Årsmøte Rauma Golfklubb tirsdag 8.12.2009

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Nov 2009

Årsmøte Rauma Golfklubb

Tirsdag 8.12.2009 kl. 18.30 – befalsmessa Setnesmoen militærleir *

Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 24.11.2009 (2 uker før årsmøtet). Fullstendig sakliste og saksdokumenter: følg med på hjemmesidene fra 1/12 (en uke før årsmøtet).  Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med sekretær på tlf. 926 22223 eller post@raumagolf.no

*) Siste pr. 30/11: møtet avholdes i den nye befalsmessa i underetasjen til kantina inne i leiren vis a vis forballbana til VFK. Parkering utenfor hovedporten.
 Når det gjelder styret som i 2009 har hatt denne sammensetningen:
  • Einar Skorgen (leder)
  • Lars Ramstad (nestleder)
  • Arvid Meyer (sekretær)
  • Tove Istad (kasserer)
  • Inge Gudmund Bøe (styremedlem)

er Einar, Arvid og Inge på valg.  Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.  Se forøvrig vedtektene vedr. årsmøte og valg som du finner i §9, 10, 11 og 12. 

Leder for valgkomiteen er Elling Thokle som er å treffe på tlf. 907 23 418.

Vedtektenes § 9:

"§ 9 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,[11]direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten."


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline