Innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 01.09.2009

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Aug 2009

24.08.2009: Et enstemmig styre i Rauma Golfklubb besluttet i sitt møte mandag 24/8 å innkalle til ekstraordinært årsmøte på klubbhuset tirsdag 1. september 2009 kl. 18.00. Sak som skal behandles: "Nytt klubbhus - endring av planer".

 

Kort varsel

Styret er klar over at innkalling til ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 14 dagers varsel. Styret vil likevel be årsmøtet godkjenne denne innkallingen som altså gjøres med bare 8 dagers varsel. Les vedtektene § 13. 

Medlemmer som mener at ekstraordinært årsmøte ikke kan innkalles med kortere frist en 14 dager, bes ta kontakt med leder Einar Skorgen senest i løpet av torsdag 27. august på tlf. 456 66 871 eller via klubbens epost.

I denne saken mener styret at "målet helliger midlet", og håper og tror at årsmøtet vil godkjenne en innkalling til ekstraordinært årsmøte med bare 8 dagers varsel.

Bakgrunnen for kort varsel

Rauma Golfklubb har fått et særdeles godt tilbud om å overta og flytte en bygning som etter styrets oppfatning er godt egnet som klubbhus på Setnesmoa. Det dreier seg om et bygg fra 1993 som er vurdert å være godt vedlikeholdt. Tilbudet har kommet etter informasjon som ble kjent under klubbens medlemsmøte den 17. august. Styret mener at man ikke har noen tid å miste mht. jobben med fjerning av bygget (kort tidsfrist). 

Store penger å spare

Det anslås at klubbens kostnader med dette vil medføre en betydelig reduksjon sammenlignet med de opprinnelige planene for nytt klubbhus som er kostnadsberegnet til 2,1 mill NOK. Gjeldende årsmøtevedtak vedr. nytt klubbhus ser du her

Endelige sakspapirer framlegges på møtet den 1. sept.

For mer informasjon kontakt leder Einar Skorgen.

Agenda og sakspapirer.  Vi gjør oppmerksom på at noen av punktene på agendaen blir gjenstand for muntlig informasjon.

Tegninger av servicebygget Trollstigen Resort (1993). 

Tegninger tilbygg 2004.

Forslag til situasjonsplan for prosjektet (foreløpig skisse).

Foto av bygget fra Trollstigen Resort ser du her.

 

for styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer (sekretær)


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline