Årsmøte tirsdag 06.12.2011

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Nov 2011

Årsmøte Rauma Golfklubb

Årsmøte tirsdag 06.12.2011 kl 18.00 på Vertshuset kilden

Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 22.11. Fullstendig sakliste og saksdokumenter finner du her på denne siden www.raumagolf.no fra 29.11. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med sekretær på tlf. 926 22223 eller post@raumagolf.no.

Se forøvrig klubbens vedtekter § 9 - 12 vedr. årsmøtet.

Sittende styre og andre tillitsvalgte i klubben framgår av årsmøteprotokollen fra fjorårets årsmøte: Årsmøte 2010-12-13 protokoll.

Sakliste og saksdokumenter finner du her:

Årsmelding 2011 med komiterapporter vedlagt

Årsmøte 2011-12-06 fullstendig sakliste med aktuelle vedlegg.

 3. nov. 2011 /  24. nov.2011 / 1. des. 2011 / 5. des. 2012

--------------------------------------------------------------------------- 

S A K L I S T E

ÅRSMØTE FOR ÅR 2011

Vertshuset Kilden, tirsdag 6. desember 2011 kl. 18.00

Åpning v/ formannen

Generell orientering om 2011, nå-situasjonen og litt om 2012.

 

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling er gjort med annonsering på klubbens hjemmesider 03.11.2011, epost direkte til medlemmene 06.11.2011, med annonse i Åndalsnes avis 19.11.2011 og med HUSK-annonse i Åndalsnes avis 03.12.2011.

 

Sak 3

Valg av dirigent (møteleder)

og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 

Sak 4

Årsmelding for år 2011

Årsmeldingen for 2011 med komitèrapporter legges fram på årsmøtet.

 

Sak 5

Revidert regnskap for år 2011

Revidert regnskap for 2011 legges fram på årsmøtet.

 

Sak 6

Innkomne saker/forslag

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene innen fristen den 22.11.2011. Styret legger heller ingen saker fram for årsmøtet.

 

Sak 7

Medlemskontingent for år 2012

Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten for 2012.

 

Sak 8

Budsjett for år 2012

Styrets forslag til budsjett for 2012 legges fram på årsmøtet.

 

Sak 9

Klubbens organisasjonsplan

Årsmøtet skal hvert år behandle klubbens organisasjonsplan.

 

Sak 10

Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte iht. vedtektenes § 11.10

Styret skal iht. vedtektene forslå ny valgkomite. Dette er styrets forslag: leder Arvid Meyer, medlem Vivian Voldstad og Sigurd Nora, vara Ada Sætrang.-------------------------------------------------------------

ORIENTERINGSSAKER TIL ÅRSMØTET

- PRO for sesongen 2012

- NYTT KLUBBHUS – status og framdrift, herunder korrigert kostnadsoverslag / finansieringsplan

- EGENKAPITAL nytt klubbhus avsatt på egen konto, jfr. vedtak ekstrord. årsmøte 23.04.2008

- GOLFSIMULATOR - orientering fra arbeidsgruppa

- EKSTRAORDINÆR INVESTERING 2012 -Kioli traktor med Toro toppdresser 

 

Sist oppdatert:  6. desember 2011  kl. 16:35


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.