Første styremøte for det nye styret avholdt den 20.12.2011

Postet av Rauma Golfklubb den 22. Des 2011

Konstituering av det nye styret. På styremøtet den 20. desember ble Geir Istad valgt som kasserer for 2012 og Reidar Reistad ble valgt som sekretær. Anita Strandabø blir dermed vanlig styremedlem. Hun går inn med funksjonstid ett år for Ronnie Våge som ga seg etter ett av sine opprinnelige to år. Rolf Brevik (leder 2012) og Lars Ramstad (nestleder 2011-2012) er som kjent valgt av årsmøtet. Vara til styret er Odd Sekkesæter og Gunnar Gridset, begge valgt av årsmøtet for 2 år (2012 og 2013). Møteplan og utnevning av medlemmer til de forskjellige komiteene var ellers blant det som sto på agendaen.

Egen klubbhuskomite. Det ble videre besluttet å opprette en egen klubbhuskomite med Rolf Brevik som leder, jfr. "prosjekt nytt klubbhus" der grunnmurene allerede er på plass og der selve huset forhåpentlig vil være på plass i løpet 2012. I komiteen har han foreløpig med seg Øystein Sandnes, Bjørn Olav Brevik og Arvid Meyer. Endring av byggesøknad og fornying av spillemiddelsøknaden er det første komiteen må bringe i orden. Hvem som utgjør de forskjellige komiteene, håper styret å ha klart i løpet av neste styremøte medio januar. 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline