Medlemsmøtet mandag 4/9 samlet 24 medlemmer

Postet av Rauma Golfklubb den 7. Sep 2017

Møtet som ble avholdt på klubbhuset, var årets andre medlemsmøte. Det ble gitt en grundig orientering om klubbens tilstand. Styreleder Rigmor Reistad orienterte på vegne av styret, mens komitelederne orienterte om sin områder. 

Økonomien er god og klubben har noen kroner på bok. Både kontingent og greenfee ligger an til å bli

Ombygging og ny inngangsdør til simulatorrommet er ferdig.

bedre en budsjettert. Dette er positivt sett i lys av at det før 2017-sesongen ble vedtatt en omlegging av satsene for kontingent. Se egen artikkel fra desember 2016.

Klubben har nå 272 medlemmer, noe som betyr et stigende medlemstall. Dette ble framhevet som veldig positivt for klubben. 

Turneringskomiteen orienterte og kunne opplyse om jevnt bra deltakelse på turneringene, dog med en liten nedgang i forhold til tidligere år. Komitelederen etterlyste flere hjelpere til komiteen.

Antall kursdeltakere er i år 36 mot 49 i fjor som var et toppår. Av disse har 20 meldt seg inn i RGK. Det er verdt å merke seg at klubben har hatt kursdeltakere både fra Tresfjorden og Ålesund, og disse har meldt seg inn i Rauma Golfklubb.

Nye slopetabeller er på plass og trådte i kraft fra 31.08.2017. Disse er gyldig ut 2020 med mindre det skjer endringer med banen som krever ny slope.  

Huskomiteen orienterte og opplyste at arbeidet som komiteen har ansvar for, har gått greit.

Klubben har hatt flere bedriftsbesøk i sommer der en del av opplegget har vær å prøvespille golf. J. O. Moen AS stilte med flest deltakere (23). 

Også skolene i Rauma - og til og med fra Vestnes - har denne sommeren besøkt golfbanen der flere fra klubben har vært med å arrangere aktivitetsdager for elever og lærere. 

Lørdag 1. juli feiret klubben 20 år med inviterte gjester, turnering og aktivitetstilbud.

Team Bispen som har ansvaret for banen og dugnaden på banen, orienterte. Banen har vært veldig bra og alle tilbakemeldinger fra egne spillere og gjestespillere er positive. Gjødsling i samsvar med gjødselplan satt opp av fagkyndig hos Fellekjøpet, ble nevnt som en av suksessfaktorene i den sammenheng. Utgiftene til gjødsel er en av postene som ligger an til å "sprekke" som en følge av hyppigere og mer gjødsling.

Mandagsdugnadene ble spesielt nevnt, og da ut i fra det faktum at deltakelsen på de faste dugnadene har gått ned. Klipping av fairway'er og vedlikehold av hullene med egne hullansvarlige, har imidlertid fungert godt. Ellers kom det fram at nye i klubben ikke er særlig godt kjent med dugnadsordningen og mulighetene for å få godtgjort for dugnadsinnsatsen. Se egen artikkel.

Harry Westgaard som sammen med Reidar Reistad har stått for bygging av eget rom på klubbhuset til

Harry viser fram simulatorrommet. Rigmor bivåner det hele.

golfsimulatoren som skal monteres i nær framtid, orienterte om prosjekt golfsimulator. Ombyggingen har holdt seg til budsjettet som var satt opp. Selve simulatoren koster 392.000 kroner. Av dette er 100.000 "sponset" av selskapene West Investment v/ Harry Westgaard og IC v/ Svein Berg. Les mer om sak vedr. golfsimulatoren her.

Til slutt ble møtet avsluttet med omvisning i simulatorrommet. Tilgang for bevegelseshemmede er løst ved at spesielle aluminiumsskinner ved behov kan legges i trappa ned til simulatorrommet.

Tidligere ledere av klubben som nå begge har rundet 70 år, fikk overlevert blomster fra nåværende leder.

Tilgang til simulatorrommet via rullestol er ordnet.

Agenda for møtet finner du her.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.