilte 16 spillere i herreklassen, 5 i dameklassen og 1 i juniorklassen. Turneringen ble spilt som slagkonkurranse med fullt sh over 18 hull. Øystein hadde 88 slag brutto, og med 30 tildelte, endte han på sterke 58 slag netto. Nest best ble junioren Markus Wilhelmsen fra Moa GK som endte på 60 slag netto. Elisabeth Vik Slettaløkken gikk til topps i dameklassen med 64 slag netto. 

Velg "Leaderboard" for den aktuelle klassen for å se resultatlisten. Klikk på den enkelte spiller for å se scorekort. 
En hilsen fra Etiopia

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Jul 2009

Green 9 Addis Ababa Golf clubAddis Abeba, 10th of July 2009

Sekretaer Arvid er paa reise i Etiopia, naermere bestemt i Addis Abeba som befinner seg paa hoyde med Galdhoepiggen. Det er blitt tid til et besok paa million-byens golfbane, Addis Abeba Golf Club, en 9-hullsbane.  - Haaper alle kjente har det bra i gamlelandet, og at det spilles mye golf midt oppi fjellfestival og landsspeiderleir.  Vi sees!
Resultater Rauma Cup 8. runde 30/6-09

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jul 2009

DagnyDagny Brevik med 39 poeng og Bjørn Olav Brevik med sine 40 Bjørn Olavpoeng var best under tirsdagens 8. runde i Rauma Cup som ble spillt under flotte forhold og fantastiske greener. Det stilte 22 deltakere i sommervarmen. Se resultatliste og scorekort her, og stillingen sammenlagt her (4 beste runder teller).Sponsoravtale med Hatteland Solutions AS

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jul 2009

Rauma Golfklubb har inngått sponsoravtale med Hatteland Solutions AS. Avtalen sikrer bl. a. klubben tilgang på lisensiert bruk av programvare, nødvendig support og gode backup-rutiner for sine data. Løsningen er lik den som mange bedrifter i Rauma har med samme firma. Tiden med at data ligger på èn PC med sporadiske backup-rutiner er dermed over. I tillegg åpner dette for tilgang til filene på en server via internet. Foreløpig er avtalen inngått for ett år.  Tony Våge er den som skal håndtere opplegget på vegne av Hatteland Solutions AS.Hjelp fra oven.....?

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jul 2009

Under tirsdagens 8. runde i Rauma Cup fanget fotografen opp kontakt mellom en spiller og et helikopter som svevde over utslaget på hull 1. Noen ymtet noe om regelbrudd.....?

 
Nå er bana helt strøken! - Påpekte "mangler" allerede rettet opp

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2009

Hull 5Allerede dagen etter at vi meldte om at gjestespillere hadde kommentert at varsellys var i uorden, at gresset var langt ved skyttergrav/bunker på hull 5 og droppsoneskilt var deffekt på hull 5, var forholdene rettet opp. Vi tar av oss hatten for rask reaksjon og god innsats fra de ansvarlige. Husk å melde deg på Norsk Fjellfestival Open som spilles den 11. juli

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2009

Vi minner om turneringen Norsk Fjellfestival Open som arrangeres på Rauma Golfbane lørdag den 11. juli.  Meld deg på i Golfbox.  Sett av også lørdag 8. august, for da går Sinclair Rauma Open av stabelen.

Terminlista ser du her.
Husk sikkerheten! Særlig på hull 2 og 3.

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2009

SIKKERHET. Det går mot ferietid og mange gjestespillere vil forhåpenligvis besøke Rauma Golfbane. Da er det viktig at klubbens egne medlemmer går foran med et godt eksempel. Vi minner om at spiller som går alene, ikke får benytte gult utslag på hull 2.  Her det også særlig viktig at de som ikke slår ut, følger med trafikken på vegene ved utslaget.  På hull 3 oppfordrer vi de som skal slå fra rød tee, om å følge med spiller(e) til gul tee. Før eller siden kan det komme en ball med stor kraft gjennom lauvverket.....! Og til slutt; - husk å starte på hull 1, ikke på hull 7. God golfsommer!God rekruttering - hele 32 på Nybegynnerkurs så langt i 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2009

Lars Ramstad er leder for HC- og GrønkortkomiteenLars Ramstad melder at det pr. 1. juli er avholdt 4 nybegynnerkurs (tidligere omtalt som Grøntkortkurs). Det har deltatt i alt 32 personer på kursene, og av disse har til nå 31 bestått alle prøver.  Et femte og siste kurs vil bli avholdt i august.  Følg med på annonsering på våre nettsider i slutten av august. Har du gått kurs og bestått prøvene, kan du melde deg inn i Rauma Golfklubb som har rimelig kontingent; se her.Grasrotandelen - antall givere øker sakte, men sikkert

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Jul 2009

I løpet av juni måned økte antall givere til Rauma Golfklubb fra 30 til 33. Juni måned resulterte i kr. 884,- til klubben fra Grasrotandelen og Norsk Tipping. Den 26/6 gikk det ut SMS til mange av klubbens medlemmer med oppfordring om å bli Grasrot-givere.  Vi minner om at du når som helst kan registrere deg som giver når du benytter spillekortet fra Norsk Tipping hos tippe-kommisjonæren.For ei flott bane og for noen greener, men.....

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jun 2009

Tilbakemeldingene fra en gjestespiller som besøkte Rauma Golfbane i løpet av sist uke, var veldig positive.  Han pekte imidlertid på noen småting som han syntes ødela helhetsinntrykket, og som han mente måtte være enkelt å rette på.  Han nevnte varsellyset på hull 5 som ikke virket, det var et knust "droppsone"-skilt på hull 5, det var veldig langt gress rundt skyttergrav/bru/bunker på hull 5 og noe svak merking av droppsonene generelt. I tillegg irriterte det ham at han ble forstyrret av at det var spillere som begynte på hull 7 da han kom fra 6'ern. Hull-ansvarlige har også ansvar for bunkere

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jun 2009

Det lakker mot ferietid og det er alles ønske at Rauma Golfbane er representativ på alle måter når mange gjestespillere forventes å besøke banen i ferien. Vi minner om at hullansvarlige også har ansvar for pleie av bunker(e) på sitt hull. Hull 8 framstår som et godt eksempel i så måte. Sørg for å klippe gress langs bunkerkanten, evnt. skjære torva. I tillegg skal det rakes i bunkersanden slik at den ikke er hardpakket. Pass også på at det er nok sand. Fjern kvister, steiner og andre gjenstander. Vær obs på "bekkefar" som kan danne seg ved kraftig regn. Vi minner også om at vi får besøk av NGF som skal reslope bana i sommer. Derfor er dette ekstra viktig å følge opp!Resultater Grønt kort turneringen lørdag 27/6

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jun 2009

Lars Ramstad opplyser at det ble en fin og lærerik turnering under flotte forhold i sommervarmen lørdag, selv om deltakelsen ikke var så stor. - Neste gang skal vi ha et bedre opplegg og med større og tidligere kontakt med alle med grønt kort.

 

Resultater: 

Herrer:
Roy Voldstad: 27 poeng
Tor Ivar Krogsæther: 23 poeng
Svein Kristiseter: 14 poeng

Damer:
Anita Strandabø: 17 poeng
Arna Istad: 14 poeng
Toril Svenneby: 8 poeng
Golf er sunt - nå er det dokumentert

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jun 2009

Forskerne har talt! Golf er helsebringende. Forskere fra Høgskolen i Telemark i Bø har fulgt en gruppe golfere og kommet frem til at de er i stor aktivitet i løpet av golfrunden. Les artikkel fra NrK Telemark her.  Resultater Rauma Cup 7. runde 24/6-09

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jun 2009

Dagny BrevikDet var flotte forhold med sommervarme under den 7. runden i Rauma Cup ondag kveld. Fine og raske greener utfordret de 25 deltakerne.  Dagny Brevik hadde beste score blant jentene med 37 poeng, mens Morten Nord med 39 poeng scoret mest blant gutta. Resultatene og scorekort (klikk på navnet) ser du her. Stillingen sammenlagt etter 7 runder der de 4 beste teller, ser du her.Ønsker du å melde deg inn i Rauma Golfklubb?

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jun 2009

Bli medlem?  Vi har hørt at det blant årets nybegynnere er noen som venter på krav/giro fra klubben vedr. innmelding i Rauma GK. Vi gjør oppmerksom på at innmelding og betaling er noe den enkelte ordner selv. Skriv ut innmeldingsskjema og send det inn i utfylt stand enten pr. vanlig post eller som skannet vedlegg i epost til klubben. Samtidig betaler man inn et beløp til klubbens konto som man finner på innmeldingsskjemaet. Beløpet framkommer på skjemaet. Les mer her.Ikke sløs med scorekortene

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Jun 2009

Scorekort er kostbare saker. Når flere spiller sammen på en treningsrunde, er det ikke nødvendig med ett kort pr. spiller! Vi minner om at det går fint å føre score for 4 spillere på ett og samme scorekort. Hjelp oss å holde kostnadene nede!Score som registreres i Golfbox

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Jun 2009

Vi får av og til beskjed om at spillere har registrert sitt scorekort i Golfbox uten å oppgi noen markør.  Er du en av de som "henger" i systemet uten at din innrapporterte score er "sluttbehandlet" i Golfbox, kan det skyldes at du har glemt å legge inn markør. Start på hull 1, ikke hull 7

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2009

Vi har fått en del reaksjoner på at noen spillere på Rauma Golfbane, gir blaffen i regelen om å starte golfrunden på hull 1.  Å starte på hull 1 er ikke bare "skikk og bruk", men faktisk en regel som gjelder for alle golfbaner hvis ikke annet er bestemt.  For å få god flyt i spillet er det viktig å starte på hull 1.  Oppfordringen er herved gitt.Rauma Cup flyttet til onsdag 24. juni

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2009

Sportskomiteen v/ Geir Per Kvam opplyser at Rauma Cup runde 7 er flyttet fra tirsdag 23/6 til onsdag 24/6 kl. 17.30 grunnet St. Hans.Beautiful surroundings and excellent course

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2009

Mandag 22/6 hadde Rauma Golfbane besøk av to gjestespillere fra Holland og èn fra Scottland.  Tilbakemeldingene var svært hyggelig lesning.  I gjesteboka har Tom Robertson (HC 8,0) fra Scottland, golfens hjemland, skrevet "Beautiful surroundings!" - "Excellent course!".  Vi takker for komplimentet på vegne av klubben og vår greenkeeper, Øystein Sandnes.Grønt kort turnering lørdag 27/6 kl. 11.00

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2009

Er du Grønkort-spiller og ønsker å komme i gang med golf? Vi minner om at Sportkomiteen arrangerer en turnering førtskommende lørdag for de med Grønt kort. Altså for de med bestått kurs, men som enda ikke har etablert handicap. Dette er lek og morro, meld deg på!  Påmelding innen kl. 10.45 på banen lørdag den 27. juni.

 

Info fra Lars Ramstad vedr. Grønt kort turnering lørdag 27/6 kl. 11.00

 • Det spilles vanlig Stableford over 18 hull og med markør.
 • Hver flight har med en spiller som kan reglene og påser av disse følges og at scorekortet føres korrekt.
 • Vi tar kr 50,- per person.
 • Flotte premier.Golfligaen - Eidsbygda players med en seier, en uavgjort og et tap så langt

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jun 2009

Det eneste laget 2009fra Rauma Golfklubb som deltar i Golfligaen , Eidsbygda Players med Geir Bjerke i spissen, har så langt spilt 3 matcher i sin pulje i Golfligaen.  Resultatene ser du her.Coachingsystem - oppmerking for øvelsene

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Jun 2009

Nå skal det trenes systematisk, folkens. Den 11. juni hadde klubben besøk av Petter Hagstrøm som er NGF's klubbutvikler for midt-Norge. Det er Geir Bjerke som skal ta seg av opplegget i Rauma GK.

Petter Hagstrøm fikk de oppmøtte å forstå at det er mer enn "dunking" på DR som skal til for å bli en bedre golfer. Over 20 ivrige raumagolfere møtte til tross for øsende regnvær. Interesserte som ikke møtte, kan ta kontakt med Geir for info om opplegget.

Kort for logg av trening for de forskjellige HC-nivåer og skisser som viser oppmerking på drivingrange og puttinggreenen, finner du ved å gå til "Coachingsystem" under "Kurs / instruksjon" i venstremargen. Gå direkte til siden om Coachingsystem her.
Husk St. Hans - turnering lørdag 20. juni

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Jun 2009

Turneringen starter kl. 18.00 lørdag ettermiddag og bør være unnagjort i løpet av 2 timer. Det spilles slagkonkurranse med fullt sh over 9 hull. Meld deg på!GRASROTANDELEN - visste du at du kan støtte Rauma Golfklubb uten at det koster deg 5 øre?

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Jun 2009

Få tippere har registrert seg som grasrotgivere i Norge. Faktisk er det hele 80 % (!) av de med spillekort hos Norsk Tipping, som enda ikke er grasrotgivere, opplyser kulturminister Giske. Det koster deg ikke 5 øre å støtte Rauma Golfklubb gjennom denne ordningen.  Ganske enkelt: gi beskjed til kommisjonæren neste gang du leverer Lotto, Oddsen eller Tipping. For øyeblikket har RGK 31 givere. Se oversikt for Romsdalskommunene herHva er Irish Greensome og Københavner?

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Jun 2009

Begge deler kan kanskje høres ut som en ølsort eller drink, men det er faktisk navn på turneringsformer i golf. Les om Irish Greensome, Københavner og alle de andre turneringsformene her; Turneringsformer. Kanskje noe for Rauma Golfklubb? Og ikke minst aktuelt i selskapsrunder, vil vi tro?! Du finner også en direkte link under "Turneringer" i venstremargen.Resultater Rauma Cup 6. runde tirsdag 16. juni 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jun 2009

Morten NordEnda en tirsdag ettermiddag med Rauma Cup, og enda en tirsdag med regn og surt og kaldt golfvær. Til tross for regnværet stilte 23 ivrige golfere til start tirsdag den 16. juni. Baneforholdene var ypperlige med raske og flotte greener. Eliasbeth Vik Slettaløkken med 36 poeng hadde høyest score blant jentene, mens Morten Nord med sine 37 poeng gjorde det best blant guttene. For resulstatliste og scorekort; klikk her.Rauma Golfklubb ble ikke tildelt spillemidler for 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Jun 2009

Fylkeskulturutvalget har i sitt møte den 10. juni gjort vedtak i tråd med innstillingen fra saksbehandler.  Dette innbærer at Rauma Golfklubb ikke blir tildelt spillemidler i 2009.  Dermed må klubbens styre sørge for å fornye sin søknad både vedr. garasjene og nytt klubbhus innen 1. oktober i håp om å rykke framover i køen for tildeling av spillemidler i 2010 eller 2011. 

 

Les mer om spillemiddelprosjketene til Rauma GK her.

Kultursjef Harald Krøvel har kommet med følgende informasjon der altså vedtaket samsvarer med innstillingen:  

Gjennomgang av innstilling spelemiddeltildeling til behandling i fylkeskulturutvalet 10. juni 2009 viser:

Nærmiljøanlegg:

Av i alt 31 nærmiljøsøknader i fylket som får tilskott i år, har Rauma fått tilslag på 3 av sine søknader.

Av kr 5.972.000 til nærmiljøanlegg i fylket, får anlegg frå Rauma kr 425.000 i 2009.

Ordinære idrettsanlegg:

Av i alt 58 idrettsanleggssøknader i fylket som får tilskott i år, har Rauma fått tilslag på 3 av sine søknader

Av kr 38.489.000 til idrettsanlegg i fylket, får anlegg frå Rauma kr 1.683.000 i 2009.

Nærmiljøanlegg til utbetaling i 2009 :

Basketballbane Åndalsnes toppfinansiering kr 25.000

Innfjorden ballbinge og området rundt kr 200.000 x 2 søknader = kr 400.000

Ordinære idrettsanlegg til utbetalinjg i 2009:

Øran stadion kunstgress kr 1.030.000

Jeger og fisk elg- lerduebane Isfjorden kr 520.000

Steng felthurtigskytealnlegg Rauma skytterleg Rødven kr 133.000

ANLEGG MED GODKJENT SØKNAD SOM LIGG I KØ FOR TILSKOTT I 2010 ELLER SEINARE:

Nærmiljøanlegg:

Ballbinge Åfarnes kr 200.00 godkjent

leikeområde Vågstranda kr 200.000 godkjent

Tursti Nebba. Åndalsnes Bjørmosen kr 94.000 godkjent

Ordinære anlegg:

Kunstgras Måndalen il kr 875.000, godkjent.

Rauma Golfklubb: utstyrshus (garasjer) kr 130.000, godkjent.

Holmemstranda IL: klubbhus kr 251.000, godkjent.

Rauma Golfklubb: klubbhus kr 700.000, godkjent.

Rauma skytterlag Rødven skytebaneoppgradering (utendørs) kr 515.000, godkjent.
Grasrotandelen - avregning fra Norsk Tipping pr. 1. juni 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2009

Ordningen med grasrotandelen som gjør at den som spiller Lotto, Oddsen eller Tipping, kan gi 5 % av innsatsen til "klubben sin", resulterte i at Rauma Golfklubb snart får kr. 2840,- overført fra Norsk Tipping for perioden 1/1 - 31/5.  Det er 30 "tippere" som har gitt sin grasrotandel til Rauma GK. Vi minner om at du når som helst kan oppgi Rauma GK som mottaker av din grasrotandel, - det er bare å gi beskjed til tippekommisjonæren neste gang du bruker spillekortet ditt! Se her.Husk å melde deg på Rauma Cup 6. runde som går tirsdag 16. juni

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2009

Meld deg på i Golfbox. Terminlista ser du herNGF-nytt nr. 10/2009, 5.juni

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2009

Her kan du følge med i siste nytt til klubbene fra NGF; klikk her.Resultater Rauma Cup 5. runde tirsdag 9. juni 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2009

SveinEndelig en tirsdag med Rauma Cup i finvær. Sigurd Nora og Svein SigurdBerg oppnådde hele 40 poeng og var med det best av guttene, mens Rigmor Reistad med sine 37 poeng var best blant jentene. Resultater og scorekort kan du se her.Ronnie Våge og Åge Herje vant Nordea Pairs

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Jun 2009

Turneringen Nordea Pairs som ble avviklet søndag den 7/6 med 13 par, ble vunnet av Ronnie Våge og Åge Herje som oppnådde sterke 42 poeng. Se resultatlista her. Nordea Pairs er en turnering der man spiller sammen to og to, og der man spiller på 3/4 av sitt handicapp.  Beste score på hver hull teller.  Vi ønsker Åge og Ronnie lykke til søndag 2. august i TO-finale i Ålesund (Solnør).  Kanskje kommer de seg videre til landsfinalen?

 

På bildet ser vi 2 fornøyde vinnere etter endt dyst. 

Åge Herje og Ronni Våge vant Nordea Pairs i RGK 2009
Trafikkrapport for klubbens hjemmesider - mai 2009 var ny rekord

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jun 2009

Rauma Golfklubb har som målsetting at hjemmesidene skal brukes som informasjonskanal for medlemmer og andre som søker informasjon om Rauma Goldklubb. Antall treff på www.raumagolf.no var i mai 7078, noe som er den beste måneden siden etablering av klubbenOnline-løsningen sommeren 2007, en hjemmesideløsning som brukes av mange lag og klubber i idretts-Norge. 

 

År jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Total Snitt
2007 150 77 74 20 168 1072 1960 2584 2237 1249 488 1040 11119 927
2008 1971 2730 2990 4941 4512 4513 4497 4846 3229 2714 2695 2973 42611 3551
2009 3238 2721 3235 5711 7078               21983 4397
Gladmelding - vi får skryt av greenene på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jun 2009

Banekomieteens leder, Inge Gudmund Bøe (t.h.), og greenkeeper Øystein Sandnes (t.v.) har all grunn til å være fornøyd med tilstanden på Rauma Golfbane. Greenene får masse skryt og det kom bare positive tilbakemeldinger fra gjestespillere fra Ålesund, Molde og Stiklestad sist helg (pinsen).

 

Meldingen som kom fra et klubbmedlem pr. epost forleden dag:

Spre det glade budskap om vår flotte golfbane!

Må bare fortelle dere om noen av tilbakemeldingene vi fikk fra gjestespillere i dag (søndag 31/5 red. anm.) ang. golfbana vår.

Ålesundere som er medlemmer på Solnør, fortalte at de aldri hadde spilt på flottere og raskere greener. De sammenlignet greenene med å spille på ett nybonet stuegulv…  Rått!!

Moldenserne og spillere fra Stiklestad golfklubb, var også svært overrasket og undrende over den flotte golfbana. De sa også at greenene var utrolige flotte. Måtte nesten le da Moldensere sa at de holdt PGA standard! Moldenserne snakket om kjøp av fjernmedlemskap og hyppige turer til Rauma golfklubb.

På sin plass med en stor honnør til Øystein Sandnes for glimrende utført jobb som greenkeeper! Så får vi andre hjelpe til med greengaffelen så godt vi kan. Det kan vi alle bli litt flinkere til tror jeg.  PS! Mangler noen greengaffel, så selges de i kiosken for en femmer eller to.
Møre Tour 31.05.2009 - resultater

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jun 2009

Det stilte 5 deltakere til den første runden i Møre Tour 2009 som ble avviklet under flotte forhold på Rauma Golfbane søndag 31. mai.  Dette er en turnering for barn/unge under 19 år i Møre og Romsdal.

Resultatliste ser du her.

Fem glade golfere etter endt dyst, her fotografert på green nr. 9.
Resultater Rauma Cup 4. runde 2/6-2009

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jun 2009

Bare 6 grader og i perioder øsende regnvær gjorde forholdene litt vanskelige under tirsdagens 4. runde i Rauma Cup.  Av de 22 startende var det bare 10 som fullførte. David John Hudson fikk høyset score blant gutta, mens Dagny Brevik sanket mest poeng blant jentene. Se resultatene og scorekort i Golfbox; klikk her.NGF's klubbutvikler besøker Rauma GK torsdag 11. juni kl. 18.00

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jun 2009

Møt opp du som er interessert i å lære mer om å trene golf. Petter Hagstrøm fra NGF vil stå for informasjon og gjennomgang av øvelser i henhold til NGF's Coachingsystem torsdag den 11/6 kl. 18.Turnering tirsdag 2/6, lørdag 6/6 og søndag 7/6

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Mai 2009

Kryss av i kalenderen og meld deg på!  Rauma Cup runde 4 går av stabelen tirsdag 2/6, mens den tradisjonelle Pink Cup avvikles lørdag 6/6. Pink Cup er en landsomfattende veldedighetsturnering til inntekt for brystkreftsaken. Nordea Pairs arrangeres søndag 7/6.  Dette er også en landsdekkende turnering, med det spesielle at man spiller par (to spillere på "lag"). Du melder deg enkelt på til turneringene i Golfbox. Se også terminlista.Dugnad onsdag 3. juni

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Mai 2009

OBS! Pga. pinse er dugnaden flyttet fra mandag 1/6 til onsdag 3/6.Resultater Rauma Cup 3. runde 26/5-2009

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mai 2009

Elisabeth Vik Slettaløkken med 38 poeng og Rolf Brevik med 39 poeng mestret de til dels vanskelige spilleforholdene best under tirsdagens klubbturnering.  Tross våte og vanskelige forhold deltok 23 spillere. Resultatliste for "gutte"- og "jenteklassen" finner du her.Møre Tour 2009 på Rauma Golfbane søndag 31/5

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mai 2009

Meld deg på! Dette blir morsomt! Så langt er det bare påmeldt èn spiller fra Rauma Golfklubb, nemlig Jonas Larshus, til søndagens turnering for barn/unge t.o.m. 18 år. Turneringen spilles på Rauma Golfbane som den første av 4 i Møre Tour 2009. Det er i tillegg påmeldt spillere fra Molde GK og Moa GK (Spjelkavika). Skynd deg å melde deg på i Golfbox innen kl. 12 fredag den 29/5. Les mer.NGF's klubbutvikler viser oss Coachingsystemet torsdag 11. juni

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mai 2009

Den som har lyst å trene etter NGF's opplegg, det såkalte Coachingsystemet, bør sette av ettermiddagen torsdag 11. juni.  Da kommer nemlig Petter Hagstrøm fra NGF for hjelpe oss i gang og for å vise oss øvelser. Opplegget er korrigert en del i forhold til i fjor. Mer info kommer etterhvert.Åfarnes skole takker for opplegget den 6. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Mai 2009

Vi har fått epost fra Åfarnes skole som besøkte Rauma Golfbane 6. mai 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sender noen bilder fra en veldig vellykka golfdag. Tusen takk for flott mottakelse! Håper bildene er i et ok format. Vi arbeider med en power-point-presentasjon også fordi å lage en presentasjon på PC er en del av pensum. Sender over denne også etter hvert om vi får den klar før vi tar sommerferie.

Mvh Pia G. Siem (lærer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tips: registrering av score i Golfbox via PC/internett

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mai 2009

Her kommer et tips til de av dere som har tar utfordringen og registrerer selskapsrunder i Golfbox slik NGF oppfordrer oss til. TIPS: For score > 9 (to-sifret) på et hull må du holde nede "1" mens du trykker på det andre sifferet. Skal du registrere 11, så holder du tasten for "1" nede til det blir "11". Les mer.Vellykket Scramble-turnering søndag 24/5

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mai 2009

Sportskomiteen melder at det var en vellykket Scramble-turnering sist søndag. Hele 32 deltagere kjempet om heder og ære. Vinnerlaget besto av Geir Bjerke, Bjørn Inge Frilund, Andreas Skomsø og Øystein Bruaseth. Disse 4 greide seg med 68 slag.NGF-nytt nr. 9/2009, 24.mai

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mai 2009

Følg med og les siste nytt av informasjon fra NGF til klubbene i Norge; klikk her.Medlemsbevis - kunstverk av Halvard Hatlen

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Mai 2009

Rauma Golfklubb har fått utarbeidet medlemsbevis for de av klubbens medlemmer som har meldt seg inn siste året og som har lokalt seniormedlemskap (f.o.m. 22 år).  Medlemsbeviset kan hentes på klubbkontoret på klubbhuset på Moa ved å kontakte sekretær Arvid Meyer (926 22 223). Hvem dette gjelder?

Dette gjelder følgende:

 • Ole Kjell Talberg
 • Roland Marco Bøhm
 • Jon Trygve Løvik
 • Helga Bøhle Grindvik
 • Per Høsteng Stette
 • Ruth Asbjørg Innli
 • Bendik Berild
 • Anita Jorunn Strandabø
 • Roy Anders Frilund 
 • Kåre Kristen Totlund
 • Geir Johannes Istad
 • Glenn Egil AarsandKr. Himmelfartsdag - en flott dag på golfbanen!

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2009

Mange benyttet fridagen torsdag 21. mai til en golfrunde på vårt vakre golfanlegg . Blant gjestespillerne den dagen var det også en tysk reiselivs-journalist, Jens Wanne Macher. 

 

Jens hygget seg gjennom 18 hull etter tidligere å ha bli guidet rundt til turistattraksjonene våre av Helga Grindvik. Takk, Helga, for at du presenterte ham for golfbanen vår. Kanskje vi blir omtalt i artikkelen. Helga anbefalte varmt vårt fjern-medlemsskap til bare 75 euro. Ha beredsskapen klar – her kan det bli mange nye medlemmer!

Han ble selvfølgelig orientert om at vi ikke hadde hatt Hole in One siden besøket av vår tyske gjestespiller Karl-Heinz Wirth i fjor sommer. Jens klarte ikke å kopiere den bragden, men det ble 4 birdie-muligheter. Dessverre ble Øysteins strøkne kortklipte greener for utfordrende.

Vi fikk ros for en fin bane – og vakre omgivelser. En absolutt hyggelig dag på banen!

Øystein Sandnes og Sigurd Nora guidet en tysk reiselivsrepresentant på banen den 21. mai 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handicap-bestemmelsene - husk å registrere flest mulig av rundene dine

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Mai 2009

NGF mener at du som spiller bør registrere flest mulig av rundene dine for på den måten å registrere et godt grunnlag for å kunne fastsette ditt eksakte HC. Vi minner om at 9-hullsrunder også kan være handicaptellende.

Det er 9-hulls handicaptellende runde for handicapkategori 3-5 (hcp 11,5 - 36,0). Disse får også i tillegg egen 9-hulls buffersone. Se punkt 2.3, 5.6.6 og 5.6.7; klikk her for bare de aktuelle punktene nevnt ovenfor.

Her finner du NGF's artikkel om nye HC-bestemmelser fra 2007 med link til bestemmelsene nederst i artikkelen.

Her finner du bl. a. spørsmål og svar rundt bestemmelsene.

 

 

 

 

 
Resultater Rauma Cup 2. runde 19/5-2009

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Mai 2009

ElisabethTil dels sterk vind gjorde den 2. runden i Rauma Cup, som ble spilt tirsdag kveld med 21 deltakere, ganske utfordrende. Kjetil Oshaug (37 poeng) var best blant guttene, mens Elisabeth Vik Slettaløkken (40 poeng) var best hos jentene.  Resultatene finner du i Golfbox; klikk her.Treningsturnering søndag 24/5 og Rauma Cup tirsdag 26/5

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Mai 2009

Vi minner om treningsturnering søndag 24. mai og 3. runde i Rauma Cup tirsdag 26. mai.  Se terminlista.Aktivitetskalenderen

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Mai 2009

I aktivitetskalenderen som du finner som egen knapp i venstremargen, finner du en oversikt over alt som skjer bortsett fra turneringer som du finner under "Turneringer" og Terminliste 2009. I aktivitetskalenderen er det satt opp hendelser for hver måned, slik som møter og treninger. Se her. Tips: Nederst på denne hovedsiden finner du også aktivitetskalenderen for de første 30 dagene.Rauma Cup 2. runde spilles tirsdag 19. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Mai 2009

Husk å melde deg på innen søndag kveld, helst i Golfbox. Dette er sosialt og morsomt. Krav til HC: grønt kort.Tordagsgolfen/Coachingsystem kl. 12.00 den 21. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mai 2009

Det er rød dag torsdag den 21. mai (Kr. Himmelfartsdag) og Geir Bjerke er blitt enig med de 10-12 som møtte opp på den første samlingen den 14/5, at Tordagsgolfen/Coachingsystem starter kl. 12.00 den 21. mai.En torsdag ettermiddag på golfbana (14.05.2009)

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mai 2009

Se noen bilder tatt på en vanlig torsdag ettermiddag på Rauma Golfbane (14. mai).  Motivene er hentet fra Torsdagsgolfen, Coachingsystem, juniortrening og klipping av fairway 6.  Vel 30 personer observerte vi i aktivitet denne ettermiddagen i strålende solskinn. - Glimrende forhold på Rauma Golfbane!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultater Rauma Cup 1. runde 12/5-2009

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2009

Så er vi i gang med den tradisjonelle Rauma Cup.  Den første runden ble avviklet tirsdag den 9. mai med litt regn og surt vær.  Av de 23 som deltok, var Kjetil Oshaug den som gjorde det best med 40 poeng. Kjetil gikk på 69 slag som er 3 over banens par. Se resultatlista som Sportskomiteen har lagt inn i Golfbox her.  Du kan også se den enkeltes scorekort ved å klikke på et navn.

Nedenfor ser du Kjetils scorekort.

Rauma Golfklubb, 12.05.2009
Scorekort
Kjetil Oshaug
Rauma Golfklubb

Rauma Golfklubb
Hull 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 INN TOT
Par 3 4 3 4 5 3 3 4 4 33 3 4 3 4 5 3 3 4 4 33 66
R1 4 4 2 4 5 2 3 5 4 33 3 3 3 5 6 4 4 4 4 36 69
Poeng
1 3 4 3 3 3 2 1 2 22 2 4 2 2 2 1 1 2 2 18 40

Statistikk R1
  Eagle / bedre 0
  Birdie 3
  Par 9
  Bogey 6
  Dobbelt bogey / verre 0
Åndalsnes Ungdomsskole besøker golfbana

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2009

Lars Ramstad melder at det blir stor aktivitet på Rauma Golfbane fredag den 15. mai.  Da kommer nemlig 75 elever fra Åndalsnes Ungdomsskole på besøk fordelt på 3 puljer henholdsvis kl. 09.30, kl. 11.00 og kl. 12.30. Tidligere i mai hadde klubben besøk av 28 elever fra Åfarnes skole.  Vi ønsker Lars og hans medinstruktører lykke til og håper noen av ungdommene får smaken på golf!Informasjon for junior og barn

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2009

Rauma Golfklubb har beklageligvis ingen egen juniorkomite. Det er håp om å få dette på plas i 2011.

 

2011

Her kommer info etter hevrt.........

 

2010

Ingen faste treningstider for barn/junior.

 

2009

I 2009 har klubben tilbud om trening for juniorer (13-18 år) på torsdager v/ Kjetil Oshaug, og trening for barn (6-12 år) på mandager v/ Ronnie Våge. 

I tillegg har klubben et tilbud til alle nybegynnere og alle som er nysgjerrige på golf, på torsdager v/ Geir Bjerke som tar seg av Torsdagsgolfen og Coachingsystemet
Møre Tour 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2009

Trønder Tour og Møre Tour for midt-Norge (0 - 18 år)

En turneringsserie for alle til og med fylte 18 år. Dette er et lavterskel-tilbud. Arrangeres i 2009 på minimum 4 baner i hhv. Trøndelag og Møre&Romsdal, hvor mindre klubber/anlegg prioriteres.

Spilles over 9 eller 12 hull, Stableford. Dette skal være et tilbud for å få flere unge spillere til å begynne å spille turneringer i stadig yngre alder, slik at de blir kjent med å spille turneringer tidligere, så nivået på B-Tour vil kunne bli høyere på sikt. Det vil også være et godt tilbud uavhengig om man har ambisjoner med golf eller ikke.

Tanken er at dette gjøres på samme måte som det er naturlig å spille fotballkamper dersom du driver med fotball. Alle klubber må gjøre en innsats for å sørge for at juniorer stiller opp og deltar på dette, alle må være med å gi dette det nødvendige løftet som trengs i oppstarten. Dette skal ha en åpen og inkluderende form, da det ikke er hcp-krav for spill og er åpent for alle juniorer (t.o.m.18 år).

Terminliste:  Se datoer og bane for Møre Tour (4 turneringer nr. 1 - 4) hvor den første avvikles på Rauma Golfbane 31. mai 2009, klikk her og velg "Terminliset 2009" De tre andre turnerinegene arrangeres av Sunnmøre GK, Kristiansund GK og Molde GK.


 
Møre Tour for barn og juniorer i Møre og Romsdal

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2009

En turneringsserie for alle til og med fylte 18 år. Dette er et lavterskel-tilbud. Arrangeres i 2009 på minimum 4 baner i hhv. Trøndelag og Møre & Romsdal, hvor mindre klubber/anlegg prioriteres. Rama GK skal arrangere den første av fire slike turneringer i fylket den 31. mai. Les mer.Husk påmelding i god tid

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mai 2009

Her kommer en liten bønn fra Sportskomiteen, folkens! Husk at påmelding til turneringer vanligvis skal skje senest kl. 18.00 to dager før turneringen!Åpningsturneringen 2009 - Elisabeth og Øystein B vant

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2009

Vinnere av åpningsturneringen 2009 ble Øytstein B og ElisabethLørdag den 9. mai gikk årets åpningsturnering av stabelen med hele 31 deltakere. Blant jentene var det Elisabeth Vik Slettaløkken som gikk til topps, mens det blant gutta var Øystein Bruaseth som seiret. Konkurransen var en såkalt flaggturnering.

 

I en flaggturnering får hver enkelt spiller til disposisjon et gitt antall slag, nærmere bestemt banens par (66) + spillerens tildelte slag iht. slopetabell.  Den som kommer lengst med "sitt antall slag" vinner.

Resultatliste; klikk her.

Vinnerne på green 9
Torsdagsgolfen og Coachingsytem oppstart torsdag 14. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2009

Torsdag 14. mai kl 18.00 er det klart for sesongens første "Torsdagsgolf". Dette er et opplegg for nybegynnere og for deg som ikke har forsøkt golf ennå. Du får litt hjelp fra noen i klubben til å komme i gang, og du får selvfølgelig låne utstyr. Coachingsystem som er for litt viderekommende, går samtidig.Grasrotandelen - nå er det 30 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2009

Rauma Golfklubb er nå oppe i 30 "grasrotgivere". Husk at du når som helst kan bli giver ved at du sier i fra til kommisjonæren neste gang du bruker spillekortet ditt for å levere Tipping eller Lotto. Det koster deg ingentiing å bli giver.  Til sammenligning har nå Kristiansund Golfklubb 55 givere, Molde GK har 52, Surnadal GK har 34, mens Oppdal GK har 17 grasrotgivere. Her ser du de 20 klubbene som kjemper om Grasrotandelen i Rauma.  Det er mange om beinet.Scramble-turneringen søndag 10. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2009

VinnerlagetDet var 32 deltagere i søndagens Scramble-turnering som gikk i sur og med regnbyger. - Det er spesielt positivt at så mange ferske golfere med grønt kort deltok, sier en fornøyd Geir Per Kvam i Sportskomiteen. Vinnerlaget som brukte 73 slag, besto av: Tove Istad, Else Ramstad, Roy Volstad og Panya. Totalt har 45 forskjellige personer deltatt i de to turneringene lørdag og søndag. Veldig bra!

 

Fornøyde golfere som trosset vær og vind søndag under søndagens Scrambleturnering.

 
Flotte bilder fra Øystein B

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2009

Vi har fått noen flotte bilder oversendt fra Øystein Bruaseth som han tok den 4. mai i forbindelse med klipping av fairways på hull 5 og 6. Vi kan vel ikke annet enn å fryde oss over hvor fin banen ser ut til å bli denne sesongen. 

At banen har spesielt flotte omgivelser, er vel ikke å ta for hardt i.

Her er bildene:

Hull 5 den 4. mai 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haugen på hull 6 blir pleiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hull 5 - nyklippet fairway.
Ett lag fra Rauma GK med i årets Golfliga

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Mai 2009

Så vidt vi vet er det bare ett lag fra Rauma GK som har meldt seg på årets nysatsning fra NGF; Golfligaen.  Eidsbygda Players med Geir Bjerke i spissen er satt opp i pulje 1 i Golfliga 2 Møre med Rauma Golfbane som hjemmebane.Grasrotandelen - spørreundersøkelse

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2009

Vi har tillatt oss å legge ut en spørreundersøkelse for å finne ut om årsaken til at det pr. 6. mai ikke er flere som støtter Rauma Golfklubb.

 

I følge Norsk Tippings statistikk er det så langt 29 personer som har sagt fra til kommisjonæren at de vil støtte klubben. 

Det er interessant i et marked der det er mange om beinet å finne ut om årsaken er at 1) de gir sin støtte til andre lag/organisasjoner eller at de 2) rett slett ikke tipper. 

Men for all del; Rauma Golfklubb er happy for de 29 støttespillerne, men håper selvsagt på flere.  

Spørreundersøkelsen finner du nederst i venstremargen på hovedsiden.
VG Nett: Elisabeth (17) med utrolig golfbragd

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2009

Ute i verden. Bedre enn flere verdensstjerner på ekstremhull (VG Nett) Elisabeth Haavardsholm (17) slo ballen 700 meter (!), og ble verdens første kvinnelige golfspiller som klarte par på det verdenskjente «Extreme 19th hole» i Sør-Afrika. Klikk her.Fordeling av kommunale kulturmidler til idretten i Rauma

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2009

Rauma Idrettsråd har gjort sin innstilling i møte den 06.05.2009. Rauma Golfklubb kommer bra ut og får som ventet tilskudd for 2 anlegg, nemlig utvidelsen til 9-hullsbane og garasjeanlegg. Les mer her.Trafikktall på hjemmesiden . april med ny rekord

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2009

Hele 5711 treff for april måned er ny rekord for Rauma Golfklubb.  Dette er bra og tyder på at sidene blir brukt.
År jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Total Snitt
2008 1971 2730 2990 4941 4512 4513 4497 4846 3229 2714 2695 2973 42611 3551
2009 3238 2721 3235 5711Meld deg inn i Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mai 2009

Rauma Golfklubb - Åndalsnes - Møre og Romsdal - er et svært rimelig alternativ enten du vurderer å melde deg inn som lokalmedlem (bostedsadresse i Rauma kommune) eller som fjernmedlem.  Dette fordi driften i hovedsak er basert på dugnadsinnsats.  Fjernmedlemskap som koster kr. 700,- pr. år, er blant landets rimeligste. Uendret kontingent for 2013 Les mer - meld deg inn!

Er du interessert i å starte med golf? Ta kontakt med Rauma Golfklubb. Golf er en idrett som passer for alle, og det er aldri for sent å begynne. Les om Golf og helse.

Derfor er golf god trening; les artikkel i Adresseavisa (pdf).

PRØVESPILLE? Vurderer du å starte med golf? Torsdager kan du prøvespille på Rauma Golfbane, riktignok på visse vilkår. Les mer

 
Idrettsforsikring for barn opp til fylte 13 år

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mai 2009

Barneidrettsforsikringa som gjelder alle barn helt opp til den dagen de fyller 13 år, er betalt av NIF. Dette er ei forsikring som gjelder alle som deltar på arrangementer/treninger som er i regi av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund uavhengig av medlemskap i idretten eller ikke. Les mer her.Årets nybegynnerkurs nr. 2 med oppstart tirsdag 19. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mai 2009

KURS. Lars Ramstad melder at årets 2. nybegynnerkurs, tidligere omtalt som Grønt kort kurs, starter tirsdag 19. mai kl. 18.00, oppmøte på klubbhuset.   Det første kurset som startet den 21. april, hadde hele 14 deltakere (bildet). Klikk her.Åfarnes skole kommer på besøk

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mai 2009

Fredag 8. mai om lag klokka 10 får Rauma Golfklubb besøk av 28 elever fra Åfarnes skole som ønsker å tilbringe noen timer på golfbana. Elever og lærere vil få en innføring i golfsporten, og det legges opp til prøving på drivingrange og puttinggreen.  Vi ønsker Åfarnes skole hjertelig velkommen!

 
Dagny og Morten har ansvar for banemerkingen

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Mai 2009

Ved en beklagelig glipp ble Dagny uteglemt i nyhetsartikkelen om banemerking som sto på våre hjemmesider forrige uke. Det er åltså Dagny Brevik og Morten Sekkesæter som denne sesongen er sammen om oppgaven med korrekt merking av banen vår.  TORSDAGSGOLFEN / COAHINGSYSTEMET - felles opplegg på torsdager

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Mai 2009

Det blir Torsdagsgolf og Coachingsystem på torsdager KL. 18.00 -20.00 fra og med torsdag 14. mai.  Det blir gitt undervisning og veiledning til de som møter opp. Det blir trening på rangen og på treningsgreenen (putting og chip). Instruktør blir Geir Bjerke.Åpningturneringen lørdag 9. mai - allerede 20 påmeldte

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Mai 2009

Det kan bli rift om plassene.  Maks. 40 deltakere. Nøl ikke med å melde deg på.  Logg deg på Golfbox med brukernavn og passord i høyremargen > velg min forside > klubbkalender > klikk på turneringen > meld på (nederst på siden) > meld på en gang til (nederst). Du får en kvitteringsmelding om at du er påmeldt.Klippeliste for 2009 er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Mai 2009

Banekomiteen v/ Kåre Straume melder at klippelista for årets sesong er klar.  Merk at hullansvarlige også har ansvar for bunkere på sitt hull.  Lista har vært ute på høring og det er gjort noen mindre endringer i forhold til opprinnelig forslag.Golfbox ikke tilgjengelig via PC

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Mai 2009

I dag mandag 4/5 viser det seg umulig å komme inn på Golfbox via PC'en.  Vi håper det ordner seg ganske snart.  Det går imidlertid fint å komme inn via berøringsskjermen i greenfeebua på klubbhuset. Ved fortsatt problemer, prøv via www.golfonline.no.

 

Epost fra NGF den 4/5-2009:

Norges Golfforbund
NO-0840 OSLO 04.05.2009


VEDRØRENDE PROBLEMER MED INNLOGGING TIL PERSONLIG PROFIL

Til informasjon

Norges Idrettsforbund har fortsatt problemer med innlogging til Personlig Profil og dermed også innloggingen til GolfBox for alle spillere. Deler av problemet er løst, men det er fortsatt problemer med de innloggingsbokser klubbene har på sine websider. I mellomtiden kan klubben, så godt det lar seg gjøre, oppfordre sine medlemmer til og logge inn via golfonline.no. Innlogging til Personlig Profil og dermed videre til GolfBox fungerer fra denne websiden.

NGF beklager problemet og kommer tilbake med en oppdatering så snart vi vet noe mer.Vennlig hilsen


PER THOMAS HANSEN
Norges Golfforbund
www.golfforbundet.no

 
Terminliste 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Mai 2009

Sportskomiteen har satt opp terminlista for klubbens turneringer 2009. 

Oppsett pr. styremøte den 21.04.2009.

Vi minner om at terminlista også er å finne i Golfbox der du kan melde deg på/av turneringene.

Møt opp i god tid! Som hovedregel bør du møte opp minst 30 min. før start

Merk påmeldingsfrist, normalt 2 dager før turneringen.

Måned Dag Dato Tid Turnering Merknader og evnt. link til resultater  Type turnering Påmeldingsfrist
Mai Lør 9 11:00 Åpningsturnering Resultater Flaggturnering 2 dager før kl 18:00
Søn 10 11:00 Treningsturnering Resultater (vinnerlaget) Scramble 2 dager før kl 18:00
Tir 12 17:30 Rauma cup 1 Resultater i Golfbox Stableford 2 dager før kl 18:00
Tir 19 17:30 Rauma cup 2 Resultater iGolfboks Stableford 2 dager før kl 18:00
Søn 24 11:00 Treningsturnering Resultater (vinnerlaget) Scramble 2 dager før kl 18:00
Tir 26 17:30 Rauma cup 3 Resultater i Golfbox Stableford 2 dager før kl 18:00
Juni Tir 2 17:30 Rauma cup 4

Resultater i Golbox.

Se også Rauma Cup 2009 sammenlagt etter 4 runder.

Stableford 2 dager før kl 18:00
Lør 6 11:00 Pink cup Scramble 2 dager før kl 18:00
Søn 7 11:00 Nordea Pairs Resultater. 2 dager før kl 18:00
Tir 9 17:30 Rauma cup 5 Resultater. Stableford 2 dager før kl 18:00
Tir 16 17:30 Rauma cup 6 Resultater. Stableford 2 dager før kl 18:00
Lør 20 18:00 Sankthansturnering  Avlyst! ????? 2 dager før kl 18:00
Ons 24 17:30 Rauma cup 7 Resultater i Golfbox.  Rauma Cup etter 7 runder. Stableford 2 dager før kl 18:00
Lør 27 11:00 Grønt kort turnering Kun for de med grønt kort. Resultater. Lars avgjør 2 dager før kl 18:00
Tir 30 17:30 Rauma cup 8 Resultater i Golfbox. Rauma Cup 2009 sammenlagt etter 8 runder. Stableford 2 dager før kl 18:00
Juli Søn 5 11:00 Treningsturnering Scramble 2 dager før kl 18:00
Lør 11 10:00 Norsk Fjellfestival Open Resultater i Golfbox. Slag/netto 2 dager før kl 18:00
August Tir 4 17:30 Rauma cup 9 Resultater i Golfbox. Stableford 2 dager før kl 18:00
Lør 8 11:00 Sinclair Rauma Open Resultater i Golfbox. Påmelding KUN via Golfbox - max 40 Slag/netto 2 dager før kl 18:00
Tir 11 17:30 Rauma cup 10 Resultater i Golfbox. Stableford 2 dager før kl 18:00
Søn 16 11:00 Treningsturnering Scramble 2 dager før kl 18:00
Lør 22 11:00 SB Open Resultater i Golfbox. Stableford 2 dager før kl 18:00
Lør 29 11:00 Klubbmesterskap Dag 1 Slag 2 dager før kl 18:00
Søn 30 10:30 Klubbmesterskap Dag 2.  Resultater i Golfbox. Slag
September Søn 6 11:00 Scramble * Vinnerne.
Søn 13 11:00 Avslutning Rauma cup 11 Resultater i Golfbox. Stableford 2 dager før kl 18:00
Lør 19 11:00 Grønt kort turnering Kun for de med grønt kort Lars avgjør 2 dager før kl 18:00

*) Endret pr. 1/9-09.Brukt utstyr selges / kjøpes?

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Apr 2009

Vi minner om at du finner brukt utstyr under "Marked" i venstremargen. Klikk på "Kjøp/salg".  Ønsker du å legge ut annonse om utstyr du vil selge eller om du har ønker om å kjøpe utstyr, er dette gratis. Se hvordan du annonserer her.Golfreisen 2009 - brosjyra kan leses på nett

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Apr 2009

Nå kan du "bla gjennom" nettutgaven av årets Golfreise-brosjyre.  På side 18 og 19 finner du info. om konkurransen og tilhørende premieoversikt.  Ellers finner du info. om alle klubber og baner i regionen vår i brosjyren. Rauma Golfklubb takker sine 3 annonsører for bidraget (se side 6-7).  Du finner også brosjyren på en egen knapp i venstremargen merket "Golfreisen 2009". Kilde: Surnadal Golfklubb v/ Knut Haugen.Hull 2 gult utslag - husk sikkerhetshensyn!

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Apr 2009

Sesongen er i gang og vi minner alle spillere om å tenke sikkerhet, sikkerhet og atter sikkerhet.  Særlig ved utslag på gul tee hull 2. Vi oppfordrer alle om å respektere bestemmelsene.   Vi minner om at den varslede evalueringen av sikkerheten for hull 2 enda ikke er foretatt.  Merk at spiller som går alene, ikke har lov å slå ut fra gul tee hull 2.

Husk ditt ansvar som spiller!  Unngå episoder som dette!
Merking av banen og lokale regler

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Apr 2009

Oppgradering av merkingen av banen er godt i gang.  HC- og Grøntkortkomiteen v/ Morten Sekkesæter har ansvaret for korrekt oppmerking av banen.  Etter en banebefaring med NGF's klubbutvikler for midt-Norge, Petter Hagstrøm, den 25. mars, er det besluttet noen endringer. Lokale regler er også under revisjon.  Mer informasjon kommer etter hvert.Medlemsmøte mandag 4. mai kl. 19.00

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Apr 2009

I samsvar med årsmøtevedtak innkaller styret ved leder Einar Skorgen til medlemsmøte på klubbhuset (terrassen) mandag 4. mai kl. 19.00 etter dugnaden.  Styret legger opp til ett medlemsmøte nå ved sesongstart og ett i august.  Det skal avholdes (minst) 2 medlemsmøter i året. 

AGENDA MEDLEMSMØTE MANDAG 4. MAI KLOKKEN 19.00

1. INNLEDNING, STATUS GENERELLT v/ Einar

2. STATUS ØKONOMI v/ Tove

3. TERMINLISTE v/ Geir K

4. KLIPPELISTE v/ Kåre S

5. KONTRAKT ØYSTEIN ( kort om arbeidsomfang) v/ Inge Gudm.

6. KONTRAKT RIGMOR ( kort om arbeidsomfang) v/ Tove

7. JUNIOR TRENING v/ Lars

8. BARN OG UNGDOM (søndag alt. mandagsaktivitet) v/ Arvid

9. TORSDAGSGOLF/COACHING-SYSTEMET v/ Geir B

10. LAGERKONTAINER v/ Inge G

11. KLUBBSAMARBEID v/ Arvid

12. KURSAKTIVITET v/ Lars

13. Diverse/spørsmål

Styret
Juniortrening og Barn & Golf

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Husk juniortrening (13 - 18 år) torsdager kl. 18.00 med Kjetil Oshaug som instruktør.  Barn & Golf for 1.-7. klasse (6 - 12 år) blir på mandager kl. 17.00 og starter opp mandag 4/5.  Golfreisen 2009 er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Klubbene i Romsdal og på Nordmøre samt Oppdal, gjentar fjorårets suksess og arrangerer Golfreisen 2009.  Opplegget går ut på å at den som spiller et tilstrekkelig antall av de 8 banene i regionen i løpet av sesongen, er med i trekningen blant flotte premier der hovedpremien er en ukes golfreise for to til Portugal. Surnadal Golfklubb organiserer arbiedet med Golfreisen 2009. Les mer.Golfligaen - surnadalingene er aktive

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Det er påmeldt 2 lag fra Surnadal GK i Golfligaen. Vi kjenner ikke til at det er påmeldt lag fra Rauma Golfklubb. Påmeldingsfristen går ut i dag, 27. april. Les mer om Golfligaen ved å klikke på "Golfligaen" i venstremargen.NGF-nytt nr. 7/2009, 24.april

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Følg med i siste nytt fra NGF til klubbene,klikk her.Gjestespillere fra mange klubber

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Vi skriver den 27. april og gjesteboka viser at Rauma Golfbane har hatt gjestespillere fra Molde GK, Ålesund GK, Giske GK, Kvitfjell GK, Moss & Rygge GK, Trondheim GK og Byneset GK så langt i år etter baneåpningen som var den den 18. april. Golfkortet i plast gjelder i 3 år - forutsatt betalt kontingent

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Det er en del spørsmål fra medlemmer som lurer på om det kommer nytt elektronisk golfkort for 2009.  Til dette er det å si at kortet som du fikk i fjor, har 3 års levetid, og blir aktivert for 2009 så snart medlemskontingenten for 2009 er betalt. Prøvespill - kan jeg ta med meg en person som ikke har grønt kort?

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Apr 2009

Ja, men bare på torsdager.  Les mer her?Oppfordring: bruk Golfbox

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2009

Vi minner om NGF's intensjon med innføring av Golfkortet, nemlig at du som spiller skal registrere flest mulig av dine runder i Golfbox. Dette gjør det mulig å fastlegge ditt eksakte HC som systemet automatisk vil regulere etter hvert. I turneringer vil runden din alltid bli innlagt i Golfbox. Dette sørger turneringsansvarlige for.

Du registrerer runden din enkelt på touchskjermen på klubbhuset. Dra kortet og legg inn om runden skal være tellende eller ikke, om du skal spille fra gul eller rød tee, og om du skal spille 9 eller 18 hull.  Legg inn din score etter runden, enten via eller på PC'n hjemme.  Husk at markør skal kvittere.

Hvis du registrer dine runder i Golfbox, har du en utmerket statistikk over alle dine spilte runder (historikk), og du kan hente fram din score fra en tidligere spilt runde.
Flotte forhold - nok ei fin golfhelg!

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2009

Green hull 9 i vårsol den 21. april. I bakgrunnen Bispen, Kongen og Dronninga.

Gled deg! Det går mot nok ei fin golfhelg på Rauma Golfbane.  Værmeldingen er bra, særlig for lørdagen.  Flotte forhold!  Velkommen!
Hele 14 deltakere på det første nybegynnerkurset

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2009

Hele 14 deltakere på det det første nybegynnerkurset som startet opp tirsdag den 21. april.  Spesielt gledelig at det var hele 9 jenter blant de 14.

 

14 deltaker på årets første kurs den 21.04.2009.

Lars Ramstad og Panya Thimamontree er kursledere.  Nedenfor ser vi Panya sammen med Per Krogset som deltar på kurset.
Annonsering utstyr selges eller kjøpes?

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Apr 2009

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å legge ut annonse på våre hjemmesider vedr. salg /kjøp av utstyr.  Velg "Marked" i venstremargen, deretter "Kjøp / salg" og du får opp ei oppslagstavle hvor du velger "Legg til kjøp/salg".  Her legger du inn dine opplysninger før du til slutt klikker på "Legg inn beskjed".Terminlista er klar - åpningsturnering lørdag 9. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Apr 2009

Leder av sportskomiteen, Geir P. Kvam, melder at Sportskomiteen har satt opp terminlista for årets sesong.  Åpningsturneringen er berammet til lørdag 9. mai. Det er allerede 4 påmeldte (maks. 40 deltakere). Dette er en flaggturnering. Turneringene er innlagt i Golfbox.  Vi minner om at påmelding kan skje via Golfbox. Det er enkelt og greit. Nøl ikke med å be om hjelp hvis du er usikker.

 

Her er oppsettet for perioden før ferien: 

Mai Lør 9 11:00 Åpningsturnering
Søn 10 11:00 Treningsturnering
Tir 12 17:30 Rauma cup
Tir 19 17:30 Rauma cup
Søn 24 11:00 Treningsturnering
Tir 26 17:30 Rauma cup
Juni Tir 2 17:30 Rauma cup
Lør 6 11:00 Pink cup
Søn 7 11:00 Nordea Pairs
Tir 9 17:30 Rauma cup
Eidsbygda invitational
Tir 16 17:30 Rauma cup
Lør 20 18:00 Sankthansturnering
Tir 23 17:30 Rauma cup
Lør 27 11:00 Grønt kort treninging
Tir 30 17:30 Rauma cup
Juli Søn 5 11:00 Treningsturnering
Lør 11 10:00 Norsk fjellfestival
Flott bane - skryt til banekomiteen og dugnadsgjengen!

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2009

Vi har fått en hyggelig hilsen fra en golfer.  -Vil sende en stor takk til alle som har jobbet så hardt på dugnad for å få bana i orden, sier han/hun.  Les mer ved å gå inn på "Diskusjon" som du finner venstremargen, nesten nederst.Barn & Golf med oppstart mandag 4. mai kl. 17.00

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2009

GLADMELDING 1: Mandag 4. mai starter Rauma Golfklubb opp med Barn & Golf som er et treningsopplegg i regi av Norges Golfforbund for barn i alderen 6 - 12 år, dvs. 1. - 7. klasse. Ronnie Våge blir instruktør/trener. Ronnie er 23 år og en habil golfer (HC 10,5). Som assitent får han med seg Arvid Meyer, klubbens sekretær. 

Det blir en liten utfordring at treningene blir på mandager til samme tid som den faste dugnaden, men med litt smidighet bør dette gå greit. Barn & Golf legger kun beslag på drivingrang og puttinggreen.  Dessuten kan det være en fordel at trening for de minste foregår på et tidspunkt hvor banen eller er stengt (pga. dugnaden).

Barn & Golf er gratis og klubben stiller med utstyr så langt det rekker. Det blir opphold i treningene i hele juli og fram til 10. august.

Vårtermin:    mandager 4/5 - 29/6 med unntak av 1/6 (2. pinsedag) 

Høsttermin:    mandager 10/8 - 14/9

Klokkeslett:    17.00 - 18.30

Ansvarlige:    Ronni Våge (900 64 604) og Arvid Meyer (926 22 223)

Annet:     Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Dette er et såkalt Åpent tilbud.  Les mer om Barn & Golf på NGF's hjemmesider.

"Barn & Golf: Knøttegolfen har vært NGFs hovedtiltak for barn fra 6 til og med 12 år. Knøtten fylte hele 10 år i 2006, og vi fant at tiden var inne for å finne en arvtaker. Barn & Golf er nå betegnelsen på vår satsing for barn til og med 12 år (1.-7. klasse).
Peggy, Proffen og Putte vil framover være med i alle Barn & Golf-aktiviteter.


Golfmerket - tidligere Knøttegolfmerket: 
Vi har gjennomgått og videreutviklet vår tidligere Knøttekonkurranse, og har nå organisert ferdighetsøvelsene i en egen utviklingstrapp. I denne utviklingstrappen starter alle barna på nederste trinn uansett alder."

                    

 
Juniortrening på torsdager kl. 18.00

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2009

GLADMELDING 2: Trening for juniorer (13 - 18 år) blir på torsdager kl. 18.00. Kjetil Oshaug blir trener for denne gruppen.  Kjetil som er en meget habil golfspiller (HC 8,4), har tatt NGF's kurs Juniorleder 1 og Juniorleder 2. 

Juniortreningene er gratis og klubben stiller med utstyr så langt det rekker. Det blir opphold i treningene i hele juli og fram til 6. august.

Vårtermin:    torsdager 30/4 - 25/6 med unntak av 21/5

Høsttermin:   torsdager 6/8 - 17/9

Klokkeslett:    18.00 - 19.00

Ansvarlige:    Kjetil Oshaug (944 21 236)

Åpent tilbud:  Ingen påmelding, det er bare å møte opp. 
Godt oppmøte på dugnaden lørdag 18/4

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Apr 2009

Banekomiteen melder om godt oppmøte på lørsdagens dugnad for å klargjøre banen før åpningen samme dag kl. 14.  Det møtte 25 medlemmer på dugnaden. Det var fint vær og man fikk utført veldig mye. - Godt jobbet, folkens! 

 Og det sosiale ble ivaretatt på terrassen etterpå:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fulltegnet nybegynnerkurs - jentene på frammars!

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Apr 2009

Lars Ramstad melder at årets første nybegynnerkurs (tidligere kalt "Grønt kort kurs") er fulltegnet. Kurset starter tirsdag 21. april. Blant de 12 påmeldte er det hele 7 jenter/damer.  Den yngre garde er også godt representert, forteller Lars som altså måtte si stopp på 12 påmeldte.Banen åpner lørdag 18/4 kl. 14.00

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Apr 2009

Banekomiteen melder om bra forhold.  Værmeldingen for helgen er bra.  Banen vil være åpen for spill på sommergreener slik:

Lørdag 18/4 fra kl. 14.00 etter dugnaden som starter kl. 10. 

Søndag 19/4 fra kl. 10.00 (mulig nattefrost gjør at man venter med spill til litt utpå formiddagen.

NB! Det er mulig at banen blir stengt i midtuka pga. nedbøren som er meldt.

Lørdag 18/4 kl 12 - kl 18
Sol Svak vind, 2,4 m/s fra øst-nordøst

Sol. Svak vind, 2,4 m/s fra øst-nordøst. 0 mm nedbør i døgnet.

Søndag 19/4 kl 12 - kl 18

Delvis skyet Svak vind, 2,4 m/s fra vest-nordvest

Delvis skyet. Svak vind, 2,4 m/s fra vest-nordvest. 0 mm nedbør i døgnet.
Husk dugnaden lørdag kl. 10 - 14

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Apr 2009

 • Alle utslag luftes og dresses.
 • Fjerne gamle stubber, en stubbe ved fairwaybunker på hull 6 og en stubbe ved fairwaybunker på hull 3.
 • Motorsag-gutta vurderer om de nye stubbene kan fjernes, eventuelt behandles slik at de råtner raskere.
 • Fylle i og så gress i hjulspor ved bjørketreet ca midt på fairway 4.
 • Såes langs den nye dreneringsgrøfta på fairway 5
 • Bunkere rakes, noen kan med fordel også skjære/stikkes.
 • Noe kvistplukking gjenstår.
 • Benker utplasseres.
 • Planere og så området ved ny bunker på hull 3
 • Så i området rundt hull 4.
 • Traktorspor lang høyre fairwaikant hull 6 fylles med sand/jord.

Green 5 - dugnad 14. april 2009
Oblat for betalt årsgreenfee 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2009

For å spare porto har vi lagt ut oblat (klistremerker) for betalt årsgreenfee 2009 på pulten rett innenfor klubbhusdøra på Moa.  Dette gjelder de fleste som har postnummer på 63... Oblat skal klistres på bagtag som henges lett synlig på golfbagen. Skulle noen mangle "bagtag", så ta kontakt. Baneåpning til helgen?

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2009

I fjor åpnet banen lørdag 19/4, riktignok med stengt hull 4.  I år kan det gå mot baneåpning søndag 19/4, eller kanskje lørdag 18/4 etter den planlagte dugnaden (kl. 10 - 14), opplyser Inge Gudmund Bøe i banekomiteen. Dette er avhengig av været (nattefrost) og om skjæring/lufting av greenene blir ferdig, et arbeid som ble påbegynt på dugnaden i går den 14/4. Følg med på hjemmesidene.Norsk Tipping og grasrotandelen - Rauma GK har 27 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Apr 2009

Siden Grasrotandelen åpnet den 1. mars er det det pr. 15. april 27 personer som har registrert seg som givere av sin Grasrotandel til Rauma Golfklubb.  Så langt har dette resultert i kr. 1935 som klubben vil få overført fra Norsk Tipping.  Spiller du på Lotto, Oddsen eller Tipping, så husk å opplyse til kommisjonæren at du vil gi din Grasrotandel til Rauma Golfklubb neste gangen du bruker Spillerkortet ditt. Det koster deg ikke 5 øre.Dugnad tirsdag 14/4 og lørdag 18/4

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2009

Banekomiteen minner om dugnad TIRSDAG 14/4 kl. 17 og LØRDAG 18/4 kl. 10.  Ta gjerne med ryddesaks og tilhenger (hvis du har), arbeidslyst og godt humør!  Klargjøring av banen, herunder skjæring og lufing av greener, skilting, rep. av utslagskasser og rydding av skog/kvist er noe av det som står på timeplanen.  Vel møtt!Dugnad mandag 6. april - God påske!

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2009

Den annonserte dugnaden mandag 30. mars ble avlyst.  Banekomitteen gjør et nytt forsøk for å klargjøre bana til påske og ønsker velkommen til DUGNAD mandag 6. april kl. 17.00. Vi benytter anledningen og ønsker god påske til alle medlemmer, med eller uten golfsving!Golfvær i påsken?

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2009

LettskyetDet ser ut for å bli mildt og fint første del av påsken, klikk her.Det skal hete "nybegynnerkurs"

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2009

NGF vil at klubbene ikke lenger skal bruke betegnelsen "Grønt kort kurs", men heller benytte betegnelsen "Nybegynnerkurs".  Årsaken skal bl. a. være at det ikke skal skapes et inntrykk av at kurset automatisk fører til grønt kort.NGF-nytt nr. 6/2009, 3. april

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Apr 2009

Siste informasjon fra NGF til klubbene, klikk her.Diivingrangen er åpen

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Apr 2009

Drivingrangen åpner lørdag 4. april.  - Og ballautomaten ble satt i drift fredag ettermiddag, opplyser Øystein Sandnes og Sigurd Nora etter en liten dugnadsøkt nå rett før palmehelgen. Velkommen!Einar er i gang igjen - sesongens første styremøte er avholdt

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Apr 2009

Einar Skorgen som er klubbens leder, og som de siste månedene har oppholdt seg under varmere himmelstrøk, var tilbake og ledet årets første styremøte som ble avholdt i kveld (1. april). Etter 3 timer var alle saker på saklisten behandlet. 

- Vi er i gang og det meste er under kontroll, kunne Einar konstatere.  På møtet deltok i tillegg til styret også varamenn/-kvinner, komiteledere, regnskapsfører og greenkeeper.
Årets føste nybegynnerkurs (grønt kort kurs)

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Apr 2009

Leder av Grønt kort- og Handicapkomiteen, Lars Ramstad,  melder at årets første kurs starter tirsdag 14. april kl. 18.00, oppmøte på klubbhuset på Setnesmoa. For mer info og påmelding; klikk herEndring: kursstart er flyttet til tirsdag 21. april kl. 18.00.Golfligaen – seriespillet hvor alle kan delta!

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2009

Info fra NGF:  Norges Golfforbund lanserer nå Golfliga. Golfliga er et seriespill for lag og dermed en annerledes måte å spille og konkurrere på sammenlignet med vanlige turneringer eller selskapsrunder. Merk: Påmeldingsfristen er forlenget til 27. april. Du finner en link i venstremargen direkte til Golfligaens egen hjemmeside.

 

Golfliga passer best for alle som liker å spille golf sammen med venner og kjente, som liker å konkurrere litt og som synes det er morsomt å spille som lag. Noen er ivrige turneringsspillere mens andre liker å spille selskapsrunder. Golfliga passer derfor for nesten alle!

I Golfliga kan venner, kollegaer, familie, bedriftslag eller andre danne lag sammen. Spillerne på laget trenger ikke å være medlem i samme klubb, men laget skal velge en hjemmebane hvor en av spillerne er medlem. Der spilles lagets hjemmekamper.

I Golfliga skal lagene spille ”kamper” mot hverandre. De påmeldte lagene trekkes i geografiske puljer á syv lag, hvilket betyr at hvert lag skal spille tre hjemmekamper og tre bortekamper i løpet av sesongen. Alle kampene blir terminfestet med bane og dato, og dermed blir det enkelt å planlegge når man skal ut å spille sammen med laget sitt. En kamp kan omberammes dersom det ikke er mulig å spille i henhold til terminlisten.

Spilleformen er matchspill med handicap, hvilket betyr at Golfliga passer like godt for ”lavhandicapperen” som ”høyhandicapperen”. Disse kan selvsagt også spille på lag sammen.

Det eneste kriteriet for å delta i Golfliga er at man er en han eller hun, minimum har grønt kort, er 13 år eller eldre og har gyldig medlemskap i en golfklubb.

For mer informasjon om Golfliga, gå inn på www.golfliga.no og les mer om hvordan seks av dine golfrunder i år kan bli en kamp i Golfliga.

Spørsmål? Ta kontakt med Norges Golfforbund v/Thore Wilhelmsen på 21029150 eller post@golfliga.no
Inge Gudmund og Øystein på NGFs lederforum i Molde

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Mar 2009

Fredag 26. og lørdag 27. mars ble regionalt lederforum i regi av Norges Golfforbund arrangert i Molde.  For Rauma Golfklubb deltok Inge Gudmund Bøe og Øystein Sandnes.  Golfklubber fra Selje i sør til Namsos i nord var representert.

 

Leder Einar Skorgen og nestleder Lars Ramstad var begge dessverre forhindret fra å delta på dette ledermøtet der det deltok 15 klubbrepresentanter, herunder folk fra klubbenes styre og baneutvalg, sammen med 3 fra administrasjonen/styret i NGF.  Det rapporteres om et meget nyttig møte, der NGF lyttet interessert til klubbenes synspunkter.

Tema på møtet var bl.a. IT-situasjonen i golf-Norge, veien til golf, klubbøkonomi, virksomhetsplanarbeid, NGFs turneringsarbeid mv. 
Golfbanen er bar - rikelig med snø i fjellet

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Mar 2009

Golfbanen er bar, men ikke akkurat grønn, og det kalde været de siste dagene gjør at det er rikelig med snø i fjellet. Kanskje går det mot ei påske der man kan ta både en golfrunde (på vintergreener) og en skitur. Vi håper på godvær!

 

Torsdag den 26. mars var en utrolig fin dag. Vår fotograf knipset noen bilder på golfbanen.

Fra drivingrangen og mot Skarven.

 

Green 5 med Hornet i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra green 9 mot Trolltindene
NGF's klubbutvikler besøker Rauma GK

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Mar 2009

Onsdag 25. mars får Rauma Golfklubb besøk av NGF's klubbutvikler Petter Hagstrøm.  Petter har anvaret for Midt-Norge og besøker alle klubber årlig. Det blir først en banebefaring, særlig med tanke på resloping av banen som skal skje i sommer.  Deretter blir det et møte innomhus.  Styret, vara og komiteledere deltar.Dugnad mandag 30. mars

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Mar 2009

Banekomiteen v/ leder Inge Gudmund Bøe kaller med dette inn til dugnad mandag 30/3 kl. 17.00.  Skilting av banen og oppsetting av sikkerhetsnett, kontroll og reparasjon av utslagskasser, montering av terrassetak og utplassering av ballautomaten står agendaen.  Noen av de ivrigste er faktisk allerede i gang med å klargjøre banen.  Hjertelig velkommen!  Siste: dugnaden er AVLYST grunnet dårlig vær!

 

Torsdag den 26. mars var Reidar Reistad i gang med å reparere utslagskasser. Inge Gudmund Bøe opplyser at man i år i større grad vil legge opp til at de som ønsker det, kan utføre dugnad på andre tider en den faste mandagsdugnaden.
Spill på vintergreener - tenk sikkerhet hull 2 - og slå ut fra matter

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Mar 2009

Banekomiteen registrere at det er en del aktivitet på banen. Det er hyggelig, men det medfører også et ansvar for de som spiller.  Husk at det ikke skal slås ut fra gult utslag på hull 2 før sikkerhetsnettet er på plass.  Og når det gjelder utslag, så skal dette selvfølgelig skje fra matter, ikke fra gresstee.NGF-nytt nr. 5/2009, 13. mars

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Mar 2009

Følg med på siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her.

I denne utgaven av NGF-Nytt:
- Sletting av pre-registrerte runder
- Godkjenning av eksterne turneringer
- Kurs og møter
- Bli med på Torsdagsgolfen!
- Bli med i jentenettverket!
- Nytt fra forskningen
- Nordea Pairs
- Funfacts
- Scrambleliga
Golfligaen - påmeldingsfrist 20 .april

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Mar 2009

Les mer om NGF's nysatsning her.  Du finner også stoff på side 9 i NGF-nytt nr. 4 /2009.  Legg merke til at det er spillerne selv som skal melde på lag til Golfligaen 2009, ikke klubben. Påmeldingsfrist: 20. april.Test deg selv - Golf-quiz - Grønt kort

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mar 2009

TEST DEG SELV! Er du klar for en ny sesong? Denne quiz-en er på 30 spørsmål. Den er ment å fungere som en test på om du er klar for grønt kort. Gjør du deg klar til "grønt kort teoriprøve" bør du jobbe gjennom denne quiz-en til du behersker alle spørsmålene. Nybegynnerer og uerfarne golf-spillere har litt slingringsmonn, mens veteranene bør skli gjennom quiz-en.
Grasrotandelen - fortsatt dårlig respons for Rauma GK

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mar 2009

En uke etter at det ble sendt ut oppfordring via 200 SMS til klubbmedlemmer, er det kommet til 5 nye grasrotgivere som støtter Rauma GK.  Antall grasrotgivere for RGK pr. 19. mars er dermed 21.  Ikke spsielt imponerende.  Til sammenligning har ÅIF 104, MIL 75 og IIL 56 grasrotgivere."Golfreisen 2009" - arbeidet med brosjyren er i gang

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Mar 2009

Surnadal GK har sagt seg villig til å organisere opplegget i år som i fjor.  Jan Berg fra Rauma GK var som kjent den heldige vinner av hovedpremien i 2008, nemlig en ukes golftur til Portugal for to.  Les mer på Surnadal GK's hjemmesider her

Tilsvarende opplegg for 2008 leser du om her.
Grasrotandelen - dårlig respons så langt

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mar 2009

Vi skriver 14. mars og det er i følge Norsk Tipping bare 16 tippere som har valgt å bli "grasrotgivere" etter at ordningen har eksistert i 2 uker. Dette har resultert i kr. 912,- i Grasrotandel for Rauma GK siden 1/1.  Tilsvarende tall for Åndalsnes IF er 91 (kr. 10.4114,-), for Måndalen IL 64 (kr. 8.589,-) og for Isfjorden IL 42 (kr. 5.557,-). Sist torsdag (12/3) ble det sendt ut ca. 200 SMS til klubbens medlemmer med oppfordring om å bli "grasrotgiver" til RGK.  Responsen har dessverre uteblitt så langt.Grasrotandelen - klubben sender ut oppfordring pr. SMS

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mar 2009

Full mobilisering, -bokstavelig talt. Rauma Golfklubb gjør nå enda et framstøt for å få flest mulig medlemmer til å registrere seg som grasrotgivere hos Norsk Tipping til fordel for klubben.  Det blir sendt ut SMS til alle medlemmene den 12. mars.  Slik registrerer du deg hos kommisjonæren eller via SMS; se pkt. 3 og 4.NGF-nytt nr 4 - 27. februar - litt forsinket

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mar 2009

Litt forsinket, men her kan lese siste nytt fra NGF til klubbene pr. 27. februar.  Sekretæren beklager forsinkelsen.

 I denne utgaven av NGF-Nytt:
- Utlysning av aktivitetsmidler 2009
- Tilskuddsordningen fysisk aktivitet…
- Utlysning av aktivitetsmidler 2009
- Kurs og møter
- NGFs Kvinneansvarlige inviterer…
- Barn & Golf 2009
- Golfens Dag
- IT: Årsrevisjon av handicap
- Turneringsinformasjon
- Velkommen til Pink Cup 2009
- Golfliga
Kurs og lederforum i regi av NGF i mars

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Mar 2009

Rauma Golfklubb stiller med to deltakere på NGF's kurs Nybegynneren i sentrum - kurs for grønt kort ansvarlige som avholdes i Molde helgen den 21. - 22. mars.  Lars Ramstad og Arvid Meyer deltar.  Fredag 27. og lørdag 28. mars deltar Inge Gudmund Bøe og Øystein Sandnes på Områdevise Lederforum - Midt-Norge som også avholdes i Molde. Einar Skorgen og Lars Ramstad er begge forhindret den helgen. Onsdag 25. mars får Rauma Golfklubb dessuten besøk av NGF's klubbutvikler i Midt-Norge, Petter Hagstrøm.  Gledelig å konstatere at det skjer noe regionalt i regi av NGF. Det er kanskje slutt på den tiden at alt av NGF's møter og kurs foregikk i Tronheim og i Oslo?

 
Grasrotandelen - Rauma Golfklubbs medlemmer litt trege?

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Mar 2009

Etter at det har gått ut epost og brev til alle klubbens medlemmer i februar med oppfordring om å støtte klubben ved å registrere seg hos Norsk Tipping som "grasrotgiver" til Rauma Golfklubb, er det bare registrert 14 tippere som støtter Rauma Golfklubb foreløpig! 

 

- Kanskje litt skuffende respons så langt, men det er jo bare en uke siden ordningen startet.  Vi håper medlemmene kommer sigende etter hvert.  Et realistisk mål bør være 100 grasrotgivere, men vi håper på så mange som 150, sier "pådriver" og sekretær Arvid Meyer.

Din grasrotandel har tilbakevirkende kraft fra 1. januar.  Husk at du også kan få med deg slekt og venner til å støtte Rauma Golfklubb på denne måten! 

Se hvordan du blir "grarotgiver" her.
Jan Berg og Sigurd Nora hjemme etter en drømmeuke i Portugal

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mar 2009

Jan Berg og Sigurd Nora er tilbake etter en drømmeuke i Portugal som var hovedpremien i Golfreisen 2008 – et samarbeidsprosjekt mellom Molde GK, Kristiansund og Omegn GK, Oppdal GK, Rauma GK, Smøla GK, Sunndal GK, Surnadal GK og Tingvoll GK. Vi har mottatt et reisebrev fra Jan og Sigurd som begge er svært godt fornøyd med turen.

 

Reisebrev fra Jan og Sigurd februar 2009

Vi bodde godt og vertskapet var fantastisk

Utsikten fra balkongen var fantastisk.

Det var stor kontrast mellom meterhøye snøskavler på Gardermoen til behagelig sommertemperatur og grønne golfbaner i Portugal . Og det var en aldeles herlig følelse å kunne golfkøllene igjen. Vi tenkte faktisk ikke på kulde og snømåking en eneste dag.

Selv om vi spilte 18 hull på nydelige golfbaner hver dag i 7 dager, velger vi å vise bilde fra "hull 19" – utsikten fra balkongen på hotellet vårt (se ovenfor).

Vi hadde bare gode positive opplevelser fra vi gikk av flyet i Faro og helt til vi reiste hjem igjen. Vertskapet, Tour de Golf, møtte oss på flyplassen og fraktet oss i egen buss frem til Hotell Tivoli Almansor. Et stort flott hotell helt nede ved sjøen og klippene. Rom med balkong og havutsikt var som skapt for en tynn gin/tonic etter våre daglige 18 hull på golfbanen..

Et svært hyggelig vertskap med god erfaring og godt kjennskap til området, håndterte de 21 gjestene sine som det skulle vært deres egne barn. Det var deilig å bli bortskjemt.

Jan ved tee på en av banene

Ny bane og 18 nye hull hver dag

Vi måtte tidlig opp, bussavgangen var mellom 8 og 9, avhengig av hvilken bane vi skulle spille på. Det var en ny bane hver dag – alle var grønne og velstelte. Alle konkurrerte med hverandre – både som individuelle spillere og som lag. Vertskapet delte oss inn i nye grupper for hver bane og på den måten ble vi godt kjent med de andre gjestene til Tour de Golf.

Ikke nok med at vertskapet bestilte og betalte for traller og biler som vi brukte på runden, de inviterte oss også ut på middag på små trivelige portugisiske restauranter om kvelden. For ikke å ende opp i et kaos av avregninger og diskusjoner når regningen kom, avtalte vi på forhånd at vi holdt oss til en hovedrett, til husets vin ( som alltid var veldig god ) og avrundet måltidet med kaffe. Vertskapet tok hele regningen og vil etterfakturere oss for våre kostnader. Vi venter i spenning på den regningen. Men det var uansett en veldig praktisk og grei måte å samordne våre utgifter på og gjorde livet enkelt og behagelig for oss.

På fredagskvelden var det felles sammenkomst på hotellet, med premieutdeling, god mat og dans. Det ble en fin oppsummering av ukens høydepunkter.

Vi fikk en fin rytme i tilværelsen denne uken. Tidlig opp og tidlig i seng. Vi trengte ikke å telle sauer for å sovne. Det var mer enn nok å tenke på de gode slagene vi hadde hatt den dagen. De drev oss inn i drømmeland og på vei dit ble alle de dårlige og uheldige slagene på runden visket bort.

- Det er ingen tvil om at vi også i år skal rundt å spille på alle banene distriktet hjemme slik at vi på ny er med i trekningen av årets premier (Golfreisen 2009).

hilsen Jan og Sigurd

 
Grasrotandelen 1/1 - 4/3

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Mar 2009

Norsk Tippings statistikk viser at 10 spillere/tippere har registrert seg som "grasrotgivere" til Rauma Golfklubb pr. 4/3. 

Ordningen som har tilbakevirkende kraft til 1/1, har så langt gitt klubben kr. 649,- for perioden 1/1 - 4/3, altså i løpet av 3 mnd.  I løpet av året vil de samme 10 tipperne tilføre klubben ca. kr. 1400 forutsatt samme, jevne tippeinnsats. Med 100 tippere/givere vil klubben kunne få ca. kr. 14.000, og med 150 givere vil klubben få ca. 21.000.  Se hvordan du registrerer deg som "grasrotgivere" her.

Til sammen ligning er det registrert 47 grasrotgivere til ÅIF fram til 4/3, noe som vil tilføre kr. 5748,- til ÅIF's klubbkasse.
Statistikk grasrot

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mar 2009

Her kan du se hvor mange spillere(tippere) som har valgt RGK som grasotmottaker og hvor mange kroner grasrotandelen har tilført Rauma Golfklubb i en viss periode (3 avregningsperioder / utbetalinger pr. år); se oppdatert statistikk for Rauma Golfklubb.

Her kan du se oppdatert statistikk der du kan søke på en enkelt klubb/organisasjon, eller alle innen èn kommune: Norsk Tippings oversikt.

Grasrotandelen åpnet for registrering for den enkelte tipper/spiller den 1 . mars 2009 med tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

2009 Rauma Golfklubb, overføring fra Grasrotandelen: kr. 11.304   

2010 Rauma Golfklubb, overføring fra Grasrotandelen: kr. 20.088

2011 Rauma Golfklubb, overføring fra Grasrotandelen: kr. 21.912

tatistikken til Norsk Tipping viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet RAUMA GOLFKLUBB og er i inneværende periode oppdatert pr. forrige virkedag (*). For allerede avsluttende perioder viser statistikken status ved periodens utløp. Første avregningsperiode er 1/1 - 31/5-2009. 

Det legges opp til 3 avregningsperioder pr. år, dvs. 3 utbetalinger til klubben fra Norsk Tipping pr. år.

Her ser du utviklingen for Rauma Golfklubb:

 Dato *

 Antall grasrotgivere

Grasrotandel periode 1/1 - 31/5-2009

Merknad 

2009

1/1  -  31/5

 04.03.2009

 241,- 

Brev/epost utsendt medio febuar

 08.03.2009

 14

 734,-

 

 12.03.2009

 16

 777,-

 

 14.03.2009

 16

 912,-

SMS utsendt 12/3

 15.03.2009

 19

 1120,-

 

18.03.2009

21

1125,-

 

22.03.2009

23

1335,-

 

25.03.2009

24

1440,-

 

27.03.2009

25

1513,-

 

03.04.2009

26

1601,-

 

08.04.2009

27

1828,-

 

20.04.2009

28

2054,-

 

22.04.2009 

 29

2133,- 

 

 06.05.2009

 29

2327,- 

 

13.05.2009 

 30

2476,- 

 

31.05.2009 

30 

2840,- 

 

1/6 - 31/8

ny periode: 

Grasrotandel periode 1/6 - 31/8-2009 

29.06.2009

32

555,-

SMS utsendt 26/6

02.07.2009

33

884,-

27.07.2009

35

1302,-

31.08.2009

36

2039,-

1/9 -31/12

ny periode:

Grasrotandel periode 1/9 - 31/12-2009

11.09.2009

37

289,-

22.09.2009

38

622,-

01.10.2009

39

1072,-

12.10.2009

40

1328,-

29.10.2009

41

2038,-

11.11.2009

42

2594,-

07.12.2009

43

3534,-

Vervekampanje igangsatt 7/12
31.12.2009

56

6425,-

SMS utsendt 31/12

Totalt 2009

11.304,-

Kr. 942 pr. mnd. i snitt i 2009.

2010

Grasrotandel periode 1/1 - 30/4-2010

1/1 - 30/4

ny periode:

04.01.2009

70

105,-

05.01.2010

74

153,-

07.01.2010

56

201,-

Må ha vært en feil hos NT mht. antallet pr. 1/1?!

19.01.2010

57

680,-

01.02.2010

58

1300,-

16.02.2010

59

1908,-

01.03.2010

59

2575,-

Kr. 1237,50 i snitt pr. mnd. så langt i 2010

06.04.2010

58

5485,-

13.04.2010

58

6091,-

25.04.2010

58

6896,-

01.05.2010

58

7099,-

Prognose: kr. 21.000 for hele året!?
1/5 - 31/8 ny periode: Periode 1/5 - 31/8

20.05.2010

60

821,-

25.06.2010

61

2930,-

09.07.2010

61

3859,-

11.08.2010

60

5896,-

7208,-

1/9 - 31/12 ny periode:
31.12.2010

61

5781,-

Totalt 2010

20.088,-

2011
1/1 - 30/4 ny periode:

 Periode 1/1 - 30/4

06.02.2011

 61

1643,-

30.04.2011

61

7063,04

1/5 - 31/8 ny periode: Periode 1/5 - 31/8

31.08.2011

62

7423,59

1/9 - 31/12 ny periode: Periode 1/9 -31/12

10.10.2011

62

2357,71

05.12.2011

62

5583,00

31.12.2011

62

7416,66

Totalt 2011

21.912,29

2012
1/1 - 30/4 ny periode
30.04.2012

61

9189,-
Grasrotandelen - statistikk

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mar 2009

Nederst i venstre meny finner du nå en knapp som heter "Grasrotandelen".  Her finner du direkte link til statistikk fra Norsk Tipping som viser antall grasrotandeler og antall kroner til Rauma Golfklubb. Vi håper med dette å vise hvilken god inntektskilde dette kan være, - forutsatt at medlemmene støtter klubben og kanskje også får med seg slekt og venner til å gjøre det samme!

 

Etter 3 dager med registrering (åpnet 1. mars) har RGK fått 5 givere, mens f. eks. ÅIF har fått hele 24.  I tillegg ser det ut for at ÅIF har "stortippere" blant sine grasrotgivere. Ordningen er tilbakevirkende fra 1/1 og Norsk Tippings første delperiode for 2009 løper til 31/5.

Vi håper dette skal inspirere våre medlemmer til en skikkelig mobilisering - bli grasrotgiver - støtt Rauma Golfklubb!

Statistikk pr. 3/3-2009:

RAUMA GOLFKLUBB

Organisasjonsnummer: 982132819
Adresse: Setnesmoen
Postnummer: 6300
Poststed: ÅNDALSNES

Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet RAUMA GOLFKLUBB og er i inneværende periode oppdatert pr forrige virkedag. For allerede avsluttende perioder viser statistikken status ved periodens utløp.

Fra Til Beløp Antall spillere
To 01.01.2009 Sø 31.05.2009  241,- 5

Til sammenligning:

ÅNDALSNES IDRETTSFORENING

Organisasjonsnummer: 971017740
Adresse: Stadion Nes
Postnummer: 6300
Poststed: ÅNDALSNES

Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet ÅNDALSNES IDRETTSFORENING og er i inneværende periode oppdatert pr forrige virkedag. For allerede avsluttende perioder viser statistikken status ved periodens utløp.

Fra Til Beløp Antall spillere
To 01.01.2009 Sø 31.05.2009  3 584,- 24
Grasrotandelen er lansert!

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Mar 2009

Vi er i gang! Pr. 2. mars er allerede 3 spillere registrert som "givere" til Rauma Golfklubb. Fra 1. mars kan som kjent du som tipper/spiller hos Norsk Tipping, selv bestemme at inntil 5 % av det du spiller for, skal overføres f. eks. til Rauma Golfklubb. Vær rask og registrer deg som grasrotgiver til fordel for Rauma Golfklubb. Bruk gjerne SMS eller ta med deg klubbens strekkode sammen med spillekortet til kommisjonæren.
 

Rauma Golfklubb har organisasjonsnr. 982 132 819. Nedenfor kan du se hvordan du støtter Rauma Golfklubb når du spiller. 

Kilde: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009!

1. mars 2009

Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg. En forutsetning er at mottakeren er registrert i Frivillighetsregisteret og godkjent som grasrotmottaker.

Når du skal levere spill fra og med 1. mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller på mobilen.

Slik knytter du deg til en grasrotmottaker:

1.  Norsk-tipping.no:

Logg deg inn med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til.

2.  Norsk Tipping Mobilspill:

Last ned den siste versjonen av Norsk Tipping Mobilspill – dette gjør du under Min Side deretter Oppdater. Deretter kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og knytte deg til direkte fra Norsk Tipping Mobilspill.

3.  SMS:

Send kodeord GRASROTANDELEN <organisasjonsnummer> til 2020. Eks GRASROTANDELEN 123456789. Organisasjonsnummer til laget Rauma Golfklubb er 982 132 819. Dette er kanskje den enkleste metoden?!  Du får umiddelbart en melding tilbake fra 2020 som sier at "Din støtte til grasrotmottaker RAUMA GOLFKLUBB er registrert. Hilsen Norsk Tipping".

4.  Kommisjonær:

Skriv ut strekkode Rauma Golfklubb og ta den med til kommisjonæren. Alternativt kan kommisjonæren søke opp mottakeren for deg på terminalen i tippedisken.

Lykke til!
1. mars starter Grasrotandelen - registrer deg hos Norsk Tipping

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Feb 2009

Kjære klubbmedlem!  Nå må vi brette opp ermene og mobilisere innsats slik at vi får ta del i midler fra Norsk Tipping! Fra 1.mars kan du registrere deg hos Norsk Tipping slik at inntil 5 % av det du spiller for, tilfaller Rauma Golfklubb. Husk at du også kan "verve" slekt og venner slik at de gir sin Grasrotandel til klubben.  Les mer på Norsk Tipping her.  Hvilke 17 klubber/lag/organisasjoner i Rauma kommune som pr. 24/2 er er regisitrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, noe som er et krav for å kunne motta Grasrotandel fra tipperne, ser du her.  Hver registrert tipper medfører fort 100 kroner pr. år rett i klubbkassa i Grasrotandel.  Med 200 tippere som gir sin Grasrotandel til Rauma GK, genererer dette altså ca. 20.000 kroner i inntekt! Barn og golf - Rauma GK vil delta i Sommerslaget

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Feb 2009

Lars Ramstad er nestleder i Rauma GKRauma Golfklubb ønsker å gi barn i kommunen muligheten til å prøve golf. Lars Ramstad har sagt seg villig til å påta seg anvaret for gjennomføringen av "Sommerslaget" som er en ordning med å la skolebarn (fortrinnsvis 6. klassinger) legge en aktivitetsdag (gjerne skoleavslutningen) til golfbanen.  NGF tar seg av det å sende ut informasjon til skolene i kommunen. Lars trenger hjelpere i denne sammenheng.  Nøl ikke med å ta kontakt med Lars hvis dere kan bidra.

 

I NGF-Nytt nr. 3/2009, 12. februar, finner vi følgende informasjon fra NGF til klubbene:

Årets skolesatsing for 1.-7. klassetrinn.

I 2008 meldte i alt 62 klubber inn til NGF at de
ønsket å invitere skoleklasser med lærere og foreldre
til golfklubben ved klassens sommeravslutning!
Over 3500 glade barn deltok i Sommerslaget i 2008.

Vi håper at minst like mange klubber ønsker å delta i Sommerslaget i år.

Prosjektet Idrettsglede i skolen, som er et samarbeid mellom Norges Skiforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Golfforbund, lanserer i 2009 en kampanje som heter Aktiv Skole som henvender seg til alle 6. klasser i Norge. Klassene som melder seg på tre av våre aktiviteter (for golf gjelder dette Sommerslaget) mottar en t-shirt til hver av elevene. (Les mer om kampanjen Aktiv Skole på www.idrettiskolen.no)

I denne forbindelse melder skolene allerede nå interesse for å delta i Sommerslaget. Vi ønsker derfor å få tilbakemelding fra klubbene om dere vil arrangere Sommerslaget i 2009 innen 15. mars. Har dere allerede avtalt dette med skole/klasse, vil vi også gjerne vite det.

Sommerslaget er en sommeravslutning for klassene. Det er lagt opp til at de selv tar med seg mat. Klubben organiserer og legger til rette for en morsom dag på golfbanen. Vi vil i år lage en liten klassekonkurranse med scorekort som klassene kan delta i. Denne vil innholde øvelser med putting, chipping og slag på drivingrangen.

I forbindelse med Sommerslaget bør deltagerne få med seg informasjon om hvordan både foreldre og barn kan komme i gang med golf ved deres klubb. Klubbene som har deltatt på Sommerslaget har fått mange henvendelser om kurs, leir og medlemskap som resultat av arrangementet.

Denne brosjyren: http://www.golfforbundet.no/photoalbum/view/?size=org&id=281575 kan sendes til dere for distribusjon hvis dere melder dere som arrangører av Sommerslaget.

Videre framdrift:
1. Golfklubber som ønsker å delta i Sommerslaget 2009 gir tilbakemelding til NGF innen 15. mars.
Send informasjon om klubb, kontaktperson, e-post og tlf.nr. til: erland.skatter@golfforbundet.no

2. Klubber som vil gjennomføre Sommerslaget 2008 kan gjerne søke aktivitetsmidler som utlyses på www.golfforbundet.no) til gjennomføring av tiltaket. Søknadsfrist: 31. mars.

3. Innen mars måned vil vi legge ut mer informasjon og støttemateriell til gjennomføring av Sommerslaget på www.barnogggolf.no.

4. NGF sender 15. april egen invitasjon (DM) til alle skoler med oversikt over klubber som inviterer til Sommerslaget 2009.

5. Skoler som ønsker å bli invitert til Sommerslaget 2009, melder seg på via www.idrettiskolen.no innen medio mai måned. I tillegg oppfordrer vi golfklubben til å ta direkte kontakt for å følge opp aktuell skoler i lokalmiljøet.

6. Gjennomføring av Sommerslaget 2009: Før skoleslutt i juni måned.
NGF-nytt nr. 3/2009 - 12. februar!

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Feb 2009

Les om Introduksjonskort, Sommerslaget, Prosjekt Mulligan og mye mer. PDF-versjon: NGF-nytt nr. 3/2009, 12. februar  Word-versjon: NGF-nytt nr. 3/2009, 12. februar 

I denne utgaven: 
- Introduksjonskort 2009
- Husk: Idrettsregistreringen
- Kurs for daglige ledere
- Kurs og møter
- Anleggs- og klubbøkonomi
- IT: Prosjekt Mulligan
- Aktivitetslederkurs
- Ta vare på jentene!
- Skoletilbud
- Sommerslaget 2009
- Grasrotandelen – mobilisér medlemmene!Grasrotandelen fra Norsk Tipping - brev utsendt til medlemmene

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Feb 2009

I disse dager er det sendt ut brev til klubbens medlemmer der de blir oppfordret om å gi sin støtte i form av inntil 5% av sin tippe-/spilleinnsats til Rauma Golfklubb. Brevet er sendt som epost til de av medlemmene som har registrert epost-adresse i klubbens medlemsregisterer (ca. 70 %). Resten får det som vanlig brev. Vi minner om at fra 1. mars kan du registrere Rauma GK som mottaker av din grasrotandel. Bruk ditt spillerkort hos kommisjonæren, - det er den enkleste måten! Det er pr. 18/2 registrert 15 klubber/lag/organisasjoner fra Rauma kommune i Frivillighetsregisteret, noe som er en betingelse for å kunne motta Grasrotandel.Klubbhusprosjktet - tildeling fra tiltakspakken fra regjeringen?

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Feb 2009

Møre og Romsdal fylke v/ kulturavd. har kontaktet Rauma Golfklubb med forespørsel om klubben kan forsere byggingen av nytt klubbhus. Tiltakspakken fra regjeringen medfører nemlig at en del spillemiddelprosjekter som oppfyller visse vilkår, - herunder Rauma GK's klubbhusprosjekt, kan få spillemidler allerede i år.  

 

Klubben har opprinelig planer om byggestart i 2011. Det dreier seg evnt. om 700.000 kroner i spillemidler, noe som utgjør 1/3 av totalkostnadene.

Les også denne nyheten som er noen dager gammel; klikk her.

 
Godt besøk på hjemmesidene i januar

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Feb 2009

Rapporten fra klubben.online viser at klubbens hjemmesider hadde et besøkstall på 3238 i januar.  Tilsvarende tall for januar 2008 var 1971. En gledelig utvikling som viser at sidene blir brukt.Grasrotandelen - mange kroner å hente!

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Feb 2009

I følge Norsk Tipping og Grasrotandelen er det ganske store beløp å hente for idrettslagene i Rauma gjennom Grasrotandelen. En utregning basert på tall fra Norsk Tipping for 2008, anslår Grasrotpotensialet til kr. 640.134, eller kr. 87 pr innbygger i Rauma.  Med andre ord kan det fort bli snakk om en inntekt opp mot 20.000 kroner for Rauma Golfklubb hvis så mange som 200 personer velger Rauma Golfklubb som mottaker av sin Grasrotandel.  Vi håper mange engasjerer seg og registrerer Rauma Golfklubb som sin mottaker av Grasrotandelen.  Vi håper klubbens medlemmer også kan få slekt og venner til å støtte RGK på denne måten. Registreringen kan bl. a. ordnes via spillekortet (fra 1. mars).
Fram med spillekortet - Rauma Golfklubb er registrert i Frivillighetsregisteret!

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Feb 2009

Pr. 4. februar har 158 lag/klubber/organisasjoner fra Møre og Romsdal fått godkjent sin registrering i Frivillighetsregisteret. Av disse hører 11 hjemme i Rauma kommune. Rauma Golfklubb er en av disse 11.  Det tok altså 14 dager fra elektronisk registrering ble innsendt til registreringen var behandlet og funnet i orden i Brønnøysund. Se listen for Møre og Romsdal her, for Rauma kommune her.

 

Slik støtter du Rauma Golfklubb når du leverer spill hos Norsk Tipping

04.02.2009
Fra 1. mars 2009 kan du selv være med å bestemme hvem som kan motta inntil 5 prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping. Ordningen som har fått navnet "Grasrotandelen", har tilbakevirkende kraft fra 1. januar.  Vi håper du støtter klubben din!  Sørg for at du - og kanskje også venner/familie, gir sin støtte til Rauma Golfklubb. 
 
Her ser du hvordan du kan støtte Rauma Golfklubb:
 
Alle foreninger, lag, klubber eller organisasjoner som ønsker å motta grasrot-midler må registrere seg i ett nytt felles register, Frivillighetsregisteret. Dette har Rauma Golfklubb gjort.

Du kan selv finne mottakeren av din grasrotandel ved å søke fram klubben, foreningen eller organisasjonen – og det finnes flere måter å gjøre det på:

• Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren som kanskje er det enkleste, Internett, på mobilen eller på spillterminalene. Da søker du opp mottakeren du vil støtte, og aktiverer den som grasrotmottaker av innsatsen din.

Se mer om hvordan du kan registrere Rauma Golfklubb som den klubben du ønsker å støtte her: Grasrotandelen infobrosjyre fra Norsk Tipping s3 (pdf 1,2 Mb).

• Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillmulighetene. Rauma Golfklubbs organisasjonsnr.: 982 132 819.

• Du kan og søke fram klubben eller organisasjonen i ditt hjerte på norsk-tipping.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

Lov å bytte lag

Når du først har registrert et lag som du vil støtte, står du fritt til å bytte mottaker så ofte du vil, men du støtter bare ett lag om gangen. Det er med andre ord fullt mulig å støtte for eksempel Stryn Røde Kors i en periode, for så å bytte til en helt annen organisasjon, lag, klubb eller forening. Du har alltid full oversikt over hvem du støtter. Grasrotmottakeren din står nemlig oppført på spillkvitteringene dine. For de som ikke ønsker å støtte noen spesielle, vil det også være mulig å reservere seg helt fra Grasrotandelen.

Følg med på innsamlingen

Du kan selv følge med på hvor mye ditt lag eller din forening har klart å generere via Grasrotandelen. Dette kan du finne på grasrotandelen.no fra mars neste år. Lag og foreninger som har opparbeidet seg bidrag vil få utbetalt dette 3 ganger i året.

Grasrotandelen og spillemidlene

Norsk Tipping tror Grasrotandelen sammen med spillemidlene vil gi mer penger til idrett, kultur og frivillighet totalt. Grasrotandelen kan gjøre Norsk Tipping til en mer attraktiv spilltilbyder, og føre til at selskapet trekker til seg spillere fra andre spill.

Innføringen av grasrotandelen innebæret at en del av Norsk Tippings spilleinntekter fordeles direkte. Det betyr at inntil fem prosent av omsetningen ikke inngår i beregningen av spilleoverskuddet som skal fordeles via tippenøkkelen.

Tippenøkkelen vil ha de samme prosentfordelingene, og fra 2009 av vil overskuddet fra Norsk Tipping bli delt mellom idrett (45,5 %), kultur (36,5 %) og andre samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 %).

 

 

Kilde: Norsk Tipping
NGF's kurs- og møtekalender 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Feb 2009

Regionssamarbeidet bærer frukter.  NGF's kurs og møter arrangeres ikke lenger bare i Oslo og Trondheim.  Nybegynneren i sentrum - Kurs for Grønt Kort-ansvarlige arrangeres i Molde helgen den 21.-22. mars. Områdevise Lederforum - Midt-Norge arrangeres i Molde helgen den 27.-28. mars.

Fra NGF-nytt nr. 2 / 29.01.2009:

Områdevise lederforum arrangeres for 7. gang våren 2009. Dette er en viktig møteplass mellom valgt og administrativ ledelse i klubbene og Norges Golfforbund sentralt. Hensikten er å drøfte samarbeid, framtidsutvikling, strategi og golfpolitikk.

Det foreløpige programmets hovedtema er Virksomhetsplan 2010-2014, og i tillegg står fremtidig IT-satsing, Veien til golf og klubbøkonomi, nøkkeltall og golfens samfunnsverdi på planen. Hver klubb har anledning til å møte med to personer. Det er NGFs ønske at en av de påmeldte er klubbens valgte leder, eventuelt et styremedlem og at den andre er daglig leder.

Vær oppmerksom på påmeldingsfristen.  Se NGF's kurs - og møtekalender her.
Banen må slopes på nytt i 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Feb 2009

Det har hersket litt forvirring rundt spørsmålet om banen skal slopes på nytt ("rerates") i 2009 etter at den ble slopet første gang som 9-hullsbane sommeren 2006.  NGF har nå kommet med svar på klubbens henvendelse.

 

Epost fra NGF pr. 02.02.2009:

USGA `s bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år. Jeg var overbevist om at dette lå på NGF sin hjemmeside, men jeg kan heller ikke finne det.

I løpet av neste uke vil jeg sende ut et brev til alle klubber som skal rerates i 2009. Dere står på den listen ettersom banen sist ble ratet i juli 06. Har dere imidlertid planer om å gjøre større ombygninger i løpet av sesongen så kan vi godt utsette det et år.

Skal sørge for at dette blir lagt ut på nettet under slope.

Med vennlig hilsen

NORGES GOLFFORBUND

Ole Martin Lilleby  - Anleggskonsulent

Mob: 91734318 - Tlf: 21 02 91 50 - Faks: 21 02 91 51

www.golfforbundet.no

---------------------------------------------------------------------------

Brev til klubben den 10.02.2009:

Til alle baner som skal reslopes i 2009

Vår ref. OML Deres ref.:                                         Ullevål, 10.februar 2009

Rerating av deres golfbane

USGA `s bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år.

Det er i løpet av 2009 klart for rerating av deres bane.

Vi ønsker at dere bekrefter per mail at dere har mottatt dette brevet og at dere er klar over at ett av NGF sine slopeingteam kommer på besøk i løpet av sesongen. Dersom det er gjort vesentlige forandringer på banen etter den sist ble ratet, ønsker NGF informasjon om hva disse innebærer. Med vesentlige forandringer menes i hovedsak lengdeforandringer og høydeforandringer (tee til green).

Bekreftelse/informasjonen sendes: ole.martin.lilleby@golfforbundet.no

Norges Golfforbund opererer med tre ratingteam. Dette er frivillige personer som reiser rundt i Norge og rater baner. Per idag er det vanskelig å antyde tidspunkt for gjennomføringen av reratingen, men teamleder i ett av disse teamene vil ta kontakt med din klubb i god tid før ratingen gjennomføres for å avtale nærmere tidspunkt.

Kostnad for klubben ved rerating er som følger:

18 hullsbaner: 9500,-

9 hullsbaner: 7500,-

6 hullsbaner: 5500,-

Opptrykk av ekstra tabeller: kr. 150,- pr. ark

Spørsmål vedrørende rerating kan rettes til Ole Martin Lilleby på mail eller tlf. 917 34 318.

Med vennlig hilsen

Norges Golfforbund

Ole Martin Lilleby

anleggskonsulent

 
Grasrotandelen - registrering i Frivillighetsregisteret

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Feb 2009

Vi begynte å bli urolige for om vår elektroniske registrering gjort den 16/1, fulgt opp med elektronisk signatur den 20/1, var blitt "borte".  En telefon til Brønnøysundregistrene i dag 2/2 avslørte at man var ferdige med å gå gjennom registreringer mottatt pr. 20/1.  RGK sin registrering var kommet inn den 21/1. Med andre ord bør klubbens registrering være i orden i løpet et par dager. NGF-nytt nr. 2/2009, 29. januar

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jan 2009

Følg med i siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her. Innhold: Golfens samfunnsverdi - Avstandsmåler - Kurs og møter - Idrettsregistreringen - Politiattest - Grasrotandelen - Garmin TTU 2009 - Områdevise Lederforum - Forberedelser til årsmøtet - Golfligaen - Handicaprevisjon - Leir for funksjonshemmede.Regjeringens tiltakspakke til bygging av idrettsanlegg

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Jan 2009

Kan dette være en mulighet for en raskere realisering av nytt klubbhus for Rauma Golfklubb? I teorien kan det nye klubbhuset faktisk bli en realitet ganske kjapt som følge av tiltakspakken til idretten fra regjeringen. Anlegg som tildeles midler fra tiltakspakken må ha en forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Det er en betingelse at de har idrettsfunksjonell godkjenning og godkjent finansieringsplan.

 

I følge kultursjef Harald Krøvel i Rauma kommune, oppfyller klubbhusprosjektet til RGK disse vilkårene. I tillegg er byggesøknaden for det nye klubbhuset allerede godkjent.  Pengene vil bli fordelt gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning for idrettsanlegg. Les mer her.
Finner den optimale golfsvingen

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Jan 2009

Gründerbedriften Initial Force AS i Trondheim har utviklet et hjelpemiddel som skal gjøre det enklere å lære seg det optimale golfslaget, individuelt tilpasset hver enkelt golfer. Les mer her.Nytt fra regionsmøtet 24/1: felles PRO, kurs, Golfligaen og Golfreisen

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Jan 2009

Regionsmøtet som ble avholdt i Kristiansund lørdag 24/1, samlet representanter fra alle de 7 klubbene i Nordmøre/Romsdal.  Fra forbundet møtte klubbutvikler for midt-Norge, Petter Hagstrøm.  Felles PRO og lokale kurs viste seg å være saker som klubbene er opptatt av.  Fra NGF's side var det nyheten om å dra i gang seriespill (Golfligaen), som fikk størst oppmerksomhet.

 

Felles PRO - lokale kurs - Golfligaen - Golfreisen

Av de sakene som vakte mest engasjement på møtet, var drøftingene om å ansette en felles PRO for de sju klubbene. Det ble enighet om å gå videre med saken og det ble lagt fram en skisse som utgangspunkt for det videre arbeid. 

Videre ble ønsket om felles kurs lokalt i regionen sterkt understreket ovenfor NGF's representant.  Stikkord her var bl. a.: Grøntkortansvarligkurs, Turneringlederkurs, Golfboxkurs, Aktivitetslederkurs, Juniorlederkurs og Banevedlikeholdskurs.

Interessant var det også å høre om Golfligaen.  Dette er et seriespill i regi av NGF der lag fra de forskjellige klubbene i regionen blir satt opp i en serie på f eks 7 lag der man får 3 hjemmekamper og 3 bortekamper.  Det kan meldes på flere lag fra samme klubb, men èn spiller kan ikke spille på mer enn det ene laget gjennom sesongen.  Mer informasjon om Golfligaen kommer fra NGF etter hvert. 

Opplegget med "Golfreisen 2008", som var en konkurranse der de som gjennom sesongen hadde spilt på et tilstrekkelig antall baner i regionen, deltok i trekningen om flotte premier, ble "vedtatt" videreført i 2009. Surnadal GK tok på seg å organisere arbeidet også i 2009.

På regionsmøtet deltok Lars Ramstad, Sigurd Nora og Arvid Meyer fra Rauma GK.

Rauma GK ble forøvrig tildelt oppgaven med å stå som arrangør av neste års regionsmøte.  Tidspunkt blir januar 2010.
Golfligaen - et seriespill som kommer i 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Jan 2009

Spennende seriespill for spillere på alle nivåer. For de som vil ha mer informasjon om Golfligaen, gjør vi oppmerksom på at man finner stoff på NGF's hjemmesider eller ved å klikke her.Sponsorkomiteen på offensiven

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Jan 2009

Sigurd er leder i SponsokomiteenSponsorkomiteen ligger ikke på latsiden.  I forrige uke ble det sendt ut tilsammen 116 brev fordelt på ca. 40 til klubbens 2008-sponsorer og ca. 75 til mulige sponsorer i 2009.  Til tross for finanskrisen er komiteens leder; Sigurd Nora, optimist og tror på like stor velvilje fra sponsorene i 2009 som i 2008. Vi krysser fingrene og ønsker Sigurd, Øystein, Odd og Rolf lykke til med arbeidet i sponsorkomiteen!Pink Cup 2008 ga midler til Kreftforeningen

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Jan 2009

NGF har overrakt Kreftforeningen 510.000 kroner etter den landsomfattende Pink Cup-turneringen sist sommer. 3480 deltakere fra 78 klubber deltok i turneringen, der inntektene gikk til brystkreftsaken.  Rauma Golfklubb var en klubbene som sørget for inntekter til en god sak.  Les mer her.Regionsmøte i Kristiansund lørdag 24. januar

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Jan 2009

LarsRegionsmøtet arrangeres denne i helgen i Kristiansund.  Dette er et samarbeidsforum for klubbene i Romsdal og Nordmøre.  NGF's klubbutvikler for midt-Norge deltar også på møtet.  Fra Rauma Golfklubb deltar nestleder Lars Ramstad, Sigurd Nora og Arvid Meyer.

 

Møtet blir avhold på Rica Hotell 24.januar 2009, fra kl. 10:00 til kl. 17:00.

Agenda:

- En oppsummering av 2008-sesongen

o Aktivitet, baneforhold, etc

o Konkurranser

o GolfBox – erfaringer?

- ”Golfreisen”

o Erfaringer fra 2008

o Opplegg for 2009

- Felles ”pro”

o For de klubbene som ikke har egen ”pro” er det kommet tilbud fra Bjørn Jarle Kleppen i Molde om innleie,

o Andre løsninger?

- Rekruttering

o Noen ideer fra klubber på Østlandet/Sverige

o Innspill fra NGF?

- Sponsorsituasjonen

o Finanskrisen; hva vil dagens økonomiske situasjon bety for inntektsbildet i 2009

- Hva gjør vi mht neste sesong?

o Samhandling for medlemmer/spill

o Mulighet for tettere samarbeid?

- Kompetanseheving/opplæring

o Status for de respektive klubber

- Eventuelt
Grasrotandelen - registrering i Frivillighetsregisteret

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jan 2009

Pr. 21/1 har Rauma Golfklubb fått alt på plass i det såkalte Frivillighetsregisteret via "Samordnet registrering" i ALTINN.  Det tar imidlertid enda noen dager før Brønnøysundregistrene får kontrollert og godkjent vår registrering. Pr. 19/1 var det 52 lag/klubber/organisasjoner fra fylket som var på den offisielle listen. Pr. 21/1 var tallet 71. Se listen for Møre og Romsdal her, for Rauma kommune her.
Om skjema | Hjelp
SAMORDNET REGISTRERING Status


(Frivillighetsregisteret)

Meldingstype: Registrering forening/lag/innretning

Meldingsnummer: 2009 0001 6397 30

Til signering 16.01.2009
Meldingen gjelder:
Signeres av Dato Signert
RAUMA GOLFKLUBB (982132819)
Elling Anton Thokle 20.01.2009


Vedlegg
Vedtekter
Stiftelsesdokument
Protokoll(er) fra årsmøteRegistreringen i frivillighetsregisteret snart på plass

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Jan 2009

Mange fikk kanskje morgenkaffen i vrangstrupen da de i NRK Møre og Romsdal i dag tidlig (mandag 19/1) hørte hvor få lag og organisasjoner som har registrert seg i frivillighetsregistret i Brønnøysund. 

 

Vi kan berolige våre medlemmer med at Rauma Golfklubb har registrert seg, men registreringen er ikke 100% før registrerte data som er lagt inn via ALTINN, er elektronisk signert.  Dette vil bli gjort denne uken.  En betingelse for å ta del i den såkalte Grasrotandelen, er at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret. Fristen er 1. februar.

Fakta om Frivillighetsregisteret

 • Frivillighetsregisteret er et register for frivillige organisasjoner i Norge
 • Frivillighetsregisteret er opprettet etter initiativ fra frivillig sektor
 • Frivillighetsregisteret er lagt til Brønnøysundregistrene og blir forvaltet av Enhetsregisteret
 • Formålet med Frivillighetsregisteret:
  • Forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter
  • Styrke og bevare grunnlaget for frivillig virksomhet
  • Legge til rette for forskning og statistikk
  • Bedre grunnlaget for utforming av det offentliges politikk i forhold til frivillig virksomhet
 • All informasjon i registeret vil være offentlig, med unntak av fødselsnummer
 • Eksempler på informasjon som vil være tilgjengelig fra registeret:
  • Organisasjonsnummer, organisasjonsform, adresse- og kontaktinformasjon, informasjon om hva slags virksomhet organisasjonen driver, opplysninger om rolleinnehavere m.m.

For mer informasjon:

www.brreg.no/frivillighet
Idrettsregistreringen i 2009 - åpen 21/1 - 25/2

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Jan 2009

Det er kommet påminnelse fra Rauma Idrettsråd og NIF vedr. den årlige idrettsregistreringen som alle lag/klubber må sørge for. 

 

Det er vanligvis den som har ansvaret for medlemsregisteret i klubben, som må sørge for å legge inn denne viktige informasjonen på vegne av klubben. Viktig fordi tallene bl. a. har betydning for tildeling av offentlige midler i 2009.  Les mer her.

------------------------------------------------

Til: Rauma Golfklubb - Golf

E-postadresse: post@raumagolf.no

Idrettsregistreringen i 2009

Velkommen til Idrettsregistreringen i 2009 og takk for at du deltar.

Idrettsregistreringen gjennomføres fra onsdag 21. januar til kl 08.00 til onsdag 25. februar kl 20.00 ved at idrettslagene rapporterer inn til NIF på en nettbasert løsning.

De opplysningene dere registrerer er helt nødvendige for idretten av flere grunner. Som landets største frivillige organisasjon trenger vi alle i organisasjonen å ha informasjon om hvor mange medlemskap vi er, hvor mange aktive organisasjonene har og hvem som er nøkkelpersoner og kontakter både i idrettslagene og i gruppene. Opplysningene om medlemskap og aktive medlemmer er også viktige fakta overfor både bevilgende myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er derfor også særdeles viktig at opplysningene er korrekte og i samsvar med de definisjonene som er gitt i veiledningen (denne finner du både på idrett.no/idrettsregistreringen og når du har logget inn og skal oppgi antall medlemmer og aktive medlemmer).

Vi gjør oppmerksom på at idrettslaget er pliktig å registrere seg jf. NIFs lov § 10-2 og unnlatelse kan medføre at idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund.
Grasrotandelen - frivillighetsregisteret

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jan 2009

Oppfordring til alle medlemmer! Fra og med 1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 % av spillinnsatsen. Vi oppforder alle klubbens medlemmer å velge Rauma Golfklubb når de fra denne dato kan bestemme hvem som kan få 5% av innsatsen! Les mer om Frivillighetsregisteret. Det er Norsk Tipping som skal administrere ordningen.  Lag og klubber fra Møre og Romsdal som allerede er registrert i Frivillighetsregsiteret, ser du her.NGF-nytt nr 1 - 15. januar 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jan 2009

Følg med i siste nytt fra NGF til klubbene; klikk her. For klubbene er viktig å merke seg dette med politiattest, frivillighetsregistereret - grasrotandelen, handicaprevisjon (årsrevisjon), kurs og golfligaen. Det oppfordres bl. a. å gi beskjed til regional klubbutvikler mht. kurs som klubbene ønsker.NGF's historiegruppe - postkort stemplet 1910

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jan 2009

Postkort stemplet 25.04.1910 i Buxton, England

Nils N. Engelstad i NGF's historiegruppe har sendt oss kopi av bl. a. dette postkortet som han har sporet opp i utlandet, enten i England eller i Tyskland.  Legg merke til teksten "The first golf match in Norway 31st July 1905" og "The only golf links in Norway". Engelstad har oversendt enda et bilde fra 1910, samt utsnitt av et internasjonalt oppslagverk over golfbaner fra 1912 som omtaler golfbanen på Setnesmoa. Se mer under "Norwegian golf history" som du finner i venstremargen under "Historikk".
Norwegian golf history

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jan 2009

Rauma er historisk

Det fra før kjent og akseptert av de fleste at den første golfturneringen som ble spilt i Norge, ble spilt den 31.07.1905 på Setnesmoa omtrent der Rauma Golfklubb sin bane ligger i dag. Dette er dokumentert bl. a. ved et bilde på et postkort som man har visst om i mange år. Les mer her. 

Les også "Jakten på det første slaget " - omtale i bladet Norsk Golf desember 2008 her.

Les også andre historiske utdrag her.

Siste nytt fra NGF's historiegruppe pr. 12.01.2009

Fra Jens N. Engelstad i NGF's historiegruppe mottok Rauma Golfklubb en interessant epost den 12.01.2009.  Engelstad jobber med golfens historie i Norge og han skrev bl. a. dette i sin epost:

"Vedlagt finner dere 2 bilder fra 1910 + en side fra et internasjonalt (engelsk?) oppslagsverk fra 1912 om golfbaner der Rauma (Hølgenæs Golfklubb, Romsdal, Norway) er nevnt.

Angående de to bildene er det uklart om det er to sider av et og samme postkort eller et bilde og et postkort. Det vil jeg kunne sjekke ut under veis. Muligens er bildene kjent for dere. Postkortet/bildet ser jeg ikke bort fra at jeg kan få tak i med tid og stunde, men muligens bør det i så fall ligge på et golfmuseum dersom et slikt noen gang blir etablert, enten i NGF’s lokaler eller som et separat museum.

Angående opplistingen av banen i oppslagverket fra 1912 der banen på Setnesmoa omtales som en 18-hullsbane, så er vel dette feil?!"

Nedenfor ser man de 2 bildene fra 1910 og utdraget av oppslagsverket fra 1912 som NGF's historiegruppe har sporet opp.

Kilde (tysk): The European Association of Golf Historians & Collectors (EAGHC) -MerK: velg http://www.golfika.com for engelsk eller fransk informasjon. 

 

Postkort stemplet 25.04.1910 i Buxton, England.
En litt anderledes utgave av det postkortet vi tidligere har sett. På dette bildet er spillernes oppstilling noe endret og den ene spilleren har hevet køllen. Postkortet er stemplet den 25.04.1910 i Buxton, England. Her omtales klubben som "Hølgenæs Golf Club".

Postkort/annonseplakat fra 1910.
Dette bildet (eller tegning eller foto pålagt farger?) er i følge Jens N. Engelstad i NGF's hitoriegruppe fra 1910. Det kan være et postkort eller en annonseplakat for The Empire Hotels vedr. turistreiser til Norge. Bildet er tatt fra Veblungsnes retning Åndalsnes med Aksla og Isfordsfjella i bakgrunnen. Buxton er nevnt i nederste høyre hjørne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internasjonalt oppslagverk fra 1912.
Dette er kopi av side 854 i et oppslagsverk som i følge Engelstad i NGF's historiegruppe er fra 1912. Se øverst på siden. Det kan se ut for at golfbanen på Setnesmoa i 1912 ble omtalt ved navnet "Romsdal Golf Course". Også her bekreftes det at banen på Setnesmoa på det tidspunkt var "the only golf course in Norway". Her står det at banen har 18 hull, men det trolig feil?
Spillemiddelsøknad nytt klubbhus

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Jan 2009

Den 15. januar er fristen for kommunens oversending av søknader om spillemidler fra lag/foreninger/klubber i Rauma kommune.  Etter årsmøtet den 15. desember der Rauma Golfklubb gjorde vedtak om å utvide egenkapitalen til kr. 700.000, herunder inntil kr. 280.000 i lånte midler, er spillemiddelsøknaden fra Rauma Golfklubb nå komplett.  Av prosjektets totale kostnadsramme på kr. 2.133.000 håper klubben å få kr. 700.000 i spillemidler, men det er lite trolig at søknaden innvilges de første par årene. Les mer her.Nyttårsforsett nr. 1: Spill mer golf!

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jan 2009

Så er det bevist: Mosjonsmessig er golf en idrett, og noe langt mer enn bare en tur i parken!  Har du venner som mobber deg fordi du spiller golf og sier at det ikke er seriøs trim, så finner du en del gode motargumenter her.

 
42611 besøk på hjemmesidene i 2008

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jan 2009

Det første hele året med den nye hjemmesideløsningen fra "klubben online" resulterte i et besøkstall på www.raumagolf.no på 42611.  I snitt var dette 3551 pr. måned. Den beste måneden hadde klubbens hjemmesider et besøk på 4941. Dette viser at hjemmesidene er flittig benyttet som informasjonskanal.