JA til DISPENSASJON FRA NYE ENERGIKRAV I TEKNISK FORSKRIFT

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Okt 2009

Rauma Golfklubbs søknad om dispensasjon ble innvilget i kommunens faste planutvalg i møte den 30.09.2009.  Dette er svært gledelig og betyr i praksis at klubben kan flytte og gjenreise servicebygget fra Trollstigen Resort "as it is" uten å måtte gjøre kostbare tiltak som nye byggforskrifter egentlig krever fra og med 01.08.2009. Et negativt vedtak fra kommunens side, ville i realiteten trolig ha stoppet hele prosjektet. 

Fra saken har vi sakset følgende:

Vurdering:

Rauma Golfklubb har allerede en byggetillatelse fra 2008 etter gamle forskriftskrav. Det kan derfor forsvares å innvilge dispensasjon som omsøkt da Golfklubben uansett vil kunne oppføre nytt klubbhus etter gamle forskriftskrav.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon fra § 8-21 i teknisk forskrift slik at Rauma Golfklubb kan oppføre nytt klubbhus etter energikrav fra før 01.08.09. Det vises til saksframstillingen for nærmere begrunnelse.

30.09.2009 FAST PLANUTVALG PLAN-140/09 VEDTAK

:

Tove Istad er enstemmig kjent inhabil i sak 140/ 09 og 141/09.

Enstemmig vedtak:

Med hjemmel i Pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon fra § 8-21 i teknisk forskrift slik at Rauma Golfklubb kan oppføre nytt klubbhus etter energikrav fra før 01.08.09. Det vises til saksframstillingen for nærmere begrunnelse.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline