Innspill fa Rauma GK til "Kommmunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2013"

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Okt 2009

Rauma Golfklubb har sendt inn merknader til kommunens forslag til prioritering av spillemiddelprosjekter. Høringsfristen var satt til 9. oktober (i morgen). Rauma GK reagerer på at klubbens garasjeprosjekt er foreslått nede på 3. plass på årets prioriteringsliste fra Rauma kommune. 

 

Til tross for at RGK's garasjeprosjekt sto på 4. plass for 2 år siden og på 3. plass for et år siden, er nå to prosjekt som er nyere, ført opp på 1. og 2. plass i kultursjefens forslag.  Prosjektene som var foran RGK's garasjeprosjekt de to foregående år, har alle fått sine spillemidler og disse er dermed ute av prioriteringslista.  RGK reagerer med andre ord på at noen "sniker i køen" så lenge det ikke kan vises til tungtveiende grunner for en slik prioritering.

Kultursjefen skriver i sin saksutredning at prioriteringen er gjort i samråd med Rauma Idrettsråd hvor det ble behanldet den 3. august. Vedtaket i idrettsrådet ble imidlertid gjort med bare 3 av rådets 6 medlemmer til stede.

I tillegg har Rauma Golfklubb gitt uttrykk for bekymring for at en nedprioritering av klubbens garasjeprosjekt "år etter år" vil virke som en brems for klubbens store og viktige prosjekt, nemlig klubbhusprosjektet.  Dette prosjektet er nå foreslått på 4. plass.

Endelig prioritering fra Rauma kommune skal vedtas av kommunestyret 15.12.09.  Prioriteringen oversendes så fylket som grunnlag for tildeling av spillemidler i mai/juni 2010.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline