Nye hjemmesider fra desember 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Des 2014

VIKTIG MELDING!

Denne hjemmesiden for Rauma Golfklubb blir ikke lengre oppdatert.

Vi takker KlubbbenOnline for samarbeidet siden 2006.

Mye har vært sagt og mange har ment mye om denne siden etter at hjemmesideløsningen fra KlubbenOnline ble valgt i 2006. Uansett er "redaktøren" fornøyd. Jeg tror de fleste har fått den nødvendige informasjonen gjennom artikler og stoff på siden.

Til orientering kan opplyses at denne hjemmesiden så langt i 2014 har mer enn 83000 treff. Det tyder på at den i alle fall blir brukt.

Man skal huske at en "amatør-redaktør" er og blir en amatør, og at oppdatering har skjedd på fritiden. I tillegg har det ikke vært så mange som har bidratt med stoff. Vi får håpe dette og mye annet bedrer seg med den nye hjemmesideløsningen fra IdrettenOnline og Bloc

Ny hjemmeside for Rauma Golfklubb fra desember 2014 finner du her: www.raumagolf.no.

God Jul og Godt Nyttår!

 

Arvid  17. desember 2014
Vellykket årsmøte 2014 - Protokoll

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Des 2014

Det var et vellykket årsmøte, hvor 40 medlemmer møtte opp.

Årsmøtet valgte Kristian Haugan som møteleder. Ada Sætrang ble takket av med blomsterhilsen etter to år som sekretær i styret. Vår greenkeeper fra 2006, Øystein Sandnes, og Torhild Sandnes som ansvarlig for klubbhuset ble overrekt hver sin gave og takket for god innsats gjennom mange år.

Lise Sandnes ble valgt som nytt styremedlem og de øvrige styremedlemmene fortsetter.

Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig julemiddag. De to som har arbeidet med de nye hjemmesidene fikk hver sin lille påskjønnelse.

Protokollen kan du lese her:
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅR 2014 _docx.pdfÅRSMØTE - SAKLISTE

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2014
ÅRSMØTET FOR ÅR 2014 - SAKLISTE OG AKTUELLE DOKUMENTER


Vi minner om årsmøtet som avholdes tirsdag den 9. desember 2014 kl. 19.00 på klubbhuset på Setnesmoa. Saklista og aktuelle dokumenter finner du ved å klikke på "Les hele saken" nedenfor. VELKOMMEN!
ÅRSMØTET FOR ÅR 2014SAKLISTE:


Åpning ved styreleder Lars Ramstad


SAK1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE .


SAK2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN.

SAK 3: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN FRA MØTET.

SAK 4: ÅRSMELDINGEN FOR 2014 MED KOMITE – RAPPORTENE OG BANEANSVARLIG.

SAK 5: REGNSKAP 01.12.2013 – 30.11.2014 MED REVISJONSRAPPORT.

SAK 6: BUDSJETT FOR 01.12.2014-30.11.2015.

SAK 7: MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015.

SAK 8: KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 MED KOMITEER, VISJONER, MÅL OG TILTAK.SAK 9: INNKOMNE FORSLAG MED FRIST 22. NOVEMBER 2014.

SAK 10: VALG VED VALGKOMITEEN. STYRET SKAL FORSLÅ MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN.


Etter selve årsmøtet:

 1. Demonstrasjon av klubbens nye hjemmeside ved Remi E. Draagen og Arvid Meyer.
 2. Utdeling av premier for Rauma Cup.
 3. Hyggelig samvær med juletallerken til selvkost. Trenger påmelding.
Oppdatert pr. 28.11.2014:

Styrets Årsmelding 2014

Rapport fra de 6 komiteene: Komiterapporter 6 stk. (ikke fra Plankomiteen).

Årsrapport baneansvarlig 2014

Maskinparken pr. nov. 2014

Investeringsplan 2015-2017 forslag


Styret
ÅRSMØTET FOR ÅR 2014 - SAKLISTE

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Nov 2014

ÅRSMØTET FOR ÅR 2014 - SAKLISTE OG AKTUELLE DOKUMENTER

Vi minner om årsmøtet som avholdes tirsdag den 9. desember 2014 kl. 19.00 på klubbhuset på Setnesmoa. Saklista og aktuelle dokumenter finner du ved å klikke på "Les hele saken" nedenfor. VELKOMMEN!

 

 

ÅRSMØTET FOR ÅR 2014SAKLISTE.


Åpning ved styreleder Lars Ramstad

SAK1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE .

SAK2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN.

SAK 3: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN FRA MØTET.

SAK 4: ÅRSMELDINGEN FOR 2014 MED KOMITE – RAPPORTENE OG BANEANSVARLIG.

SAK 5: REGNSKAP 01.12.2013 – 30.11.2014 MED REVISJONSRAPPORT.

SAK 6: BUDSJETT FOR 01.12.2014-30.11.2015.

SAK 7: MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015.

SAK 8: KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 MED KOMITEER, VISJONER, MÅL OG TILTAK.

SAK 9: INNKOMNE FORSLAG MED FRIST 22. NOVEMBER 2014.

SAK 10: VALG VED VALGKOMITEEN. STYRET SKAL FORSLÅ MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN.

 
Etter selve årsmøtet:

 1. Demonstrasjon av klubbens nye hjemmeside ved Remi E. Draagen og Arvid Meyer.
 2. Utdeling av premier for Rauma Cup.
 3. Hyggelig samvær med juletallerken til selvkost. Trenger påmelding.

 Oppdatert pr. 28.11.2014:

Styrets Årsmelding 2014

Rapport fra de 6 komiteene: Komiterapporter 6 stk. (ikke fra Plankomiteen).

Årsrapport baneansvarlig 2014

Maskinparken pr. nov. 2014

Investeringsplan 2015-2017 forslag


Styret
Annonse vedr. drift og vedlikehold av golfbanen 2015 - 2016

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Hull 9 på Rauma Golfbane.

A N N O N S E


6. november 2014

Lyst på et spennende arbeid? Drift og vedlikehold av golfbanen inkl. maskiner og utstyr lyses ut.

Skriftlig søknad innen 18. november til Rauma Golfklubb, postboks 306, 6301 Åndalsnes.

Styret har utarbeidet et forslag til hva en avtale bør omfatte.

Forslaget beskriver hva som er ønskelig, men drøfting med eventuelle søkere vil avklare nærmere hva som bør ligge i avtalen.

Rauma Golfbane ligger forholdsvis sentralt til like utenfor Åndalsnes.

Det er ønskelig med en toårig avtale, men hvis ønskelig kan det avtales for år 2015 med opsjon for 2016 sesongen.

Styret har satt som betingelse at avtalepartner har en navngitt person som binder selskapet som påtar seg arbeidet overfor klubben.

Klubbens til enhver tid gjeldene visjon, mål og årlige tiltaksplan gjelder hvor søker må medvirke til at klubben har et godt renommè både når det gjelder fysiske forhold og klubbmiljø.

Avtaleperiode vil trolig være 01.04. til 30.09. hvert år.

Arbeidet vil bestå i daglig tilsyn med klubbens eiendeler (maskiner, utstyr, bygningsmasse og bane) samt drift og vedlikehold av disse. Det viktigste vil være drift og vedlikehold og utvikling av baneforholdene.

Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt. Den (de) som får oppdraget vil bruke klubbens vester i arbeidstiden og dermed representere klubben i det daglige virke.

Klubben disponerer eget kontor og oppholdsrom som selskapet vil disponere samt klubbens telefon som brukes til å kontakte klubbens styre samt nødvendige dugnadsgrupper.

Det er avsatt budsjettbeløp til drift og vedlikehold av banen som drivstoff, sand, gjødsel, såkorn, vedlikehold maskiner etc.

Ukentlige arbeidsoppgaver for dugnader skal utarbeides og leveres dugnadskomiteen god tid i forveien før arbeidet utføres.

Kontraktspartner er ansvarlig for at gjeldene Helse-, Miljø- og Sikkerhetstiltak følges.

Avtalepartner vil rapportere til styret ved styreleder og har møterett til styremøtene.

Nærmere opplysninger samt ønske om samtale om arbeidet ved henvendelse til klubben ved styreleder Lars Ramstad tlf. 91742041 eller larramst@online.no.
Årsmøte tirsdag 09.12.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Årsmøte tirsdag 09.12.2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styret kaller herved inn til årsmøte som avholdes i klubbhuset på Setnesmoa. Vanlige årsmøtesaker. Alle som kan møte, oppfordres til å møte!

Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styrets leder Lars Ramstad i hende senest lørdag 22.11.2014 eller epost.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 01.12.2014 her på klubbens hjemmesider www.raumagolf.no. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, bes ta kontakt med Lars Ramstad, tlf. 917 42 041.

Se forøvrig klubbens vedtekter § 9 - 12 vedr. årsmøtet og hva som skal behandles. Hvem som utgjør det sittende styret og andre tillitsvalgte i klubben, framgår av årsmøteprotokollen fra fjorårets årsmøte.

Årsmøtepapirer for årsmøtet for 2013:

Her finner du bl. a. dokumentet som omhandler "Visjoner - mål - tiltak".

Fjorårets årsmøteprotokoll 09.12.2013 og andre relevante dokumenter i den forbindelse finner her i dokumentarkivet.
Oktober 2014 og fortsatt flotte forhold på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Oktober og flotte forhold. Bilder tatt lørdag 11.10.2014

At det kan være flotte forhold på Rauma Golfbane til tross for at kalenderen viser medio oktober, det skulle disse bildene vise.

Fairwayene klippes ikke og greenene har litt lenger gress, men forholdene er likevel rett og slett glimrende.

Mandag 13.10.2014 starter forberedelsene til vinteren og en del utstyr vil bli plukket ned, men banen vil fortsatt være åpen. Utslag skjer fra kasse/matte fra 7. oktober.

Løpende info om baneforhold: Følg med på info. øverst i høyremargen under "Oppslagstavle".

Hull 4 innspill. Lørdag 11/10-2014. AM

Hull 5 lørdag 11/10-2014. Foto: AMRauma GK ikke blant Norges største pensjonist-klubber

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Rauma GK en pensjonistklubb?

Hva er snittalderen på den norske golferen? I fjor var aldersgruppen 70+ den eneste alderskategorien som økte i medlemstall. Rauma GK har i følge Norsk Golf en pesjonistandel (67+) på 21,08 %, mens den klubben som topper listen, har en andel på mer enn 50 %. Les mer her.
Innspill til 2015-sesongen - hva med å ruste opp drivingrange/treningsfeltet

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Henrik Bjørnstad og Golfskolen viser hvordan!

Alle klubber kan knytte seg til Golfskolen og merke opp sine treningsanlegg med NXT LVL. Se hvor lite som skal til for å løfte standarden på en klubbs treningsfelt mange hakk med enkel dugnadsinnsats og noen få tusenlapper.

Rauma GK: Etter at klubbhusprosjektet nå er ferdig, og selve banen er i bra stand, er det naturlig å satse litt på en oppgradering av drivingrange og treningsfelt. Hva med å sette av noen kroner til et slikt tiltak i 2015-budsjettet, og hva med å få 3-4 medlemmer til å ta ansvar for å ruste opp og vedlikeholde dirvingrange og treningsfelt? Se forslaget i en filmsnutt med Henrik Bjørnstad.
Foreløpig rapport fra Linda Eide Open - NRK med TV-oppdak

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Linda Eide (NRK) og Sigurd Nora (nestleder RGK) fotografert under dagens TV-opptak på Setnesmoa. Mer stoff og bilder kommer etterhevert.

Rauma golfklubb med i TV-dokumentar - TV-opptak gjøres torsdag 25.09.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014


Sigurd Nora (nestleder), Lars Ramstad (leder) og Johan Setnes foran den nye, flotte informasjonstavla med historisk info. (Foto: Stein Siem, Åndalsnes avis).


NRK ved Linda Eide lager en programserie om åtte forskjellige sportsgrener, og golfsporten er en av disse. Bakgrunnen for at Rauma Golfklubb får besøk av NRK i denne sammenheng, er at Rauma og Setnesmoa er stedet hvor den førtse golfturneringen i Norge ble spilt i 1905.

Det kjente 1905-bildet fra Setnesmoa, laksefiske i Rauma elv, lakselorder og golflandskampen på Setnesmoa mot skottene i 1963 er stikkord for innholdet i programmet. Les mer i nettutgaven av Åndalsnes avis.

I 2005 feiret Rauma Golfklubb hundreårsjubileum for golfsporten i Norge. Daværende president i Norges Golfforbund var blant gjestene den gangen. Les mer i denne artikkelen.

Turnering torsdag 25.09.2014 - Linda Eide Open

I anledning NRK sitt besøk inviterer Rauma Golfklubb til en uhøytidelig scramble-turnering der alle deltakerne er kledd i antrekk anno 1905 og gjerne bruker gammelt golfutstyr. Les mer på Plakat Linda Eide Open.

Mer informasjon og påmelding: Golfbox.Klubbmestere 2014: Dagny Brevik og Ronnie Våge

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Dagny Brevik og Ronnie Våge ble årets klubbmestere. KM gikk av stabelen med bra deltakelse under gode forhold siste helg den 30. og 31. august.

Mer informasjon og resultater finner du i Golfbox.Klubbmesterskapet spilles lørdag 30/8 og søndag 31/8-2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Hull 2

Årets klubbmesterskap spilles lørdag 30/8 og søndag 31/8.

Flotte forhold på Rauma Golfbane.

Mer informasjon og påmelding: Golfbox.
Dugnad og dugnadstimer

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Har du husket å føre inn alle dugnadstimene dine i protokollen?

Rauma Golfklubb er en klubb basert på dugnadsinnsats.

Vi minner om at utførte dugnadstimer skal føres i protokollen (egen perm) som ligger på klubbhuset. Dugnadstimer blir summert ved sesongslutt og tilstrekkelig antall timer gir avslag i årsgreenfee som vanligvis faktureres utpå nyåret.

Les viktig informasjon fra styret vedr. dugnad i artikkel fra januar 2014.
Medlemsmøte onsdag 3. september 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Medlemsmøte onsdag 3. september 2014 kl. 19.00 på klubbhuset.

Styret v/ formann Lars Ramstad kaller med dette inn til medlemsmøte. Se sakliste (plakat A3).

Det er som kjent årsmøtevedtak på at det skal avholdes minimum 2 medlemsmøter pr. år, fortrinnsvis ved sesongstart og ved start av høstsesongen.

Møt opp - velkommen!
Husk å melde deg på tirsdagens turnering - 26.08.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014
Turnering tirsdag 26.08.2014 - spilleform: Foursome

Mer informasjon og påmelding: Golfbox.

To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsstedet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29). Siden (partnerne) får 1/2 av summen av deres spillehandicap i handicapgodtgjørelse.

I denne turneringen skal også begge spillere på et lag putte og beste ball teller.

Andre bestemmelser: Det er også en begrensning i antall køller. Det er tillatt å ta med 3 køller i TILLEGG til putteren.

Det er fritt for å melde på lag selv. Spillere som er påmeldt individuelt vil bli satt opp på tilfeldig lag.

FORMAT: Netto slag. Max slag på hvert hull er hullets par ganger to, pluss 1.

Handicapgodtgjørelse: Siden (partnerne) får 1/2 av summen av deres spillehandicap
SB Open spilles lørdag 23. august

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Svein Berg. arkivfoto 2007.

Vi minner om den tradisjonsrike og populære turneringen lørdag 23. august.

Dette er en åpen turnering. Mer informasjon og påmelding: Golfbox.

Vi ønsker velkommen både lokale medlemmer, fjernmedlemmer og gjestespillere!
Høljenæs Hotel & Links 1905 spilles lørdag 16. august

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Vi minner om at denne turneringen, som forøvrig er ny av året, og som er oppkalt etter den første golfturneringen som ble spilt i Norge i 1905 på samme sted som Rauma Golfbane ligger i dag, spilles lørdag 16. august.

Opprinnelig var denne turneringen satt opp den 3. august, men som tidligere opplyst, er den blitt flyttet til 16. august.

Dette er en åpen turnering. Mer informasjon og påmelding:Golfbox.

Vi ønsker velkommen både lokale medlemmer, fjernmedlemmer og gjestespillere!
Flotte forhold på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Green 4 fredag 11.07.2014.

Det har vært jobbet godt med banen generelt og greenene spesielt denne våren. Det rapporteres om svært gode forhold, så det ser ut til å bli en god andre halvdel av golfsesongen på Rauma Golfbane 2014.
Nye hullinfoskilt på plass

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Som kjent har Rauma Golfklubb i 2014 tatt i bruk et tredje utslag pr. hull slik at 9-hulls banen kan spilles som en mer variert 18-hullsbane.

Samtidig er gammel merking med rød tee (dame) og gul tee (herre) erstattet med lang sløyfe over 18 hull (4200 m merket 42), og kort sløyfe (3700 m merket 37). Alle teemarkører er nå i samme farge, og disse er produsert og sponset av Sandnes Rør AS.

Det er også markert eget utslagssted for barn/nybegynnere (merket grønt).

Alle disse endringene har ført til behov for nye banekart og ny hullinformasjon. Primo juli var skiltene endelig klare fra trykkeriet. Til venstre ser du et eksempel på skilt ved hull 9/18.

Sammen med ny info og banekart er nye sponsormarkeringer trykket på alle skilt. Rauma Golfklubb har med dette fått rene og fine skilt - og bedre eksponeringseffekt for gode sponsorer - til glede for egne medlemmer og gjestespillere.
Nytt fra turneringskomiteen - endringer

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Hull 4 innspill. Lørdag 11/10-2014. AM

Viktig melding - nytt fra turneringskomiteen - endringer


Turneringskomiteen v/ Gunnar Gridset opplyser følgende pr. 14.07.2014:

TURNERINGER:

Høljenæs Hotel & Links 1905 som var oppsatt den 3. august, er flyttet til 16. august.

Sinclair Rauma Open som var oppsatt 16. august, går ut.

Seniorgolf som var oppsatt 2. august, er flyttet til 3. august.

SPESIELLE ØNSKER:

Turneringskomiteen har fått innspill fra noen medlemmer om at det er ønskelig å gå sammen med spesielle personer på turneringene. Dette i håp om å få en tryggere og forhåpentligvis bedre opplevelse på banen, kanskje særlig for nybegynnerer. Det skal vi naturligvis imøtekomme. Gi beskjed til Gunnar Gridset om hvem det gjelder, enten på sms eller mail. 947 87 097 / gungrids@frisurf.no, så skal vi sette opp fligthene mer slik dere ønsker.

PÅMELDINGFRIST:

Noe på grunn av dette og at komiteen vil ha litt mere tid for å sette opp fligthene best mulig, har vi endret påmeldingsfristen til turneringene fra 1 time før start til kl. 18.00 dagen før.

Ønsker alle velkommen til ny dyst etter ferien!
Nordea Pairs ble arrangert lørdag 21.06.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014
Ronni Våge og Frank Aasestrand vant.

Ikke akkurat strålende sommervær, men surt og kaldt vær gjorde nok sitt til at bare seks par deltok denne gangen. Ronnie (t.v.) og Frank med henholdsvis 5,1 og 8,6 i handicap gjorde sine saker bra og skal dermed representere Rauma GK videre i Nordea Pairs. Se resultatene i Golfbox.
Null i støtte til anlegg for Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Rauma Idrettsråd har valgt å ikke følge opp tidligere vedtak og praksis om å sørge for at kommunale kulturmidler skal tildeles støtte til anlegg med omsøkt/godkjent spillemiddelsøknad før 31/12-2007. Dette rammer Rauma Golfklubb som ved årets tildeling av støtte til anlegg ikke får en eneste krone. Et forventet tilskudd på vel 30.000 kroner er ikke bra for økonomien.

Les artikkel fra 2008.
Banekart 2014 - revidert pr. 03.06.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

I forbindelse med trykking av nye skiltfolier for å oppgradere banens hullinfoskilt, er det foretatt en revidering av banekartet. Det er rettet en feil i angitt avstand på hull 13-42, og det er nå tegnet inn flagg på greenene.

Revidert banekart blir lagt ut i greenfeebua for den som er interessert (A4).

2014-06-03 banekart
Rauma Cup 6. runde 10/6 og West Open 14/6-2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014Vi minner om 6. runde i Rauma Cup tirsdag 10/6 og West Open lørdag 14/6. Påmelding gjør du i Golfbox.

West Open lørdag 14/6 med grilling og sosialt samvær:

Golfbox: "I klasse Elite spilles det brutto slagkonkuranse. Andre klasser spiller Stableford med fullt spillehandicap. Når premiering og beretning om alle dyktige og noen uheldige slag er unnagjort, skal vi kose oss med grillmat og god drikke, ispedd med gode historier utover kvelden. Nærmer opplysninger kommer."

Etter turneringen blir det salg av grillmat og det blir sosialt samvær på terrassen/klubbhuset.

Turneringen blir sponset av West Investment West Open 2014 INFORMASJON
VTG-kurs nr. 2 oppstart onsdag 28.05.2014 kl. 17.00 på klubbhuset.​

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014


Styret har bestemt at klubben også i 2014 fortsetter med å tilby Raumas innbyggere en rimelig inngangsbillett til gofsporten.

Leder i klubben, Lars Ramstad, opplyser at det allerede er 3 påmeldte til dette årets andre nybegynnerkurs.

Prisen er fastsatt til kr. 1 500,- som inkluderer materiell, selve kurset, kontingent og greenfee for 2014, dvs. fullt medlemsskap for 2014. For de under 18 år er prisen kr. 750,-. Påmelding til Lars Ramstad pr.epost eller tlf. 917 42 041.
Norges Golfforbund - NGF - har laget denne informasjonssiden om VTG.

Legg merke til at det som før het Grønt kort kurs, og som ble avsluttet med eksamen, nå er historie. Tiden med eksamen er nå forbi. Dermed er terskelen for å begynne med golf senket.

Velkommen på kurs, gammel som ung, gutt eller jente! Golf er gøy!
Todagersturnering Rauma og Kristiansund lørdag 24. og sondag 25. mai 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Hull 8 / 17 Rauma Golfbane

Vi minner om todagersturneringen som spilles førstkommende helg. Påmelding gjør du i Golfbox.

Turneringen er en åpen turnering. Max deltagere er 52. Det spilles 2 runder, runde 1 spilles på Kristiansund Golfpark lørdag 24. mai kl. 11:00. Runde 2 spilles på Rauma Golfbane søndag 25. mai kl. 11:00.
Medlemmer av Norsk Seniorgolf får 50% avslag på greenfee

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014På lik linje med Molde GK, Ålesund GK og Kristiansund & omegn GK får alle medlemmer av Norsk Seniorgolf halv pris på greenfee på Rauma Golfbane, opplyser Sigurd Nora som er nestleder i Rauma GK.Annonse vedr. drift og vedlikehold av golfbanen 2015 - 2016

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Nov 2014

                                                               Hull 9 på Rauma Golfbane.A N N O N S E       

6. november 2014

Lyst på et spennende arbeid? Drift og vedlikehold av golfbanen inkl. maskiner og utstyr lyses ut.

Skriftlig søknad innen 18. november til Rauma Golfklubb, postboks 306, 6301 Åndalsnes.

Styret har utarbeidet et forslag til hva en avtale bør omfatte.

Forslaget beskriver hva som er ønskelig, men drøfting med eventuelle søkere vil avklare nærmere hva som bør ligge i avtalen.

Rauma Golfbane ligger forholdsvis sentralt til like utenfor Åndalsnes.Klikk på "Les hele saken" nedenfor for fullstendig annonsetekst.

 

 

Det er ønskelig med en toårig avtale, men hvis ønskelig kan det avtales for år 2015 med opsjon for 2016 sesongen.

Styret har satt som betingelse at avtalepartner har en navngitt person som binder selskapet som påtar seg arbeidet overfor klubben.

Klubbens til enhver tid gjeldene visjon, mål og årlige tiltaksplan gjelder hvor søker må medvirke til at klubben har et godt renommè både når det gjelder fysiske forhold og klubbmiljø.

Avtaleperiode vil trolig være 01.04. til 30.09. hvert år.

Arbeidet vil bestå i daglig tilsyn med klubbens eiendeler (maskiner, utstyr, bygningsmasse og bane) samt drift og vedlikehold av disse. Det viktigste vil være drift og vedlikehold og utvikling av baneforholdene.

Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt. Den (de) som får oppdraget vil bruke klubbens vester i arbeidstiden og dermed representere klubben i det daglige virke.

Klubben disponerer eget kontor og oppholdsrom som selskapet vil disponere samt klubbens telefon som brukes til å kontakte klubbens styre samt nødvendige dugnadsgrupper.

Det er avsatt budsjettbeløp til drift og vedlikehold av banen som drivstoff, sand, gjødsel, såkorn, vedlikehold maskiner etc.

Ukentlige arbeidsoppgaver for dugnader skal utarbeides og leveres dugnadskomiteen god tid i forveien før arbeidet utføres.

Kontraktspartner er ansvarlig for at gjeldene Helse-, Miljø- og Sikkerhetstiltak følges.

Avtalepartner vil rapportere til styret ved styreleder og har møterett til styremøtene.

Nærmere opplysninger samt ønske om samtale om arbeidet ved henvendelse til klubben ved styreleder Lars Ramstad tlf. 91742041 eller larramst@online.no.

 
Årsmøte tirsdag 09.12.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Nov 2014

Årsmøte tirsdag 09.12.2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styret kaller herved inn til årsmøte som avholdes i klubbhuset på Setnesmoa. Vanlige årsmøtesaker. Alle som kan møte, oppfordres til å møte!

Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styrets leder Lars Ramstad i hende senest lørdag 22.11.2014 eller epost

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 01.12.2014 her på klubbens hjemmesider www.raumagolf.no. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, bes ta kontakt med Lars Ramstad, tlf. 917 42 041.

Se forøvrig klubbens vedtekter § 9 - 12 vedr. årsmøtet og hva som skal behandles. Hvem som utgjør det sittende styret og andre tillitsvalgte i klubben, framgår av årsmøteprotokollen fra fjorårets årsmøte. 

Årsmøtepapirer for årsmøtet for 2013:

Her finner du bl. a. dokumentet som omhandler "Visjoner - mål - tiltak".

Fjorårets årsmøteprotokoll 09.12.2013 og andre relevante dokumenter i den forbindelse finner her i dokumentarkivet.  

 AM  5. november 2014  
Oktober 2014 og fortsatt flotte forhold på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Okt 2014

Oktober og flotte forhold. Bilder tatt lørdag 11.10.2014

Hull 4 innspill. Lørdag 11/10-2014. AMAt det kan være flotte forhold på Rauma Golfbane til tross for at kalenderen viser medio oktober, det skulle disse bildene vise.

Fairwayene klippes ikke og greenene har litt lenger gress, men forholdene er likevel rett og slett glimrende.

Mandag 13.10.2014 starter forberedelsene til vinteren og en del utstyr vil bli plukket ned, men banen vil fortsatt være åpen. Utslag skjer fra kasse/matte fra 7. oktober.

Løpende info om baneforhold: Følg med på info. øverst i høyremargen under "Oppslagstavle".

  

  Hull 5 lørdag 11/10-2014. Foto: AM
Rauma GK ikke blant Norges største pensjonist-klubber

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Okt 2014

Rauma GK en pensjonistklubb?

Hva er snittalderen på den norske golferen? I fjor var aldersgruppen 70+ den eneste alderskategorien som økte i medlemstall. Rauma GK har i følge Norsk Golf en pesjonistandel (67+) på 21,08 %, mens den klubben som topper listen, har en andel på mer enn 50 %. Les mer her.
Innspill til 2015-sesongen - hva med å ruste opp drivingrange/treningsfeltet

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Okt 2014

Henrik Bjørnstad og Golfskolen viser hvordan!

Alle klubber kan knytte seg til Golfskolen og merke opp sine treningsanlegg med NXT LVL. Se hvor lite som skal til for å løfte standarden på en klubbs treningsfelt mange hakk med enkel dugnadsinnsats og noen få tusenlapper.

Rauma GK: Etter at klubbhusprosjektet nå er ferdig, og selve banen er i bra stand, er det naturlig å satse litt på en oppgradering av drivingrange og treningsfelt. Hva med å sette av noen kroner til et slikt tiltak i 2015-budsjettet, og hva med å få 3-4 medlemmer til å ta ansvar for å ruste opp og vedlikeholde dirvingrange og treningsfelt? Se forslaget i en filmsnutt med Henrik Bjørnstad
Foreløpig rapport fra Linda Eide Open - NRK med TV-oppdak

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Sep 2014

Linda Eide Open - golf i gammelt antrekk - NRK med TV-opptak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Eide (NRK) og Sigurd Nora (nestleder RGK) fotografert under dagens TV-opptak på Setnesmoa. Mer stoff og bilder kommer etterhevert.

 

 

 

 

 
Rauma golfklubb med i TV-dokumentar - TV-opptak gjøres torsdag 25.09.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Sep 2014

Rauma Golfklubb med i TV-dokumentar

Sigurd Nora (nestleder), Lars Ramstad (leder) og Johan Setnes foran den nye, flotte informasjonstavla med historisk info. (Foto: Stein Siem, Åndalsnes avis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRK ved Linda Eide lager en programserie om åtte forskjellige sportsgrener, og golfsporten er en av disse. Bakgrunnen for at Rauma Golfklubb får besøk av NRK i denne sammenheng, er at Rauma og Setnesmoa er stedet hvor den førtse golfturneringen i Norge ble spilt i 1905.  

Det kjente 1905-bildet fra Setnesmoa, laksefiske i Rauma elv, lakselorder og golflandskampen på Setnesmoa mot skottene i 1963 er stikkord for innholdet i programmet. Les mer i nettutgaven av Åndalsnes avis.

I 2005 feiret Rauma Golfklubb hundreårsjubileum for golfsporten i Norge. Daværende president i Norges Golfforbund var blant gjestene den gangen. Les mer i denne artikkelen.

Turnering torsdag 25.09.2014 - Linda Eide Open

I anledning NRK sitt besøk inviterer Rauma Golfklubb til en uhøytidelig scramble-turnering der alle deltakerne er kledd i antrekk anno 1905 og gjerne bruker gammelt golfutstyr. Les mer på Plakat Linda Eide Open.

Mer informasjon og påmelding: Golfbox
Klubbmestere 2014: Dagny Brevik og Ronnie Våge

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2014

Dagny Brevik og Ronnie Våge klubbmestere 
Dagny Brevik og Ronnie Våge ble årets klubbmestere. KM gikk av stabelen med bra deltakelse under gode forhold siste helg den 30. og 31. august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon og resultater finner du i Golfbox
Klubbmesterskapet spilles lørdag 30/8 og søndag 31/8-2014

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Aug 2014

Hull 2Årets klubbmesterskap spilles lørdag 30/8 og søndag 31/8.

Flotte forhold på Rauma Golfbane.

Mer informasjon og påmelding: Golfbox
Dugnad og dugnadstimer

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Aug 2014

Har du husket å føre inn alle dugnadstimene dine i protokollen?

Rauma Golfklubb er en klubb basert på dugnadsinnsats.

Vi minner om at utførte dugnadstimer skal føres i protokollen (egen perm) som ligger på klubbhuset. Dugnadstimer blir summert ved sesongslutt og tilstrekkelig antall timer gir avslag i årsgreenfee som vanligvis faktureres utpå nyåret. 

Les viktig informasjon fra styret vedr. dugnad i artikkel fra januar 2014.

 

 
Medlemsmøte onsdag 3. september 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Aug 2014

Medlemsmøte onsdag 3. september 2014 kl. 19.00 på klubbhuset.

Styret v/ formann Lars Ramstad kaller med dette inn til medlemsmøte. Se sakliste (plakat A3).

Det er som kjent årsmøtevedtak på at det skal avholdes minimum 2 medlemsmøter pr. år, fortrinnsvis ved sesongstart og ved start av høstsesongen.

Møt opp - velkommen!
Husk å melde deg på tirsdagens turnering - 26.08.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Aug 2014

Turnering tirsdag 26.08.2014 - spilleform: Foursome

Mer informasjon og påmelding: Golfbox

To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsstedet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29). Siden (partnerne) får 1/2 av summen av deres spillehandicap i handicapgodtgjørelse.

I denne turneringen skal også begge spillere på et lag putte og beste ball teller.

Andre bestemmelser: Det er også en begrensning i antall køller. Det er tillatt å ta med 3 køller i TILLEGG til putteren.

Det er fritt for å melde på lag selv. Spillere som er påmeldt individuelt vil bli satt opp på tilfeldig lag.

FORMAT: Netto slag. Max slag på hvert hull er hullets par ganger to, pluss 1.

Handicapgodtgjørelse: Siden (partnerne) får 1/2 av summen av deres spillehandicap
SB Open spilles lørdag 23. august

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Aug 2014

SB Open lørdag 23. august 2014.

Svein Berg. arkivfoto 2007.Vi minner om den tradisjonsrike og populære turneringen lørdag 23. august.

Dette er en åpen turnering. Mer informasjon og påmelding: Golfbox

Vi ønsker velkommen både lokale medlemmer, fjernmedlemmer og gjestespillere!
Høljenæs Hotel & Links 1905 spilles lørdag 16. august.

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2014

"Høljenæs Hotel & Links 1905" spilles lørdag 16. august 2014

Vi minner om at denne turneringen, som forøvrig er ny av året, og som er oppkalt etter den første golfturneringen som ble spilt i Norge i 1905 på samme sted som Rauma Golfbane ligger i dag, spilles lørdag 16. august. 

Opprinnelig var denne turneringen satt opp den 3. august, men som tidligere opplyst, er den blitt flyttet til 16. august. 

Dette er en åpen turnering. Mer informasjon og påmelding: Golfbox

Vi ønsker velkommen både lokale medlemmer, fjernmedlemmer og gjestespillere!
Nye hullinfoskilt på plass

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jul 2014

Nye hullinfoskilt på plass.

Som kjent har Rauma Golfklubb i 2014 tatt i bruk et tredje utslag pr. hull slik at 9-hulls banen kan spilles som en mer variert 18-hullsbane. 

Samtidig er gammel merking med rød tee (dame) og gul tee (herre) erstattet med lang sløyfe over 18 hull (4200 m merket 42), og kort sløyfe (3700 m merket 37). Alle teemarkører er nå i samme farge, og disse er produsert og sponset av Sandnes Rør AS.

Det er også markert eget utslagssted for barn/nybegynnere (merket grønt).

Alle disse endringene har ført til behov for nye banekart og ny hullinformasjon. Primo juli var skiltene endelig klare fra trykkeriet. Til venstre ser du et eksempel på skilt ved hull 9/18.

Sammen med ny info og banekart er nye sponsormarkeringer trykket på alle skilt. Rauma Golfklubb har med dette fått rene og fine skilt - og bedre eksponeringseffekt for gode sponsorer - til glede for egne medlemmer og gjestespillere.
Flotte forhold på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jul 2014

Green 4 fredag 11.07.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotte forhold på Rauma Golfbane. Det har vært jobbet godt med banen generelt og greenene spesielt denne våren. Det rapporteres om svært gode forhold, så det ser ut til å bli en god andre halvdel av golfsesongen på Rauma Golfbane 2014.
Nytt fra turneringskomiteen - endringer

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Jul 2014

Viktig melding - nytt fra turneringskomiteen - endringer

Turneringskomiteen v/ Gunnar Gridset opplyser følgende pr. 14.07.2014:

TURNERINGER:

Høljenæs Hotel & Links 1905 som var oppsatt den 3. august, er flyttet til 16. august.

Sinclair Rauma Open som var oppsatt 16. august, går ut.

Seniorgolf som var oppsatt 2. august, er flyttet til 3. august.

SPESIELLE ØNSKER:

Turneringskomiteen har fått innspill fra noen medlemmer om at det er ønskelig å gå sammen med spesielle personer på turneringene. Dette i håp om å få en tryggere og forhåpentligvis bedre opplevelse på banen, kanskje særlig for nybegynnerer. Det skal vi naturligvis imøtekomme. Gi beskjed til Gunnar Gridset om hvem det gjelder, enten på sms eller mail. 947 87 097 / gungrids@frisurf.no, så skal vi sette opp fligthene mer slik dere ønsker.

PÅMELDINGFRIST:

Noe på grunn av dette og at komiteen vil ha litt mere tid for å sette opp fligthene best mulig, har vi endret påmeldingsfristen til turneringene fra 1 time før start til kl. 18.00 dagen før.

Ønsker alle velkommen til ny dyst etter ferien!
Nordea Pairs ble arrangert lørdag 21.06.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Jun 2014

Ronni Våge og Frank Aasestrand vant.

Ikke akkurat strålende sommervær, men surt og kaldt vær gjorde nok sitt til at bare seks par deltok denne gangen. Ronnie (t.v.) og Frank med henholdsvis 5,1 og 8,6 i handicap gjorde sine saker bra og skal dermed representere Rauma GK videre i Nordea Pairs. Se resultatene i Golfbox
Null i støtte til anlegg for Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Jun 2014

Rauma Idrettsråd har valgt å ikke følge opp tidligere vedtak og praksis om å sørge for at kommunale kulturmidler skal tildeles støtte til anlegg med omsøkt/godkjent spillemiddelsøknad før 31/12-2007. Dette rammer Rauma Golfklubb som ved årets tildeling av støtte til anlegg ikke får en eneste krone. Et forventet tilskudd på vel 30.000 kroner er ikke bra for økonomien.

Les artikkel fra 2008.
Banekart 2014 - revidert pr. 03.06.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jun 2014

Banekart 2014 - revidert pr. 03.06.2014.

I forbindelse med trykking av nye skiltfolier for å oppgradere banens hullinfoskilt, er det foretatt en revidering av banekartet. Det er rettet en feil i angitt avstand på hull 13-42, og det er nå tegnet inn flagg på greenene.  

Revidert banekart blir lagt ut i greenfeebua for den som er interessert (A4).

2014-06-03 banekart
Rauma Cup 6. runde 10/6 og West Open 14/6-2014

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Jun 2014

Turneringer: Rauma Cup 6. runde 10/6 og West Open 14/6.

Vi minner om 6. runde i Rauma Cup tirsdag 10/6 og West Open lørdag 14/6. Påmelding gjør du i Golfbox

West Open lørdag 14/6 med grilling og sosialt samvær:

Golfbox: "I klasse Elite spilles det brutto slagkonkuranse. Andre klasser spiller Stableford med fullt spillehandicap. Når premiering og beretning om alle dyktige og noen uheldige slag er unnagjort, skal vi kose oss med grillmat og god drikke, ispedd med gode historier utover kvelden. Nærmer opplysninger kommer."

Etter turneringen blir det salg av grillmat og det blir sosialt samvær på terrassen/klubbhuset.

Turneringen blir sponset av West Investment West Open 2014 INFORMASJON
Medlemmer av Norsk Seniorgolf får 50% avslag på greenfee

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2014

Medlemmer av Norsk Seniorgolf får 50% avslag på greenfee.

På lik linje med Molde GK, Ålesund GK og Kristiansund & omegn GK får alle medlemmer av Norsk Seniorgolf halv pris på greenfee på Rauma Golfbane, opplyser Sigurd Nora som er nestleder i Rauma GK.
Todagersturnering Rauma og Kristiansund lørdag 24. og sondag 25. mai 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2014

Hull 8 / 17 Rauma GolfbaneTodagersturnering Rauma og Kristiansund lørdag 24. og søndag 25. mai.

Vi minner om todagersturneringen som spilles førstkommende helg. Påmelding gjør du i Golfbox.   

Turneringen er en åpen turnering. Max deltagere er 52. Det spilles 2 runder, runde 1 spilles på Kristiansund Golfpark lørdag 24. mai kl. 11:00. Runde 2 spilles på Rauma Golfbane søndag 25. mai kl. 11:00.
VTG-kurs nr. 2 oppstart onsdag 28.05.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2014

VTG-kurs nr. 2 oppstart onsdag 28.05.2014 kl. 17.00 på klubbhuset.

Styret har bestemt at klubben også i 2014 fortsetter med å tilby Raumas innbyggere en rimelig inngangsbillett til gofsporten. 

Leder i klubben, Lars Ramstad, opplyser at det allerede er 3 påmeldte til dette årets andre nybegynnerkurs. 

Prisen er fastsatt til kr. 1 500,- som inkluderer materiell, selve kurset, kontingent og greenfee for 2014, dvs. fullt medlemsskap for 2014. For de under 18 år er prisen kr. 750,-. Påmelding til Lars Ramstad pr. epost eller tlf. 917 42 041.

 

Norges Golfforbund - NGF - har laget denne informasjonssiden om VTG.

Legg merke til at det som før het Grønt kort kurs, og som ble avsluttet med eksamen, nå er historie. Tiden med eksamen er nå forbi. Dermed er terskelen for å begynne med golf senket.

Velkommen på kurs, gammel som ung, gutt eller jente! Golf er gøy! 
Farger blir til tall - ny avstandsmerking

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Illustrasjonsfoto. Rauma Golfbane får blanke skilt.Endrer avstandssystemet på banen fra farger til tall fra 2014-sesongen.
De røde og gule markørene på teestedene forsvinner og blir erstattet med tall som beskriver avstanden på banen fra det aktuelle teestedet.

I forbindelse med resloping av Rauma Golfbane høsten 2013 ble avstandene på banen målt opp på nytt. Det gamle systemet med røde og gule teemarkører blir erstattet med tall som gjengir ca. lengde fra det aktuelle teestedet.
Det som før var gul tee, vil bli erstattet med tallet 42 i og med at banen fra "gul tee" er ca. 4200 m.
Det som før var rød tee, blir nå merket med tallet 37 (ca. 3700 m).

Hvorfor anbefaler NGF denne endringen?
Hovedhensikten med å gjøre denne endringen er å oppfordre golferne til å spille kortere baner. De aller fleste av oss spiller for lange baner, og sliter med å ha det gøy når en ikke når fram til green eller kommer ut på fairway. Prøv å spille banen kortere. Det er morsommere, går fortere, og gir bedre mestringsfølelse. Dette er gjennomført med stort hell hos veldig mange golfklubber.
Forandringen fra farger til tall er også med på å ta bort stigmatiseringene rundt dame- og herretee, og gjøre det lettere å velge teested etter spillestyrke i stedet for kjønn.

Sandnes Rør AS sponser Rauma Golfklubb
Rauma Golfklubb har vært så heldige å få sponset de nye avstandsmarkørene som blir i nøytral farge. Sandnes Rør AS har sponset klubben med 27 x 2 nye avstandsmarkører som pr. hull vil ha denne teksten (3 utslag pr. hull fra 2014-sesongen):

Bakerste tee: 42
Mellomste tee: 42 / 37
Fremste tee: 37 PRO 2014 - onsdager - PRO Bjørn Jarle Kleppen - korrigert info

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

PRO-tjeneste på Setnesmoa også i 2014 -endringer
I tidligere informasjon om timeplanen for Pro Bjørn Jarle Kleppen var fellestreningen på kveldstid ikke ført opp.
De fleste onsdager i golfsesongen 2014 er GolfPro Bjørn Jarle Kleppen til stede på Rauma Golfklubb fra kl.12 til kl.20.

Korrigert info fra nestleder Sigurd Nora pr. 12/5 - 2014:
Rauma GK har foreløpig ingen avtale med Aktiv på Dagtid i år, så deres oppsatte time ( 13 – 14) er foreløpig erstattet med individuelle protimer. Dersom ny avtale etableres, vil Aktiv på Dagtid bli ført opp igjen.
Det kan også bli gjort endringer i daglistene for å finne plass til VTG-opplæring, Sponsor-instruksjon og andre spesielle oppgaver som Bjørn Jarle bør dekke.
Det som ligger fast alle onsdager når Bjørn Jarle er her, er fellestreningene. Alle fellestreningene er nå ført opp med en varighet på en time. Det gjelder fellestrening for voksne/seniorer fra kl. 14.30 til kl.15.30, fellestreningen for juniorer fra kl. 16.30 til kl. 17.30 og fellestreningen fra kl 19.00 til 20.00.
I fjor varte fellestreningen på kveldstid fra 18.30 til 20.00. For å gjøre plass til individuelle protimer etter ordinær arbeidstid er kl. 18.00 og kl. 18.30 avsatt til det.
En oversikt over datoer, timeplan og priser ligger i en perm på klubbhuset. I permen er det egne ark for hver dato Bjørn Jarle er her – og der kan du reservere tidspunkt for når du vil ha en individuell protime.
Priser
Kr. 800 for 10 dager med fellestrening for voksne
Gratis fellestrening for juniorer
Kr. 200 for en individuell protime for voksne ( ca. 30 min )
Kr. 125 for en individuell protime for junior
Medlemmer som har bestilt og betalt for protimer innenfor tilbudsfristen 1 mars i år, får et kvitteringskort som skal signeres av Bjørn Jarle for brukt time. Disse kvitteringskortene blir å finne på klubbhuset en av de første dagene.
Golfutstyr
Bjørn Jarle har med seg traller, bager, køller, golfklær, golfsko og alt annet utstyr som en golfspiller har behov for. Har du spesielle ønsker eller vil prøve noe av utstyret som er presentert i Golfstore-katalogen, så kan du avtale det direkte med Bjørn Jarle.
Vi minner også om at Golfklubben selv har salg av golfutstyr til gunstige priser, Spesielt logo-ballene er populære. Her er klubbens vakre logo trykt å ballene. En flott gave å ha med seg ved spill på andre baner.Vellykket turnering - Junior Tour Møre med 20 deltakere 10.05.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

20 fornøyde deltakere. Ingvild Mjelva fra Rauma GK nr. 3 fra høyre.

På turneringen som samlet 20 juniorer fra fylket, deltok spillere fra Molde GK, Ålesund GK og Rauma GK. Juniorene var svært fornøyd med opplegget og forholdene, opplyser Gunnar Gridset i turneringskomiteen. Mye godt spill, og kanskje imponerte Elias Hustad Birkeland fra Molde GK aller mest. Elias spilte banen på 65 slag. Å prestere 17 par og 1 birdie så tidlig i sesongen med forholdsvis harde og litt ujevne greener, det står det respekt av. Banens par er 66. Ingvild Mjelva fra Rauma GK gjorde sine saker bra og endte på en fin 2. plass i sin klasse som hadde 8 deltakere. Resultater finner du i Golfbox.Har du for lavt handicap?

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Har du noen gang lurt på om du har for lavt handicap siden du ikke var i nærheten av 36 poeng denne gangen heller?Handicap (hcp) kan gjerne beskrives som en tallverdi på en «rekordrunde». Det er sjelden man setter ny rekord hver gang man spiller en runde golf, selv om mange har forventninger til det.
Kun 25 prosent av rundene forventes å være i buffersonen (altså mellom 34-36 poeng) eller bedre. Les mer.Golfregler og bestemmelser

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Golfreglene med vedlegg og handicapbestemmelsene revideres hvert fjerde år. De gjeldende golfreglene og handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2012.
LesJuniorer spiller gratis på banen - gjelder innehaver av kortet Junior Tour Midt-Norge 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Rekrutteringsarbeidet - juniorer spiller gratis på banen.
Gladmelding til alle juniorer i Midt-Norge. Ordningen gjelder innehaver av kortet Junior Tour Midt-Norge. Det lønner seg med andre ord å delta på Junior Tour Midt-Norge.

Kontakt vår nestleder Sigurd Nora eller leder Lars Ramstad for mer informasjon, eller send en epost til post@raumagolf.no.
Her er info fra NGF regionalt infosenter primo mai 2014:
Her er den komplette listen over klubber som er med på ordningen for gratis spill, for deltagere i Junior Tour Midt-Norge 2014.

Bruk vedlagte ID kort som bevis for gratis spill. Dere må også ha gyldig golfkort for registrering i golfbox. Regler for bestilling av greenfee er de samme som for gjestespillere på den banen du besøker. Du må uoppfordret vise fram ID-kortet ditt når du registrerer deg ved ankomst til klubben. Oppbevar dette arket i golfbagen sammen med ID kortet.

Hvis dere har spørsmål vedrørende ordningen, eller dere møter noen ved registrering som har spørsmål, henvend Dere til Knut Ulseth Klæbu Golfklubb: Tlf 488 65 600 eller mail knut@nordic-lift.no


KlubbFylke
Giske GolfklubbMøre og Romsdal
Kr.sund og Omegn GolfklubbMøre og Romsdal
Molde GolfklubbMøre og Romsdal
Rauma GolfklubbMøre og Romsdal
Smøla GolfklubbMøre og Romsdal
Stranda GolfklubbMøre og Romsdal
Sunndal GolfklubbMøre og Romsdal
Sunnmøre Golfklubb - GolfMøre og Romsdal
Surnadal GolfklubbMøre og Romsdal
Tingvoll GolfklubbMøre og Romsdal
Vanylven GolfklubbMøre og Romsdal
Volda GolfklubbMøre og Romsdal
Ålesund GolfklubbMøre og Romsdal
Frosta GolfklubbNord-Trøndelag
Namdal GolfklubbNord-Trøndelag
Namsos GolfklubbNord-Trøndelag
Nærøysund GolfklubbNord-Trøndelag
Steinkjer GolfklubbNord-Trøndelag
Stiklestad GolfklubbNord-Trøndelag
Stjørdal GolfklubbNord-Trøndelag
Austrått GolfklubbSør-Trøndelag
Hitra GolfklubbSør-Trøndelag
Klæbu GolfklubbSør-Trøndelag
Oppdal GolfklubbSør-Trøndelag
Røros GolfklubbSør-Trøndelag
Selbu GolfklubbSør-Trøndelag
Trondheim GolfklubbSør-Trøndelag

Rauma Golfklubb er basert på dugnadsinnsats

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Dugnad - møt så ofte du kan.
Det nærmer seg sesongstart og dugnadsoppmøtet har så langt vært bra. For ordens skyld minner vi likevel medlemmene om at driften av klubben er basert på frivillig dugnadsinnsats fra medlemmene. Deltakelse på dugnad fra den enkelte vil selvfølgelig variere avhengig av familiesituasjon, jobbsituasjon osv.Dagny Brevik
Dugnadskomiteen 2014: leder Dagny Brevik og medlemmene Ada Sætrang, Arna Stennes og Dagfinn Roald.
Mandag kl. 17 er også i år fast dugnadsdag og da utføres vedlikehold og stell av banen, og evnt. andre oppgaver som dugnadskomitèen setter opp. Det er heller ikke noe i veien for at medlemmer som ønsker det, kan utføre oppgaver på andre dager etter avtale med dugnadskomiteen.VTG-kurs oppstart onsdag 30.04.2014 kl. 18.00

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Her ser vi 8 av 12 som deltok på det første VTG-kurset i 2013.Styret har bestemt at klubben også i 2014 fortsetter med å tilby Raumas innbyggere en rimelig inngangsbillett til gofsporten.
Prisen er fastsatt til kr. 1 500,- som inkluderer materiell, selve kurset, kontingent og greenfee for 2014, dvs. fullt medlemsskap for 2014. For de under 18 år er prisen kr. 750,-. Påmelding til Lars Ramstad pr. epost eller tlf. 917 42 041.


Norges Golfforbund - NGF - har laget denne informasjonssiden om VTG.
Legg merke til at det som før het Grønt kort kurs, og som ble avsluttet med eksamen, nå er historie. Tiden med eksamen er nå forbi. Dermed er terskelen for å begynne med golf senket.
Velkommen på kurs, gammel som ung, gutt eller jente! Golf er gøy! Ny turneringsmodul i GolfBox 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Informasjon fra Golfbox. Alle skal ha fått denne informasjonen som beskjed i sin innboks i Golfbox. Her kan du for ordens skyld lese beskjeden fra Golfbox en gang til.

1. mars åpner den nye turneringsmodulen her i GolfBox, samtidig lukkes det for den nåværende. Du kan allerede begynne å glede deg. Den nye modulen er et resultat av to og et halvt års utvikling, hvor vi i GolfBox har reinvestert i oss selv, for at alle brukerne skal få et enda bedre produkt å arbeide med.
Den nye turneringsmodulen benytter nyeste teknologi, og vi har gjennom hele utviklingen hatt fokus på brukervennlighet både hos turneringslederne og spillerne. Vi har i hele 2013 testet systemet blant de profesjonelle spillerne blant annet på Ecco Touren, samt R&A har brukt det nye verktøyet i forskjellige internasjonale amatørturneringer.
Vi er klar over at alt nytt umiddelbart er annerledes enn tidligere, og derfor i starten kan medføre litt forvirring. Men vi er klare til å hjelpe deg alt vi kan for å sikre en smidig oppstart.
Få en liten smaksprøve på hva du har å glede deg til den 1.mars her. www.golfbox.net/gbtour/no.Scorekortprinter satt i drift 02.04.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Scorekortprinter i drift.
Det er slutt på det gode, gamle scorekortet. Klubben har investert i en printer som er å finne i "bua".
I tillegg er det investert i en scorekortmodul i Golfbox som henter opplysninger om spilleren i "sann tid". Dermed kan du nå få printet ut scorekort med automatisk påføring av bl. a. navn, dato, HC og antall tildelte slag fordelt utover på korrekt hullnummer.
2. april 2014


Informasjonen som ligger i scorekortmodulen, er endret pr. 01.02.2014:
 • Navn på utslag er endret fra «Gul» og «Rød» til «42» og «37».
 • Det er lagt inn nye lengder på hullene iht. ny oppmåling utført høsten 2013 ifm. resloping av banen.
 • Indeks er korrigert i henhold til de nye hullindeksene.
 • Slope- og baneverdi er korrigert for både damer og herrer.
 • Lokale regler kommer nå nederst på fremsiden.
Når en spiller drar kortet i «bua» kan han/hun velge utskrift av scorekort som et eget valg. Informasjon som navn, klubb, bane, tee, hcp og tildelte slag kommer ferdig utfyllt i tillegg til informasjonen som er nevnt ovenfor.
Dermed er det kun trykking av bakside som gjenstår før vi har et komplett scorekort.
Baksiden av scorekortet vil inneholde et banekart og sponsorlogoer.Rauma Golfbane åpner for spill på sommergreener tirsdag 1. april

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

Klubbens leder, Lars Ramstad, kan ønske velkommen til rekordtidlig baneåpning 01.04.2014. Arkivfoto.Rauma Golfbane åpner 1. april.
Banen åpner i år rekordtidlig for spill på sommergreener. Det er ikke grønt, men det er absolutt bra forhold takket være den snille vinteren. Nye scorekort og hullinformasjonsskilt er dessverre ikke på plass enda. Foreløpig utslag fra kasser.
Drivingrange er i drift med myntinnkast (20 kr. mynt) fra samme dato. Her vil det etterhvert bli ordnet med poletter som kjøpes i automat i klubbhuset der du kan betale med kort.
PS! I tilfelle væromslag og forsinket vinter kan banen bli stengt på kort varsel!Dugnad for klubben er lønnsomt

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

19.04.2009 - dugnadsgjengen får mat.Styret informerer
Dugnad for klubben er lønnsomt. 16. januar 2014
Styret ønsker å informere klubbens medlemmer om forholdet rundt dette med dugnad.
Sigurd Nora som er nestleder i klubben, understreker at det er ingendugnadsplikt i Rauma Golfklubb, men medlemmer har et tilbud som kan redusere årsgeenfee med 1000 kroner.

Tilbud - ikke plikt
Sigurd Nora er nestleder i Rauma Golfklubb Helt fra 2008 har årsgreenfee vært på 2000 kroner for seniormedlemmer og 1000 for medlemmer under 22 år. Like lenge har det vært et tilbud til medlemmene om å få redusert årsgreenfee med inntil 1000 kroner for utført dugnadsinnsats for klubben.
Tilbudet gjelder ikke for fjernmedlemmer, medlemmer over 70 år og heller ikke for barn.
I år har vi gjort tilbudet enda bedre og tydeligere. Alt arbeid som utføres for klubben gjelder som dugnadsinnsats og hver time føres inn med navn og antall timer i dugnadsprotokollen som ligger i klubbhuset. Alle medlemmer fra 12 til 69 år får godskrevet årsgreenfee med 1000 kroner for 30 timers dugnadsinnsats. Fordelt på vår, sommer og høst utgjør ikke det mange timer i uken.
Alt arbeid for klubben kan registreres som dugnad enten det gjelder klipping, raking, såing, maling,vasking, opplæring av andre, servering, vanning, luking, komitèarbeid eller andre oppgaver som klubben har behov for.
Dugnad er sosialt og bidrar til fellesskap
Rauma Golfklubb jobber hardt for at alle medlemmer skal hygge seg og ha det trivelig i golfanlegget vårt. Dugnader bidrar til å nå det målet. Du utfører en eller flere oppgaver sammen med andre medlemmer. Dere prater, forteller gode historier, tar en pust i bakken med kaffe og brus og blir godt kjent med hverandre.
Opplevelsene med dugnadsarbeid gjør at du glir godt inn i vårt lille golfmiljø, du deltar i turneringer, du blir med til andre baner, og du får lyst til å bli med i en arbeidsgruppe, en komite eller sitte i styret.
Hvis du gleder deg over golfsporten og ønsker klubbens hjerte inn under huden – still opp og bli med på dugnader. Du reduserer dine kostnader og blir miljøskaper !
Ikke alle har tid og anledning til å utføre dugnad
Vi har forståelse for at noen ikke har anledning til å stille på dugnad. Det kan være mange årsaker til det. Da velger man bort klubbens tilbud om 1000 kroner i redusert årsgreenfee, og må betale prisen for det som årsgreenfee’en egentlig koster. Men vi håper at det ikke blir mange medlemmer som gjør et slikt valg.Vellykket turnering - Junior Tour Møre med 20 deltakerer 11.05.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2014

20 fornøyde deltakere. Ingvild Mjelva fra Rauma GK nr. 3 fra høyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vellykket Junior Tour Møre på Rauma Golfbane lørdag den 10/5. På turneringen som samlet 20 juniorer fra fylket, deltok spillere fra Molde GK, Ålesund GK og Rauma GK. Juniorene var svært fornøyd med opplegget og forholdene, opplyser Gunnar Gridset i turneringskomiteen. Mye godt spill, og kanskje imponerte Elias Hustad Birkeland fra Molde GK aller mest. Elias spilte banen på 65 slag. Å prestere 17 par og 1 birdie så tidlig i sesongen med forholdsvis harde og litt ujevne greener, det står det respekt av. Banens par er 66. Ingvild Mjelva fra Rauma GK gjorde sine saker bra og endte på en fin 2. plass i sin klasse som hadde 8 deltakere. Resultater finner du i Golfbox.
Har du for lavt handicap? EGA Handicap System

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Mai 2014

Verdt å vite om handicapsystemet (EGA Handicap System).

Har du noen gang lurt på om du har for lavt handicap siden du ikke var i nærheten av 36 poeng denne gangen heller?

Handicap (hcp) kan gjerne beskrives som en tallverdi på en «rekordrunde». Det er sjelden man setter ny rekord hver gang man spiller en runde golf, selv om mange har forventninger til det.

Kun 25 prosent av rundene forventes å være i buffersonen (altså mellom 34-36 poeng) eller bedre. Les mer. 
PRO 2014 - onsdager - PRO Bjørn Jarle Kleppen - korrigert info

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Mai 2014

PRO-tjeneste på Setnesmoa også i 2014 - endringer 

I tidligere informasjon om timeplanen for Pro Bjørn Jarle Kleppen var fellestreningen på kveldstid ikke ført opp.

De fleste onsdager i golfsesongen 2014 er GolfPro Bjørn Jarle Kleppen til stede på Rauma Golfklubb fra kl.12 til kl.20.

Korrigert info fra nestleder Sigurd Nora pr. 12/5 - 2014:

Rauma GK har foreløpig ingen avtale med Aktiv på Dagtid i år, så deres oppsatte time ( 13 – 14) er foreløpig erstattet med individuelle protimer. Dersom ny avtale etableres, vil Aktiv på Dagtid bli ført opp igjen.

Det kan også bli gjort endringer i daglistene for å finne plass til VTG-opplæring, Sponsor-instruksjon og andre spesielle oppgaver som Bjørn Jarle bør dekke.

Det som ligger fast alle onsdager når Bjørn Jarle er her, er fellestreningene. Alle fellestreningene er nå ført opp med en varighet på en time. Det gjelder fellestrening for voksne/seniorer fra kl. 14.30 til kl.15.30, fellestreningen for juniorer fra kl. 16.30 til kl. 17.30 og fellestreningen fra kl 19.00 til 20.00.

I fjor varte fellestreningen på kveldstid fra 18.30 til 20.00. For å gjøre plass til individuelle protimer etter ordinær arbeidstid er kl. 18.00 og kl. 18.30 avsatt til det.

En oversikt over datoer, timeplan og priser ligger i en perm på klubbhuset. I permen er det egne ark for hver dato Bjørn Jarle er her – og der kan du reservere tidspunkt for når du vil ha en individuell protime.

Priser

Kr. 800 for 10 dager med fellestrening for voksne

Gratis fellestrening for juniorer

Kr. 200 for en individuell protime for voksne ( ca. 30 min )

Kr. 125 for en individuell protime for junior

Medlemmer som har bestilt og betalt for protimer innenfor tilbudsfristen 1 mars i år, får et kvitteringskort som skal signeres av Bjørn Jarle for brukt time. Disse kvitteringskortene blir å finne på klubbhuset en av de første dagene.

Golfutstyr

Bjørn Jarle har med seg traller, bager, køller, golfklær, golfsko og alt annet utstyr som en golfspiller har behov for. Har du spesielle ønsker eller vil prøve noe av utstyret som er presentert i Golfstore-katalogen, så kan du avtale det direkte med Bjørn Jarle.

Vi minner også om at Golfklubben selv har salg av golfutstyr til gunstige priser, Spesielt logo-ballene er populære. Her er klubbens vakre logo trykt å ballene. En flott gave å ha med seg ved spill på andre baner.

Oppdatert 16.05.2014 AM

 
Juniorer spiller gratis på banen - gjelder innehaver av kortet Junior Tour Midt-Norge 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Mai 2014

Rekrutteringsarbeidet - juniorer spiller gratis på banen.

Gladmelding til alle juniorer i Midt-Norge. Ordningen gjelder innehaver av kortet Junior Tour Midt-Norge. Det lønner seg med andre ord å delta på Junior Tour Midt-Norge.

Kontakt vår nestleder Sigurd Nora eller leder Lars Ramstad for mer informasjon, eller send en epost til post@raumagolf.no.

Her er info fra NGF regionalt infosenter primo mai 2014:

Her er den komplette listen over klubber som er med på ordningen for gratis spill, for deltagere i Junior Tour Midt-Norge 2014.

 

Bruk vedlagte ID kort som bevis for gratis spill.  Dere må også ha gyldig golfkort for registrering i golfbox. Regler for bestilling av greenfee er de samme som for gjestespillere på den banen du besøker. Du må uoppfordret vise fram ID-kortet ditt når du registrerer deg ved ankomst til klubben. Oppbevar dette arket i golfbagen sammen med ID kortet.

 

Hvis dere har spørsmål vedrørende ordningen, eller dere møter noen ved registrering som har spørsmål, henvend Dere til Knut Ulseth Klæbu Golfklubb: Tlf 488 65 600 eller mail knut@nordic-lift.no

 

 

Klubb

Fylke

Giske Golfklubb

Møre og Romsdal

Kr.sund og Omegn Golfklubb

Møre og Romsdal

Molde Golfklubb

Møre og Romsdal

Rauma Golfklubb

Møre og Romsdal

Smøla Golfklubb

Møre og Romsdal

Stranda Golfklubb

Møre og Romsdal

Sunndal Golfklubb

Møre og Romsdal

Sunnmøre Golfklubb - Golf

Møre og Romsdal

Surnadal Golfklubb

Møre og Romsdal

Tingvoll Golfklubb

Møre og Romsdal

Vanylven Golfklubb

Møre og Romsdal

Volda Golfklubb

Møre og Romsdal

Ålesund Golfklubb

Møre og Romsdal

Frosta Golfklubb

Nord-Trøndelag

Namdal Golfklubb

Nord-Trøndelag

Namsos Golfklubb

Nord-Trøndelag

Nærøysund Golfklubb
Golfregler og bestemmelser

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Mai 2014

Golfregler og bestemmelser.

Golfreglene med vedlegg og handicapbestemmelsene revideres hvert fjerde år. De gjeldende golfreglene og handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2012.

Les mer.
Seniorturnering lørsdag 3. mai 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Apr 2014

Norsk Seniorgolf - turnering på Rauma Golfbane lørdag 3 mai.

Vi minner for ordens skyld om turneringen som arrangeres lørdag med start kl. 10.00. Banen er opptatt for turneringsspill i ca. 4-5 timer.

Norsk Seniorgolf terminliste.
Dugnad 28.04.2014 i surt og kaldt vær

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Apr 2014

Hull 8 - ny sand og skjæring av kanter er utført.Dugnad 28.04.2014 - bunkere.

Det dårlige været gjorde sitt til at oppmøtet ikke var det helt store på mandagens dugnad der vedlikehold av bunkere sto på programmet.

Hullansvarlige og mannskaper på de enkelte hull vil løpet av de nærmeste dagene sørge for å gjøre ferdig arbeidet med sine bunkere. Arbeidet må være gjort innen lørdag 3. mai da det arrangeres ei større turnering på Rauma Golfbane (Norsk Seniorgolf). Arbeidet som må gjøres på alle bunkere, er som følger: 1) skjære kantene 2) rake ut stein 3) fordele ny sand som er dumpet i alle bunkere. 
MEDLEMSMØTE MANDAG 5. MAI KL.19.00 KLUBBHUSET

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Apr 2014

leder Lars RamstadMEDLEMSMØTE MANDAG 5. MAI KL.19.00 KLUBBHUSET.

Styret kaller med dette inn medlemsmøte. Det er som kjent årsmøtevedtak på at det skal avholdes minimum 2 medlemsmøter pr. år, fortrinnsvis ved sesongstart og ved start av høstsesongen. Velkommen!

AGENDA:

 1. Generell orientering fra styret ved Lars.
 2. Orientering om arbeidet hittil med bygg og uteområdet; hva gjenstår? ved Reidar.
 3. Orientering fra turneringskomiteen om årets turneringer samt det nye ansvaret for korrekt merking av banen ved Gunnar.
 4. Økonomi ved Geir samt orientering fra vår nye regnsakpsansvarlig Roy om rutiner for kontingent med terminer. Statusrapporter.
 5. Søknader om tilskudd etc. sesongen 2014 ved Lars.
 6. Våre nye hjemmesider ved Remi og Arvid med demostrasjon. Redaktører framover, muligheter for å legge inn stoff, linker, kostnader etc.
 7. Betalingsautomater, ny vareautomat, scorkortprinter etc. ved Sigurd/Øystein
 8. Sloping av 18 hulls bane, merking av 37 og 42 og rutiner for spill over 18 hull, banekart ved Sigurd/Arvid.
 9. Dugnadsarbeidet framover inkl. klippekomiteene, plukking av baller og klipping av driving range etc. ved Dagny.
 10. Andre saker.

Det blir servering av kaffe med vafler fra klubbhuskomiteen.

 

Styret v/ leder Lars Ramstad
Rauma Golfklubb er basert på dugnadsinnsats

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Apr 2014

Dugnad - møt så ofte du kan.

Det nærmer seg sesongstart og dugnadsoppmøtet har så langt vært bra. For ordens skyld minner vi likevel medlemmene om at driften av klubben er basert på frivillig dugnadsinnsats fra medlemmene. Deltakelse på dugnad fra den enkelte vil selvfølgelig variere avhengig av familiesituasjon, jobbsituasjon osv. Dagny Brevik

Dugnadskomiteen 2014: leder Dagny Brevik og medlemmene Ada Sætrang, Arna Stennes og Dagfinn Roald.

Mandag kl. 17 er også i år fast dugnadsdag og da utføres vedlikehold og stell av banen, og evnt. andre oppgaver som dugnadskomitèen setter opp. Det er heller ikke noe i veien for at medlemmer som ønsker det, kan utføre oppgaver på andre dager etter avtale med dugnadskomiteen.

Les informasjon fra styret.
Vellykket dugnad onsdag 23/4 i flott værvær

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2014

Hull 7. Jan Berg på traktoren.

Vellykket dugnad. Nydelig vårvær der gradestokken passerte 20 grader, godt oppmøte og nystekte vafler. Alle greener fikk "behandling" av våryre golfere på kveldens dugnad: 2014-04-23_dugnadsbilder. Vertikalskjæring, raking og resåing ble utført. En fornøyd greenkeeper Øystein kunne konstatere at jobben gikk unna i en "fei" i og med at alle greener ble ferdige i løpet av onsdagens dugnad.

Husk dugnad mandag 28. april kl. 17. Mandag er fast dugnadsdag. Alle hullmannskaper skal da utføre stell av bunkere på sine hull. Kanter skal skjæres, stor stein skal rakes ut og det skal lukes. Ny sand skal påfylles ved behov. Sand er bestilt og vil bli kjørt ut med traktor. Velkommen!
Husk åpningsturneringen søndag 27/4 - flaggturnering

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Apr 2014

Flaggturnering søndag 27/4.

Vi minner om sesongens første turnering på Rauma Golfbane søndag 27/4. Meld deg på i Golfbox ved å gå til "Klubbturnering" etter innlogging. Påmeldingen stenger søndag kl. 9.00. Velkommen!
Ny turneringsmodul i GolfBox 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2014

Ny turneringsmodul i GolfBox 2014.

Informasjon fra Golfbox. Alle skal ha fått denne informasjonen som beskjed isin innboks i Golfbox. Her kan du for ordens skyld lese beskjeden fra Golfbox en gang til. 

1. mars åpner den nye turneringsmodulen her i GolfBox, samtidig lukkes det for den nåværende. Du kan allerede begynne å glede deg. Den nye modulen er et resultat av to og et halvt års utvikling, hvor vi i GolfBox har reinvestert i oss selv, for at alle brukerne skal få et enda bedre produkt å arbeide med.

Den nye turneringsmodulen benytter nyeste teknologi, og vi har gjennom hele utviklingen hatt fokus på brukervennlighet både hos turneringslederne og spillerne. Vi har i hele 2013 testet systemet blant de profesjonelle spillerne blant annet på Ecco Touren, samt R&A har brukt det nye verktøyet i forskjellige internasjonale amatørturneringer.

Vi er klar over at alt nytt umiddelbart er annerledes enn tidligere, og derfor i starten kan medføre litt forvirring. Men vi er klare til å hjelpe deg alt vi kan for å sikre en smidig oppstart.

Få en liten smaksprøve på hva du har å glede deg til den 1.mars her. www.golfbox.net/gbtour/no.
Turneringslista for 2014 er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Apr 2014

Turneringslista for 2014 er klar.

Turneringslista som PDF kopiert fra oppsettet i Golfbox pr. 14.04.2014 er endelig tilgjengelig:

2014-04-14 Turneringslista kopiert fra Golfbox

Du finner den også ved å klikke på "Turneringer" i venstremargen.

Åpningsturneringen finner sted søndag 27. april (flaggturnering).

NYTT: Søndag 3. august arrangeres en "ny" turnering som har fått navn etter den første golfturneringen som ble spilt i Norge i 1905. Sett av datoen 3. august, folkens!

MERK: For påmelding til en turnering må du logge deg på i Golfbox og velge "Klubbturnering". Merk spesielt at det er her du finner den til en hver tid oppdaterte, offisielle turneringslista.

1.3.17 Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + spillehandicap.). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet på andre runden (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår out of bounds eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.
VTG-kurs oppstart onsdag 30.04.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Apr 2014

VTG-kurs oppstart onsdag 30.04.2014 kl. 18.00.

Her ser vi 8 av 12 som deltok på det første VTG-kurset i 2013.Styret har bestemt at klubben også i 2014 fortsetter med å tilby Raumas innbyggere en rimelig inngangsbillett til gofsporten. 

Prisen er fastsatt til kr. 1 500,- som inkluderer materiell, selve kurset, kontingent og greenfee for 2014, dvs. fullt medlemsskap for 2014. For de under 18 år er prisen kr. 750,-. Påmelding til Lars Ramstad pr. epost eller tlf. 917 42 041.

 12. april 2014 (redigert 14.04.2014)

Norges Golfforbund - NGF - har laget denne informasjonssiden om VTG.

Legg merke til at det som før het Grønt kort kurs, og som ble avsluttet med eksamen, nå er historie. Tiden med eksamen er nå forbi. Dermed er terskelen for å begynne med golf senket.

Velkommen på kurs, gammel som ung, gutt eller jente! Golf er gøy! 
Banekart 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Apr 2014

Banekart 2014 - ta med deg kartet ut på golfrunden

Levering av hullinfoskilt som viser det enkelte hull, og ferdigtrykket banekart på scorekortet, er forsinket. Eller rettere sagt: baneåpningen kom spesielt tidlig i år. Vi håper derfor at dette banekartet på A4-format kan gjøre at du likevel får tistrekkelig oversikt og informasjon til at du får en fin golfrunde. Indeksen finner på scorekortet.

Info om dette er hengt opp i "greenfeebua" på klubbhuset slik at spillerne kan ta det med seg ut på golfrunden: TA MED DEG BANEKART.

Banekart i større format: 2014-04-12 banekart A3 (PDF).

Nye teemarkører med teksten 42 og/eller 37 er heller ikke ferdig produsert i skrvende stund.

Med ønske om en riktig god påske til alle medlemmer og gjestespillere!

Artikkel redigert: 14.04.2014 AM
Scorekortprinter satt i drift 02.04.2014.

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Apr 2014

Scorekortprinter i drift.

Det er slutt på det gode, gamle scorekortet. Klubben har investert i en printer som er å finne i "bua".

I tillegg er det investert i en scorekortmodul i Golfbox som henter opplysninger om spilleren i "sann tid". Dermed kan du nå få printet ut scorekort med automatisk påføring av bl. a. navn, dato, HC og antall tildelte slag fordelt utover på korrekt hullnummer.

2. april 2014

 

 

Informasjonen som ligger i scorekortmodulen, er endret pr. 01.02.2014:

 • Navn på utslag er endret fra «Gul» og «Rød» til «42» og «37».
 • Det er lagt inn nye lengder på hullene iht. ny oppmåling utført høsten 2013 ifm. resloping av banen.
 • Indeks er korrigert i henhold til de nye hullindeksene.
 • Slope- og baneverdi er korrigert for både damer og herrer.
 • Lokale regler kommer nå nederst på fremsiden.

Når en spiller drar kortet i «bua» kan han/hun velge utskrift av scorekort som et eget valg. Informasjon som navn, klubb, bane, tee, hcp og tildelte slag kommer ferdig utfyllt i tillegg til informasjonen som er nevnt ovenfor.

Dermed er det kun trykking av bakside som gjenstår før vi har et komplett scorekort.

Baksiden av scorekortet vil inneholde et banekart og sponsorlogoer.
Det møtte 11 ivrige golfere på dugnaden lørdag 29.03.2014

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2014

Tor i aksjon for å få benker og søppelkasser på plass på alle teesteder.Sigurd, Jan og Petter setter opp sikkerhetsnett på DR mens Tor inspiserer. Dugnad med 11 oppmøtte lørdag.

Ikke det helt store oppmøtet på denne godværslørdagen. Nystekte vafler gjorde imidlertid sitt til at det likevel ble en vellykket dugnad.

Utsetting av benker, søppelkasser, oppsetting av sikkerhetsnett, samt raking av greener og fairways var noen av oppgavene som ble utført. I tillegg ble alle hullkopper tatt opp for å bli lakkert før sesongstart.
DUGNAD PÅ MANDAGER

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2014

DUGNAD MANDAGER KL. 17.

Vi minner om at den faste dugnadsdagen fortsatt er mandag. Vi starter opp mandag 31/3. Det blir servert nystekte vafler og kaffe!

VIKTIG FØR BANEN ÅPNES:

Det er viktig at hullansvarlige og mannskaper på alle hull er sitt ansvar bevisst. Fjerning av kvister på og i nærheten av fairways, samt rydding på alle teesteder og klargjøring av bunkere må ordnes. Rydding av underskog, særlig rundt greenene må også vurderes.
Rauma Golfbane åpner for spill på sommergreener tirsdag 1. april

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2014

Klubbens leder, Lars Ramstad, kan ønske velkommen til rekordtidlig baneåpning 01.04.2014. Arkivfoto.Rauma Golfbane åpner 1. april.

Banen åpner i år rekordtidlig for spill på sommergreener. Det er ikke grønt, men det er absolutt bra forhold takket være den snille vinteren. Nye scorekort og hullinformasjonsskilt er dessverre ikke på plass enda. Foreløpig utslag fra kasser.

Drivingrange er i drift med myntinnkast (20 kr. mynt) fra samme dato. Her vil det etterhvert bli ordnet med poletter som kjøpes i automat i klubbhuset der du kan betale med kort.

PS! I tilfelle væromslag og forsinket vinter kan banen bli stengt på kort varsel!
Snart sesongstart - husk å betale medlemskontingenten før du begynner å spille

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Mar 2014

HUSK: Medlemskontingent og forsikring.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund har, gjennom betalt kontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden. 

 

Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs.fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år gjelder noen begrensninger.

Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening til Grønt kort (VTG) når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Les mer om forsikringer på NGF's sider.
Farger blir til tall - ny avstandsmarkering

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Mar 2014

Illustrasjonsfoto. Rauma Golfbane får blanke skilt.Endrer avstandssystemet på banen fra farger til tall fra 2014-sesongen.

De røde og gule markørene på teestedene forsvinner og blir erstattet med tall som beskriver avstanden på banen fra det aktuelle teestedet.

I forbindelse med resloping av Rauma Golfbane høsten 2013 ble avstandene på banen målt opp på nytt. Det gamle systemet med røde og gule teemarkører blir erstattet med tall som gjengir ca. lengde fra det aktuelle teestedet.

Det som før var gul tee, vil bli erstattet med tallet 42 i og med at banen fra "gul  tee" er ca. 4200 m.

Det som før var rød tee, blir nå merket med tallet 37 (ca. 3700 m).

Hvorfor anbefaler NGF denne endringen?

Hovedhensikten med å gjøre denne endringen er å oppfordre golferne til å spille kortere baner. De aller fleste av oss spiller for lange baner, og sliter med å ha det gøy når en ikke når fram til green eller kommer ut på fairway. Prøv å spille banen kortere. Det er morsommere, går fortere, og gir bedre mestringsfølelse. Dette er gjennomført med stort hell hos veldig mange golfklubber.

Forandringen fra farger til tall er også med på å ta bort stigmatiseringene rundt dame- og herretee, og gjøre det lettere å velge teested etter spillestyrke i stedet for kjønn.

Sandnes Rør AS sponser Rauma Golfklubb

Rauma Golfklubb har vært så heldige å få sponset de nye avstandsmarkørene som blir i nøytral farge. Sandnes Rør AS har sponset klubben med 27 x 2 nye avstandsmarkører som pr. hull vil ha denne teksten (3 utslag pr. hull fra 2014-sesongen):

Bakerste tee:    42

Mellomste tee:    42 / 37

Fremste tee:    37 

 
Dugnad lørdag 29/3 kl. 12 og mandag 31/3 kl. 17

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mar 2014

DUGNAD LØRDAG 29/3 OG MANDAG 31/3. Mange har nok et håp om at Rauma Golfbane skal åpne for spill på sommergreener til påske.

Sikkerhetsnett må settes opp.Har du lyst å spille på sommergreener og prøve ut banen som en 18-hulls bane i påsken? Dersom vi får god hjelp til forberedelsene er det fullt mulig. Møt opp på årets første fellesdugnad i morgen lørdag 29/3 kl. 12.00 og bli med å gjøre banen spilleklar. Vi fortsetter på årets første ordinære dugnad mandag 31/3 kl. 17.00. Det serveres kaffe og vafler ved oppmøte begge dager!

Hullanasvarlige har er spesielt ansvar for å kalle ut sine mannskaper for å klargjøre sine fairwayer, utslagssteder og bunkere. Se årets klippeliste her.

Hjertelig velkommen, gammel som ung, dette blir trivelig!
PRO: kjempetilbud - kjøp protimer før 1. mars 2014

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Feb 2014

PROTIMER - gunstig tilbud 2014. Styret i Rauma Golfklubb har besluttet å videreføre det gunstige tilbudet vedr. protjenester også i år. Du får 5 protimer for kr. 500 og 10 fellestrening for kr. 500. Bjørn Jarle Kleppen er klubbens pro også i 2014.

Bestill timer før 1. mars ved å betale kr. 500 eller kr. 1000 til vår konto 4087 24 30085. Merk innbetalingen med pro og/eller fellestrening. Da er du sikret protimer denne sesongen. Pris etter 1. mars er kr. 800 for 5 protimer og kr. 800 for 10 fellestreninger. Tilbudet sendes også ut til medlemmene pr. SMS til mobilnr. iht. medlemsprofil registrert i Golfbox.

Vær rask og sikre deg protimer!     

MERK: fristen er forlenget til 15. mars.                 

13. februar 2014 /  5. mars 2014
Rauma Golfklubb - Ny hjemmeside

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Feb 2014


Prosessen med å opprette en ny hjemmeside for Rauma Golfklubb er godt i gang. Vi er nå i fasen hvor vi tester den nye løsningen. Innholdet på denne siden er nødvendigvis ikke representativt for hvordan det ferdige resultatet vil bli.

Det er mye innhold på den gamle siden. Det er enkelte elementer som MÅ være med, og denne testperioden vil gi svar på om denne løsningen er god nok for oss. Så langt ser det veldig bra ut.

Spennende er det i hvert fall. Følg med!Test 2

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Feb 2014

Test 2Test

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Feb 2014

Dette er en test

Ny GolfBox Tournament modul

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Jan 2014

Ny GolfBox Tournament modul.

Kanskje mest aktuelt for turneringskomiteen - her kan du se informasjonsbrev og 3 videosnutter fra Golfbox.
Scorecardprinter - ny og billigere løsning for klubben

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jan 2014

Scorecardprinter fra Scorecardmodulen som finnes i Gofbox, er noe Rauma Golfklubb vurderer å satse på fra kommende sesong. De årlige utgiftene til trykking av scorekort er betydelige og med en egen "scorecardprinter" der den enkelte spiller får printet ut sitt personlige scorekort påført bl. a. navn, handicap og tildelte slag, er det penger å spare for klubben. Golfbox sin representant besøker Rauma om kort tid.

Norsk faktaark  fra Golfbox er litt forskjellig fra engelsk factsheet da sistnevnte inneholder bl. a. anbefalt printertype.

 

 
Dugnad for klubben er lønnsomt

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jan 2014

19.04.2009 - dugnadsgjengen får mat.Styret informerer

Dugnad for klubben er lønnsomt. 16. januar 2014

Styret ønsker å informere klubbens medlemmer om forholdet rundt dette med dugnad.

Sigurd Nora som er nestleder i klubben, understreker at det er ingen dugnadsplikt i Rauma Golfklubb, men medlemmer har et tilbud som kan redusere årsgeenfee med 1000 kroner.

Tilbud - ikke plikt

Sigurd Nora er nestleder i Rauma Golfklubb Helt fra 2008 har årsgreenfee vært på 2000 kroner for seniormedlemmer og 1000 for medlemmer under 22 år. Like lenge har det vært et tilbud til medlemmene om å få redusert årsgreenfee med inntil 1000 kroner for utført dugnadsinnsats for klubben.

Tilbudet gjelder ikke for fjernmedlemmer, medlemmer over 70 år og heller ikke for barn.

I år har vi gjort tilbudet enda bedre og tydeligere. Alt arbeid som utføres for klubben gjelder som dugnadsinnsats og hver time føres inn med navn og antall timer i dugnadsprotokollen som ligger i klubbhuset. Alle medlemmer fra 12 til 69 år får godskrevet årsgreenfee med 1000 kroner for 30 timers dugnadsinnsats. Fordelt på vår, sommer og høst utgjør ikke det mange timer i uken.

Alt arbeid for klubben kan registreres som dugnad enten det gjelder klipping, raking, såing, maling,vasking, opplæring av andre, servering, vanning, luking, komitèarbeid eller andre oppgaver som klubben har behov for.

Dugnad er sosialt og bidrar til fellesskap

Rauma Golfklubb jobber hardt for at alle medlemmer skal hygge seg og ha det trivelig i golfanlegget vårt. Dugnader bidrar til å nå det målet. Du utfører en eller flere oppgaver sammen med andre medlemmer. Dere prater, forteller gode historier, tar en pust i bakken med kaffe og brus og blir godt kjent med hverandre.

Opplevelsene med dugnadsarbeid gjør at du glir godt inn i vårt lille golfmiljø, du deltar i turneringer, du blir med til andre baner, og du får lyst til å bli med i en arbeidsgruppe, en komite eller sitte i styret.

Hvis du gleder deg over golfsporten og ønsker klubbens hjerte inn under huden – still opp og bli med på dugnader. Du reduserer dine kostnader og blir miljøskaper !

Ikke alle har tid og anledning til å utføre dugnad

Vi har forståelse for at noen ikke har anledning til å stille på dugnad. Det kan være mange årsaker til det. Da velger man bort klubbens tilbud om 1000 kroner i redusert årsgreenfee, og må betale prisen for det som årsgreenfee’en egentlig koster. Men vi håper at det ikke blir mange medlemmer som gjør et slikt valg.


Grasrotandelen i 2013 - litt mindre enn forventet

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jan 2014

Overføringer fra Grasrotandelen for 2013. Det var håp om ca. 27000 kroner i overføringer fra Norsk Tipping og Grasrotandelen til Rauma Golfklubb. Det endte med knapt 24000 kroner. Det gledelige er at klubben nå er oppe i hele 70 "grasrotgivere". Se statistikken her. Husk å skrolle helt ned på siden du får opp.Medlemskontingent 2014 - faktura utsendt

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jan 2014

Faktura fra Rauma Golfklubb i postkassa? I disse dager sender klubben ut faktura for 2014. Fakturaen gjelder medlemskontingent og eventuell forskuddsbetaling (delbetaling) for årsgreenfee. Satsene ble vedtatt på årsmøtet 09.12.2013 i sak 7.

Hvorfor må klubben være streng i forhold til fristen for utmelding? Den generelle regelen om at fristen for eventuell utmelding av en klubb er den 31.12. hver år. Dette er en regel som Norges Idrettsforbund innførte for alle sine særforbund for flere år siden. Det enkelte medlem har dermed ansvaret for å overholde fristen ved en eventuell utmelding. Denne regelen må praktiseres strengt da klubben på sin side må svare for avgifter til forbundet på rundt 400 kroner pr. medlem i henhold til medlemslisten pr. 31.12 (IKT-avgift og bladet Norsk Golf).

For Rauma Golfklubb er bestemmelsen nedfelt i § 4 i klubbens vedtekter basert på forbundets basis-lovnorm for golfklubber vedtatt av idrettsstyret i 2007.

"§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år."

Klubbens vedtekter i sin helhet finner du her.
Slik påvirker mildværet norske golfbaner

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Jan 2014

LENGE GRØNT: Slik ser det ut på Onsøy Golfklubb om dagen. De har åpent med vintergreener. (Foto: Onsøy GK)Slik påvirker mildværet norske golfbaner.

Norsk Golf: - Vi har pratet med en av Norges fremste eksperter på golfanlegg for å høre hvordan det milde vinterværet påvirker norske golfbaner. - Det er viktig at klubbene fortsatt har beredskap på vinteren, lyder budskapet. Les artikkelen i Norsk Golf.

10.01.2014