- Jeg er imponert over banen! Det var kommentaren fra NGF's Einar Faugli etter å ha "slopet" Rauma Golfbane

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Aug 2009

NGF's sloperating team, Einar Faugli og Olav Ullestad sammen med greenkeeper Øystein og nestleder LarsTirsdag 25. august hadde Rauma Golfklubb besøk av et "sloperatingteam" fra Norges Golfforbund. Einar Faugli er leder av dette fagområdet i NGF, mens kollega Olav Ullestad (t.h.) er forbundsdommer. Karene hadde bare lovord å si om Rauma Golfbane. - Rett og slett imponerende bra, spesielt greenene, var de enige om. Lars Ramstad og Øystein Sandnes var vertskap under den 3 timer lange befaringen som foregikk i strålende vær. 

Flott vær og flott bane.

To andre spørsmål som karene fra NGF også var opptatt av, var:

- Hvor mye har kommunen støttet dere med til dette flotte anlegget? - Har dere ikke samarbeid med skolene? - Er det ingen skoler som har golf som valgfag? Karene ble overrasket over å høre hvor lite "kronasje" Rauma kommune har gått inn med, og de ble enda mer overrasket over at ikke skolene i kommunen ikke ønsket å benytte seg av det flotte golfanlegget.

Karene fra NGF inspiserte hele banen og noterte data for alle avstander, plassering av trær, hindere, hellinger, klippelengder osv. De sjekket at alle avstandsmerker på tee og fairway var korrekt plassert, at alle greener tilfredsstilte minstekravet på 200 m2, at bunkerne var tilfredsstillende og at banen var korrekt merket.

Det eneste de hadde å bemerke var at røde staker for sidevannshinder ved grøft på høyre side av green 4 bør erstattes med OB-staker. 

I løpet av 2-3 uker kan klubben forvente å motta nye slopetabeller, og kanskje blir det noen ekstra tildelte slag, - det håper i alle noen?

Nå tar Faugli og Ullestad med seg sine skjemaer "hjem" til Norges Golfforbund der tall og bokstavkoder blir lagt inn i et dataprogram som beregner slopetabellene. Den forrige slopingen fra august 2006 blir lagt helt til side, dvs. banen slopes "helt scratch" - altså uten at tidligere data blir hensyntatt.

I mellomtiden må klubbens HC-komite gjøre sine betraktninger med hensyn til setting av hullenes index. 

Etter råd fra Faugli og Ullestad vil ny slope gjøres gjeldende fra 1/1-2010.  Dette forenkler bl. a. arbeidet med nye scorekort, herunder også vurdering av index som klubben altså kan sette selv.

Om tre år er det tid for ny sloperating.  Opplegget koster klubben kr. 7500.

 Flagget til topps for ei imponernede fin bane!


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline