Kommmunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2013

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Okt 2009

Vedtatt Kommmunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rauma gjelder for perioden fram til og med 2011. Prioritert plass i kommunens plan er en forutsetning for å kunne få spillemidler. Årlig justeres handlingsprogrammet, men nye, store prosjekt som krever hovedrullering av planen, dukker opp så godt som hvert eneste år.

 

Derfor har et enstemmig årsmøte 2009 i Rauma idrettsråd anmodet om at Rauma innfører samme praksisen som blir mer og mer vanlig i andre kommuner, nemlig at kommunene foretar årlige hovedrulleringer av handlingsprogrammet. På bakgrunn av dette ble melding om oppstart med hovedrullering i tråd med Plan og bygningslova § 20-5 og §20-1 satt i gang med frist til 1. juni 2009 for å komme med innspill.

Etter innkomne innspill ble det satt opp et forslag til handlingsprogram som ble sendt ut på høring umiddelbart etter planutvalgets vedtak 26. august.

For Rauma Golfklubb sitt vedkommende merker vi oss at klubbens 2 prosjekter er foreslått på 3. og 4. plass:

Ordinære anlegg - Prioriterte søknader i forslag til handlingsprogrammet 2010:

1 1539 00 4407 Klubbhus/utstyrslager Holmemstranda il v/Trialkl. Fornyet søknad

2 1539 00 6609 Flerbrukshall m/kunstgress, Måndalen il. Fornyet søknad.

3 1539 01 6202 Garasje / utstyrslager – Rauma golfklubb. Fornyet søknad.

4 1539 01 6203 Klubbhus, Rauma golfklubb. Fornyet søknad.

5 1539 01 8201 Skytebane/feltskytebane, Rauma skytterlag. Fornyet søknad

6 1539 01 8701 Dagsturhytte, Middagsbu Måndalen JFF. Ny søknad

Det er verdt å merke seg at de to prosjektene som er satt opp på 1. og 2. plass, begge er nyere enn f. eks. RGK's garasjeprosjekt på 3. plass. At nye prosjekter går rett til topps på kommunens liste, er ikke noe nytt.  Dette har særlig vært tilfelle for prosjekter der det foreligger vedtak om kommunal delfinansierering.

15.12.09: Kommunestyrets endelige behandling.

Les hele kommunens notat vedr. saken: Notat Krøvel plan 2010-13.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline