Midlertidige slopetabeller for 2019 kommer snart

Postet av Rauma Golfklubb den 26. Apr 2019

Ombygging av greenene på hull 3/12 og 6/15 ble gjort høsten 2018. Trolig vil det være sensommer før de nye greenene kan brukes. Det er etablert midlertidige grener. Dette er endringer som er såpass store at det mest sannsynlig vil kreve at det blir laget nye slopetabeller som vil gjelde inntil de nye greenene tas i bruk. Rauma Golfklubb har vært i kontakt med NGF v/ Pål Melbye for å avklare midlertidig slope.

Det er størst endring for hull 3/12, mens endringene ikke er så store for hull 6/15. På hull 3/12 er avstandene fra tee nå redusert med ca. 30 m.  

Det er gjort målinger med GPS landmålingsutstyr med stor nøyaktighet. 

Begge de midlertidige greenene er litt for små i forhold til kravet på 200 m2. Dette vil bli rettet på.

På kartskissen viser blå skrift avstander iht. slope som gjelder tom. 2020.  Rød farge viser avstander målt til senter midlertidig green for hull 3/12 og 6/15. Alle avstander horisontale mål. Det er ingen forskjell av betydning i høyde når det gjelder de midlertidige greenene i forhold til de opprinnelige.

På begge hull er det gjort  bunker-endringer ved at en bunker er gjort dobbelt så stor på 3/12, mens det på 6/15 er en bunker som er gjenfylt. Se kartskisse.

Midlertidige slopetabeller vil forhåpentligvis foreligge fra NGF om kort tid.

https://www.raumagolf.no/p/3772/banekart 

https://www.raumagolf.no/p/20984/scorekort 

https://www.golfforbundet.no/klubb/anlegg/slope 

 Gjeldende krav til greener:

image.png


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.