Styret 2008

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Einar Skorgen

Einar Skorgen ble årsmøtet den 11.12.2007 gjenvalgt som Sigurd Noraleder i Rauma Golfklubb for 2008. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, men med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Nestleder i styret er Sigurd Nora (2007-2008).

 

 

2008

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem:Leder av komite:

Leder

Einar Skorgen

905 88297

712 28530

Nestleder

Sigurd Nora

906 53632

712 29510Sponsorkom.

Kasserer

Rigmor Reistad

906 44821

712 25540

Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

712 25825

Styremedlem

Inge Gudmund Bøe

934 46895

712 23573Banekomite

Vara

Geir Bjerke

930 32651

Sportskomite

Vara

Torhild Sandnes

957 33915

712 21878Klubbkomite

Etter valget avholdt på årsmøtet den 11.12.2007 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Einar Skorgen

1 år

2008 (gjenvalg)

Nestleder

Sigurd Nora

2 år

2007-2008 (ikke på valg)

Styremedlem

Arvid Meyer

2 år

2008-2009 (gjenvalg)

Styremedlem

Inge Gudm. Bøe

2 år

2008-2009 (ny)

Styremedlem

Rigmor Reistad

2 år

2007-2008 (ikke på valg)

Varamedlem

Geir Bjerke

2 år

2008-2009 (ny)

Varamedlem

Torhild Sandnes

2 år

2008-2009 (gjenvalg)

Revisorer

Kristian Haugan

1 år

2008 (gjenvalg)                         

Odd Sekkesæter

1 år

2008 (gjenvalg)

Rauma IR

Arvid Meyer

1 år

2008 (gjenvalg)                         

(idrettsrådet)

Einar Skorgen

1 år

2008 (ny)
VagkomiteReidar Reistad

1 år

2008 (gjenvalg) Leder: Reidar
Therese Rovde

1 år

2008 (gjenvalg, jfr. gml. ordning)
Sidsel Farkvam

1 år

2008 (ny)

Varamedlem

Dagfinn Roald

1 år

2008 (ny)

De med strek under navnet var altså ikke på valg.

3. februar 2008


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline