Styret 2011

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Jan 2011

 

Rolf Brevik ble på årsmøtet den 13.12.2010 valgt som ny leder i Rauma Golfklubb for 2011. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, Lars Ramstadmen med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Som nestleder i styret fortsetter Lars Ramstad. Han ble gjenvalgt på årsmøtet i desember 2010 for 2 nye år. 

 

2011

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem: Evnt. leder av komite:

Leder

Rolf Brevik

926 22996

71222027

Nestleder / kasserer

Lars Ramstad *

917 42041

71221932 HC- og utdanningskomiteen

Styremedlem

Ronnie Våge *

900 64604

Styremedlem / Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

71225825

Styremedlem

Reidar Reistad

992 05555

71225540 Banekomite

Vara

Geir Per Kvam

971 77959

Sportskom.

Vara

Åge Herje

932 05277

Etter valget avholdt på årsmøtet den 13.12.2010 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik etter konstituering på styremøtet den 20.12.2010:

*) På styremøtet den 12.01.2011 ble det besluttet at Ronnie Våge etter eget ønske blir løst fra vervet som kasserer. Lars Ramstad tar over jobben som kasserer i tillegg til sin jobb som nestleder.

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Rolf Brevik

1 år

2011 (ny)

 

Nestleder

(og kasserer) 

Lars Ramstad *

2 år

2011-2012 (gjenvalg)

Styremedlem

(og sekretær) 

Arvid Meyer

2 år

2010-2011 (ikke på valg)

Styremedlem

 

Reidar Reistad

2 år

2010-2011 (ikke på valg)

Styremedlem

 

Ronni Våge *

2 år

2011-2012 (ny)

Varamedlem

 

Geir Per Kvam

2 år

2010-2011 (ikke på valg)

Varamedlem

 

Åge Herje

2 år

2010-2011 (ikke på valg)

Revisorer

Dagfinn Roald

Rune Ramstad

1 år

1 år

2011 (gjenvalg)

2011 (gjenvalg)

Rauma Idrettsråd

Arvid Meyer

Rolf Brevik

1 år

1 år

2011 (gjenvalg)

2011 (ny)

Valgkomitè

Einar Skorgen (leder)

Solfrid K. Harvold

Inge Gudmund Bøe

Ada Sætrang (vara)

1 år

1 år

1 år

1 år

2011 (ny)

2011 (gjenvalg)

2011 (gjenvalg)

2011 (gjenvalg)

Merk: Varemedlemmene Geir P. Kvam og Åge Herje ble valgt for 2 år på årsmøtet i desember 2009 for 2010 og 2011, og var følgelig ikke på valg denne gangen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.