Styret 2009

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Des 2009

Einar Skorgen

Einar Skorgen ble årsmøtet den 15.12.2008 gjenvalgt som leder i Rauma Golfklubb for 2009. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, Lars Ramstadmen med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Som nestleder i styret ble Lars Ramstad valgt. 

 

 

 

2009

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem: Leder av komite:

Leder

Einar Skorgen

905 88297

712 28530

Nestleder

Lars Ramstad

917 42041

712 21932 GK/HC-kom.

Kasserer

Tove Istad

481 10252

Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

712 25825

Styremedlem

Inge Gudmund Bøe

934 46895

712 23573 Banekomite

Vara

Geir Bjerke

930 32651

Vara

Torhild Sandnes

957 33915

712 21878 Klubbkomite

Etter valget avholdt på årsmøtet den 15.12.2008 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik etter konstituering:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Einar Skorgen

1 år

2009 (gjenvalg)

Nestleder

Lars Ramstad

2 år

2009-2010 (ny)

Styremedlem

Arvid Meyer

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Styremedlem

Inge Gudm. Bøe

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Styremedlem

Tove Istad

2 år

2009-2010 (ny)

Varamedlem

Geir Bjerke

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Varamedlem

Torhild Sandnes

2 år

2008-2009 (ikke på valg)

Revisorer

Kristian Haugan

1 år

2009 (gjenvalg)                         

Rune Ramstad

1 år

2009 (ny)

Rauma IR

Arvid Meyer

1 år

2009 (gjenvalg)                         

(idrettsrådet)

Einar Skorgen

1 år

2009 (ny)
Vagkomite Elling Thokle

1 år

2009 (ny) leder valgkomiteen
Solfrid K. Harvold

1 år

2009 (ny)
Sidsel Farkvam

1 år

2009 (gjenvalg)

Varamedlem

Dagfinn Roald

1 år

2009 (ny)

De med strek under navnet var altså ikke på valg.

1. februar 2009 / 9. des. 2009


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline