1902 - 1997

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

 

  

              

Litt historie om Rauma Golfklubb og oppstarten av golf i Norge – 100 år (1905-2005)

 

Dette er skrevet i anledning klubbens feiring i 2005 av 100-årsjubileumet for den første golfturnering som ble spilt i Norge på Setnesmoa den 31.07.1905, omtrent på samme sted hvor dagens bane ligger.

 

Det historiske bildet fra 1905. Kilde: Romsdalsmuseets fotoarkiv.

 

Den første golfklubben i Norge ble stiftet i 1902. Den første President var August G. Spørck. Baneområdet lå på Setnesmoen militærleir ved Åndalsnes.

 

Hotelleier og postmann Hans Undhjem på Åndalsnes bygget i midten av 1880 årene Hotell Hølgenæs. Etter noen år brant hotellet ned, men det ble bygget opp igjen på samme sted. Hotelletes gjester besto om somrene av mange engelskmenn. Disse kom blant annet for å fiske laks i Rauma elv.

 

I 1902 solgte Undhjem hotellet til engelskmannen Harold Oldred. Han moderniserte og bygget på hotellet som nå fikk utseende i dragestil - eller ”vikingstil” som lokalbefolkningen kalte det. Han forandret også navnet til Park Hotell. Både Oldred og hans engelske hotellgjester var interessert i golf.

 

Setnesmoen var også den gang ekserserplass. Kommandant der var August G. Spørck (1851 - 1928). Det var naturlig at hans omgangskrets blant annet var de velstående engelskmennene som kom for å fiske laks om somrene. Men de fisket ikke laks hele tiden, og etter hvert kom ønsket om å spille golf. Resultatet ble at det på Park Hotell i 1902 ble stiftet en golfklubb under navnet ”Park Hotell Golfklubb”. Blant lokalbefolkningen gikk klubben under navnet ”Park-klubben”. Som klubbens første president fungerte oberstløytnant Spørck som i 1905 ble oberst, og senere general. Det ble anlagt en 9-hulls golfbane på området ved Setnesmoen miltærleir på samme sted hvor Rauma Golfklubb i dag har sin bane.

 

Det var etter hvert flere engelskmenn som kjøpte eiendommer i nærheten, og som ble medlemmer i golfklubben.  Lord Davenport residerte på Fiva Gård, og den engelske ”tobakkskongen” H. Owerton Wills fra Bristol kjøpte Halsa Hotell.  Han eide også Aak Gård fra 1885 - 1923.

 

Om somrene kom det dusinvis av engelske laksefiskere som også spilte golf på banen på Setnesmoen.  Lordene hadde med seg engelsk tjenerskap. Det ble også ansatt engelsk pro som hvert år kom over fra England og underviste så lenge sesongen varte. Vedlikeholdet av banen ble foretatt av lokale folk.

 

August G. Spørck var også politisk interessert, og gikk etter hvert mer og mer over i politikken. Han var blant annet forsvarsminister i G. Knudsens regjering i 1910.  Da Harald Oldred solgte Park Hotell i 1907, sovnet golfklubben inn etter hvert.  Klubben var registrert aktiv til nærmere 1915.           

 

Første registrerte golfturnering i Norge ble spilt på Setnesmoen den 31/7-1905.  Dette er dokumentert i og med at det finnes et fotografi fra begivenheten med teksten ”The First Golfmatch in Norway. Hotel Hølgenæs & Links, Romsdal 31st July 1905”.  Det er altså i år 100 år siden denne begivenheten fant sted, samme år som unionsoppløsningen.

Golf på Setnesmoa tidlig på 1900-tallet. Datert til 1902 av Romsdalsmuseet. Fotograf: L. Sødahl (1858-1921). 

Det er ikke registrert noen golfaktivitet på Setnesmoen siden den gang før noen ildsjeler i 1997 gikk sammen og stiftet Rauma Golfklubb. Dette var Elling Thokle, Kåre Straume, Bjarne Helde, Panya Thimamontre og Jan Skorge.  Klubben ble stiftet 3. juli 1997 og det ble inngått avtale med grunneierne og forsvaret om leie av grunn. Banen ble anlagt på det sted hvor det ble spilt golfturnering i Norge for første gang i 1905. Banen er i dag (pr. 2005) en slopet 6 hullsbane med flott beliggenhet omkranset av de ville ”Romsdalsalpene”.  Den i ferd med å bli utvidet til 9 hull og forventet åpning av 9 hull vil skje våren 2006. Mye av arbeidet er utført av medlemmene på dugnad. ”Primus motor” for dugnaden er Einar Skorgen som også er leder for prosjekt ”utvidelse”. Det som gjenstår av utvidelsen, er siste ”finish” på fairway på par-5-hullet som blir på nærmere 500 m og greenen til denne.  Både fairway og green vil bli isådd i løpet av mai i år.

 

Banen er for øvrig omtalt i Norsk Golf nr. 1-1998 der oppstarten av Rauma Golfklubb er omtalt på side 18 med bilde av entusiastene som startet klubben i 1997.  På side 19 er bildet fra 1905 av engelskmennene på den første registrerte golfturnering i Norge. Golfens oppstart er gjengitt i forskjellige bøker som er skrevet opp gjennom tidene, blant annet i "Golf for alle” fra 1989 og ”Turisttrafikken i Molde og Romsdalen gjennom 100 år" fra 1995 (1947 førstegangsutgivelse).

 

Rauma Golfklubb er stolt over at det ble arrangert golfturnering her i Romsdalen så tidlig og ser frem til 100-årsmarkeringen som vil bli arrangert lørdag den 30.07. 2005.  Blant gjestene vil også Norges Golfforbund være representert.  Forbundet har gitt Rauma Golfklubb beskjed om at de vil delta under markeringen som vil bli et ”stort øyeblikk” for en liten, men aktiv klubb som snart kan tilby sine medlemmer og gjester en spennende 9-hullsbane i flotte omgivelser på historisk grunn.

 

Les også denne artikkelen: Det historiske 1905-bildet er tatt på Setnesmoa der dagens bane ligger.

 

Aftenposten 11.10.2005: Norsk golfhistorie på auksjon

 

Oppdatert:  21.11.2011 AM (bl. a. kvalitetsheving av 1905-bildet)

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Mye av stoffet ovenfor er hentet fra en artikkel fra 1995 av J. Chr. Daae-Qvale, Solnør Gaard.  Artikkelen ble trolig trykket i Sunnmørsposten.

 

 

Øystein Sandnes

 

Veblungsnes 07.01.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline