Dugnad for klubben er lønnsomt

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Mai 2014

19.04.2009 - dugnadsgjengen får mat.Styret informerer
Dugnad for klubben er lønnsomt. 16. januar 2014
Styret ønsker å informere klubbens medlemmer om forholdet rundt dette med dugnad.
Sigurd Nora som er nestleder i klubben, understreker at det er ingendugnadsplikt i Rauma Golfklubb, men medlemmer har et tilbud som kan redusere årsgeenfee med 1000 kroner.

Tilbud - ikke plikt
Sigurd Nora er nestleder i Rauma Golfklubb Helt fra 2008 har årsgreenfee vært på 2000 kroner for seniormedlemmer og 1000 for medlemmer under 22 år. Like lenge har det vært et tilbud til medlemmene om å få redusert årsgreenfee med inntil 1000 kroner for utført dugnadsinnsats for klubben.
Tilbudet gjelder ikke for fjernmedlemmer, medlemmer over 70 år og heller ikke for barn.
I år har vi gjort tilbudet enda bedre og tydeligere. Alt arbeid som utføres for klubben gjelder som dugnadsinnsats og hver time føres inn med navn og antall timer i dugnadsprotokollen som ligger i klubbhuset. Alle medlemmer fra 12 til 69 år får godskrevet årsgreenfee med 1000 kroner for 30 timers dugnadsinnsats. Fordelt på vår, sommer og høst utgjør ikke det mange timer i uken.
Alt arbeid for klubben kan registreres som dugnad enten det gjelder klipping, raking, såing, maling,vasking, opplæring av andre, servering, vanning, luking, komitèarbeid eller andre oppgaver som klubben har behov for.
Dugnad er sosialt og bidrar til fellesskap
Rauma Golfklubb jobber hardt for at alle medlemmer skal hygge seg og ha det trivelig i golfanlegget vårt. Dugnader bidrar til å nå det målet. Du utfører en eller flere oppgaver sammen med andre medlemmer. Dere prater, forteller gode historier, tar en pust i bakken med kaffe og brus og blir godt kjent med hverandre.
Opplevelsene med dugnadsarbeid gjør at du glir godt inn i vårt lille golfmiljø, du deltar i turneringer, du blir med til andre baner, og du får lyst til å bli med i en arbeidsgruppe, en komite eller sitte i styret.
Hvis du gleder deg over golfsporten og ønsker klubbens hjerte inn under huden – still opp og bli med på dugnader. Du reduserer dine kostnader og blir miljøskaper !
Ikke alle har tid og anledning til å utføre dugnad
Vi har forståelse for at noen ikke har anledning til å stille på dugnad. Det kan være mange årsaker til det. Da velger man bort klubbens tilbud om 1000 kroner i redusert årsgreenfee, og må betale prisen for det som årsgreenfee’en egentlig koster. Men vi håper at det ikke blir mange medlemmer som gjør et slikt valg.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.