Panoramabilde fra Aksla - mens vi venter på våren....

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Des 2013

Panoramabilde Romsdalsfjorden - Åndalsnes - Veblungsnes - Setnesmoa - Isterdalen - Romsdalen.

Dette bildet dukket opp på Facebook i romjula. Fotograf er Hans Erik Iversen som skriver "Satte sammen et ganske bredt panoramabilde fra Nesaksla". Bildet er både vakkert og illustrativt med hensyn til golfbanens forholdsvis sentrale beliggenhet ved fjellfoten litt til høyre for midten av bildet. Mens vi venter på våren, kan denne bildeserien på YouTube motivere oss til en ny sesong.

Godt nyttår!  

31. desember 2013

Panorama sett fra Nesaksla. Foto: Hans Erik Iversen
Antall grasrotgivere er oppe i 70

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Des 2013

Antall grasrotgivere er nå 70

På slutten av året har antall grasrotgivere økt med 3 slik at Rauma Golfklubb nå er oppe i et antall av 70.

I løpet av 2013 ser det ut for at disse 70 støttespillerne via Norsk Tipping yter et tilskudd på ca. 25.000 kroner til klubbkassa.

Gi din støtte du også!

Det er enkelt. Les hvordan du gjør det ved å klikke på "bildet" til venstre. Det koster deg ikke 5 øre.
Årsmøteprokollen er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Des 2013

Årsmøteprotokollen er klar.

Her kan du lese protokollen fra årsmøtet som ble avholdt sist fredag den 9/12-2013:

PROTOKOLL årsmøte 2013-12-09          16. desember 2013
God Jul og Godt Nyttår!

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Des 2013

God Jul og Godt Nyttår til alle medlemmer, gjestespillere og samarbeidspartnere!

 16. desember 2013
Et vellykket årsmøte på alle måter

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Des 2013

Lars Ramstad som var årsmøtets ordstyrer, ble gjenvalgt som leder for Rauma Golfklubb.Årsmøte 2013 - et vellykket årsmøte på alle måter.   

- Dette uttaler gjenvalgt leder Lars Ramstad. Både årsmøtet og julemiddagen etterpå ble avviklet i en hyggelig og avslappet stemning med over 40 medlemmer til stede på det nye klubbhuset på Setnesmoa. Det er ny deltakerrekord på et årsmøte.

13. desember 2013

 

Fra årsmøtet 9/12-13 som samlet 40 stemmeberettigede medlemmer.

Etter et særdeles aktivt år, var det mye innhold årsmøtet. Årsmeldingen alene var på 7 tettskrevne sider. Regnskapet for 2013 og budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til nye kontingent- og greenfeesatser for 2014, samt litt endringer av kontingentgrupper og dugnadsrabatter ble vedtatt uten endringer. Det tidligere kostnadstillegget for Norsk Golf, vil fra 2014 bli en del av medlemsavgiften til Norges Golfforbund. Klubbens justerte organisasjonsplan med tilhørende visjon, mål og tiltak for 2014 ble grundig gjennomgått og vedtatt.

Etter at det i 2013 ble lagd ett nytt utslagssted pr. hull er banen nå slopet som en 18-hulls bane. Det gir nye og varierte utfordringer til alle spillere på banen til kommende sesong. Turneringskomiteens leder Odd Sekkesæter, orienterte om nye indekser for hvert hull.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt, og vi ønsker det nye styremedlemmet Dagny Brevik og varamedlem Arna Stennes velkommen. Det er gledelig at vi nå er i harmoni med Idrettsforbundets regler hva gjelder representasjon av begge kjønn i styret. Reidar Reistad og Odd Sekkesæter er de to som nå går ut av styret.

Etter at det formelle årsmøtet var over, ble det servert julemat . Vår gode sponsor Bunnpris sto for maten og medlemmene selv for nogo attåt. Torhild, Christina og Else hadde pyntet nydelige bord og administrerte serveringen til alles tilfredshet. Mangeårig medlem Harald Jacobsen hadde med seg trekkspillet og sammen med forsanger Arna ble det allsang av Deilig er jorden og Jul med din glede.

Etter maten slo styreleder til med mime- og spørrekonkurranse med flotte premier og mye glad latter. Mette og fornøyde vandret medlemmene ut i vintermørket. Årsmøtet 2013 var blitt historie.

AKTUELLE DOKUMENTER:

Årsmøtedokumenter som sakliste, årsmelding, regnskap, budsjett og investeringsplan.

Kontingenter greenfee 2014 (PowerPoint) Vedtatte satser i 5. og siste lysbilde.

Organisasjonsplan 2014 (PDF)

Visjoner, mål og tiltak 2014 (PDF)

Informasjon om ny slope (nyhetsartikkel 25.10.2013)

Referat fra årsmøtet kommer senere: PROTOKOLL årsmøte 2013-12-09

Oppdatert med årsmøteprotokoll 16.12.2013.

Styret for 2013 - nesten fulltallig.

 
Dokumenter til årsmøtet 09.12.2013

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Des 2013

Dokumenter til årsmøtet 09.12.2013:

Saklista som ble lagt ut på hjemmesidene den 31.10.2013, finner du her. Dokumenter til årsmøtet finner du ved å klikke på "Les hele saken".

Det kom ikke inn forslag fra medlemmer innen fristen. Det blir dermed bare saker fra styret som blir gjenstand for behandling på årsmøtet denne gangen. 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet:

Årsmelding 2013 Styret 

Regnskap 2013 og Budsjett 2014 med sammenligning mot regnskap 2012. Se også styrets Budsjettkommentarer 2014  og Regnskapskommentarer 2013.

Revisjonsrapport framlegges på årsmøtet.

Årsrapport 2013 Banekomiteen - Årsrapport 2013 greenkeeper - Årsrapport 2013 HC VTG  - Årsrapport 2013 Klubbkomiteen - Årsrapport 2013 Sponsorkomiteen - Årsrapport 2013 Turneringskomiteen

Investeringsplan 2014-2017 - forslag fra greenkeeper.

Kontigent og greenfee forslag om satser for 2014.  Kontingent- og greenfee-satsene våre har stått uendret siden 2010 og vi legger nå fram forslag om nye satser for 2014. I tillegg foreslås to nye kontingentgrupper (prøvemedlemsskap og barn 5 - 12 år) og noen andre mindre justeringer mht. til alder, dugnadsrabatter og avgifter. Forslagene vil bli grundig gjennomgått på årsmøtet.

 

Sist oppdatert: 04.12.2013
Årsmøtet avsluttes med julemat - klubben spanderer!

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Nov 2013

Årsmøtet den 9. desember avsluttes med julemat - klubben spanderer - møt opp!

Styret har besluttet at det blir gratis julemat for alle etter årsmøtet. 

Påmelding for de som ønkser å delta på middagen, må gjøres enten pr. epost eller på tlf. 920 31 073 senest torsdag 5/12.

Hvis noen ønsker spesielle drikkevarer, så tar den enkelte med det selv. Vel møtt!
Årsmøte mandag 09.12.2013

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Okt 2013

Årsmøte mandag 09.12.2013 kl. 18.00 på klubbhuset

Styret kaller herved inn til årsmøte som avholdes i klubbhuset på Setnesmoa. Vanlige årsmøtesaker.

Saker som skal behandles av årsmøtet, må sendes styrets leder Lars Ramstad senest lørdag 23.11.2013, tlf. 917 42 041 eller epost

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 01.12.2013 her på klubbens hjemmesider www.raumagolf.no. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med Lars Ramstad.

Se forøvrig klubbens vedtekter § 9 - 12 vedr. årsmøtet. Hvem som utgjør det sittende styret og andre tillitsvalgte i klubben, framgår av årsmøteprotokollen fra fjorårets årsmøte: Årsmøte_2012_protokoll

For å se sakliste - klikk på "Les hele saken" nedenfor.

 31. oktober 2013

 

S A K L I S T E

Åpning v/ formannen

Generell orientering om 2013, nåsituasjonen og litt om 2014. 

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling på klubbens hjemmesider 31.10.2013, via SMS direkte til medlemmene og evnt. annonse i Åndalsnes avis.

Sak 3 Valg av møteleder og sekretær,

samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4 Årsmelding for år 2013

Årsmeldingen for 2013 med komitèrapporter legges fram på årsmøtet.

Sak 5 Revidert regnskap for år 2013

Revidert regnskap for 2013 legges fram på årsmøtet.

Sak 6 Innkomne saker/forslag

Frist for forslag: 23.11.2013. 

Sak 7 Medlemskontingent for år 2014

Kontingenten skal behandles av årsmøtet hvert år.

Sak 8 Budsjett for år 2014

Styrets forslag til budsjett for 2014 legges fram på årsmøtet.

Sak 9 Klubbens organisasjonsplan m/komitèer , samt instrukser og visjoner

Organisasjonsplanen skal behandles av årsmøtet hvert år.

Sak 10 Orientering om 18 utslag

Fra og med sesongen 2014 blir det 18 forskjellige utslag ved spill av 18hullsrunde.

Sak 11 Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte iht. vedtektene.

Det er styret som legger fram forslag på ny valgkomite.

 

Åndalsnes 29.10.2013

Styret v/ leder Lars Ramstad

 

Sist korrigert 31.10.2013 kl. 11.45 - tatt inn sak 10, jfr. styrets sak 154/2013.
Ny slope for 2014 - 2016

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Okt 2013

Nye slopetabeller.   25. oktober 2013

Ny slope foreligger nå ferdig utarbeidet av NGF etter at et av forbundets sloperatingteam med Einar Faugli i spissen, var på besøk på Rauma Golfbane 13.09.2013.

Det er forholdsvis liten endring av baneverdi og slopeverdi, og det er ikke store endringen i antall tildelte slag. Økte lengder på noen hull og det motsatte på andre, går på en måte opp i opp. Nytt fra 2014 er det at det ikke lenger skal hete at man spiller fra rødt eller gult utslag. Nå skal man spille "sløyfe" 42 eller 37 som henspeiler på lengden over 18 hull, dvs. henholdsvis 4200 m og 3700 m.

Her ser du kart som viser ny/korrigert plassering av utslagene merket A - D på hvert hull: 2013_sloperating_kart_M2000. Utslag D på hull 5/14 er senere flyttet lenger fram mot dogleg 1 iht. råd fra Faugli.

Når det gjelder definisjon av hull 1-18, så er det gjort slik at man spiller fra lengste alternativ på hull 1, fra korteste på hull 2, fra lengste på hull 3 osv. Se her for mer info: 2013_oppmåling_og_hulldefinisjon (dokumentet har 2 sider).

Ny slope 2014-2016: Slope HERRER 2014-2016 og Slope DAMER 2014-2016.

Til sammenligning gammel slope 2010-2013: Slope HERRER 2010-2013 og Slope DAMER 2010-2013.

Dette innebærer at klubben må fastsette ny index på hullene, produsere nytt scorekort og nye hull-info-skilt før sesongen 2014. Ny index blir forøvrig ikke enkelt å fastsette denne gangen i og med at man naturlig nok ikke har dokumentert en eneste runde spilt fra de nye utslagene. Egen slopetabell for "grønt utslag" for barn/nybegynnere kommer etterhvert.
Stenging av sommergreener søndag 20. oktober 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Okt 2013

Stenging av sommergreener søndag kveld 20. oktober.

Greenkeeper Øystein melder at søndag 20. oktober blir siste dag med spill på sommergreener på Rauma Golfbane denne sesongen.

Heretter blir det utslag fra matter/kasser og spill på provisoriske vintergreener som er under etablering.

Velkommen til fortsatt åpen bane - bare med litt reduserte "fasiliteter"!

Det er meldt bra vær for søndag 20/10.
Dugnad lørdag 12/10 og scrambleturnering søndag 13/10-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Okt 2013

Dugnad lørdag 12/10 og scrambleturnering søndag 13/10-2013.

Lørdag 12/10 kl. 10.00: Vi starter innhøsting av skilt og diverse utstyr.

Søndag 13/10 kl. 11.00: Årets siste turnering. Scramble. Meld deg på i Golfbox senest 1 time før start.

Vi håper på god oppslutning begge dager. Ta med deg godt humør og møt opp. Det er ordnet med godt vær, så alt ligger til rette for en fin høstgolfhelg!
Meldt knallvær denne helgen - kanskje spille golf ?

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Okt 2013

Knallvær og gode forhold på Rauma Golfbane.  Det er fortsatt mulig å få med seg en golfrunde på tampen av sesongen. Det er ventet godt vær og gode forhold denne helgen. Velkommen både medlemmer og gjestespillere!

 9. oktober 2013Scramble søndag 29.09.2013

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Sep 2013

Scrambleturnering søndag 29. september kl. 11.00. Meld deg på i Golfbox. Værforhold!Flaggturnering søndag 22.09.2013 samlet 35 deltakere

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Sep 2013

Resultater flaggturnering søndag 22.09.2013. Søndagens flaggturnering samlet 35 deltakere. Vinner i eliteklassen var Panya Thimamontree, nr 2 Ronnie Våge, og nr 3 Frank Aasestrand. Vinner i dameklassen var Birgit Undbekken, nr 2 Liv Torhild Sandnes, og nr 3 Arna Stennes. I herreklassen ble vinneren Geir Istad, nr 2 Petter Stette og nr 3 ble Ragnar Larsen.Forsikringer

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Sep 2013

Golfforsikring og golfutstyrsforsikring

Automatisk forsikret som klubbmedlem? Som medlem i en norsk golfklubb (betalt kontingent er et krav) og med bostedsadresse i Norge, er du automatisk bra dekket gjennom den forsikringsordningen NGF har med IF. 

Golfutstyrsforsikring? For kr. 240,- eller kr. 490,- pr. år kan du som IF-kunde i tillegg forsikre golfutstyr og utgifter ifm. HIO. Litt dyrere for ikke IF-kunde. Se NGF's forsikringsordning der du i siste avsnitt ser info om alternativ 1 og 2 vedr. golfutstyr.

 
Grasrotandelen gir penger i klubbkassa

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Sep 2013

Grasrotandelen via Norsk Tipping gir kjærkomne kroner til klubben og til drift av golfbana. Våre 67 støttespillere genererte kr. 7368 til klubben i perioden mai - august 2013. Se statistikken her.

Vi takker alle bidragsytere og minner om at man når som helst kan bestemme seg for å støtte klubben ved å bli grasrotgiver. Husk - det koster deg ikke 5 øre å bli giver.
Flotte forhold på Setnesmoa

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Sep 2013

I røffen på hull 8 en ettermiddag i september.Velkommen til Rauma Golfklubb og velkommen til en flott golfopplevelse i flotte omgivelser. Bana og greenene er på det fineste nå i september.Resloping av NGF utført 13.09.2013 - positive tilbakemeldinger

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Sep 2013

Positive tilbakemeldinger fra Einar Faugli og Tom Hotnes utgjorde sloperatingteamet fra NGF som besøkte Rauma Golfklubb 13/9-2013.Resloping utført 13.09.2013 - mye positvt

Positive tilbakemeldinger og mange godord fra Einar Faugli og Tom Hotnes som utgjorde NGF's sloperatingteam.

Mye ros

I følge representanter for Rauma Golfklubb som deltok, kom NGF-gutta med mye ros om bana.

Avstander var målt på forhånd og nullpunkt for "nye hull" var avmerket og framgikk av tabell som grunnlag for slopingen.

 

Konsekvenser av ny slope

Den 23. oktober vil etter planen den nye slopeveridien, hvor det nå altså blir 3 utslag pr. hull, være klar. Klubben må selv fastlegge indeksen og rekkefølgen for hvordan utslagene skal spilles fra "rødt" og "gult". Nytt scorekort, nye slopetabeller og nye hullinfoskilt må være på plass før sesongstart 2014. 

Klubbens leder Lars Ramstad, greenkeeper Øystein Sandnes, Reidar Reistad og Rune Myklebostad deltok for RGK. De to sistnevnte representerte banekomiteen. 

Les mer slope på NGF's sider.
Sportskomiteen informerer

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Sep 2013

Scrambleturneringen søndag 15.09.2013 samlet 29 deltakere. Vinnerlaget ble: Gunnar, Geir, Petter og Anita, som gikk runden på par. Se øvrige resultat på Golfbox.

Søndag 22.09.2013 blir det flaggturnering. Opprinnelig var det planlagt scrambleturnering denne dagen også, men den er endret til Flaggturnering. Dette fordi flaggturneringen i vår måtte avlyses. Meld deg på i Golfbox - det er strålende forhold på Rauma Golfbane.

PRO Kleppen er på plass onsdag 18/9. Neste onsdag den 25/9 er han også på plass. Onsdag 2/10 blir årets siste PRO-dag: 2013-05-08_PRO_INFO.

 
PRO-tjenesten - kun to dager igjen av årets opplegg

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Sep 2013

PRO Bjørn Jarle Kleppen er IKKE til stede førstkommende onsdag den 11/9. Onsdag den 18/9 og onsdag 25/9 blir de to siste dagene Kleppen tilbyr PRO-tjeneste denne sesongen: 2013-05-08_PRO_INFO.Resloping fredag 13/9-2013 - Norges Golfforbund kommer på befaring

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Sep 2013

Resloping av Rauma Golfbane fredag 13/9-2013. Banekomiteen v/ Reidar Reistad oppfordrer alle hullansvarlige å sørge for at banen er finpusset og i så bra forfatning som mulig til NGF kommer på besøk ifm. resloping av banen fredag den 13/9.

Stikkord: Klipping av fairways og stell av bunkere, evnt. etterfylling av sand. Klipping av langt grass ved utslagskasser.

Merking av banen må selvfølgelig også være i orden, men dette er ikke hullansvarliges jobb. Merkestaker som står på "halv åtte" må rettes opp.

I forbindelse med reslopingen vil det denne uken bli satt ut og markert 4 utslag pr. hull. Det fremste blir et såkalt "grønt utslag" som NGF anbefaler til barn og nybegynnerer.

Her kan du lese om forrige gang banen ble reslopet den 25/8-2009.

09.09.2013 AM
Flotte forhold - vakre omgivelser - hull 5 - bilde tatt fredag 30/8-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2013

FLOTTE FORHOLD - VAKRE OMGIVELSER...........

Hull 5 fredag 30.08.2013.
ÅRETS SISTE VTG-KURS

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Aug 2013

Årets siste golfkurs (VTG) starter lørdag 31/8-2013. Vi håper flere vil benytte anledningen til å bli litt bedre kjent med sporten og den flotte banen vi har her i Rauma. Spre informasjon om kurset til venner og bekjente!

 

INFO OM KURSET

Kurset går over 3 dager á 4 timer og første kursdag er førstkommende lørdag 31. august klokken 15.00. Vi avtaler oss i mellom de neste dagene slik at det passer for alle.

Prisen er den samme som tidligere år: Kr. 750,- for Junior (Opp til 18 år) og Kr. 1500,- for de over 18 år.

For dette får du kurs og kursmateriale, årskontingent og fritt spill på Rauma Golfklubb ut 2013. (Vi spiller på banen så sant det er snøfritt så det er fremdeles en lang sesong igjen).

Les mer om VTG-kurs.

Påmelding kan gjøres enten her på facebook eller ved å kontakte Rune Myklebostad på telefon 990 11711.
MEDLEMSMØTE ONSDAG 4. SEPTEMBER 2013 KL.18.00

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Aug 2013

Medlemsmøte onsdag 4/9-2013 kl. 18.00 på klubbhuset.

Hjerterlig velkommen!

 

AGENDA

1. Vedlikehold av banen resten av sesongen; målsetting å ha 3 utslag per hull før reslopingen.

2. Resloping fredag 13.september av NGF.

3. Økonomi

4. Truneringssesongen 2013; status og innspill for kommende sesong.

5. Komiterapporter og særlig om VTG kursene og aktiviteter på banen ellers.

6. Medlemssituasjonen, greenfee spillere hittil, aktivitet driving range.

7. Innspill fra medlemmer til styret for kommende årsmøte i desember.

8. Andre saker.

 

Styret v/ leder Lars Ramstad

Åndalsnes 28/8-2013
Dagny Brevik og Åge Herje klubbmestere 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Aug 2013

Dagny Brevik klubbmester 2013Dagny Brevik og Åge Herje ble klubbmestere 2013.

Klubbmesterskapet ble avviklet lørdag 24/8 og søndag Åge Herje klubbmester 2013 25/8 under gode forhold og i strålende vær. Vi gratulerer Dagny og Åge med tittelen! Resultatene finner du i Golfbox.

 

Oppdatert 30/8-2013 med omtale og bilde Åndalsnes avis:

Omtale av KM-vinnerne  2013 i Åndalsnes avis 29/8-2013
Fellestrening PRO - endring av tidspunkt

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Aug 2013

Endring vedr. fellestreningen med PRO Kleppen: fellestreninga som tidligere var berammet til onsdag kl. 13.00 er endret til kl. 14.00. Endringen gjøres gjeldende fom. onsdag 28/8. Prosjektet "Aktiv på dagtid" skal heretter disponere timen 13.00-14.00, opplyser styret. Husk Rauma Cup tirsdag 20/8 - ikke PRO onsdag 21/8

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Aug 2013

Husk Rauma Cup tirsdag 20/8. Start kl. 17.00. Påmelding senest kl. 16.00. Meld deg på i Golfbox.

Pro'en vår er ikke å treffe på Rauma Golfbane onsdag den 21/8. Se timeplan: 2013-05-08_PRO_INFO.
Sinclair Rauma Open lørdag 17/8

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Aug 2013
SB Open med 45 deltakere

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Aug 2013

 

SB Open med ny deltakerrekord

Hele 45 deltakere er rekord for en turnering i regi av Rauma Golfklubb.

Det var fine forhold og godt golfvær under søndagens turnering på Setnesmoa. Regnet kom ikke før turneringen var ferdig. Det deltok spillere fra Molde GK og Ålesund GK i tillegg til spillere fra Rauma Golfklubb. 

Klassevinnere (fra venstre):
Herrer: Kristian Farkvam
Herrer senior:    Rolf Brevik
Damer: Dagny Brevik
Junior gutter: Theodor Myklebust Bjørge
Junior jenter: Emilie Myklebust Bjørge.

Rolf Brevik og Emilie Myklebust Bjørge hadde beste nettoslag og fikk hvert sitt napp i vandrepokalene. Komplett resultatliste er å finne i Golfbox.
Hole In One av Børge Søvik på hull 3

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2013

En fornøyd Børge Søvik etter HIO på Rauma Golfbane, hull 3 den 8/8-2013.
Børge Søvik med Hole In One.

Torsdag ettermiddag den 08.08.2013 greide Børge Søvik bragden som så mange av oss andre golfere fortsatt har til gode å oppleve, nemlig Hole In One. Han satte ballen rett i koppen på ett slag. Dette er 8. gang med HIO på Rauma Golfbane og denne gangen skjedde det på hull 3. Børge Søvik er for mange bedre kjent for sine ferdigheter i skiløypa, men Børge er også en ivrig og habil golfer som nå er nede i hc 15,1 etter den gode runden sist torsdag. Børge er medlem av Rauma Golfklubb og en god ambassadør for klubben og kommunen. (Siste red. 12.08.2013).

Vi gratulerer!
PRO Kleppen starter opp onsdag 7. august

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Aug 2013

PRO Bjørn Jarle Kleppen starter opp høstsesongen i onsdag 7. august. Her ser du hvilke dager PRO Kleppen er til stede på Rauma Golfbane og timeplan for de enkelte dager: 2013-05-08_PRO_INFO.GolfBox app, nå lansert til iPhone og iPad

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Aug 2013

Endelig er GolfBox appen lansert. 

I første omgang til iPhone og iPad. GolfBox AS opplyser at de håper å ha appen klar til Android og Windows telefoner om et par uker.  05.08.2013

Les mer om appen her: https://golfbox.zendesk.com/entries/25109238-GolfBox-app-nå-lansert-til-iPhone-og-iPad?locale=34 eller i Norsk Golf.
Ferien er over - husk Rauma Cup tirsdag 6. august

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Aug 2013

Ferien er over - høstsesongen starter. I går søndag 4. august åpnet høstsesongen med Scrambleturnering. Sportskomiteen fortsetter med Rauma Cup tirsdag 6. august og SB Open søndag 11. august. Meld deg på i Golfbox.Norsk Fjellfestival og Rauma Golfklubb - Turmålstur for alle på Moa

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Jul 2013

Turmålstur for alleFjellfestivalen - fredag den 12. juli kl. 11.00 blir det i regi av Norsk Fjellfestival et arrangement på Setnesmoa der Rauma Golfklubb står sentralt. 

Deltakerne kommer ca. kl.11.00 til banen for en kort tur før de kommer til klubbhuset. Det er ikke påmelding og dermed ukjent antall deltakere. På klubbhuset blir det foredrag av Kari Sangro Olestad, kjent fra fra Lars Monsen sitt Tv program "Uten grenser".

Deltakerne skal også prøve litt golf. Ta med en god venn, besteforeldre eller barnevogna - bli med på tur! Salg av mineralvann, kaffe etc., samt pølser og kaker.  Les mer.
Medlemstallet er nå 216

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Jun 2013

Medlemstallet er 216 pr. 28/6-2013. Vi registrerer at antall medlemmer i Rauma Golfklubb er stigende etter at det i fjor på et tidspunkt var færre enn 200. Med andre ord - det er utført et godt rekrutteringsarbeid i klubben dette året!Endring i turneringsprogrammet

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jun 2013

Endring i turneringsprogrammet !

  Tirsdag 25.juni går Rauma Cup 8. runde ut. Istedenfor blir det arrangert Scramble turnering, med spesiell invitasjon til alle som har deltatt på VTG kurs nå i juni.
  Også andre som har deltatt på VTG kurs tidligere, og som ikke er kommet i gang med spill på banen, oppfordres til å møte opp den 25. juni kl. 16.30. Og selvsagt håper vi også de etablerte spillerne fortsatt stiller opp.

Turneringen begynner til vanlig tid, kl. 17.30. Vel møtt !
Nordea Pairs - resultatliste 9/6

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jun 2013

Nordea Pairs som gikk av stabelen søndag 9/6 i regnvær, samlet seks par som konkurrerte om å gå videre. Ronnie Våge og Frank Aasestrand trakk det lengste strået med imponerende godt spill, sier rapportene. Resultatlista for parene som deltok, ser du her.West Open spilles søndag 16/6

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jun 2013

WESTINVESTMENT as   West Open spilles søndag 16/6. Dette er en populær turnering åpen for alle. Maks antall deltakere er 48. Meld deg på i Golfbox.
Nordea Pairs søndag 9/6-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Jun 2013

Nordea Pairs søndag 9/6. Søndag er det klart for Nordea Pairs, en populær turnering som spilles i nesten alle landets golfklubber. Påmelding i Golfbox.

Rauma Cup 6. runde spilles tirsdag 11/6. Påmelding i Golfbox.

 
VTG - årets 2. golfkurs for nybegynnere oppstart lørd. 15/6

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Jun 2013

VTG kurs lørdag 15. juni. Tilsvarer tidligere Grønt kort kurs. Nå er terskelen enda lavere for å komme i gang med golf. Ingen eksamen. Meld deg på og delta på årets 2. VTG kurs !

Fantastisk godt tilbud kr. 1500,- (senior) og kr. 750,- (junior) for kurs, fritt spill 2013 og kontingent 2013. Tilsammen 12 timer fordelt på 3 dager. Lørdag 15/6 kl. 15.00 - søndag 16/6 kl. 16.00 - onsdag 19/6 kl. 17.00. Les mer.
Innvielse av nytt klubbhus - markering fredag 14/6-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Mai 2013

Innvielse av nytt klubbhus - markering fredag 14/6-2013.

Sett av ettermiddagen /kvelden fredag 14. juni. Da inviterer nemlig Rauma Golfklubb til en aldri så liten markering og åpning av det nye klubbhuset som nå står ferdig. Ordfører Lars Olav Hustad skal stå for den formelle åpningen av det nye klubbhuset.

 

 

INVITASJON

Rauma Golfklubb var blitt 10 år og hadde utvidet golfbanen fra 6 til 9 hull da ordfører Torbjørn Rødstøl i juni 2007 erklærte den nye 9 hulls banen for åpnet.

Siden den gang har klubben anskaffet seg en ny og moderne maskinpark til drift og vedlikehold av anlegget, har fått satt opp to nye garasjer, egen brakke til ballautomaten på drivingrangen og egen brakke til oppbevaring av medlemmenes golfutstyr.

Men det som nå gleder medlemmene i Rauma Golfklubb aller mest, er vårt flotte nybygde klubbhus. Det har vi tenkt å innvie fredag 14. juni kl. 15.00 og vi håper at du har tid og anledning til å være med oss å feire denne begivenheten. Program for dagen, samt påmelding: se side 2.

Innbydelse med program og påmelding.
Todagers golf Kristiansund / Rauma 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2013

Todagers golf Kristiansund / Rauma 2013 ble avviklet lørdag 25/5 i Kristiansund og søndag 26/5 i Rauma. Det meldes om en vellykket turnering med 30 deltakere hvorav 13 var fra Rauma GK. Resultatene for de foskjellige klassene finner du i Golfbox.Husk Rauma Cup og VTG Cup

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2013

Rauma Cup runde 4 spilles tirsdag 28/5. Påmelding i Golfbox.

VTG Cup runde 2 spilles onsdag 29/5. VTG Cup er nytt av året og er et opplegg for nybegynnere eller nesten-nybegynnere med HC opp til 54. Påmelding og info: Rune mobil 990 11 711 eller Cato 938 60 365.
Grasrotandelen øker stadig - nå med 67 givere

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2013

Så mange som 67 grasrotgivere har ikke Rauma Golfklubb hatt siden oppstarten i mars 2009 i følge opplysninger fra Norsk Tipping. Årets 4 første måneder resulterte i vel kr. 9200 kroner inn på kontoen fra Norsk Tipping, mens tilsvarende tall for for de to foregående åra var kr. 8800 (2012) og kr. 7000 (2011). Vi oppfordrer alle som ikke har registrert Rauma Golfklubb som sin grasrotmottaker, om å gjøre dette neste gang de er hos tippekommisjonæren! Vi oppfordrer spesielt nye medlemmer å bli grasrotgiver. Les også artikkelen "Grasrotandelen - enklere enn du tror".Registrering av score på terminal i greenfeebua fungerer igjen

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mai 2013

Registrering av score på terminalen i greenfeebua fungerer igjen. Takket være god innsats av Remi Draagen fungerer registrering av score på klubbens berøringsskjerm m/ kortleser i greenfeebua igjen. Tekniske problemer har satt terminalen ute av stand til å registrere hullscore de siste 2 ukene.

Problemet viste seg å ligge i nettleseren. Terminalen vår opererte nemlig med Internet Explorer 7, mens systemet forutsatte IE 8 eller IE 9. En oppdatering til IE 8 løste problemet.

Terminalen kjører med operativsystem Windows XP, et system som i følge Draagen er på veg ut (vedlikehold av XP opphører i 2014).  
PRO 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2013

PRO 2013. PRO'en er ikke til stede onsdag 22/5. Vær oppmerksom på at du finner en fullstendig oversikt for PRO-tjenesten 2013 ved å klikke på "PRO" i venstremargen. 

Her ser du hvilke dager PRO Kleppen er til stede på Rauma Golfbane og timeplan for de enkelte dager: 2013-05-08_PRO_INFO.
Klippeliste for 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2013

Klippeliste 2013. Banekomiteen v/ Reidar Reistad har satt opp og sendt ut årets klippeliste til "berørte medlemmer" klippelisten for 2013: Klippeliste 2013-05-05

Opplæring for nye "slåttakarer" kommer snart.
VTG-kurs nr. 1 fullført i pinsen med 12 deltakere

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets første VTG-kurs fullført. Vi gratulerer nye golfere med gjennomført VTG-kurs. På bildet ser vi 8 av de 12 deltakerne fotografert da kurset ble avsluttet søndag 19/5 i det usedvanlig flotte pinseværet. 

Vegen til golf-ansvarlige. Rune Myklebostad og Cato Hagen, begge fra vår egen klubb, var instruktører på ovennevnte kurs. Sistnevnte deltok på forbundets kurs for Vegen til golf-ansvarlige i Trondheim tidligere i mai, mens Rune Myklebostad skal delta på samme kurs til høsten. Enhver klubb som driver med nybegynneropplæring (Veien til Golf) skal til enhver tid ha minst to ansvarlige personer som har gjennomgått NGFs introduksjonskurs for Veien til Golf-ansvarlige.
Vertikalskjæring av greener

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2013

Vertikalskjæring av greener utført tirsdag 21/5.

Det møtte 6 ivrige klubbmedlemmer til ekstradugnaden som ble berammet på dagtid tirsdag for å ta et tak mht. greenene som nå er vertikalskjært , hullpipet, resådd, sandet og gjødslet. Flott innsats av gjengen som deltok!
Vegen opp til golfbana er igjen åpen

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Mai 2013

Vegen opp til golfbana fra Frydenlund åpen fra 15/5. Etter flere uker med vegarbeid etter vinterens "herjinger", åpnet Forsvaret vegen fra Frydenlund onsdag 15/5. Vi takker Forsvaret for istandsetting av vegen samtidig som vi minner om at den midlertidige tillatelsen om å benytte vegen fra Veblungsnes og forbi militærleiren, opphører. Et vilkår i leiekontrakten med forsvaret/grunneierne er nemlig at golfklubben skal benytte vegen fra Frydenlund.

KJØR SAKTE - sett ned farten gjennom Frydenlund bolgfelt. Klubben har fått klager fra beboere i boligfeltet om at en del golfere har altfor høy fart når de passerer gjennom bolifeltet. 
Golfbox app lanseres snart i Norge

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mai 2013

Golfbox app lanseres snart i Norge. Nå blir det snart enklere å føre scorekort m.m. I alle fall for den yngre garde golfere, vil noen kanskje si.

Med den nye appen skal man blant annet kunne bestille og organisere starttider fra telefonen. Man kan også føre scorekort for alle i en flight og etter endt runde sende scoren inn til hcp-regulering som vil blir gjort umiddelbart. Det vil også være mulighet for å føre statistikk i appen underveis i runden, slik at du kan sammenlikne med venner og deg selv over tid. LES MER.
R A U M A__G O L F K L U B B

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Mai 2013

R A U M A   G O L F K L U B B.

Bokstavene som viser teksten "RAUMA GOLFKLUBB" kom opp på klubbhusveggen på dugnaden forrige mandag den 6/5-2013. Skiltet ble satt opp av Åge Herje på vegne av Sandnes Rør AS som sponset både materiell og montering til en verdi av anslagsvis kr. 5000. I tillegg kom gitter på plass foran vinduer i brakka ved drivingrangen. Også dette ble fullt ut sponset av Sandnes Rør AS.

Klubben takker for støtten!
Midlertidig lokal regel - ballplassering

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2013

MIDLERTIDIG LOKAL REGEL - BALLPLASSERING PÅ ALLE HULL. Handicapkomiteen v/ Rune Myklebostad i spissen besluttet den 10.05.2013 å innføre bestemmelse om ballplassering på alle områder uten gress på banen. Dette gjelder alle hull, og ikke kun hull 5 og 8 som tidligere. Dette grunnet at den generelle tilstanden på fairwayene for tiden er dårlig. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en midlertidig lokal regel.

 

MELDING OM VEDTATT

MIDLERTIDIG LOKAL REGEL

Rauma Golfklubb, 10.05.13

Ballplassering

En ball som ligger på et kortklippet område uten gress (jord) på spillefeltet kan løftes uten straff, rengjøres og plasseres på nærmeste spillbare gressbelagte område, men ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, ikke i et hinder og ikke på en puttinggreen.

(Regel 24-2 kan benyttes)


Rauma Golfklubb
Handicapkomiteen
Hele 12 deltakere på årets første VTG-kurs (veien til golf)

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2013

VTG-kurs nr. 1 er i gang med 12 deltakere. HC- og utdanningskomiteen v/ Rune Myklebostad kunne fredag 10/5 melde om 12 påmeldte til årets første VTG-kurs som startet opp lørdag 11/5.

 

Målet med nybegynnerkurset Veien til Golf er at du skal bli kjent med golf og finne deg til rette i miljøet. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Du skal også få prøve å spille noen hull for å oppleve hva golf er. Etter kurset har klubben ulike tilbud for at du skal komme videre med både trening, spill og sosiale aktiviteter.

Les mer om VEIEN TIL GOLF på forbundets sider.
Resultat scrambleturneringen søndag 12. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Mai 2013

God deltakelse på scrambleturneringen. Sportskomiteen v/ Odd Sekkeseter er fornøyd og melder om 30 deltakere under søndagens scarmbleturnering. Vinnerlaget endte på 70 slag.

 

Resultater:

 

Nr.1 70 slag: Rune, Ronny, Arna Nancy og Sidsel

Nr. 2 72 slag: Einar, Øystein og Bjørn Olav

Nr. 3 73 slag: Panya, Andrine, Sigurd og Torhild

        73 slag: Kennet, Cato, Christian og Børge

Nr. 5 74 slag: Jan, Frank, Geir Johannes og Vidar Høston

       74 slag: Geir Per, Roy, Kåre og Tove

Nr. 6 75 slag: Remi, Arnas Marta og Målfrid

        75 slag: Ada, Reidar, Gunnar og Odd

 
Proen i mai på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Mai 2013

Pro'en i mai: Pro Bjørn Jarle Kleppen er ikke å treffe på Rauma Golfbane onsdagene 8. og 22. mai, men er på plass onsdagene 15. og 29. mai.  

Det vil bli lagt ut påmeldingsliste i greenfeebua på klubbhuset som tidligere. Løp og skriv deg på snarest. Mer innformasjon kommer.  Er noe uklart, ring 92031073 Øystein. Klikk på LES HELE SAKEN for se timeplanen for onsdagene. Mer innformasjon kommer etter hvert.

Juniorer, se her: Vi minner om at vi fortsetter også i år med det spesielt gode tilbudet til juniorer (t.o.m. 18 år): kr. 150,- i treningsavgift for hele sesongen!

PRO Kleppen startet opp onsdag 24. april 2013. I mai måned er han å treffe den 1. mai, den 15. mai. og den 29. mai.

Standard timeplan onsdager i Rauma:

kl 12.00 - 13.00 protimer
kl 13.00 - 14.00 fellestrening
kl 14.00 - 15.30 protimer
kl 15.30 - 16.00 Lunsjpause
kl 16.00 - 16.30 protime
kl 16.30 - 17.30 Juniortrening
kl 17.30 - 18.30 protimer
kl 18.30 - 19.30 fellestrening
kl 19.30 - 20.00 protime
Medlemsmøte onsdag 15. mai 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Mai 2013

Medlemsmøte onsdag 15. mai 2013 kl. 18.00. Styret v/ leder Lars Ramstad kaller med dette inn til det første av årets to medlemsmøter iht. årsmøtevedtak. 

 

Dagsorden:

1. Orientering om klubbhuset (sluttregnskap, utleieregler, daglig drift med automater, rydding etc.).

2. Orientering om planer for uteområdet inkl. flytting av brakker.

3. Økonomi.

4. Medlemssituasjonen og tiltak for å bedre denne.

5. Pro sesongen 2013.

6. Turneringsprogrammet for sesongen.

7.VTG-kurs og aktivtetsdager ellers for sesongen.

8. Lederkursopplæring for undervisning.

9. Innvielsesopplegg for nytt klubbhus med golfspill.

10.Andre saker fra styret.

 

Styret 7/5-2013
Turneringer på Rauma Golfbane torsdag 9/5, lørdag 11/5 og søndag 12/5

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2013

Turneringer på Rauma Golfbane denne langhelgen.

Torsdag 9/5 kl. 10 - 15: Turnering i regi av Norsk Seniorgolf.

Lørdag 11/5 kl. 11 - 15: Junior Tour Møre

Søndag 12/5 kl. 11 - 15: Scrambleturnering/klubbturnering åpen for alle.

For mer info og påmelding: se turneringsliste i Golfbox .  

Vegbeskrivelse: adkomst til Rauma Golfbane er midlertidig endret. Gjestespillere - se kartskisse.
Aktiv på dagtid

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Mai 2013

Aktiv på dagtid - nå også med golf som aktivitet. Rauma Golfklubb har sagt ja til å bli med på et tilbud i regi av Rauma kommune.

Dette er et tilbud for deg mellom 18-67 år som enten er arbeidsledig, langtidssjukemeldt eller i en trygdesituasjon. Onsdager blir faste dager for denne gruppen som vi ønsker hjertelig velkommen og som vi håper vil trives både med golfsporten og i golfmiljøet i Rauma. Se info her.
Rauma Cup 1. runde spilles tirsdag 7. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mai 2013

Rauma Cup 1. runde 2013 spilles tirsdag 7. mai i følge turneringslista. Meld deg på ved å klikke på den aktuelle turneringa i oppsettet i Golfbox der du også finner mer utfyllende info om den aktuelle turneringen.

 
Vegen fra Frydenlund er stengt inntil videre

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mai 2013

Vegen fra Frydenlund er stengt inntil videre pga. tele som har påført vegen store skader. Like etter påske stengte forsvaret vegen opp til golfbana fra Frydenlund. Det er denne vegen som golfklubben iht. avtale med forsvaret/grunneierne skal benytte, men enn så lenge benyttes vegen fra Veblungsnes.

Gjestespillere - se kartskisse.
Litt info om baneforhold m.m. pr. 03.05.2013

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mai 2013

ArkivfotoBaneforhold m.m. pr. 03.05.2013. Rauma Golfbane er åpen for spill på vintergreener etter en lang og kald vinter. Det ser heldigvis ut for at det ikke er isbrannskader på banen, men det er fortsatt tele i bakken. Utslag fra kasser på alle 9 hull. Sikkerhetsnett er på plass. Merking av banen er ikke kvalitetsikret etter vinteren - noen merkestaker kan mangle. Det er meldt varmt og bedre vær neste uke, noe som gir håp om spill på sommergreener om ikke lenge.  Velkommen!

Vanntilførselen til det nye klubbhuset er nå tilbake etter at vannledningen inn til huset har vært frosset i vinter.

Drivingrangen er åpen og ballautomaten er nå å finne i ei brakke som er plassert på selve drivingrangeområdet.

Det nye, flotte klubbhuset er tatt i bruk. Automat for kaffe og varme drikker og mineralvann er på plass. Det samme gjelder opplegg for tv-sendinger fra Viasat Golf som vises på storskjerm inne i klubbhuset, og toalettfasiliteter med to WC'er med tilgang inne i huset, og ett handicaptoalett med direkte inngang fra terrassen.

PRO Bjørn Jarle Kleppen har allerede vært tilgjengelig på Rauma Golfbane to onsdager (24/4 og 1/5). Han kommer dessverre ikke til Rauma onsdag 8/5. Info om "prodager" og timeplan kommer snart.
Bli golfspiller - gunstig tilbud for å komme igang

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mai 2013

Kjempetilbud til deg som vil starte med golf - løp og kjøp! Velkommen til kurs i regi av Rauma Golfklubb! Husk å tipse venner, kollegaer eller bekjente - dette er et usedvanlig godt tilbud. For å lese annonsen i større format, klikk her.
Grasrotandelen - fin økning for 2013 og 1. termin

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mai 2013

Grasrotandelen som Rauma Golfklubb har vært med i siden oppstarten i 2009, har nå hele 67 grasrotgivere. Beløpet fra Norsk Tipping til RGK for siste termin (sep-des) i 2012 var på rekordstore 11346 NOK, mens første termin (jan-april) i 2013 resulterte i 9238 NOK. Se oversikt.  Forsikringer - kjekt å vite

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Mai 2013

Forsikringer for klubben og deg som golfspiller. Både golfklubb og golfspiller som er medlem i en norsk golfklubb, er godt forsikret i og med at klubb og medlem/spiller er tilsluttet NGF og forsikringsordningen med IF. Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening til Grønt kort (VTG) når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF. Legg merke til at du også kan forsikre eget golfutstyr og HIO-utgifter for kr. 240 pr. år.

Les mer på NGF's hjemmesider (se vedlagte filer nederst i NGF's artikkel).
PRO Bjørn Jarle Klppen starter opp onsdag 24. april

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2013

Onsdag 24/4: PRO Bjørn Jarle Kleppen starter opp med protimer, fellestrening og juniortrening. Det vil bli lagt ut påmeldingsliste i greenfeebua på klubbhuset som tidligere. Løp og skriv deg på snarest. Mer innformasjon kommer.  Er noe uklart, ring 92031073 Øystein. Klikk på LES HELE SAKEN for se timeplanen for dagen. Mer innformasjon kommer etter hvert. Bl. a. hvilke datoer pro'en er å treffe på Moa gjennom sesongen.

Juniorer, se her: Vi minner om at vi fortsetter også i år med det spesielt gode tilbudet til juniorer (t.o.m. 18 år): kr. 150,- i treningsavgift for hele sesongen!

 

PRO Kleppen starter opp onsdag 24. april 2013 med denne agendaen:

kl 12.00 - 13.00 protimer
kl 13.00 - 14.00 fellestrening
kl 14.00 - 15.30 protimer
kl 15.30 - 16.00 Pause
kl 16.00 - 16.30 protime
kl 16.30 - 17.30 Juniortrening
kl 17.30 - 18.30 protimer
kl 18.30 - 19.30 fellestrening
kl 19.30 - 20.00 protime
Dugnad mandag 22/4-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2013

Dugnad mandag 22/4-2013. Banekomiteen med Reidar Reistad i spissen melder at man starter opp med dugnad allerede fra kl. 10. Montering av sikkerhetsnett, fjerning av kvist på banen og demontering av provisoriske sperringer rundt greenene, samt rydding rundt klubbhuset, står på agendaen.

Velkommen enten du kommer midt på dagen eller etter arbeidstid! 
Åpningsturneringen søndag 21.04.2013 er utsatt

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Apr 2013

Åpningsturneringen søndag 21/4 er utsatt. Odd Sekkesæter i Sportskomiteen melder at åpningsturneringen som var berammet til søndag 21/4, er utsatt pga. baneforholdene. Siste: åpningsturneringen er iht. terminlisten flyttet til søndag 28/4.

18. april 2013
Endelig håp om mildvær - langtisdsvarsel pr. 10/4-2013

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Apr 2013

 

 

 

 

 

 

 

Etter en lang periode med ned mot 10 kuldegrader om natta og dagtemperaturer såvidt på plussiden, er det nå håp om mildere vær. Endelig!
Status pr. 8/4-2013 - mye snø på Moa

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Apr 2013

Onsdag 8. april og fortsatt full vinter på green 9.

 

 

 

 

 

Onsdag 8/4-2013. I fjor åpnet Rauma Golfbane den 22/4. Det blir nok baneåpning litt seinere i år...........

 

Gammelt og nytt klubbhus

 

 

 

 

 

 

Vinterstemning tross snart midt i april
Dugnad - fjerning av is på greenene

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Apr 2013

03.04.2013 - dugnadsgjengen - fjerning av is på green 9Fjerning av is på greenene - kom på dugnad, folkens!

Melding fra greenkeeper Øystein Sandnes 03.04.2013: - Vi var til sammen 10 personer som møtte til dugnad på greenene i kveld etter at "innbydelse" var sendt klubbmedlemmer pr. SMS. Vi fikk bort mye is på green 6 og 9. Odd Sekkeseter, Rolf Brevik, Rune Myklebostad, Sigurd Nora, Jan Berg, Ada Sætrang, Torhild Sandnes, Øystein Sandnes, Gunnar Gridset og Geir Bjerke møtte. Det er positivt at såpass mange møtte, og det kommer dugnadspersoner opp igjen i morgen som tar seg av green 2 og 4. Det er mye is på greenene, opp til over 10 cm noen steder. 

OPPFORDRING: Det er anledning for alle som har tid/lyst å komme opp på Moa for å ta et tak når som helst for å fjerne is og snø. Ta kontakt med Øystein på forhånd - tlf. 920 31073.
Fare for isbrann - milding av greener utført 20.03.2013 - svart kalksaltpeter

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Mar 2013

Green 9 er dekket av is pr. 20/3-2013. Milding er utført.Milding av greener med svart kalksaltpeter.

Det er 1 måned til den første turneringen skal spilles. Onsdag den 20/3 ble det mildet på alle greener unntatt green 3 og 4. Dette for å påskynde issmeltingen. Det er usedvanlig mye is på golfbanen etter en lang og kald vinter med lite snø fram til i slutten av januar. Det minner litt om problemåret 2003. Jobben ble utført på dugnad av Reidar, Odd, Øystein og Torhild. 

Den kalde vinteren kan resultere i skader på banen, og særlig greenene er utsatt.

 

Fare for vinterskader på golfbanene

Les artikkel avAgnar Kvalbein, fagansvarlig i Norwegian Greenkeepers Association og gressforsker i Bioforsk.

Les også Grillkull skal sikre tidlig golfsesong og Frost og kulde i vinter uroar jordbærprodusentane.
Turneringslista for 2013 er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Mar 2013

TURNERINGSLISTA FOR 2013 ER KLAR.  15. mars 2013 

Sportskomiteen har satt opp årets turneringsliste. Du finner den i Golfbox ved å velge Turneringer i venstremargen. I tillegg til turneringer som er satt opp pr. primo mars, arbeider styret med forslag om egne turneringer for nybegynnere, f. eks. for spillere med handicap over 36. Det er også fremmet forslag om turneringer der det bare spilles 9 hull. Det kommer mer info om dette etterhvert.  
PRO: kjempetilbud - kjøp protimer før 1 .mars 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Feb 2013

PROTIMER - gunstig tilbud 2013. Styret i Rauma Golfklubb har besluttet å videreføre det gunstige tilbudet vedr. protjenester også i år. Årets tilbud er 5 protimer for kr. 500 og 10 fellestrening for kr. 500. Bjørn Jarle Kleppen er klubbens pro også i 2013.

Bestill timer før 1. mars ved å betale kr. 500 eller kr. 1000 til vår konto 4087 24 30085. Merk innbetalingen med pro og/eller fellestrening. Da er du sikret protimer denne sesongen. 

Pris etter 1. mars er kr. 800 for 5 protimer og kr. 800 for 10 fellestreninger.

Vær rask og sikre deg protimer!

 
Spill på vintergreener - 20. januar 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Jan 2013

Flott vintervær og ingen snø på Rauma golfbane 20.01.2013. Else og Lars Ramstad på hull 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sola snudde for 1 måned siden. Flotte forhold på Setnesmoa. Snøen glimrer med sitt fravær. Golfing i den argaste vintermåneden. Det går mot vår......