Lokale regler

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jun 2007

Lokale regler- gjelder fra 01.01.2010  – jfr. scorekort 2010-2012:

Oppdatert 30.04.2010

Lokale regler:

1. Stein i bunker er flyttbar hindring. Regel 24.1 gjelder.

2. Kulturminne på hull 5 er merket med grønne staker. Fridropp i droppesone.

3. Grunn under reparasjon (GUR):

• Alle sandhauger på spillefeltet er å anse som GUR - spill tillatt.

• Alle nysådde områder skal alltid betraktes som GUR med spilleforbud. Fritak tas iht. regel 25.1.

4. Uflyttbare hindringer - regel 24.2 gjelder:

• Avstandsmerker i fairway og staker som markerer avstand til green.

• Alle deler og alt utstyr til vanningsanlegg.

• Gruslagte områder på spillefeltet.

• Steinfylte dreneringsgrøfter.

• Bytesteiner / grensesteiner (hvitmalte steiner).

Se også eventuelle midlertidige lokale regler på oppslag ved første tee og på klubbhus.

Straff for brudd på Lokal regel:

• Matchspill: tap av hull.

• Slagspill: 2 straffeslag.

Etikette og sikkerhet på banen:

1. På hull 1, 2 og 7 skal en ikke slå ut fra tee om det er gående eller kjørende på vegen.

2. Det er ikke tillatt å slå ut fra gul tee på hull 2 for spiller som går alene.

3. Spillere som skal slå ut fra rød tee, skal gå om gul tee.

4. Vær særlig aktsom ved innspill på green 5 (skjult).

5. Vis hensyn til andre spillere, turgåere og banemannskap.

6. Legg tilbake oppslått torv og reparer nedslagsmerker på green.

7. Husk hurtig spill og slipp gjennom grupper bak om det er ledig foran.

 

                                        07.04.2010 Handicapkomiteen

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline