Prosjekt Mulligan - mer detaljert info - VIKTIG FOR ALLE I STYRE OG KOMITEER!

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Des 2009

Fra NGF pr. 27.11.2009: Vi vil gjerne få takke for godt gjennomført Golfting, og ikke minst for støtten dere alle viste til Prosjekt Mulligan gjennom å enstemmig gi oss mandat til å implementere den nye IT løsningen for golf-Norge. Som nevnt i vår presentasjon på Golftinget så er den nye IT løsningen basert på at alle funksjoner skal plasseres inn i GolfBox, og vi er nå i ferd med å gjøre klart for å gå over til den nye løsningen."

 Prinsippskisse funksjoner, jfr. Golftinget nov. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG INFO: Se presentasjonen vedr. ny IT-løsning (20 sider) på vist på Golftinget 21. - 22. nov. 2009; klikk her.

Info til alle golfklubber - ultimo november 2009 (en uke etter Golftinget):

Når vi nå skal igang med å implementere løsningen så vil vi gjerne redegjøre for noen forutsetninger og praktiske opplysninger som er viktig for dere som klubber:

Opplæring på den nye løsningen i perioden 7. - 15. Desember 2009

For å sikre datakvalitet og overføring av data til den nye løsningen, vil den nye løsningen vil pre-lansert 17. Desember (se under) slik at dere som klubber i perioden frem til offisiell lansering, kan gå inn i systemet og verifisere at det nye systemet inneholder de data som var i det tidligere systemet. I denne mellomperioden er imidlertid den golf-Norges nye supportløsningn ikke er helt på plass ennå, og vi henstiller derfor innstendig ALLE klubber om å delta på et av de følgende kurstidspunkter:

- 7. Desember: Vestfold

- 8. Desember: Oslo

- 9. Desember: Kristiansand

- 10. Desember: Stavanger

- 11. Desember: Bergen

- 12. Desember: Trondheim

- 13. Desember: Molde (søndag)

- 14. Desember: Bodø

- 15. Desember: Tromsø

Egen invitasjon til opplæringsdagene sendes ut til alle klubbene, og dere bes svare på denne og bekrefte at dere stiller og hvilken dag dere stiller på opplæring. Hver klubb får anledning til å stille med 2 deltakere.

Leveranse av løsningen

Løsningen leveres i forhold til dere som klubber, i tre delleveranser:

- Pre-lansering: 17. Desember 2009 kl 08:00

Vi pre-lanserer løsningen for test den 17. Desember kl 08:00. Fra dette tidspunktet er løsningen aktiv og implementert, men det vil mangle noe funksjonalitet frem til offissiell lansering, og vi henstiller derfor til alle om at dere i perioden frem til offisiell igangsettelse (1.januar 2010) går gjennom systemet for å bli litt bedre kjent med det, og for å verifisere at dataene fra den tidligere løsningen er kommet med og ligger riktig. I denne perioden har vi kun begrenset supportmulighet og vi henstiller derfor også til at så mange som mulig deltar på kurs, og at henvendelser til support kun gjøres når det er kritiske feil eller mangler i dataene dine i den nye løsningen.

- Lansering: 1. Januar 2010 kl 08:00

Vi har offisiell åpning og lansering av den nye løsningen 1. Januar kl 08:00. Fra dette tidspunktet er løsningen implementert og i drift for alle klubber med all den basisfunksjonalitet som er strengt nødvendig for å igangsette løsningen. Det vil imidlertid være enkeltfunksjoer og funksjonalitet som vil lanseres fortløpende frem mot ”sesongstart”, og vi henstiller til alle klubber at support kun benyttes for å rapportere feil og mangler. Ønsker til fremtidig funksjonaltet ber vi om at meldes til egen epostadresse (se lenger ned under ”Support”).

Faktureringsløsningen gjennom sendregning.no som ble informert om på Golftinget, med tilhørende oppdatering i den nye løsningen av hva som er fakturert og betalt, vil bli implementert etter at vi har lansert løsningen, men senest innen 1. Februar. 2010 slik at klubbene fra denne dato kan fakturere direkte fra løsningen.

- Sesongstart: 1. April 2010 kl 08:00

Prosjektet har for å ha en dato å styre etter, definert den leveransedato hvor det aller meste av ny funksjonalitet skal være på plass, til 1. April. Vi har gitt denne milepælen navnet ”Sesongstart” selv om vi vet at sesongstart er veldig forskjellig for forskjellige regioner og klubber. I perioden fra Lansering til Sesongstart vil vi fortløpende lansere ny funksjonalitet i systemet. Disse leveransene vil leveres etter en prioritert rekkefølge, og alle klubbene vil få tilsendt informasjonsmail om ny funksjonalitet som implementeres underveis. Milepælen 1. April definerer tidpunktet der alle nye funksjoner i medlemsadministrasjon for de norske golf-klubbene skal være implementert.

- Løpende utvikling: 1. April til 31. desember 2010

Fra Sesongstart vil det løpende leveres ny funksjonalitet gjennom hele 2010. Alle klubbene vil fortløpende få informasjon om funksjonene og løsningene som implementeres i denne perioden.

Ny Support løsning for golf-Norge

Som informert på Golftinget, så får golf-Norge nå en ny supportløsning. Den nye supportløsnignen er basert på at det er GolfBox som har hovedansvaret for all support for Norge, og at Per Thomas Hansen vil være GolfBox sin frontfigur i Norge hva gjelder både support og opplæring.

I perioden fra 17. Desember 2009 til 1. Januar 2010 vil det være redusert support på grunn av fullføring av løsningen, og vi henstiller derfor til alle klubber om å henvende seg til support kun ved driftskritsike feil og mangler. For melding av forbedringsønsker henstilles det til klubbene om å melde disse på egen epostadresse.

Den nye support løsningen vil være startet fra 1. Januar 2010 når vi har offisiell lansering av den nye løsningen og vil ha følgende åpningstider:

I sesong

Alle hverdager

08:00 – 21:00

(1/3 – 1/11)

Helger og helligdager (danske/norske)

09:00 – 16:00

Utenfor sesong

Alle hverdager

10:00 – 16:00

(1/11 – 1/3)

Helger og helligdager (danske/norske)

Stengt

Igjen vil vi få takke så mye for all støtte på Golftinget, og ønsker dere alle til lykke med ny IT løsning fra 1. januar 2010.

Prosjekt Mulligan


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline