ÅRSMØTE AVHOLDES 11. DESEMBER 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Nov 2007

Årsmøte Rauma Golfklubb
Tirsdag 11.12.2007 kl. 18.00 – Gamle offisèrmessa Setnesmoen leir
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 27.11. Fullstendig sakliste og saksdokumenter: se www.raumagolf.no fra 04.12. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med sekretær på tlf. 926 22223 eller post@raumagolf.no

Parkèr på P-plassen utenfor porten ved Setnesmoen leir.  Den gamle offisermessa er den store, gul/oransje bygningen som du ser til høyre etter at du har kommet innenfor porten. 

Når det gjelder styret som i 2007 har hatt denne sammensetningen:

  • Einar Skorgen (leder)
  • Sigurd Nora (nestleder)
  • Arvid Meyer (sekretær)
  • Rigmor Reistad (kasserer)
  • Sidsel Farkvam (styremedlem)

er Einar, Arvid og Sidsel på valg.  Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.  Se vedtektene vedr. årsmøte og valg som du finner under "Organisasjon" i venstremenyen.

Kontakt leder av valgkomiteen, Reidar Reistad, på tlf. 99205555 eller reidar@reistad.as for forslag på nye kandidater til styret.

På årsmøtet vil styret fremme forslag om en forsiktig økning av kontingenten.  Når det gjelder saker som skal fremmes av styret utenom den tradisjonelle saklista, nevnes:

  • Evaluering av ordningen med rabatt på årsgreenfee for den som utfører dugnad for klubben.  I følge årsmøtevedtak gjort for snart 2 år siden skal ordningen evalueres nå etter å fungert i en 2 års prøveperiode.
  • Låneopptak for kjøp av nye klippere (jfr. finansieringsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007).  Lånet er kortvarig i påvente av forventet utbetaling av siste halvpart av spillemidler for 9-hullsbanen.  Slik utbetaling vil normelt kunne skje i juni 2008.
  • Organisasjonsplan for Rauma Golfklubb, jfr. årsmøtevedtak februar 2007 og siste utgave av klunnens vedtekter.
  • Ny klubblogo. Det er utarbeidet forslag til ny klubblogo som bygger på den gamle logoen.  Ikke stor forandring, men en forsiktig oppgradering.

Fullstendig sakliste og dokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden den 04.12.07.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline