Mål og Strategier

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Mål og Strategiplanen i "kortversjon" tilpasset driftsåret 2008 ble gjennomgått på medlemsmøtet 23.04.2008. Den finner du som PDF-fil ved å klikke her.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenfor følger "Mål og Strategier" i sin helhet:

Rauma Kommune:

”Landets beste kommune for naturglade mennesker”

 

Rauma Golfklubb:

”Landets beste golfklubb for naturglade mennesker”

 

 

Rauma kommune har gjennom sitt arbeid om mål og visjoner, vært et forbilde og inspirator for golfklubben sitt arbeid for en tilsvarende prosess. Vi har dristet oss til å bruke noen av de samme ordene for golfklubbens visjon.

 

Visjonen skal prøve å uttrykke et ønske som vi på en måte aldri helt vil nå – men som vi skal prøve å strekke oss etter. Et slags fyrtårn langt i det blå.

 

 

 

 

Virksomhets-ide’

Rauma Golfklubb tilbyr medlemmer og golfinteresserte på alle nivåer en sjarmerende bane, opplæring, spill og turneringer.

·         Kvaliteten på tilbudet balanseres i forhold til mulig dugnadsinnsats og sunn økonomi

·         Alle medlemmer oppmuntres til å ta ulike verv i klubben

·         Medlemmer med interesse for spesielle fagområder skal oppmuntres til å øke sin kompetanse

·         Aktive komiteer

·         Medlemmer som ambassadører for klubben

·         Prestisjeløst samarbeid på tvers av verv og funksjoner

Forretningside er litt mer konkret enn visjoner. Den skal mer uttrykke golfklubbens tilbud til sine gamle og nye medlemmer.

 

Skal vi kunne tilby dette, krever det innsats fra alle medlemmene. Vi må ha en overkommelig årlig medlemskontingent, vi må ha en akseptabel pris på greenfee-satser og sesongkort, og vi må tilrettelegge for en dugnadsinnsats som er innenfor et tilfredsstillende innhogg i den enkelte medlems fritid. Enhver endring i disse parameterne blir gjenstand for diskusjoner.

 

Det største utfordringen etter mitt syn, ligger i å få samtlige medlemmer til å bistå klubben med sine kunnskaper og arbeidskraft.  Hittil har den totale arbeidsmengden  i for stor grad blitt utført av de 20-30 mest positive ja-medlemmene i klubben. Og klubben vil få et alvorlig problem den dagen disse føler seg utbrent og kaster inn håndkleet.

 

 

 

 

 

Verdigrunnlag

Vi skal opptre med redelighet og respekt for våre gjester, samarbeidspartnere og hverandre

 

Som medlem av Rauma Golklubb ønsker jeg:

·         Å være positiv og finne løsninger

·         Å ta tak i problemer og vanskelige situasjoner og løse konflikter

·         Å glede meg til å dra på golfbanen – for å spille eller delta på dugnad

·         Å være en god vert for gjestespillere

·         Å være raus og tålmodig med nybegynnere – samt være en god veileder om etikette og spillehastighet

 

 

Det er krevende å skape et godt miljø – enten det er på arbeidsplassen eller i golfklubben. De ideelle holdningene som klubben ønsker av sine medlemmer er som følger:

 

Klarer vi å oppfylle noen prosentandeler av dette blir det straks litt triveligere både ved og på golfbanen.

 

 

 

 

Hovedmål

·         Gode samarbeidspartnere

·         En velstelt bane

·         Fornøyde medlemmer

·         God tilgjengelighet

·         Sunn økonomi

 

Her er de 5 viktigste punktene vi skal jobbe for.

 

Fornøyde medlemmer er utfordrende, krevende og vanskelig.

Målet om at alle medlemmene våre skal være fornøyde, ja det vet vi er så å si uoppnåelig, fordi det alltid er noen som er misfornøy – uansett. Men som en rettesnor for oss, for årsmøtet, styret. komiteer og medlemmer så er det like fullt viktige ambisjoner

 

Gode samarbeidspartnere vokser heller ikke på trær. Og gode samarbeidspartnere vil i hovedsak være et resultat av vår egen oppførsel, av våre holdninger og av vår evne til å kommunisere godt med våre omgivelser.

 

Det har vært en veldig god enighet om å ha en velstelt bane. Det er lagt ned en formidabel innstas av medlemmene for å komme dit vi er i dag. Vå felles  utfordring blir å mobilisere entusiasme nok til å opprettholde denne kvaliteten.

 

God tilgjengelighet preger banen i dag .- og det bør vi ha som mål videre. Med god tilgjengelighet mener vi er å holde banen spilleklar størstedelen av døgnet i mesteparten av året.

 

Sunn økonomi innebærer at man forvalter klubbens midler på en ansvarlig måte, med god styring og kontroll, og med fokus på de oppgavene som medlemmene mener er viktig å prioritere

 

 

 

 

Fornøyde medlemmer

”Du skal glede deg til ethvert besøk på golfbanen – og helst være litt lei deg når du må dra hjem igjen”

·         Mange turneringer

·         Treningstilbud og god veiledning

·         Miljøfokus

·         Balansert dugnadsinnsats

·         God informasjon

·         Hyggelig tone på og ved banen

 

Med mange turneringer mener vi et jevnt tilbud av turneringer med variert innhold. Kanskje skal vi starte med en påsketurnering hvor det kun er lov å ha med 3 valgfrie køller, men hvor det er servering av varmn sjokalade, kvikk-lunsj og påskemarsipan underveis. På samme måte kan vi avslutte sesongen med for eksempel en nisseturneriung, med fortsatt 3 køller, nisseluer, gløgg og julekaker.

Mellom disse ytterpunktene er det selvfølgelig Rauma Cup, Sinclar Cup og Golfens dag, samt 3-4 turneringer med Texas Scrambel hvor hver 4 ball består av erfarne golfere og nybegynnere.

 

 Vi har noen få instruktører som vi prøve å overtale til å ha praktisk opplæring til faste tider. Tilbudet bør gjelde for både erfarne golfere som vil justerer litt på sin egen teknikk, og på nybegynnere. Dette er utover grønt-kort opplæring.

Det har vært et fint miljøfokus på både klubbhus og bane. Det må vi fortsette med. Kanskje skal vi vurdere litt mer avstand mellom klubbhus og maskinpark.

 

Balansert dugnadsinnsats. Det er å trekke lærdom av hvordan dugnadsarbeidet har vært organisert hittil. Kanskje litt bedre organiserte lag skal bygges opp ?

 

God informasjon er uhyre viktig. Bruken av Internett og e-post må utvikles – å være klubbens hovedkilder for god informasjon. Vi bør lete etter en person som har tid og er villig til å holde informasjonsflyten oppe til enhver tid. Bør ha en godtgjørelse for jobben.

 

 

 

 

 

Gode samarbeidspartnere

Samarbeid er en god medisin for psykisk og fysisk velvære

·         God dialog med kommunen, forsvaret og grunneiere

·         Aktivt sponsorsamarbeid

·         Samarbeid med øvrige golfklubber

·         Samarbeid med skoler og institusjoner

·         Samarbeid med hverandre

 

 

Vi skal anstrenge oss for å ha en best mulig dialog og kommunikasjon med samarbeidspartnerne våre. Kanskje skal vi foreslå en ” golfens dag ” for forsvaret, for grunneierne, for kommunen, for sponsorene våre der vi tilrettelegger for informasjon,instruksjon, servering, puttekonkurranse, medlemsverving og kjøp av golfutstyr. Dette bør vi diskutere og kanskje lage noen utkast til program som vi kan presentere for dem.

 

Vi har mange flotte sponsorer som har et positivt syn på virksomheten år. Det bør overveies å tilby dem noe mer enn i dag – til en hyggelig pris. Vi skal huske på at reklameverdien av et skilt på banen vår ikke er spesielt stor. Det er først og fremst en positiv innstilling og goodwill til golfklubben som gjør at de åpner lommeboken. Vår oppgave blir derfor å jobbe for at velviljen til klubben vår blir oppretthold hos våre mange lokale sponsorer

 

Avstanden til distriktets øvrige golfklubber er relativt lang og et utstrakt samarbeid kan være vanskelig å få til. Men la oss gjøre et forsøk på å arrangere en årlig turnering hvor vi inviterer regionens golfklubber til vennskapelig konkurranse – og hvor vi oppfordrer dem til å gjøre det samme. For oss vil den årlige Sinclair-turneringen være et naturlig valg.

 

Vi bør også prøve å utvikle noen golfpakker for lokale bedrifter som hittil har vært lunkne til golfklubben for på sikt få dem med som aktive støttespillere. Kanskje bør vi også være litt mer aktive i forhold til skoler og institusjoner.

 

 

 

 

 

En velstelt og god golfbane

Golfbanen vår skal innby til en god golfopplevelse

·         God planlegging for drift og vedlikehold

·         Maskinpark som forenkler arbeidsoppgavene

·         Medlemmer som vil og kan – rydde, så, gjødsle, klippe, male, rake osv

·         God balanse mellom dugnadsinnsats og leid hjelp

·         Medlemmer og spillere som bidrar til å holde kvaliteten

 

Vi skal bruke mye ressurser på å legge planer for drift og vedlikehold av banen Vi skal sette opp dugnadsplaner, planer for gjødsling og vanning og planer for materiellinnkjøp.

 

Maskinparken kan aldri bli for stor på en golfbane, men økonomien til en liten klubb setter sine klare begrensninger på hva vi kan få til. Innkjøp, drift og vedlikehold av maskinparken er et fokusområde. Vi har faktisk et kritisk behov for noen nye maskiner. Vi får se hva vi får til – og når

 

Det er arbeidsintensivt å ha en velstelt bane til enhver tid. Vi klarte med dugnadsinnsats å holde banen i fin stand med 6 hull. Med 9 hull vil vi selvsagt fortsatt basere oss på solid dugnadsinnsats. Men samtidig må vi være realistiske og innse at vi blir nødt til å leie inn hjelp til klipping og stell i den mest aktuelle ferietiden. Det årlige budsjettet må gi rom for det. I år kommer vi til å bruke 50 000 kroner til innleid klippehjelp og vil se på neste års budsjettbehov ut fra de erfaringene vi får i år.

 

 

 

 

 

God tilgjengelighet

Gode rutiner for oppvarming, registrering og spill

·         Lett adgang til drivingrange og treningsområder

·         Lett å kjøpe rangeballer

·         Greie åpningstider for kjøp av golfutstyr

·         God merking ved og på banen

·         Mulighet for avslapping og prat før og etter

·         Nok parkeringsplasser

·         Flyt i spillet – marshall-tjeneste

 

 

 

 


 

Sunn økonomi

Lavest mulig kontingent og greenfee er en utfordring til kravet om en vakker og god bane

·         God planlegging av drift og investeringer

·         Kostnadsbevissthet

·         Økonomistyring

·         Oversiktlige regnskapsrutiner

·         Sponsorinntekter og goodwill

·         Øke antall fastboende medlemmer

·         Øke antall fjernmedlemmer

 

 

 

Veien videre

Krever litt engasjement fra klubbens medlemmer

·         Hvordan skal vi klare å engasjere flest mulig medlemmer om klubbens mål og strategier?

·         Hva skal vi prioritere?

·         Hvor langt skal vi gå for å konkretisere og tallfeste de prioriterte oppgavene?

 

 

 

 

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline