Annonse vedr. drift og vedlikehold av golfbanen 2015 - 2016

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Nov 2014

Hull 9 på Rauma Golfbane.

A N N O N S E


6. november 2014

Lyst på et spennende arbeid? Drift og vedlikehold av golfbanen inkl. maskiner og utstyr lyses ut.

Skriftlig søknad innen 18. november til Rauma Golfklubb, postboks 306, 6301 Åndalsnes.

Styret har utarbeidet et forslag til hva en avtale bør omfatte.

Forslaget beskriver hva som er ønskelig, men drøfting med eventuelle søkere vil avklare nærmere hva som bør ligge i avtalen.

Rauma Golfbane ligger forholdsvis sentralt til like utenfor Åndalsnes.

Det er ønskelig med en toårig avtale, men hvis ønskelig kan det avtales for år 2015 med opsjon for 2016 sesongen.

Styret har satt som betingelse at avtalepartner har en navngitt person som binder selskapet som påtar seg arbeidet overfor klubben.

Klubbens til enhver tid gjeldene visjon, mål og årlige tiltaksplan gjelder hvor søker må medvirke til at klubben har et godt renommè både når det gjelder fysiske forhold og klubbmiljø.

Avtaleperiode vil trolig være 01.04. til 30.09. hvert år.

Arbeidet vil bestå i daglig tilsyn med klubbens eiendeler (maskiner, utstyr, bygningsmasse og bane) samt drift og vedlikehold av disse. Det viktigste vil være drift og vedlikehold og utvikling av baneforholdene.

Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt. Den (de) som får oppdraget vil bruke klubbens vester i arbeidstiden og dermed representere klubben i det daglige virke.

Klubben disponerer eget kontor og oppholdsrom som selskapet vil disponere samt klubbens telefon som brukes til å kontakte klubbens styre samt nødvendige dugnadsgrupper.

Det er avsatt budsjettbeløp til drift og vedlikehold av banen som drivstoff, sand, gjødsel, såkorn, vedlikehold maskiner etc.

Ukentlige arbeidsoppgaver for dugnader skal utarbeides og leveres dugnadskomiteen god tid i forveien før arbeidet utføres.

Kontraktspartner er ansvarlig for at gjeldene Helse-, Miljø- og Sikkerhetstiltak følges.

Avtalepartner vil rapportere til styret ved styreleder og har møterett til styremøtene.

Nærmere opplysninger samt ønske om samtale om arbeidet ved henvendelse til klubben ved styreleder Lars Ramstad tlf. 91742041 eller larramst@online.no.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.