Ny turnering på simulatoren på nyåret

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Des 2017

Rauma Golfklubb ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår! 

Etter jul blir det ny turnering på simulatoren

med flere baner som også spilles flere ganger. Dette kommer vi tilbake til. 

Da blir det inne HC som gjelder, dvs en kan ikke registrere seg som gjest, men med innlagt profil. Det må alle gjøre. 

For de som ikke har inne HC enda, anbefaler vi deg å registrere deg med egen profil.


mvh styret 13.12.2017

Resultater for førjulsturneringen på simulatoren, 2 spill uke 48 og 49 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Des 2017

Det deltok i alt 19 golfere på denne miniturneringen, hvorav 16 spilte begge banene som var satt opp.

2017_48-49_Resultat av førjulsturneringen 2 spill uke 48 og 49- 2017.pdf

Bilde fra Nordveggens testing av simulatoren. Næringspub tirsdag 5. desember 2017. Kilde: Facebook.
Årsmøte for 2017 - mandag 15.01.2018 kl. 18.00 på klubbhuset

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Des 2017


Årsmøtet avholdes denne gangen etter nyttår.

Forslag på saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret v/ leder Rigmor Reistad senest senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest tirsdag 2.  januar 2018. Send det gjerne som epost

Dagsorden og årsmelding vil være tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmesider senest torsdag 8. januar 2018.

Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, bes ta kontakt med Rigmor Reistad, tlf. 906 44 821.

Se for øvrig klubbens vedtekter §9 – 12 vedr. årsmøtet og hva som skal/må behandles.

Hvem som utgjør det sittende styret og andre tillitsvalgte i klubben, se årsmøteprotokollen fra 2016. Her kan du se fjorårets årsmøteprotokoll 12.12.2016.  Andre relevante dokumenter i i anledning forrige årsmøte finner du i dokumentarkivet.


 

Styret

Åndalsnes 12. desember 2017

Golfsimulatoren - miniturnering i uke 48 og 49

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Nov 2017

Da er det klart for oppstart på miniturneringen i uke 48 og 49 på  golfsimulatoren, avtal med noen du vil

spille sammen med (det må minst være 2 personer som spiller) og bestill tiden i golfbox. Betal helst med Vipps eller på bankterminal for simulatoren før du spiller.

Uke 48 spiller vi på «Par 3 Ocean Course» Uke 49 spilles: «Troon North - Monument Course.» Trenger du hjelp eller veiledning ring  Vakttelefon: 90758881.    

Styret
Årsmøtet for driftsåret 2017 avholdes i løpet av januar 2018

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Nov 2017

De siste årene har årsmøtet vært avholdt medio desember. Dette har skapt visse utfordringer i forbindelse

med regnskapet og andre oppgaver som følger kalenderåret. Årsmøtet i desember 2016 vedtok derfor en endring når det gjelder tidspunkt for årsmøte i sak 11

I følge vedtektene § 9 vil årsmøtet bli varslet 1 måned forut. 
Spill på vintergreener fra 21. oktober - sommergreener er stengt

Postet av Rauma Golfklubb den 25. Okt 2017

Til orientering: se BANETILSTAND i høyremargen!

Banen kan spilles på med vintergreener som er etablert.


​Dugnadsånden er ikke død

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Okt 2017

Dugnadsånden er ikke død i Rauma Golfklubb. 😀 

Det møtte minst 15 personer til dugnaden i dag lørdag 21. oktober. Veldig bra oppmøte!

Banen er nå klargjort for høst/vinter-spilling. Sommergreenene er stengt og det er etablert "vintergreener". 

Sikkerhetsnettene og infoskiltene er tatt inn. Dette betyr at alle bruke det korteste kasseutslaget på hull 2. 

MERK: Kasseutslag på alle hull.

Banekomiteen.

Kilde: klubbens Facebookside som du forøvrig ser nederst på hjemmesiden. 
Golfsimulatoren - gunstig tilbud denne uken

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Okt 2017

Melding fra styreleder 16.10.2017:

Styret i RGK har behandlet satsene for spill på vår nye golfsimulator. 

En time koster kr. 250,- og kr. 125,- for en halvtime.

Du kan kjøpe klippekort på 20 og 40 halvtimer.

Prisen for 20 halvtimer er kr. 2200,-. 

40 halvtimer koster kr 4000,-.

TILBUD i uke 42: 10 % på klippekortene, KUN den uken.

Du kan også kjøpe et årskort (fritt spill i 1 år) for kr 5000,-.

Det er også muligheter for kjøp av gavekort.

 Husk at all bruk av simulator må bestilles på forhånd i GolfBox eller ved å ringe 907 58 881.

Det skal skrives i permen som ligger inne i rommet, navn - tidspunkt - hvordan du har betalt.

Tilbud denne uken på kjøp av klippekort på simulatoren.

MerkDu kan spare opptil kr 1400,- på 40 - ½ timer ved kjøp av klippekort denne uken, av full pris.

Takk til Gjensidige!

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Okt 2017

Takk til Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt Rauma Golfklubb kr 20.000,- i støtte til golfsimulatoren, som igjen gir store og små golfspillere treningsmuligheter nå også gjennom vinteren. 


Golfsimulatoren ferdig montert og klar til bruk - åpning førstkommende helg

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Sep 2017

Mandag og tirsdag denne uka ble golfsimulatoren som klubbens ekstraordinære årsmøte sist vår vedtok

å investere i, montert på klubbhuset. 

Den er nå testet og klar til bruk med 15 baner fra USA som ligger i standardpakken. Om kort tid vil 3 norske  baner bli lagt inn i harddisken som styrer det hele, og hvor du gjør ditt valg av bane mm. 

Det et inntil 4 spillere som kan spille en bane, akkurat som i tradisjonell golf. Etablering av et eget "simulator-handicap" er en av de mange mulighetene.

Booking av simulatortimer vil bli mulig i Golfbox på samme måte som man booker starttid på en golfbane.

Førstkommende helg blir det åpent hus på klubbhuset der alle interesserte kan se og prøve simulatoren som uten vil bli en fin treningsaktivitet, særlig i vinterhalvåret.

Priser og regler for bruk

All relevant info om simulatoren, slik som booking, regler for bruk, priser osv., finner du under en egen fane på klubbens hjemmesider.

Simulatoren som er av typen S4, er en av de "råeste" på markedet. 

Her ser du et av de første prøveslagene på simulatoren utført av Petter Stette, filmet av Øystein Bruaseth (Facebook).

 
Rauma Cup 2017 - de fem klassevinnerne er klare

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Sep 2017

Avsluttende runde ble spilt søndag 10.09.2017. Sluttresultat ser du nedenfor.

Her ser vi fornøyde klassevinnere etter premieutdelingen.

Jevnt før siste runde av Rauma Cup søndag 10/9

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Sep 2017

Stor spenning før siste Rauma Cup 14 som går førstkommende søndag kl. 11:00. 

Svein Åge Endrerud

Åge leder med 1 slag på Svein-Åge før siste runde i slagkonkurransen. 

Arna leder med 7 poeng i dameklassen, mens nr. 2 Ada er 1 poeng foran Dagny. 

I herreklassen leder Kåre med 1 poeng foran Reidar, og 1 poeng etter der kommer Geir P.  

Klasse herrer 2 leder Jan suverent, som kanskje blir vanskelig å slå.  

Så meld dere på til siste runde i Rauma Cup 2017 i Golfbox.

2017-09-05_stillingen_før_siste_runde.pdf
Medlemsmøtet mandag 4/9 samlet 24 medlemmer

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Sep 2017

Møtet som ble avholdt på klubbhuset, var årets andre medlemsmøte. Det ble gitt en grundig orientering om klubbens tilstand. Styreleder Rigmor Reistad orienterte på vegne av styret, mens komitelederne orienterte om sin områder. 

Økonomien er god og klubben har noen kroner på bok. Både kontingent og greenfee ligger an til å bli

Ombygging og ny inngangsdør til simulatorrommet er ferdig.

bedre en budsjettert. Dette er positivt sett i lys av at det før 2017-sesongen ble vedtatt en omlegging av satsene for kontingent. Se egen artikkel fra desember 2016.

Klubben har nå 272 medlemmer, noe som betyr et stigende medlemstall. Dette ble framhevet som veldig positivt for klubben. 

Turneringskomiteen orienterte og kunne opplyse om jevnt bra deltakelse på turneringene, dog med en liten nedgang i forhold til tidligere år. Komitelederen etterlyste flere hjelpere til komiteen.

Antall kursdeltakere er i år 36 mot 49 i fjor som var et toppår. Av disse har 20 meldt seg inn i RGK. Det er verdt å merke seg at klubben har hatt kursdeltakere både fra Tresfjorden og Ålesund, og disse har meldt seg inn i Rauma Golfklubb.

Nye slopetabeller er på plass og trådte i kraft fra 31.08.2017. Disse er gyldig ut 2020 med mindre det skjer endringer med banen som krever ny slope.  

Huskomiteen orienterte og opplyste at arbeidet som komiteen har ansvar for, har gått greit.

Klubben har hatt flere bedriftsbesøk i sommer der en del av opplegget har vær å prøvespille golf. J. O. Moen AS stilte med flest deltakere (23). 

Også skolene i Rauma - og til og med fra Vestnes - har denne sommeren besøkt golfbanen der flere fra klubben har vært med å arrangere aktivitetsdager for elever og lærere. 

Lørdag 1. juli feiret klubben 20 år med inviterte gjester, turnering og aktivitetstilbud.

Team Bispen som har ansvaret for banen og dugnaden på banen, orienterte. Banen har vært veldig bra og alle tilbakemeldinger fra egne spillere og gjestespillere er positive. Gjødsling i samsvar med gjødselplan satt opp av fagkyndig hos Fellekjøpet, ble nevnt som en av suksessfaktorene i den sammenheng. Utgiftene til gjødsel er en av postene som ligger an til å "sprekke" som en følge av hyppigere og mer gjødsling.

Mandagsdugnadene ble spesielt nevnt, og da ut i fra det faktum at deltakelsen på de faste dugnadene har gått ned. Klipping av fairway'er og vedlikehold av hullene med egne hullansvarlige, har imidlertid fungert godt. Ellers kom det fram at nye i klubben ikke er særlig godt kjent med dugnadsordningen og mulighetene for å få godtgjort for dugnadsinnsatsen. Se egen artikkel.

Harry Westgaard som sammen med Reidar Reistad har stått for bygging av eget rom på klubbhuset til

Harry viser fram simulatorrommet. Rigmor bivåner det hele.

golfsimulatoren som skal monteres i nær framtid, orienterte om prosjekt golfsimulator. Ombyggingen har holdt seg til budsjettet som var satt opp. Selve simulatoren koster 392.000 kroner. Av dette er 100.000 "sponset" av selskapene West Investment v/ Harry Westgaard og IC v/ Svein Berg. Les mer om sak vedr. golfsimulatoren her.

Til slutt ble møtet avsluttet med omvisning i simulatorrommet. Tilgang for bevegelseshemmede er løst ved at spesielle aluminiumsskinner ved behov kan legges i trappa ned til simulatorrommet.

Tidligere ledere av klubben som nå begge har rundet 70 år, fikk overlevert blomster fra nåværende leder.

Tilgang til simulatorrommet via rullestol er ordnet.

Agenda for møtet finner du her.

Dugnad - dårlig oppmøte på mandager

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Sep 2017

På medlemsmøtet som ble avholdt sist mandag, kom det fram at oppmøtet på dugnaden som avholdes fast hver mandag, i år har vært sviktende. 

Ordningen med kjøkkenliste i forbindelse med arrangementer og klubbhuset har fungert tilfredsstillende. Det samme gjelder ordningen med klipping av fairway'er, men noen hull er ikke like bra vedlikeholdt med tanke på stell av bunkere og utslag (tee), samt avstandsmerker (gror ned).

Det kom også fram at nye medlemmer ikke er tilstrekkelig kjent med dugnadsordningen. 

Les mer om dugnad og premiering av dugnadstimer under fanen "Klubben" eller trykke her.  
Slopetabell for spillehandicap kategori 6

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Sep 2017

Slopetabell for spillehandicap kategori 6 (HC 37-54) er nå på plass. Gyldig fra 30/8-2017. Se under fane "Banen". 

Ny slope resulterer i flere tildelte slag

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2017

Ny slope (2017 - 2020) gjelder umiddelbart. Golfbox er oppdatert med ny bane- og slopeverdi og trer i kraft i morgen 31.08.2017. Ny slope fører til at de fleste får flere tildelte slag.

En golfbane skal slopes hvert tredje år fram til den er 10 år. Rauma Golfklubbs 9-hullsbane sto ferdig i 2007 og samme år ble banen slopet for første gang som 9-hullsbane.  Siden den gang er banen reslopet i 2010 og 2014. I 2013 ble resloping utsatt ett år til 2014.

I sommer har Norges Golfforbunds sloperatingteam vært på besøk hos Rauma Golfklubb for å reslope banen. 

Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi. Den mest fremtredende faktoren er hullenes lengde. En mer detaljert forklaring om slope finner du her.

Les mer om slope på NGF's nettsider her.

Endringene er minst for de med lavt handicap, størst for de med høyt handicap

Banen er med andre ord vurdert å være vanskeligere nå enn ved forrige sloperating i 2014.

En damespiller med handicap 10 får nå 14 tildelte slag fra utslag 42, mens hun tidligere fikk 13

En herrespiller med handicap 10 får nå 9 tildelte slag, mens han tidligere fikk 8.

Andre eksempler:

Damespiller med HC 20 og utslag 42: ny slope gir 25 tildelte slag (tidligere 23 tildelte slag)

Damespiller med HC 36 og utslag 42: ny slope gir 43 tildelte slag (tidligere 40 tildelte slag)

Herrespiller med HC 20 og utslag 42: ny slope gir 20 tildelte slag (tidligere 18 tildelte slag)

Herrespiller med HC 36 og utslag 42: ny slope gir 37 tildelte slag (tidligere  35 tildelte slag)

Nye slopetabeller finner du her.  


Sist endret: 31.08.2017.  AM

Sidsel Farkvam og Svein Åge Endrerud klubbmestere 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2017

Etter to strålende dager med golf sist helg med fantastisk vær på en strøken bane, ble det til slutt Sidsel Farkvam og Svein Åge Endrerud som gikk til topps i årets klubbmesterskap som samlet 21 deltakere. 

Vi gratulerer Sidsel og Svein Åge som årets klubbmestere.


Klassevinnere:
Jenter/Gutter 11-15 mix: David Herje
Junior gutter: Sindre Myklebostad (ikke tilstede på bilde)
Herrer: Svein Åge Endrerud
Damer Senior: Sidsel Farkvam
Herrer Senior: Ragnar Larsen

Øvrige resultat i golfbox.


Medlemsmøte mandag 04.09.2017 kl. 19.00

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2017

Styret innkaller med dette til årets andre av to medlemsmøter. 

Til orientering kan opplyses at det for noen år siden ble gjort årsmøtevedtak om at det skal avholdes minst

to medlemsmøter i løpet av sesongen/året. Det har vært vanlig at ett av medlemsmøtene har vært lagt til sesongstart ca. 1 mai, og ett til høstsesongen.  

Dagsorden:

 1: Informasjon ved styreleder.

 2: Turneringsleder orienterer om sesonger så langt, og videre fremover.

 3: Banestatus ved Team Bispen og deres arbeidsoppgaver/dugnad etc.

 4: Økonomi/medlemskontingent/sponsing så langt i år.

 5: VTG og orienteringen om kursene i år, aktiviteter ved komiteen.

 6: Huskomiteen orienterer.

 7: Orientering om byggingen av simulatorrommet og fremdrift av simulatoren og montering av den.

  8: Eventuelt.

På møtet vil det bli servert kaffe og noe å bite i.


Vel møtt!


Åndalsnes den 21.08.2017

Styret v/ leder Rigmor Reistad

Årets klubbmesterskapet spilles lørdag 26/8 og søndag 27/8

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2017

Førstkommende helg går årets KM av stabelen på Rauma Golfbane på Setnesmoa. 

For informasjon og påmelding, gå til Golfbox. 

Kan Dagny Brevik og Svein Åge Endrerud forsvare KM-tittelen fra 2016?


Resultater fra IC Open som samlet 31 deltakere

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2017

Turneringen IC Open som er sponset av IC - eller Invisible Connections som firmaet heter - v/ Svein Berg, samlet hele 31 golfere som tross litt regn og gråvær hadde en fin dag på golfbanen takket være flotte baneforhold med strøkne greener. 

Klubben retter en stor takk til sponsor Svein Berg og IC. 

Klassevinnerne:
Herrer: Smari Skulason
Gutter Junior: Elias Stette
Herrer Senior: Reidar Reistad
Damer: Arna Martha Stennes

Øvrig resultater finner man i Golfbox.
Ny turnering søndag 20. august - IC Open (SB Open) 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Aug 2017

Søndag 20/8 er det igjen klart for turneringen der IC - eller Invisible Connections - med Svein Berg i spissen, er sponsor. 

Meld deg på i Golfbox.

  
Åge Herje best under turneringen Høljenes Hotel & Links 1905

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Aug 2017

Klassevinnere i søndagens turnering:  

Slag:   Åge Herje

Damer: Ada Sætrang

Herrer: Kjetil Alnæs

Herrer 2: David Herje

VTG: Tom Erik Sæther

Øvrige resultater finner man i Golfbox.
Turnering søndag 13. august - "Høljenes Hotel & Links"

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Aug 2017

Foto: Dag Terje Alnes

Vi minner om turneringen som spilles på Rauma Golfbane søndag kl. 11.00. For mer info og påmelding, gå til Golfbox

Banen er i utmerket stand og greenene er "outstanding", så kom og bli med. 

Her ser du anmeldelsen fra Johnny Kaald fra Ålesund GK som spilte Rauma Golfbane sist søndag.

Velkommen!


Jubileumsballer til salgs - løp og kjøp!

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Aug 2017

I anledning klubbens 20 års jubileum som ble feiret tidligere i år, ble det produsert en unik serie jubileumsballer. Disse er å få kjøpt på klubbhuset. Pris kr. 35,- pr. stk.

Ikke nøl - sikre deg denne unike jubileumsballen!


God attest til Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Aug 2017

Johnny Kaald fra Ålesund Golfklubb besøkte Rauma sist søndag sammen med en gruppe juniorer som spilte turneringen Narvesen Tour. Attesten fra Johnny på klubbens Facebookside der han gir Rauma Golfklubb 5 stjerner av 5 mulige, er hyggelig lesning.


Vi takker Johnny for tilbakemeldingen. 
Søndag 6. august spilles Narvesen Tour (junior bredde) på Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Aug 2017

Vi minner om at det på søndag spilles Narvesen Tour på vår bane på Setnesmoa. Alle jenter og gutter i alderen 9-19 år er velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Påmelding gjøres i Golfbox. Det er så langt påmeldt bare 6 spillere, så det er god plass til flere.

Årets siste kurs for nybegynnere - oppstart fredag 18/8 - gratis kurs

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Aug 2017

Rauma Golfklubb tilbyr gratis kurs for nybegynnere, 

såkalt VTG-kurs (Vegen Til Golf), i samarbeid med PRO

Golf - en flott familieaktivitet.

Bjørn Jarle Kleppen fra Molde. Fredag den 18/8 starter årets siste kurs. 

Kurset utgjør ca. 12 timer fordelt på fire økter.

Fredag 18/8 kl. 18.00: Teori 

Lørdag 19/8 kl. 13.30: Praktisk opplæring v/ PRO Kleppen

Lørdag 2/9 kl. 10.00: Praktisk opplæring v/ PRO Kleppen

Onsdag 6/9 kl. 18.00: Siste kurskveld med opplæring og banespill

Påmelding: post@raumagolf.no eller tlf. 90644821.

Oppmøte: klubbhuset på Setnesmoa

Les mer.

Les artikkel i Åndalsnes avis.
Rauma Cup starter kl. 17.00 etter ferien

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Jul 2017

Tirsdag 1. august starter Rauma Cup opp igjen etter feriepausen. Merk tidspunktet. Oppstart er kl. 17.00, ikke kl. 17.30. Det er en feil i aktivitetskalenderen, og problemer med hjemmesiden har gjort det umulig å rette kalenderen. Support hos IdrettenOnline jobber med å rette feilen. 

20-årsjubileet 01.07.2017

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Jul 2017

Lørdag 1. juli arrangerte Rauma Golfklubb en hyggelig og vellykket markering av klubbens 20-årsjubileum. Det ble arrangert turnering og diverse andre aktiviteter. Kjøkkengjengen og arrangementskomiteen sørget for en vellykket dag på banen og på klubbhuset.

Nedenfor ser vi noen utvalgte bilder fra dagen. Se flere bilder i vårt arkiv/fotoalbum.

Vinnerne av turneringen med 21 deltakere ble følgende:

Vinner kl A: Svein Åge Endrerud

Vinner kl B: Ivar Magne Aak

Vinner kl C: Ada Sætrang

Se øvrig resultat på golfboks.
Lørdag 1. juli feirer klubben 20 år

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Jun 2017

Rauma Golfklubb fyller 20 år og feiringen er lagt til lørdag 1. juli med aktiviteter i golfanlegget fra morgen til kveld.

Klubbens store jubileumsturnering starter kl. 11.00. Vi inviterer selvsagt naboklubbene våre til denne turneringen. Det er foreløpig satt en begrensning på max. 72 spillere. Påmelding i Golfbox. Siste påmeldingsfrist er torsdag 29. juni kl. 18.00.

Gjestespillere og medlemmer av Rauma Golfklubb uten spillerett (greenfee-spiller) betaler kr. 550 for turnering og middag. Medlemmer med spillerett (betalt sesong-greenfee) betaler kr. 400. Dette er en hyggelig pris for en fin jubileumsopplevelse.

Samtidig med turneringsstart vil vi ha åpent hus i golfanlegget. Tips venner og kjente om mange aktiviteter i og ved klubbhuset den dagen.

Umiddelbart etter turneringen blir det middag, taler, premieutdeling, kaffe og kaker. Det bli bar med salg av mineralvann, øl og vin. Det blir et tett program, men der hygge, kos og sosialt samvær er prioritert.

Det vil bli invitert en del prominente gjester til å kaste glans over arrangementet.

Sett av lørdag 1. juli og bli med på feiringen av Rauma Golfklubb 20 år.

Program 01.07.2017

Annonse Åndalsnes avis 29.06.2017

Se bilder fra 1997 og til litt ut på 2000-tallet.


Bildet som er tatt i år 2000 i forbindelse med den første sloperating av banen, viser de fem som tok initiativ til å stifte Rauma Golfklubb 03.07.1997, og til å etablere en 6 hulls golfbane på Setnesmoa. Banen ble etterhvert utvidet til 9 hull og utvidelsen var ferdig i 2007, altså for nøyaktig 10 år siden. Elling Thokle var klubbens første formann/leder.

Fra venstre: Jan Skorge, Elling Thokle, Panya Thimamontri, Bjarne Helde og Kåre Straume.
Vellykket West Open med 30 deltakere

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jun 2017

Det ble en flott turnering lørdag 10. juni med tilsammen 30 deltakere, selv om det regnet Harry Westgårdnesten hele tiden.

Spesielt imponerende var det å registrere at Arna Istad, vår eldste aktive deltaker i nesten alle turneringer, også deltok denne gangen til tross for regnværet.

Etter selve turneringen ble det servert velsmakende grillmat v/ Kåre, og noe godt å drikke v/ kjøkkengjengen Lillian, Ellen og Målfrid. Kaffe og kaker ble det også servert.

En stor takk til West Investment v/Lillian og Harry Westgård som sponset turneringen, premiering og maten. En viktig og trofast sponsor som har støttet Rauma Golfklubb gjennom mange år.

Resultatet fra turneringen:

Klassevinner elite: Svein Åge EndrerudAda Istad
Klassevinner herrer: Reidar Reistad
Klassevinner herrer 2: Jan Berg
Klassevinner damer: Arna Stennes
Klassevinner VTG: Ove Killi


Se flere bilder her.


Kos på terrassen etter turneringen

West Open 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Jun 2017

West.PNG

Til helgen er det klart for en av sesongens store turneringer, West Open. Lørdag 10. juni skjer det.

Les mer info og meld deg på i Golfbox.
Jubileumsturnering lørdag 1. juli

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Mai 2017

Rauma Golfklubb fyller 20 år og feiringen er lagt til lørdag 1. juli hvor det blir aktiviteter i

golfanlegget fra morgen til kveld.

Klubbens store jubileumsturnering starter kl. 11.00. Vi inviterer selvsagt naboklubbene våre til denne turneringen. Det er foreløpig satt en begrensning på max. 72 spillere. Påmelding i Golfbox. Siste påmeldingsfrist er torsdag 29. juni kl. 18.00.

Gjestespillere og medlemmer av Rauma Golfklubb uten spillerett (greenfee-spiller) betaler kr. 550 for turnering og middag. Medlemmer med spillerett (betalt sesong-greenfee) betaler kr. 400. Dette er en hyggelig pris for en fin jubileumsopplevelse.

Samtidig med turneringsstart vil vi ha åpent hus i golfanlegget. Tips venner og kjente om mange aktiviteter i og ved klubbhuset den dagen.

Umiddelbart etter turneringen blir det middag, taler, premieutdeling, kaffe og kaker. Det bli bar med salg av mineralvann, øl og vin. Det blir et tett program, men der hygge, kos og sosialt samvær er prioritert.

Det vil bli invitert en del prominente gjester til å kaste glans over arrangementet.

Sett av lørdag 1. juli allerede nå og bli med på feiringen av Rauma Golfklubb 20 år.
Referat fra medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte onsdag 10. mai 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Mai 2017

Det ekstraordinære årsmøtet som samlet hele 35 medlemmer, gjorde vedtak om å investere i golfsimulator. Planen er å plassere simulatoren på klubbhuset og gjøre den tilgjengelig til høsten.


Referat fra det kombinerte medlemsmøtet og ekstraordinære årsmøtet den 10.05.2017.

Les mer om simulatoren her: https://www.fullswinggolf.com/s4-simulator/

Viktig sak - Områderegulering for Setnesmoen utelagt til offentlig ettersyn

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Mai 2017

1905.jpg

Positivt for Rauma Golfklubb. Annonse fra Rauma kommune i dagens Åndalsnes avis opplyser at planforslaget "sikrer fortsatt drift av golfbanen".

Frist for å komme med merknader er 05.07.2017.

Se plankart og les mer på kommunens hjemmesider.

Bildet til høyre: Norges første golfturnering på Setnesmoen 31.07.1905.

Arealet som er satt som er satt av til "Militært formål kombinert med andre angitte hovedformål (Forsvaret/golfbane), er forøvrig atskillig større enn dagens golfbaneareal. Se kartutsnitt nedenfor


Utsnitt av plankartet:
Klippelisten for 2017 er klar - ansvar for mer enn bare klipping

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Mai 2017

Team Bispen har stått for klipping av fairwayene de første ukene av sesongen. Dette for å tydliggjøre hvordan det skal klippes.

Klippelisten for 2017 med opplysninger om hvem som er hullansvarlig, og med telefonnummer til den enkelte på hvert "lag", er nå klar.

Legg merke til at "lagene" på hvert hull også har ansvar for stell av bunker og utslag.

Bildet viser fairwayklipper i sving på hull 8 i fjor. Den gule plata som er nedfelt i fairwayen, er også noe de hullansvarlige må ha i tankene. Det er viktig at denne ikke gror ned og blir usynlig. Rød plate angir 100 m til senter green, og gul plate viser 150 m til senter green.

VTG-kurs nr. 1 er avsluttet, snart klart for kurs nr. 2

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Mai 2017

Årets første VTG-kurs (Veien Til Golf) er gjennomført med 3 deltakere. På bildet ser vi Kay Ove

Polzien med kursbeviset på vel gjennomført kurs.

Vi minner om at kurset er gratis. Neste kurs har oppstart 26. mai.

Les mer: VTG-kurs 2017 - gratis kurs.
Baneåpning lørdag 29. april

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Apr 2017

Ventetiden er over. Lørdag 29. åpner golfbanen for spill på sommergreener. 😀

Medlemmer og gjestespillere er hjertelig velkommen til nyklipte greener i strålende vårvær. 😃


Banekomiteen.


Todagers golf helga 27. - 28. mai

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Apr 2017

Samarbeid Rauma Golfkubb og Kristiansund Og Omegn Golfklubb .


Årets todagersturnering går av stabelen den 27. -28. mai og det er nå åpent for påmelding. Se vedlagt link nedenfor.

Påmelding ligger under Kristiansund GK i Golfbox:

http://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1044&#/competition/1003514/players

I år snur vi rekkefølgen og spiller Rauma på lørdag og avslutter i Kristiansund søndag.

KOGK har endelig fått på plass nytt klubbhus og ser vi fram til årets sesong.

Booking av PRO-timer

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2017

De som har kjøpt protimer, kan nå skrive seg inn i PRO-permen på klubbhuset.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE og MEDLEMSMØTE

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Apr 2017

Styret i Rauma Golfklubb innkaller med dette til kombinert medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte.

Medlemsmøtet er det første av sesongens to medlemsmøter som skal avholdes, jf. tidligere årsmøtevedtak. Medlemsmøte avholdes normalt ved start av vårsesongen og ved start av høstsesongen.

Ekstraordinært årsmøte avholdes i forbindelse med sak om anskaffelse av golfsimulator. Se nedenfor (del 2).


Tid: onsdag 10.mai 2017 kl. 19:00

Sted: klubbhuset


Dagsorden:

Del 1 - MEDLEMSMØTE

1. Informasjon ved styreleder.

2. Turneringer sesongen 2017 ved turneringsleder Sidsel

3. Banestatus ved Team Bispen, deres oppgaver og planer for sesongen. Dugnad etc.

4. Økonomi/medlemskontingent så langt ved kasserer Heidi/regnskapsfører Roy

5. Sponsoravtaler så langt ved nestleder Roger

6. VTG komiteen: kurs, revisjon av HPC, aktiviteter ved komite

8. Våre hjemmesider og stoff ved ansvarlig redaktør


9. Tidsbestilling på golfboks

10. Andre saker

Del 2 - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Sak: Golfsimulator ved styreleder.

Utvalgsleder Harry orienterer om simulatoren. Ekstraordinært årsmøtevedtak må til.


Her finner du Klubbens vedtekter.


På møtet vil det bli servert kaffe og noe å bite i.


Vel møtt!

Åndalsnes den 24.04.17

Styret v/leder Rigmor Reistad

Åndalsnes avis med omtale av tilbudet om gratis golfkurs

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Apr 2017

Flott omtale av klubbens opplegg med gratis golfkurs i dagens lokalavis 22.04.2017. Det er viktig at tilbudet når ut til så mange som mulig, så dette er en flott artikkel.


Les mer om dette unike tilbudet og når det avholdes kurs.


Åndalsnes avis med med flott omtale i dagens avis.Oversikt klubbens styre og komiteer

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Apr 2017

FA236B9A-7C0C-4106-AE32-49338E2E906B-4.jpg

Endelig oversikt over hvem som sitter i de forskjellige komiteer, hvem som er komiteledere, og diverse andre tillitsverv, er nå klar. Vi tror dette blir bra og at klubben med dette er godt forberedt til årets sesong både på og utenfor banen. Her er den fullstendige oversikten.
Gratis golftrening for barn og juniorer 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Apr 2017

Rauma Golfklubb ønsker å inspirere og motivere barn og unge til å prøve golf. Torsdag 4. mai starter klubben opp med gratis trening for barn og unge. Les mer.
Gunstig tilbud om protimer 2017, kjøp før 26. april

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Apr 2017

Styret i Rauma Golfklubb har besluttet å videreføre tilbudet til medlemmene vedr. protimer også i år. Du får 5 protimer for kr. 600 eller 10 fellestreninger for kr. 600. Bjørn Jarle Kleppen (tv på bildet) er klubbens pro også i 2017. Bestill timer ved å betale kr. 600 eller kr. 1200 til vår konto 4087 24 30085. Merk innbetaling med pro og/eller fellestrening.

Etter 26. april er prisen kr. 900 for 5 protimer og kr. 900 for 10 fellestreninger. Prisen er kr. 250 pr. enkelttime, kr. 125 pr. enkelttime fellestrening.

Vær rask og sikre deg protimer for kr. 600 eller kr. 1200 for begge, til vår konto 4087 24 30085.
Gratis golfkurs for nybegynnere også i 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Apr 2017

Rauma Golfklubb satser på at inngangsbilletten til golfsporten skal være lav. Derfor velger klubben i Ball_og_5jern_300.jpgår som i fjor å tilby gratis nybegynnerkurs (VTG) til de som vil begynne med golf. Første kurs går av stabelen allerede siste helga i april.

Alle kurs går over 4 dager, tilsammen 12 timer.

VTG = Vegen Til Golf

Les mer her eller under fanen kurs.

Datoer for VTG-kurs (golfkurs) 2017 :

Kurs 1: 28/4, 29/4, 30/4 og 3/5

Kurs 2: 26/5, 27/5, 28/5 og 31/5

Kurs 3: 9/6, 11/6, 24/6 og 28/6

Kurs 4: 18/8, 20/8, 2/9 og 6/9
Åndalsnes avis for 10 år siden - skylder idretten i Rauma 3 millioner

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mar 2017

Den observante leser av gårsdagens Åndalsnes avis fikk kanskje med seg en liten notis under overskriften "For 10 år siden" om kommunens "moralske" plikt til å dekke 1/3 av prosjektkostnaden ved bygging av idrettsanlegg.

Etter det vi kjenner til har de 5 prosjektene i Rauma som i 2008 var i posisjon til få disse midlene, ikke fått denne omtalte, og etter manges mening, rettmessige støtten fra kommunen.

Det hører med til historien at alle spillemiddelprosjekt i Rauma i perioden 1971 - 2007 fikk kommunal støtte tilsvarende 1/3 av prosjektkostnadene. Men i 2007/2008 ble altså ordningen "satt på vent", noe som rammet i alle fall fem spillemiddelprosjekter i kommunen, deriblant Rauma Golfklubb sin utvidelse av golfbanen som sto ferdig 2007, jf. link til artikkel fra 2008 nedenfor.

Kanskje er dette en sak som Rauma Idrettsråd igjen kan sette på sakskartet?

Se også: Viktig vedtak i Rauma Idrettsråd (2008)


Åndalsnes avis 30.03.2017
Driving-Range er nå åpnet for sesongen

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mar 2017

Kilde: Info fra Team Bispen på klubbens Facebooksider pr. 27.03.2017.
Faktura for kontingent, spillerett m.m. 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Mar 2017

I disse dager har de fleste av klubbens medlemmer mottatt faktura for 2017. Nytt av året er at alle betaler en kontingent på kr. 750. Så kan man velge å betale spillerett for hele sesongen eller betale greenfee hver gang man spiller. I tillegg er det lagt opp til en en premiering av dugnad fra første utførte dugnadstime.

Her ser informasjon som fulgte utsendt faktura.

Medlemskontingenten for 2017 kraftig redusert.


Ønsker du faktura oppdelt

Hvis du ønsker å dele opp beløpet på tilsendte faktura på kontingent og greenfee, ordner vi det. Gi oss beskjed på epost til post@raumagolf.no eller sms til 90644821, om hvor mange oppdelinger du ønsker. Vi krediterer da den tilsendte fakturaen, og vi sender deg nye fakturaer på oppdelte beløp, og forskjellige forfallsdatoer. Det kommer et tilleggsgebyr på kr 45,- pr. ny faktura.

Snart blir golfreglene enklere: Her er endringene som vil påvirke deg mest!

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Mar 2017

USGA og R&A foreslår en modernisering av regelboken, som skal gjøre spillet både enklere og raskere. Her er noen av de viktigste forslagene. NGF er positive til endringene.

Les mer i Norsk Golf.
Prosjekt Tilhørighet - kjøp sesongkort på Aker Stadion og støtt Rauma Golfklubb

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Mar 2017

Prosjekt Tilhørighet

Siden 2006 har det blitt utdelt 100 millioner kroner til Prosjekt Tilhørighet! En fantastisk gave fra TRG til hele regionen i over 10 år. Slik fungerer prosjektet.

Når noen kjøper sesongkort på Aker Stadion, gir TRG bortimot tilsvarende sum til den

organisasjonen / laget / foreningen de velger. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% (minus mva.) av verdien på sesongkortet blir tildelt.

Det er to utbetalinger hvert år i Prosjekt Tilhørighet. 1. utbetaling i mai / juni er basert på antall privatpersoner og bedrifter som har knyttet sine sesongkort til din organisasjon. 75% av verdien på sesongkortene blir utbetalt da.

Den andre utbetalingen en måneds tid etter sesongslutt er basert på hvor mye sesongkortene er brukt. I tillegg kommer de resterende 5% som henger igjen etter 1. utbetaling. Er kortet brukt på 11 kamper gir det full utbetaling. Er kortet brukt på 10 kamper blir utbetalingen større enn om kortet er brukt på 9 kamper, osv. Støtten fra bedrifter og privatpersoner som har knyttet sitt sesongkort til din organisasjon etter første utbetaling fant sted er også med på nummer to.

Vårt mål er at så mange som mulig kjøper sesongkort på Aker Stadion, det kommer både MFK og frivilligheten i regionen vår til gode.

Informasjonsvideo om Prosjekt Tilhørighet.

Les mer her.


Hilsen fra Ole Gunnar, Mark og Erling
En hilsen fra Ole Gunnar, Mark og Erling
Alle som er involvert i MFK på en eller annen måte setter stor pris på det arbeidet som legges ned i Prosjekt Tilhørighet. Tre av de som virkelig anerkjenner dette er Ole Gunnar, Mark og Erling. De ville gjerne sende en liten hilsen til dere på veg inn i en travel tid for prosjektet

Det er nå det begynner. Laget drar på treningsleir førstkommende torsdag, mediedekningen øker, folket våkner gradvis og sesongkortsalget øker jevnt og trutt i tiden som kommer. Vær klar til å vippe de som sitter på gjerdet i riktig retning. Det er nå dere skal iverksette den planen dere har lagt for å få så mange som mulig til å støtte dere.Golfreise til Spania med Bjørn Jarle Kleppen oktober 2017

Postet av Rauma Golfklubb den 6. Feb 2017

Rauma Golfklubb har mottatt epost fra klubbens PRO gjennom

flere sesonger, Bjørn Jarle Kleppen. Eposten er sendt til flere klubber i Møe og Romsdal.

"Hei Golfers !

Endelig er jeg på banen igjen med golfreiser sammen med en av markedets store og proffe aktører, GolfBreaks, som er medlem i reisegarantifondet.

Jeg har fått til en bra tur til en bra pris fra Ålesund den 21.- 28. Oktober i år.

Sett av denne uka og bli med på tur !!

For å beholde denne gode prisen må vi ha din påmelding innen 15. Februar.

Dere som vil reise fra Oslo, melder fra til meg så snart dere ønsker å bestille tur.

Kan dere legge ut vedlagte PDF på klubbenes Facebook og hjemmesider eller videresende dette til klubbens webansvarlige.. ?

Til dere som ikke er involvert i klubbdrift:

Tips ditt private golfnettverk og få med dine venner på tur.


Vennlig hilsen

Bjørn Jarle Kleppen

PGA Golf Professional

Kleppen GOLF"


Les her for fullstendig info og påmelding:

Golfreise til Valle del Este i Spania 21-28. oktober 2017.pdf

Grasrotandelen 2016 ga kjærkomne kroner til drift av klubben

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Jan 2017

Rauma Golfklubb mottok ca. 25.000 kroner i 2016 fra i alt 72 grasrotgivere. Det er et fint tilskudd til

klubbkassa. Den golfklubben i Norge som mottok mest grasrotkroner i fjor, var Østmarka GK som mottok mer enn 145.000 kroner. Golfklubben med flest grasrotgivere var Moss & Rygge GK med 255 givere.

Les mer om saken her.

  • Vil du støtte klubben ved å bli grasrotgiver, eller kjenner du noen som kan tenke seg å støtte klubben, så husk at det ikke koster noe.
  • Grasrotandelen lar deg bestemme hvem som skal få noe av Norsk Tippings overskudd.
  • Du kan selv bestemme hvilket lag som får 5 prosent av din spillerinnsats.Årsmøteprotokollen 12.12.2016

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Jan 2017

Billig å være medlem i Rauma Golfklubb.

Årsmøtet vedtok som tidligere omtalt å redusere kontingenten til kr. 750 for voksne, og kr. 500 for barn. Les mer om de nye kontingentsatsene og satsene for greenfee/spillerett for 2017 i sak 7.


Årsmøteprotokollen fra 12.12.2016.

Les også denne artikkelen om de nye satsene.


Team Bispen er allerede i gang

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jan 2017

Nyttårsrakettene er snaut kalde før Team Bispen er i gang med sitt første planleggingsmøte for sesongen. Det er mye som skal forberedes før sesongstart. Ikke minst skal maskiner og utstyr ha ettersyn og gjøres klar til sesongstart med ladde batterier – akkurat slik som gutta som utgjør Team Bispen.

De fleste uteoppgavene i golfanlegget er avhengig av utviklingen av vær og temperatur, men uansett skal det bestilles frø og gjødsel og mye annet som bør være i hus til utearbeidene begynner.

Årsmøtet vedtok en forbedret dugnadsløsning for medlemmene og vi er spent på hvordan nyordningen vil virke i praksis, sier teamleder Reidar Reistad. Han kan imidlertid love at alle medlemmer skal få tilbud om meningsfylte dugnadsoppgaver for å fylle times-kvoten sin.

I år som i fjor, vil det bli faste klippegjenger for fairway-klipping pr. hull. Kanskje vil det bli en egen gjeng som har ansvaret for drivingrange og ballplukking, kanskje også noen faste medlemmer som spesialiserer seg på bunker-vedlikehold.

Vi gleder oss over at det går mot vår og en ny golfsesong. Da er det godt å vite at Team Bispen allerede er i gang.
Heder og ære til klubbmesterne

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jan 2017

To flotte plaketter med navnene til klubbmesterne fra 1999 til 2016 er nå hengt opp i klubbhuset. Gunnar Gridset har drevet det rene detektivarbeidet for at alle klubbmesterne skulle få sin fortjente oppmerksomhet på klubbhusveggen. Alle gamle vandrepokaler, pokaler og andre oppmerksomhetspremier er nå satt på historisk lager.

Alle våre ivrige medlemmer med nyttårsforsetter om å bli klubbmester i 2017 må se å komme i gang med treningen. Takk til Gunnar for jobben.