Barn og golf - Rauma GK vil delta i Sommerslaget

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Feb 2009

Lars Ramstad er nestleder i Rauma GKRauma Golfklubb ønsker å gi barn i kommunen muligheten til å prøve golf. Lars Ramstad har sagt seg villig til å påta seg anvaret for gjennomføringen av "Sommerslaget" som er en ordning med å la skolebarn (fortrinnsvis 6. klassinger) legge en aktivitetsdag (gjerne skoleavslutningen) til golfbanen.  NGF tar seg av det å sende ut informasjon til skolene i kommunen. Lars trenger hjelpere i denne sammenheng.  Nøl ikke med å ta kontakt med Lars hvis dere kan bidra.

 

I NGF-Nytt nr. 3/2009, 12. februar, finner vi følgende informasjon fra NGF til klubbene:

Årets skolesatsing for 1.-7. klassetrinn.

I 2008 meldte i alt 62 klubber inn til NGF at de
ønsket å invitere skoleklasser med lærere og foreldre
til golfklubben ved klassens sommeravslutning!
Over 3500 glade barn deltok i Sommerslaget i 2008.

Vi håper at minst like mange klubber ønsker å delta i Sommerslaget i år.

Prosjektet Idrettsglede i skolen, som er et samarbeid mellom Norges Skiforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Golfforbund, lanserer i 2009 en kampanje som heter Aktiv Skole som henvender seg til alle 6. klasser i Norge. Klassene som melder seg på tre av våre aktiviteter (for golf gjelder dette Sommerslaget) mottar en t-shirt til hver av elevene. (Les mer om kampanjen Aktiv Skole på www.idrettiskolen.no)

I denne forbindelse melder skolene allerede nå interesse for å delta i Sommerslaget. Vi ønsker derfor å få tilbakemelding fra klubbene om dere vil arrangere Sommerslaget i 2009 innen 15. mars. Har dere allerede avtalt dette med skole/klasse, vil vi også gjerne vite det.

Sommerslaget er en sommeravslutning for klassene. Det er lagt opp til at de selv tar med seg mat. Klubben organiserer og legger til rette for en morsom dag på golfbanen. Vi vil i år lage en liten klassekonkurranse med scorekort som klassene kan delta i. Denne vil innholde øvelser med putting, chipping og slag på drivingrangen.

I forbindelse med Sommerslaget bør deltagerne få med seg informasjon om hvordan både foreldre og barn kan komme i gang med golf ved deres klubb. Klubbene som har deltatt på Sommerslaget har fått mange henvendelser om kurs, leir og medlemskap som resultat av arrangementet.

Denne brosjyren: http://www.golfforbundet.no/photoalbum/view/?size=org&id=281575 kan sendes til dere for distribusjon hvis dere melder dere som arrangører av Sommerslaget.

Videre framdrift:
1. Golfklubber som ønsker å delta i Sommerslaget 2009 gir tilbakemelding til NGF innen 15. mars.
Send informasjon om klubb, kontaktperson, e-post og tlf.nr. til: erland.skatter@golfforbundet.no

2. Klubber som vil gjennomføre Sommerslaget 2008 kan gjerne søke aktivitetsmidler som utlyses på www.golfforbundet.no) til gjennomføring av tiltaket. Søknadsfrist: 31. mars.

3. Innen mars måned vil vi legge ut mer informasjon og støttemateriell til gjennomføring av Sommerslaget på www.barnogggolf.no.

4. NGF sender 15. april egen invitasjon (DM) til alle skoler med oversikt over klubber som inviterer til Sommerslaget 2009.

5. Skoler som ønsker å bli invitert til Sommerslaget 2009, melder seg på via www.idrettiskolen.no innen medio mai måned. I tillegg oppfordrer vi golfklubben til å ta direkte kontakt for å følge opp aktuell skoler i lokalmiljøet.

6. Gjennomføring av Sommerslaget 2009: Før skoleslutt i juni måned.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline