Årsmøte mandag 09.12.2013

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Okt 2013

Årsmøte mandag 09.12.2013 kl. 18.00 på klubbhuset

Styret kaller herved inn til årsmøte som avholdes i klubbhuset på Setnesmoa. Vanlige årsmøtesaker.

Saker som skal behandles av årsmøtet, må sendes styrets leder Lars Ramstad senest lørdag 23.11.2013, tlf. 917 42 041 eller epost

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 01.12.2013 her på klubbens hjemmesider www.raumagolf.no. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med Lars Ramstad.

Se forøvrig klubbens vedtekter § 9 - 12 vedr. årsmøtet. Hvem som utgjør det sittende styret og andre tillitsvalgte i klubben, framgår av årsmøteprotokollen fra fjorårets årsmøte: Årsmøte_2012_protokoll

For å se sakliste - klikk på "Les hele saken" nedenfor.

 31. oktober 2013

 

S A K L I S T E

Åpning v/ formannen

Generell orientering om 2013, nåsituasjonen og litt om 2014. 

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling på klubbens hjemmesider 31.10.2013, via SMS direkte til medlemmene og evnt. annonse i Åndalsnes avis.

Sak 3 Valg av møteleder og sekretær,

samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4 Årsmelding for år 2013

Årsmeldingen for 2013 med komitèrapporter legges fram på årsmøtet.

Sak 5 Revidert regnskap for år 2013

Revidert regnskap for 2013 legges fram på årsmøtet.

Sak 6 Innkomne saker/forslag

Frist for forslag: 23.11.2013. 

Sak 7 Medlemskontingent for år 2014

Kontingenten skal behandles av årsmøtet hvert år.

Sak 8 Budsjett for år 2014

Styrets forslag til budsjett for 2014 legges fram på årsmøtet.

Sak 9 Klubbens organisasjonsplan m/komitèer , samt instrukser og visjoner

Organisasjonsplanen skal behandles av årsmøtet hvert år.

Sak 10 Orientering om 18 utslag

Fra og med sesongen 2014 blir det 18 forskjellige utslag ved spill av 18hullsrunde.

Sak 11 Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte iht. vedtektene.

Det er styret som legger fram forslag på ny valgkomite.

 

Åndalsnes 29.10.2013

Styret v/ leder Lars Ramstad

 

Sist korrigert 31.10.2013 kl. 11.45 - tatt inn sak 10, jfr. styrets sak 154/2013.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.