Styret 2010

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

Einar Skorgen

Einar Skorgen ble på årsmøtet den 08.12.2009 gjenvalgt som leder i Rauma Golfklubb for 2010. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, Lars Ramstadmen med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Som nestleder i styret fortsetter Lars Ramstad. Han ble valgt på årsmøtet i desember 2008 for 2 år. 

 

2010

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem: Evnt. leder av komite:

Leder

Einar Skorgen

905 88297

712 28530

Nestleder

Lars Ramstad

917 42041

712 21932 GK/HC-kom.

Kasserer

Tove Istad

481 10252

Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

712 25825

Styremedlem

Reidar Reistad

992 05555

712 25540 Banekomite

Vara

Geir Per Kvam

971 77959

Sportskom.

Vara

Åge Herje

932 05277

Etter valget avholdt på årsmøtet den 08.12.2009 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik etter konstituering:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Einar Skorgen

1 år

2010 (gjenvalg)

Nestleder

Lars Ramstad

2 år

2009-2010 (ikke på valg)

Styremedlem

Arvid Meyer

2 år

2010-2011 (gjenvalg)

Styremedlem

Reidar Reistad

2 år

2010-2011 (ny)

Styremedlem

Tove Istad

2 år

2009-2010 (ikke på valg)

Varamedlem

    Geir Per Kvam

2 år

2010-2011 (ny)

Varamedlem

    Åge Herje

2 år

2010-2011 (ny)

Revisorer

Dagfinn Roald 

1 år

2010 (ny)                         

Rune Ramstad

1 år

2010 (gjenvalg)

Rauma IR

Arvid Meyer

1 år

2010 (gjenvalg)                         

(idrettsrådet)

Einar Skorgen

1 år

2010 (ny)
Vagkomite Elling Thokle

1 år

2010 (gjenvalg) leder
Solfrid K. Harvold

1 år

2010 (gjenvalg)
Inge Gudm. Bøe

1 år

2010 (gjenvalg)

 

Dagfinn Roald

1 år

2010 (ny) vara

De med strek under navnet var altså ikke på valg.

 9. des. 2009


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline